Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. előadás A mítikus világkép – antik görögök II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. előadás A mítikus világkép – antik görögök II."— Előadás másolata:

1 2. előadás A mítikus világkép – antik görögök II.
Pedagógiai etika 2. előadás A mítikus világkép – antik görögök II.

2 Antik görög tudásátörökítés (i. e. XIII-IV. sz.) általános jellemzői
egyiptomi, babiloni, perzsa, zsidó előzmények asszimilálása, szintézise görög nevelés alapvető kérdése: hogyan lehet a gyerekből harmonikusan fejlett felnőttet formálni? erős, arányos fizikum + szép, jó iránt fogékony kalokagathia eszméje szakmai műveltség + általános műveltség (múzsai és gimnasztikai) az egész egyéniség formázása ("önzetlen műveltség")

3

4 Sebkötözés, i. e. 5. sz.

5 Hippokratész

6 Négy nedv tana (Corpus Hippocraticum – Galénosz)

7 Az első tudományos/filozófiai világkép: Arisztotelész, i. e. 4. sz

8 Arisztotelész a mozgást a primum mobile-re vezeti vissza
Arisztotelész a mozgást a primum mobile-re vezeti vissza. Létezik egy Első Mozgató, amely egyébként maga mozdulatlan, örök, ez az ami mindazt mozgatja ami némelykor mozog és némelykor mozdulatlan. Az Első Mozgató a mindenség kerületén található, nincs része, sem kiterjedése. Arisztotelész azt feltételezte, hogy a mindenség kerületén, az Első Mozgató által közölt mozgás – valahol az állócsillagok szférájában - a leggyorsabb. A kerület felől (azaz az ’első égboltból’) a középpont – a Föld – felé, az áttételek következtében egyre gyengül az Első Mozgatótól eredő mozgás. Az égbolt – amely isteni test s örökkévalón mozog – alakja szükségszerűen forgó gömb – a középpontja pedig nyugalomban van. A nyugalomban lévő földdel szemben a mozgó, fölfelé haladó tűz áll. Két közbülső elem is létezik, a levegő és a víz. E négy elem mellett egy ötödik is létezik – állítja Arisztotelész a De Caelo-ban -, amely mentes a keletkezés-pusztulás ellentététől, a mennyiségi- és minőségi változásoktól, s a mozgása sem olyan, mint a négy földi elemé, nem egyenes vonalú. Az égitestek ebből az ötödik elemből állnak. A világmindenség koncentrikus szférákból áll. A nyugvó középpont a Föld, a külső réteg az első égbolt, ez az állócsillagokat tartalmazza. Köztük áll pl. a Hold, a Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Mars szférája, továbbá az ellenható szférák. Arisztotelész szerint 55 ilyen koncentrikusan elhelyezkedő szférából és a négy elem szférájából áll össze az univerzum. Az isteni tevékenység eredményeként létrejövő első szféra mozgásával ellentétben a többi szféra mindegyikének megvan a saját mozgatója – a skolasztikában majd intelligenciának fogják ezt nevezni -, ezek alacsonyabb rendűek az első mozgatónál, hatásuk pedig nem természeti jellegű.

9 Athéni csésze belső oldala, i. e. 430 k
Athéni csésze belső oldala, i. e. 430 k. (Muszaiosz költő és Leinosz tanító)

10 Az athéni nevelés (i. e. VI - V. sz.)
Periklész: "Az ő nevelésüket az jellemzi, hogy már kora ifjúságuktól fogva szüntelenül fáradtságos gyakorlatokkal edzik magukat a férfias helytállásra, mi viszont szabadabb módon élünk, de nem csekélyebb elszántsággal tudunk ugyanolyan veszélyekkel szembenézni... S ha mi inkább könnyedebb életmóddal, mint fáradtságos gyakorlatokkal, és nem a törvények által belénk oltott, hanem elsősorban velünk született bátorsággal készülünk a veszedelmek leküzdésére, ez azzal az előnnyel is jár, hogy nem ízleljük már meg előre a még csak közelgő megpróbáltatásokat, ha viszont már bennük vagyunk, nem tanúsítunk kisebb hősiességet azoknál, akiknek egész élete fáradozásokkal telik." (Thuküdidész: A peleponésszoszi háború) tradicionális görög kép: harmonikus ember - a nevelés által! (bátorság, értelem, erkölcsi érzék, szépség iránti fogékonyság)

11 ép testben - ép lélek a szép és a jó harmonikus egységének elve: kalokagathia kalosz: szép, agathosz: jó eszmény: az egyszerű ember, aki, ha a sors azt kívánja, képes hőssé válni (következmény: háború esetén mindenki harcolni megy) gümnasszion (gümnoszt = meztelen) idősek testgyakorló helye futópályák, zárt sporttermek, öltöző és tisztálkodó szobák előadótermek könyvtárak + szümpozionok baráti társaságok összejövetelei bölcsebb polgárok vezetése mellett + népgyűlések aki az ékesszólást már megtanulta, vehet részt érett fiúk színhely: agora az állampolgári jogok gyakorlása


Letölteni ppt "2. előadás A mítikus világkép – antik görögök II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések