Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ESZMÉNY, CÉL, FELADAT A NEVELÉSBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ESZMÉNY, CÉL, FELADAT A NEVELÉSBEN"— Előadás másolata:

1 ESZMÉNY, CÉL, FELADAT A NEVELÉSBEN

2 A CÉL FUNKCIÓJA NEVELŐMUNKÁBAN
A nevelési cél fogalma: A nevelési cél, azt jelenti, hogy mit akarunk elérni, milyen értékekkel, képességekkel rendelkező emberré kívánjuk nevelni a tanulókat. A célkitűzés funkciója a nevelés perspektívájának megjelölése. (szubjektív, objektív célkitűzés) A nevelési célban mindig megfogalmazódik egy értékrendszer, melyhez ember- és életeszmény kötődik.

3 A NEVELÉSI CÉL TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI
Spárta: engedelmes, edzett katona. Athén: a test és a szellem harmonikus egysége, kalokagathia. Róma: „Vir bonus” Középkor:erkölcsös és vallásos élet, mely előkészület a túlvilági boldogságra. Reneszánsz: univerzális ember Felvilágosodás: hasznos ismeretek század: erkölcsösség, műveltség, sokoldalúság

4 A NEVELÉS CÉLJA NAPJAIKBAN
A nevelés célja: a művelt, szuverén, érdekeit objektíve érvényesíteni tudó, öntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követő személyiség kialakítása.

5 A NEVELÉSI CÉL ÉRVÉNYESSÉGE
Egy nevelési cél akkor érvényes, ha törvényes ellenőrizhető megvalósítható, megfogalmazását a nevelési gyakorlat empirikus vizsgálata előzze meg.

6 ÉRTÉKEK A NEVELÉSBEN Az értékek olyan alapelvek, amelyek kifejezik, hogy az adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. - az értékek választáson alapulnak - önmagukban nem léteznek - egymással összefüggésben állnak - egységes rendszerré állnak össze = értékrend

7 ÉRTÉKRENDEK 1. Hagyományos keresztény értékrend
2. Puritán, felhalmozó értékrend 3. Fogyasztói értékrend

8 ÉRTÉKTÁBLA

9 A NEVELÉS: ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS
Milyen értékeket közvetítsen az iskola? alternatívák nélküli plurális értéksemleges személyes értékvilágra összpontosító

10 NORMÁK A NEVELÉBEN A normák a viselkedés írott vagy íratlan
szabályait jelentik, melyek megszabják magatartásunkat egy adott helyzetben. Típusai: - formális normák (jogszabályok) - informális normák (viselkedési szabályok) - egyetemes normák (mindenkire minden helyzetben vonatkozik) - speciális normák (csak egy bizonyos csoportra érvényesek)

11 AZ ÉRTÉK ÉS A NORMA VISZONYA
Norma = a viselkedés szabályaira vonatkozik Érték = vélekedés arról, mi a jó, a rossz, a helyes vagy a helytelen Az értékek és normák szorosan összefüggnek


Letölteni ppt "ESZMÉNY, CÉL, FELADAT A NEVELÉSBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések