Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 08. 02.1 Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők FórumaPécs 2010. november 10. Wágner Béla Wágner Béla OMMF Dél-dunántúli OMMF Dél-dunántúli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 08. 02.1 Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők FórumaPécs 2010. november 10. Wágner Béla Wágner Béla OMMF Dél-dunántúli OMMF Dél-dunántúli."— Előadás másolata:

1 Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők FórumaPécs november 10. Wágner Béla Wágner Béla OMMF Dél-dunántúli OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmin Felügyelősége Munkavédelmin Felügyelősége

2 Munkavédelmi jogszabályok változásai A teljesség igénye nélkül csak érintőlegesen szeretnék foglalkozni ezzel a témakörrel tekintettel arra, hogy a változások egyszerűen nyomon követhetők elsődlegesen az OMMF honlapján a A teljesség igénye nélkül csak érintőlegesen szeretnék foglalkozni ezzel a témakörrel tekintettel arra, hogy a változások egyszerűen nyomon követhetők elsődlegesen az OMMF honlapján a a hatályos anyagokat pedig a a hatályos anyagokat pedig a honlapon találják meg honlapon találják meg Egy-két jogszabályváltozást mindenképem nevesíteni szeretnék. Ezek közül a legfontosabbnak tekintem az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet legutóbbi módosítását, ami az 5/2010. (III.09.) SzCsM rendelettel (továbbiakban: rendelet) történt meg. Egy-két jogszabályváltozást mindenképem nevesíteni szeretnék. Ezek közül a legfontosabbnak tekintem az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet legutóbbi módosítását, ami az 5/2010. (III.09.) SzCsM rendelettel (továbbiakban: rendelet) történt meg. (ezzel kapcsolatban felreppent egy folyosói hír, miszerint nem lép hatályba teljes körűen től) (ezzel kapcsolatban felreppent egy folyosói hír, miszerint nem lép hatályba teljes körűen től)

3 Az OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőségének Az OMMF Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőségének elmúlt és ez évi ellenőrzési tapasztalatai, összehasonlításuk. Bevezetésként az általánosítható megállapításainkat szeretném megismertetni Önökkel. Az elmúlt közel két évben összességében nem alakult ki kedvezőbb kép a munkáltatók munkavédelmi tevékenységéről. -A munkáltatók számottevő része csak látszólag tett eleget kötelezettségeinek. -A munkáltatók számottevő része csak látszólag tett eleget kötelezettségeinek.

4 A munkavédelmi tevékenységet ellátó vállalkozások szakmai színvonalára vonatkozóan továbbra is azt mondhatom, hogy változó, de gyakran kifogásolható a munkájuk. - A munkavédelmi tevékenységet ellátó vállalkozások szakmai színvonalára vonatkozóan továbbra is azt mondhatom, hogy változó, de gyakran kifogásolható a munkájuk. - A szakszerűtlen munkavégzést, a szakmai ismeret hiányát az olyan felügyelői intézkedések támasztják alá és igazolják, amelyek a munkavédelmi üzembe helyezésekre, az egyéni védőeszközök juttatási rendjének hiányos elkészítésére, a kockázatértékelések felületes kidolgozására, a munkabalesetek hozzá nem értésre utaló kivizsgálására irányulnak. - A szakszerűtlen munkavégzést, a szakmai ismeret hiányát az olyan felügyelői intézkedések támasztják alá és igazolják, amelyek a munkavédelmi üzembe helyezésekre, az egyéni védőeszközök juttatási rendjének hiányos elkészítésére, a kockázatértékelések felületes kidolgozására, a munkabalesetek hozzá nem értésre utaló kivizsgálására irányulnak. - Jellemzően túlvállalják magukat, így a tevékenységük csak formai, látszatmegoldásokkal a legalapvetőbb feladatokat végzik el, ami a megrendelőt megnyugtatja, de szakmailag nem elégséges. - Jellemzően túlvállalják magukat, így a tevékenységük csak formai, látszatmegoldásokkal a legalapvetőbb feladatokat végzik el, ami a megrendelőt megnyugtatja, de szakmailag nem elégséges. - Az előzőekből következően a munkahelyeket, munkaterületeket ritkán vagy egyáltalán nem látogatták. - Az előzőekből következően a munkahelyeket, munkaterületeket ritkán vagy egyáltalán nem látogatták.

5 Egyéni és társas vállalkozásként működő szolgáltatók olyan munkáltatóknak is szolgáltatnak, ahol a foglalkoztatott létszám már felsőfokú végzettséget követelne meg, de a tényleges tevékenységet csak középfokú végzettségű munkatárs látta el, bizonytalan időtartamban nyújtott szolgáltatással. - Egyéni és társas vállalkozásként működő szolgáltatók olyan munkáltatóknak is szolgáltatnak, ahol a foglalkoztatott létszám már felsőfokú végzettséget követelne meg, de a tényleges tevékenységet csak középfokú végzettségű munkatárs látta el, bizonytalan időtartamban nyújtott szolgáltatással. - A munkáltatók a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó szolgáltató szervezetektől foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nem teljes körűen kapták meg. - A munkáltatók a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó szolgáltató szervezetektől foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nem teljes körűen kapták meg. Ennek elsődleges oka az, hogy a munkáltatók nem ismerik a jogszabályban előírtakat, az alapszolgáltatásra vonatkozóan, így az előzetes- és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon túlmenően csak részben teljesültek a kockázatértékeléssel, az egyéni védőeszköz juttatással, a sérülékeny csoportok munkaköri foglalkoztatási tilalmának elkészítésében való részvétel, és az egészségkárosító hatások helyszíni szemlézésével kapcsolatos szolgáltatások. Ennek elsődleges oka az, hogy a munkáltatók nem ismerik a jogszabályban előírtakat, az alapszolgáltatásra vonatkozóan, így az előzetes- és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon túlmenően csak részben teljesültek a kockázatértékeléssel, az egyéni védőeszköz juttatással, a sérülékeny csoportok munkaköri foglalkoztatási tilalmának elkészítésében való részvétel, és az egészségkárosító hatások helyszíni szemlézésével kapcsolatos szolgáltatások.

6 Előrelépésként tapasztaltuk a munkáltatóknál, hogy Előrelépésként tapasztaltuk a munkáltatóknál, hogy - vállalkozások szinte mindegyike rendelkezik már kockázatértékeléssel – tartalmukról most nem szólnék – és az alapvető munkavédelmi dokumentumokkal, ezek elkészítésében részben már közreműködött a foglalkozás- egészségügyi szolgáltató is; - növekedett azon munkáltatók száma, akik a foglalkozás- egészségügyi orvos rendszeres látogatásáról számoltak be, amelyeknek célja egyértelműen munkaegészségügyi indíttatású volt;

7 Visszalépésként érzékeltük, hogy a - vállalkozások jellemzően a munkavédelmi kiadásaik csökkentésével, illetve a beruházások visszafogásával, halasztásával látják megoldhatónak az anyagi biztonságukat; - vállalkozások jellemzően a munkavédelmi kiadásaik csökkentésével, illetve a beruházások visszafogásával, halasztásával látják megoldhatónak az anyagi biztonságukat; - munkavédelmi szolgáltatói szerződést mondják fel, vagy nem fizetik ki a szolgáltatás díját; - munkavédelmi szolgáltatói szerződést mondják fel, vagy nem fizetik ki a szolgáltatás díját; - az ellenőrzés időpontjában átadni nem tudott alkalmassági vizsgálatokat igazoló dokumentumokat pár nappal később, de az ellenőrzést egy-két nappal megelőző dátummal datált igazolást mégis át tudták adni; - az ellenőrzés időpontjában átadni nem tudott alkalmassági vizsgálatokat igazoló dokumentumokat pár nappal később, de az ellenőrzést egy-két nappal megelőző dátummal datált igazolást mégis át tudták adni; - munkáltatók az ellenőrzéshez bekért dokumentumokat nem juttatták el a felügyelőségre még többszöri kikényszerítő intézkedés meghozatala ellenére sem; (jelenleg is több munkáltatót ismétlődően eljárási bírsággal – milliós tételek – sújtunk, de mégsem együttműködő) - munkáltatók az ellenőrzéshez bekért dokumentumokat nem juttatták el a felügyelőségre még többszöri kikényszerítő intézkedés meghozatala ellenére sem; (jelenleg is több munkáltatót ismétlődően eljárási bírsággal – milliós tételek – sújtunk, de mégsem együttműködő)

8 Egyre többször találkozunk azzal, hogy az újonnan beszerzett munkaeszközt, olyan személyek kezelik, akik nem rendelkeznek az adott típus, kezelésére jogosító vizsgával; Itt szeretném megemlíteni, hogy átmenetileg elfogadjuk kezelői jogosultság igazolására a következőkben nevesített okiratokat, ha azok egyidejűleg be tudják mutatni Itt szeretném megemlíteni, hogy átmenetileg elfogadjuk kezelői jogosultság igazolására a következőkben nevesített okiratokat, ha azok egyidejűleg be tudják mutatni a bizonyítványt a szakképesítés megszerzésének igazolásáról /emelőgép-, targoncakezelő/ (keményfedeles), a bizonyítványt a szakképesítés megszerzésének igazolásáról /emelőgép-, targoncakezelő/ (keményfedeles), a gyakorlati vizsga letételéről szóló tanúsítványt (a vizsgáztató intézmény által kiállítva), a gyakorlati vizsga letételéről szóló tanúsítványt (a vizsgáztató intézmény által kiállítva), munkaköri orvosi alkalmasságot igazoló dokumentumot. munkaköri orvosi alkalmasságot igazoló dokumentumot.

9 Változatlanul jellemző munkavédelmi probléma - általánosíthatóan elmondható és minden érintett ágazatra vonatkoztatható, hogy a kollektív védelmet vagy az egyéni védőeszközöket nem minden esetben biztosítják; - általánosíthatóan elmondható és minden érintett ágazatra vonatkoztatható, hogy a kollektív védelmet vagy az egyéni védőeszközöket nem minden esetben biztosítják; - ágazattól és gazdálkodási formától függetlenül a kockázatértékelések minősége, tartama nem javult; - ágazattól és gazdálkodási formától függetlenül a kockázatértékelések minősége, tartama nem javult; - nem időben készítik, készíttetik el a munkáltatók a kockázatértékelést; - nem időben készítik, készíttetik el a munkáltatók a kockázatértékelést; - továbbra sem minden esetben történtek meg a veszélyes munkaeszközök üzembehelyezése; - továbbra sem minden esetben történtek meg a veszélyes munkaeszközök üzembehelyezése; - elsősegélynyújtók kiképzésének, kijelölésének a hiánya, az elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének elmulasztása; - elsősegélynyújtók kiképzésének, kijelölésének a hiánya, az elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének elmulasztása; - a munkahelyi kóroki tényezőkkel (zaj, por, rákkeltő anyag) kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatokat (méréseket) nem végezték, illetve végeztették el; - a munkahelyi kóroki tényezőkkel (zaj, por, rákkeltő anyag) kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatokat (méréseket) nem végezték, illetve végeztették el;

10 Balesetvizsgálati tevékenység - A munkáltatók elmúlt évi balesetvizsgálati tevékenysége nem javult. - A munkáltatók elmúlt évi balesetvizsgálati tevékenysége nem javult. - A hasonló balesetek megelőzésére hozott munkáltatói intézkedések továbbra sem olyan irányultságúak, hogy megelőző hatásúakként legyenek értékelhetőek. - A hasonló balesetek megelőzésére hozott munkáltatói intézkedések továbbra sem olyan irányultságúak, hogy megelőző hatásúakként legyenek értékelhetőek. Az alább diagramm szemlélteti a meghozott intézkedések irányultságát: Az alább diagramm szemlélteti a meghozott intézkedések irányultságát:

11 Balesetvizsgálati tevékenység

12 Sajnálatos módon folytatódott az a törekvés, miszerint a sérülésekkel járó munkabaleseteknél igyekeznek mindent elkövetni, annak érdekében, hogy a munkáltatói mulasztás megállapítására ne kerülhessen sor, vélhetően abból a meggondolásból kiindulva, hogy a jelenlegi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ne élhessen a visszakövetelés jogintézményével. - Sajnálatos módon folytatódott az a törekvés, miszerint a sérülésekkel járó munkabaleseteknél igyekeznek mindent elkövetni, annak érdekében, hogy a munkáltatói mulasztás megállapítására ne kerülhessen sor, vélhetően abból a meggondolásból kiindulva, hogy a jelenlegi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ne élhessen a visszakövetelés jogintézményével. - A baleset kivizsgálások minősége és dokumentálása lényegében nem változott, nem törekednek az okok feltárására, továbbra is csak egy-két mondatos a baleset leírása, számos olyan körülményt figyelmen kívül hagynak, amelyeknek döntő befolyások, szerepük van a baleset bekövetkezésében. Jellemző, hogy a kivizsgálások gyakran csak a munkavállalók által elkövetett hibákra, mulasztásokra koncentrált. Nem hoznak hatékony megelőző intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére. - A baleset kivizsgálások minősége és dokumentálása lényegében nem változott, nem törekednek az okok feltárására, továbbra is csak egy-két mondatos a baleset leírása, számos olyan körülményt figyelmen kívül hagynak, amelyeknek döntő befolyások, szerepük van a baleset bekövetkezésében. Jellemző, hogy a kivizsgálások gyakran csak a munkavállalók által elkövetett hibákra, mulasztásokra koncentrált. Nem hoznak hatékony megelőző intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére. - Az előzőek alátámasztására bizonyíték, hogy az elmúlt év során 103 esetben történt intézkedés a baleset megfelelő kivizsgálására, ez több mint egyharmados növekedést mutat az előző évhez képest. - Az előzőek alátámasztására bizonyíték, hogy az elmúlt év során 103 esetben történt intézkedés a baleset megfelelő kivizsgálására, ez több mint egyharmados növekedést mutat az előző évhez képest. - A módosító baleseti jegyzőkönyvek megküldésében a fegyelem nem javult - A módosító baleseti jegyzőkönyvek megküldésében a fegyelem nem javult

13 T ovábbra is sajnálattal tapasztaljunk, hogy nem következett be pozitívnak mondható változás a munkavédelmi képviselők baleset vizsgálati tevékenységében, amit arra alapozva merek kijelenteni, hogy a beküldött jegyzőkönyvekben továbbra sem jelennek meg a képviselői észrevételek. - T ovábbra is sajnálattal tapasztaljunk, hogy nem következett be pozitívnak mondható változás a munkavédelmi képviselők baleset vizsgálati tevékenységében, amit arra alapozva merek kijelenteni, hogy a beküldött jegyzőkönyvekben továbbra sem jelennek meg a képviselői észrevételek. Ez történik annak ellenére, hogy a munkáltatók mintegy felénél választottak már munkavédelmi képviselőt. Ez történik annak ellenére, hogy a munkáltatók mintegy felénél választottak már munkavédelmi képviselőt. - Szerepük jellemzően csak abban ölt testet, hogy az elkészített munkabaleseti jegyzőkönyveket aláírják érdemi észrevételt nem tesznek, véleményüket nem fejtik ki, tevékenységük formális. - Szerepük jellemzően csak abban ölt testet, hogy az elkészített munkabaleseti jegyzőkönyveket aláírják érdemi észrevételt nem tesznek, véleményüket nem fejtik ki, tevékenységük formális.

14 A munkavédelmi képviselők balesetvizsgálattal kapcsolatos közreműködésük:

15 Foglalkozási megbetegedések vizsgálata Foglalkozási megbetegedések vizsgálata - A kémiai kóroki tényezőknél még mindig a szilikózissal történő bejelentettek száma vezet 125 esetünk volt. - A kémiai kóroki tényezőknél még mindig a szilikózissal történő bejelentettek száma vezet 125 esetünk volt. - 3 esetben azbesztszál belégzése okozott megbetegedést - 3 esetben azbesztszál belégzése okozott megbetegedést - Tengízben szállítást végzett munkavállaló egyéb vegyi anyagok okozta toxikus májkárosodással került bejelentésre, a májkárosodást alkoholizmus okozta. - Tengízben szállítást végzett munkavállaló egyéb vegyi anyagok okozta toxikus májkárosodással került bejelentésre, a májkárosodást alkoholizmus okozta. - Volt bőrgyári dolgozót aromás aminok okozta szemidegsorvadással jelentettek be. - Volt bőrgyári dolgozót aromás aminok okozta szemidegsorvadással jelentettek be.

16 A fizikai kóroki tényezők esetében a munkahelyi zaj továbbra is korábbi évekre vezethető vissza, csak nem kerültek eddig bejelentésre. - mezőgazdasági Zrt-nél 3 fő; - mezőgazdasági Zrt-nél 3 fő; - egy cipőgyári dolgozó; - egy cipőgyári dolgozó; - ionizáló sugárzás okozta megbetegedés csak az uránbányászoknál jelentkezik; - ionizáló sugárzás okozta megbetegedés csak az uránbányászoknál jelentkezik; - 5 db helyileg ható vibrációs eset bejelentése volt vájár munkakörű - 5 db helyileg ható vibrációs eset bejelentése volt vájár munkakörű

17 A biológiai kóroki tényezők. - A két bejelentett Lyme kóros eset erdős, bozótos területen végzett tevékenység során alakult ki. - A két bejelentett Lyme kóros eset erdős, bozótos területen végzett tevékenység során alakult ki. - Másik két eset során kórházi dolgozók megbetegedését jelentették - orvost hepatitis B- vel, és egy ápolónőt MRSA fertőzéssel. - Másik két eset során kórházi dolgozók megbetegedését jelentették - orvost hepatitis B- vel, és egy ápolónőt MRSA fertőzéssel.

18 Bejelentett és kivizsgált foglalkozási megbetegedéses esetek alakulása – ágazatok szerint ÁgazatEsetszám Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 4 Bányászat, kőfejtés 169 Feldolgozóipar 13 Építőipar 2 Kereskedelem, gépjárműjavítás 0 Szállítás, raktározás 1 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 Egyéb ágazatok 0 Összesen 191

19 Bejelentett és kivizsgált foglalkozási megbetegedés gyanús esetek alakulása – kóroki tényezők szerint Kóroki tényező Esetszám Kémiai kóroki tényezők 132 Fizikai kóroki tényezők 44 Biológiai kóroki tényezők 4 Nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai tényezők 11 Összesen191

20 Bejelentett és kivizsgált fokozott expozíciós esetek száma ágazati megoszlásban ÁgazatEsetszám Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 24 Bányászat, kőfejtés 5 Feldolgozóipar7 Építőipar1 Kereskedelem, gépjárműjavítás 1 Szállítás, raktározás 0 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 Egyéb ágazatok0 Összesen39

21 Bejelentett és kivizsgált fokozott expozíciós esetek száma kóroki tényezők szerint Kóroki tényező Esetszám Zaj 34 Toluol 3 Benzol 1 Összesen 39

22 Rákkeltő anyaggal végzett tevékenység bejelentése 2009 évben: Rákkeltővel végzett tevékenységet bejelentő munkáltatók száma (db) 83 „Változást bejelentő” munkáltatók száma (db) 28 A évi bejelentések alapján a rákkeltő expozícióban dolgozók száma (fő) 1534 A évben bejelentést tevő munkáltatóknál kezdeményezett munkavédelmi ellenőrzések száma (db) 5

23 A munkáltató munkavédelmi szemlélete, viszonyulása a hatósági fellépéshez - a hatósági ellenőrzések során, amely mögött gazdasági és szociális motivációkat vélünk felfedezni. - Egyre gyakoribb az ellenszenves az ellenséges fellépés a hatósági ellenőrzések során, amely mögött gazdasági és szociális motivációkat vélünk felfedezni. - azon munkáltatók számaránya, akik voltak hajlandóak együttműködni. - Növekedett azon munkáltatók számaránya, akik nem voltak hajlandóak együttműködni. - Mind gyakrabban fordult elő, hogy - Mind gyakrabban fordult elő, hogy nem veszik át a kiküldött hivatalos iratokat. - szóbeli - Történt szóbeli sértegetés, de már a tettlegességig is elmennek egyesek.

24 Az ellenséges viselkedésében az utóbbi időben a munkavállalók is egyre inkább a munkáltatók partnereikké váltak. Közös ellenségként tekintenek a hatóságra illetve az azt megszemélyesítő felügyelőkre. - Az ellenséges viselkedésében az utóbbi időben a munkavállalók is egyre inkább a munkáltatók partnereikké váltak. Közös ellenségként tekintenek a hatóságra illetve az azt megszemélyesítő felügyelőkre. - Előfordult, hogy a munkavállalók az ellenőrzés megkezdésekor, vagy már a számukra „gyanús személy” megjelenésekor elhagyták a helyszínt. - Előfordult, hogy a munkavállalók az ellenőrzés megkezdésekor, vagy már a számukra „gyanús személy” megjelenésekor elhagyták a helyszínt. - Kirívó esetnek mondható, amikor egy bejelentés kapcsán a munkaügyi felügyelőséggel közösen tartott ellenőrzés során a munkáltató megpróbálta akadályozni az ellenőrzést. Ennek során a munkaügyi felügyelő kolléganő könnyebb sérülést szenvedett. - Kirívó esetnek mondható, amikor egy bejelentés kapcsán a munkaügyi felügyelőséggel közösen tartott ellenőrzés során a munkáltató megpróbálta akadályozni az ellenőrzést. Ennek során a munkaügyi felügyelő kolléganő könnyebb sérülést szenvedett.

25 Panaszügyek, közérdekű bejelentések A területi felügyelőségünkre 130 közérdekű bejelentés és 32 panasz érkezett, amely az előző évhez képest 26%-os, illetőleg 16%-os csökkenést mutat. A területi felügyelőségünkre 130 közérdekű bejelentés és 32 panasz érkezett, amely az előző évhez képest 26%-os, illetőleg 16%-os csökkenést mutat. Durvult a helyzet ebben az évben. Durvult a helyzet ebben az évben. Ma már nem csak a munkáltatót jelentik be a volt munkavállalóik, hanem a felügyelőket, a felügyelőségeket is feljelentik minden ok nélkül a lehetséges összes fórumok előtt.

26 Panaszügyek, közérdekű bejelentések jellemző adatai

27 A bejelentések tárgykörei: Balesetek / Foglalkozási betegségek 3 Egyéni védőeszközök 59 Munkahely kialakítása, munkavégzés körülményei, általános higiénés kérdések, munkaszervezés 63 körülményei, általános higiénés kérdések, munkaszervezés 63 Munkaeszközök 24 Személyi feltételek 13 FESZ és/vagy munkaköri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos problémák 9 Egyéb munkavédelmi jogsértés 16

28 Panasz-bejelentés tárgykörei Balesetek / Foglalkozási betegségek 16 Egyéni védőeszközök 6 Munkahely kialakítása, munkavégzés körülményei, általános higiénés kérdések, munkaszervezés 10 Személyi feltételek 4 FESZ és/vagy munkaköri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos problémák 2 Egyéb munkavédelmi jogsértés 3

29 Közérdekű bejelentések tárgykörei:

30 Panaszbejelentések tárgykörei:

31 A panaszügyek, közérdekű bejelentések irányultsága és megalapozottsága. - A panaszok és bejelentések mintegy 86 %-a részben, vagy teljes égészében megalapozott volt. - A panaszok és bejelentések mintegy 86 %-a részben, vagy teljes égészében megalapozott volt. - Legtöbbször a névtelen bejelentések voltak megalapozatlanok. - Legtöbbször a névtelen bejelentések voltak megalapozatlanok. - Gyakori volt a hiányos, nehezen értelmezhető, a más hatóság hatáskörébe tartozó panaszbejelentés, melyek sok esetben másodkézből kapott információkra épültek. - Gyakori volt a hiányos, nehezen értelmezhető, a más hatóság hatáskörébe tartozó panaszbejelentés, melyek sok esetben másodkézből kapott információkra épültek. - A bejelentések nem feltétlenül a munkavédelmi helyzet pozitív megváltoztatásra irányuló szándékkal történtek, hanem a munkáltató működésével általában elégedetlen munkavállalók próbáltak meg az általuk legmegfelelőbbnek tartott hatóságnál eljárást kezdeményezni a munkáltató tevékenységével szemben. - A bejelentések nem feltétlenül a munkavédelmi helyzet pozitív megváltoztatásra irányuló szándékkal történtek, hanem a munkáltató működésével általában elégedetlen munkavállalók próbáltak meg az általuk legmegfelelőbbnek tartott hatóságnál eljárást kezdeményezni a munkáltató tevékenységével szemben.

32 A munkavédelmi képviselők működésével kapcsolatos tapasztalatok - A munkavédelmi képviselők tevékenységének megítélésében sem pozitív, sem negatív irányú változást nem tapasztaltunk az elmúlt évben. - A munkavédelmi képviselők tevékenységének megítélésében sem pozitív, sem negatív irányú változást nem tapasztaltunk az elmúlt évben. - Az 50 fő alatti munkáltatók esetében szinte sehol sem választottak munkavédelmi képviselőt. A munkavállalók – féltve munkahelyüket – azt hihették, hogy ezzel akarva-akaratlanul ellentétbe, konfliktusba kerülhetnek a munkáltatójukkal és ez az előmenetelükben hátrányt jelenthet, vagy egy munkaerő- leépítésnél az elsők közé sorolódhatnak, akiknek felmondanak. - Az 50 fő alatti munkáltatók esetében szinte sehol sem választottak munkavédelmi képviselőt. A munkavállalók – féltve munkahelyüket – azt hihették, hogy ezzel akarva-akaratlanul ellentétbe, konfliktusba kerülhetnek a munkáltatójukkal és ez az előmenetelükben hátrányt jelenthet, vagy egy munkaerő- leépítésnél az elsők közé sorolódhatnak, akiknek felmondanak. - Kedvezőtlen tapasztalat, hogy a megválasztott képviselők tevékenysége sok esetben formális, általában kimerült a munkabaleseti jegyzőkönyvek aláírásában. A munkabalesetek tényleges kivizsgálásában – néhány munkáltató kivételével – nem vettek részt. - Kedvezőtlen tapasztalat, hogy a megválasztott képviselők tevékenysége sok esetben formális, általában kimerült a munkabaleseti jegyzőkönyvek aláírásában. A munkabalesetek tényleges kivizsgálásában – néhány munkáltató kivételével – nem vettek részt.

33 Kedvező viszont a munkáltatók azon törekvése, hogy ahol választás történt, ott jellemzően gondoskodtak a képviselők továbbképzéséről. - Kedvező viszont a munkáltatók azon törekvése, hogy ahol választás történt, ott jellemzően gondoskodtak a képviselők továbbképzéséről. - Konkrét információnk nincs arra vonatkozóan, hogy a képviselők működését akadályozták volna, ilyen irányú bejelentés nem érkezett felügyelőségünkre. - Konkrét információnk nincs arra vonatkozóan, hogy a képviselők működését akadályozták volna, ilyen irányú bejelentés nem érkezett felügyelőségünkre.

34 Befejezés képen a tevékenységünk elmúlt évi számadatait ismertetném röviden Befejezés képen a tevékenységünk elmúlt évi számadatait ismertetném röviden

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Köszönöm megtisztelő figyelmüket

36 Ha még kapok időt és van egy kis türelmük, akkor szeretnék bemutatni egy-két képet, amelyek a munkahelyi biztonságot hivatottak szemléltetni egy kicsit „eltérően” az elvárt követelményektől Ha még kapok időt és van egy kis türelmük, akkor szeretnék bemutatni egy-két képet, amelyek a munkahelyi biztonságot hivatottak szemléltetni egy kicsit „eltérően” az elvárt követelményektől

37 az utóbbi évek tapasztalatai alapján az utóbbi évek tapasztalatai alapján. Munkahelyi biztonság

38 A biztonság mindennél fontosabb!

39

40 Ha rövid a karod, told meg …

41

42 Bátorság próba?

43

44 A fák az égig érnek, de megoldjuk, ha van egy autónk!

45

46 A környezetbarát állványzat.

47

48 Anyagmozgatás. A zöld energia forrás.

49

50 Fussunk, fussunk …

51

52 F. A. M.

53

54 Ez is az!

55

56 Gyors TMK.

57

58 Anyagmozgatási norma

59

60 Terhelési próba

61

62 Az egyéni védőeszköz ellátás megfelelő?

63

64 Elgurulás ellen rögzítve, szint kiegyenlítéssel.

65

66 A megfelelő és alkalmas munkaeszköz kiválasztás.

67

68 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.


Letölteni ppt "2014. 08. 02.1 Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők FórumaPécs 2010. november 10. Wágner Béla Wágner Béla OMMF Dél-dunántúli OMMF Dél-dunántúli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések