Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai antropológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai antropológia"— Előadás másolata:

1 Pedagógiai antropológia
Világkép – emberkép - gyermekkép – műveltségkép – intézményes oktatás. I.

2 Az archaikus világkép vége: kb. az írás megjelenése (i. e. 4. évezred)
Tipusos formái: mana, animizmus, totemizmus, tabu A természetkép megjelenése A tudás felhalmozódásának területei: táplálkozás és fajfentartás Közösségi ismeretek átszármaztatásának technikái

3 Az intézményen kivüli és az intézményes nevelés/oktatás elkülönülése
Őskor eszközhasználók: kb. 2,5 millió év H. erectus: 0,5 millió év nevelés = hagyományőrző funkció előnyelv megjelenése fogalmi gondolkodás kialakulásának kezdete H. sapiens: év ősközösség - kommunikáció szerepének megnövekedése H. s. neanderthalensis. életközösség normáinak kialakulása tűz - nyelv - temetés - kultikus jelenségek - szerszámhasználat szervezettebbé válik ezáltal a nevelés is

4 játék: utánzás és gyakorlás szerepe az ismeretszerzésben
előfeltétele: a tudatos bemutatás de ezt a társas élet kényszeríti ki gyermekek tanítgatása minden felnőtt feladata, nincs munkamegosztás a nevelés nyilvános, közösségi , minden gyermekre kiterjed gyakorlati ismeretek átadása készségek fejlesztése erkölcsi nevelés kb.: bátorság törzs tagjainak feltétel nélküli segítése a nem törzs tagjai elutasítása (gyűlölete?)

5 Marhacsorda (neolit, Algéria)

6 Mézgyűjtő asszony ( Valencia, jégkoszak után?)

7 Az intézetes nevelés kezdetei
törzsi nevelés fordulópont benne az iniciálás (beavatás): gyerekkor-felnőtt (ifjú?) átmenete e ponttól felnőttként kell viselkednie a fiatalnak ugyanazokat a feladatokat el tudja végezni, ugyan azokat a jogokat is élvezi a közösség szempontjai válnak elsődlegessé ezek a próbák fizikai állóképességet tesztelnek ismerni kell: törzsi eredetet törzsi - szabályozó - hagyományokat, szokásokat felnőtt viselkedés normáit pl. kikladikus kultúrák mintát adó festményei a beavatásra mindkét nembelieket felkészítik pl. a dionüszoszi nőünnepek előképei a testi nevelés szükségképpen a meghatározó a varázsló, a sámán, mint a nevelés "vezetője", irányszabója az intézményesülés csirái éppen ezekben a vezető szerepekben vannak!

8 Rituális tánc (Spanyolország, jégkorszak után?)

9 rabszolgatartó termelési mód
alkalmas természeti feltételek mellett (éghajlat, vízjárás, táplálkozási szokások) Nílus, Tigris-Eufrátesz, Indus, Gangesz, Sárga folyók völgye isteni "eredetű" uralkodók személyi vezetése központosított hatalom irányítói: papság stb. a vallás ezt szolgálja (konzervál) ennek eredménye: a tudományos ismeretek megjelenése is gazdálkodáshoz szükséges ismeretek áradás, csillagjárás, hajózás, termesztési eljárások matematika, asztronómia, geometria, orvostudomány művelői a papok írásbeliség kialakulása (ismeretek tartós átadási módja) + az államgépezet tökéletesedését okozza hieroglif írás hieratikus írás démotikus írás ékírás - Mezopotámia betűírás - föníciaiak (i.e sz.) 22 mássalhangzó görög betűírás latin betűírás

10 Mezopotámia első civilizációja a sumér i.e. 7. évezred önálló városállamok kései civilizációi: akkádok, majd a babiloniak i.e. 4. évezredben jelenik meg: írnokképző templomiskola az agyagtáblák között pl. vannak gyakorlószövegek egyéni eljárásokkal való írástanítás ez nincs semmi szabálya az írnok szerepe speciális vezető szerep több lépcsős karrier tanuló = kis írnok (dup sar-tur) inas írnok (dupsarru) főírnok főjegyző

11 i. e. 2. évezredtől: kétféle írnokképzés van
alapképzés: írás, olvasás, számolás, elemi tudományok = tábla háza köznép számára is nyitott tandíjas kisgyerekkortól a férfikorig tart egész napos képzés, szigorú bánás tanítói utasítás szerint cselekszenek, szöveget másolnak sumérról akkádra fordítanak memorizálnak kérdésekre felelnek és kérdezhetnek a tanítót az idősebb diákok (nagy testvérek) segítik a testi fenyítés megengedett életkor szerinti csoportok differenciált képzés: énekes, zenész, ráolvasó, pap, írnok, jegyző magasabb képzés = bölcsesség háza kulturális tradíciók átadása (a sumért holt nyelvként is tanítják pl.) naptárkészítés matematikai kultúrájuk kb. megfelel az európai reneszánsz tudósaiénak kialakul a független értelmiségi réteg - csak tanítással foglalkozik szabad emberek a hatalmi vezető réteg a gyerekeit "apród"-nevelésben részesíti

12 Imádkozó nő (Ur, Bagdadi Múzeum, i. e. 3
Imádkozó nő (Ur, Bagdadi Múzeum, i.e. 3. évezred) - munkamegosztás megjelenése

13 Szúza, zikkurat (Irán, i.e. 2. évezred)

14 Tutanhamon sírja, Trónrészlet (Újbirodalom, Théba)

15 Egyiptom csak a szabad ember tanulhat mert a világ állandó és változtathatatlan: büntetés jár a normasértőknek az emberi élet szabályai is változtathatatlanok gyereknevelés célja: örök normák elsajátítása (isten igazságának megismerése) nem ismerik el a gyerek életszakaszait: minél hamarabb felnőttként kell viselkedni tiltott a csecsemőgyilkosság (a többi ókori népnél nem) szövegek vannak a csecsemők ápolásáról, gyógyításáról újszülöttet nem pólyázzák be 3. életévig szoptatnak az édesanyák (nincs helyettesítőjük) kisgyermeket meztelenül járatják játékszereket adnak nekik az előkelők gyerekeit magánnevelők oktatják leendő fáraóval együtt lányok is részesülnek az oktatásban udvari nevelés fiuknak: testi nevelés erőteljes

16 az államapparátus működtetői: írnokok
aprólékos és szélesen elterjedt hivatalnoki munka minden típusú munkát ők irányítanak bárki gyermekét magukhoz vették, hogy tanítsák utánzás módján sajátítottak el tőlük mindent létrejöttek: tanulócsoportok - írnokképző iskolák utánzás elterjedése semmi intézményi strukturálást nem alkalmaznak nincs életkorok szerinti osztás írás birtoklása = műveltség birtoklása (kiválasztottság érzete igen erős) papi kasztba való felemelkedés lehetőségét ígéri i. e. 2. évezredtől van írnokképzés: 4-5 éven keresztül tandíjat kérnek érte számolás és mérés tudománya csillagászat, földrajz vallás ügyiratkezelés 5. életévtől kezdődik a tanítás testi fenyítés (lábak összekötése) - erkölcsi fenyegetettség olvasás: egységek, mondatok megtanulása (kántálva) írnokképzés után: egy nagy tudású mester veszi őket segédként át kb életévig tanítja

17 templomok mellett papi szemináriumok vannak
rituálét, teológiát itt tanítanak természettudományokat ismernek orvosképzés kb. i.e. 1. ezer évtől legelőkelőbbeket a fáraó udvarában taníttatják (apródok) a tanulás joga a nőket is megilleti (ének, zene, tánc) - praktikus ismeretek gazdálkodási ismeretek


Letölteni ppt "Pedagógiai antropológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések