Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai antropológia. Baldassare Estense: Umberto de Sacrati családja (15. sz.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai antropológia. Baldassare Estense: Umberto de Sacrati családja (15. sz.)"— Előadás másolata:

1 Pedagógiai antropológia

2

3 Baldassare Estense: Umberto de Sacrati családja (15. sz.)

4

5

6 Tantárgyfelelős neve:Géczi János Tantárgyfelelős beosztása:Tanszékvezető, habil. docens Fogadóóra. Csütörtök: 10-12 (Antropológia és Etika Tanszék) Óraigény:1 Számonkérés módja:kollokvium Kreditértéke:1 Oktatási cél:A tanárszakos hallgatók megismertetése az európai nevelési hagyományok világképi meghatározottságaival, a neveléstudomány történeti alakzatai mögött meghúzódó filozófiai elképzelésekkel

7 Ismeretkörök (heti bontásban): Világkép – emberkép - gyermekkép – műveltségkép – intézményes oktatás A világképek történeti formái (antikvitástól a felvilágosodásig) és azok pedagógiai utasításai A torlódó világképek (19-20. század) pedagogikuma(i) Szinkrón és diakrón vizsgálatok eredményei Reformpedagógiák filozófiai meghatározottságai Alternatív pedagógiák filozófiai meghatározottságai Nép/tömegoktatás A nevelés filozófiai megközelítései. Antropológiai következmények. (behaviorista, interakcionista, analitikus) A nevelés filozófiai megközelítései Antropológiai következmények. (kognitiv pszichológiai, pragmatista, marxista) A nevelés filozófiai megközelítései Antropológiai következmények. (egzisztencialista, strukturalista, posztmodern) Forráselemzés Összefoglalás I. Összefoglalás II.

8 Vizsgaalkalmassági feltételek 1.Óralátogatás 2.Kettő zárthelyi dolgozat 3.Esszé (szabadon válaszott neveléstudományi forrás világképének bemutatása - 20.000 n terjedelmű esszé) 4.Az előadásokon megadott források földolgozása

9 Esszé Az emberkép alakulata(i) egy irodalmi alkotásban Forráselmezés Leadási határidő: (a félév aláírása előtt 2 héttel) Szövegszerkesztővel készítve, nyomtatva, továbbá lemezen (a lemezt visszakapja) illetve emailen elküldve (geczijanos@vnet.hu) Terjedelem: 20.000 n + adatolás

10 a/ a forrás locusainak kilistázássa, szakszerű hivatkozásokkal (szerző, kiadás éve, oldalszám, fordító) (párhuzamosan magyar és idegen nyelvű) pl. gyermek = rózsabokor (fehér, piros) „ Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hüttchen, und vor dem Hüttchen war ein Garten, darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen; und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot.”[1][1] „Volt egy szegény özvegy, aki magányosan élt egy házikóban, és a házikó előtt volt egy kert, nőtt abban két rózsabokor, egyikük fehéret virágzott; másikuk pirosat virágzott; s volt az asszonynak két leánykája, hasonlatosak a két rózsabokorhoz: egyikőjük neve Hófehérke, másikuké Rózsapiros.”[2][2] b/ szöveges elemzés (max. 15-20.000 n) c/ irodalom (szerző, kiadás éve, cím, kiadó, kiadási hely)

11 A munka lépései 1/ egy 17-19. századi irodalmár egy munkájának kiválasztása (mellékelt lista alapjá) 2/ a mű magyar nyelvű feltárása (locus-gyűjtés) Az emberre vonatkozó alakzatok (jelképek, retorikai fordulatok stb.) kigyűjtése Az ember élethelyzeteinek kigyűjtése, annak jellemzőivel (gyerek szempontjai, apa ill. anya szempontjai, egyéb emberek szempontjai) emberrel kapcsolatos nézetek listázása Az ember élettereinek listázása (mikro- és makrokörnyezet) Az ember szokásai Az emberhez való viszony 3/ a műben megtalált locusok eredeti nyelvű megfelelőinek kigyűjtése, a fordítás ellenőrzése 4/ a szövegből kiemelt adatok értelmezése, csoportosítása, csoportosítás bemutatása 5/ az adatok leírása, elemzése 6/ következtetések levonása 7/ forráslista és bibliográfia ellenőrzése [1] Grimm, Brüder (1966) 602. [1] [2] Grimm, T. és W. (1989) 538. ford. Adamik L[2] Irodalom: Grimm, Brüder (1966) Kinder- aund Hausmärchen. Aufbau-Verlag, Berlin – Weimar. Grimm, T. – Grimm, W. (1989) Gyermek- és családi mesék. Magvető. Bp.

12 Félév zárása 2 zh.-jegy s az esszé alapján jegyajánlat - aki nem fogadja el, kollokválhat

13 Kinek alkalmas heti 2 órás előadás? -Októberben nem lesznek megtartva az órák


Letölteni ppt "Pedagógiai antropológia. Baldassare Estense: Umberto de Sacrati családja (15. sz.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések