Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A középkori kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A középkori kultúra."— Előadás másolata:

1 A középkori kultúra

2 Kezdete: a Római Birodalom bukása (476)
Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492, Amerika felfedezése. A hűbéri viszonyok kialakulásának kora. Az új rend alapja a földbirtok (feudum) és a termelési eszközök magántulajdona, az erre épülő hűbéri rendszer. A műveltség kizárólagos birtokosa az egyház. Tevékenysége átfogta a kultúra egészét.

3 A középkori civilizáció
Területi megoszlás: a középkori civilizáció központja Nyugat-Európában a Frank Birodalom, keleten Bizánc. Ezzel egyidejűleg létezik (622-től) és hódít az iszlám kultúra Délkelet-Európában, Hispániában (711-től)

4 A középkori kultúra periódusai :
A középkor szakaszai: Korai középkor (5-10. század) Virágzó középkor( század) Késői középkor ( század) A középkori kultúra periódusai : a kolostori-egyházi kultúra kialakulásának időszaka (6—11 század) az első fénykor a lovagi kultúrával (11—13 század) a második virágkor, a városiasodás és a polgárosodás időszaka (13—14. század) a középkori kultúra alkonya (15. század)

5 A kulturális élet színterei a középkorban:
a kolostorok, a templomok és püspökségek a fejedelemségek és főúri várak, kastélyok a városok és az egyetemek a paraszti közösségek, a városi lakosság anyanyelvi és szóbeli kultúrája. A középkori írásbeli kultúra nyelve a művelt Európában egységesen a latin. Az analfabétizmus azonban általános jelenség.

6 Vallás A kereszténység kialakulása Jézus és tanítványai
A kereszténység elterjedése Európában Az egyházszakadás (1054) A középkori ember hite

7 Középkori egyházi nevelés
Kolostori iskolák a tananyag tartalma grammatika diktámen kompútusz Plébániai iskolák olvasás éneklés Székesegyházi iskolák grammatika, diktámen, kompútusz, filozófia, teológia, jog

8 A lovagi nevelés A lovagi ideál A lovagi nevelés célja
A lovagi nevelés tartalma: erkölcsi elvek fegyverforgatás irodalom nyelvek A „hét lovagi készség” A lovaggá válás szakaszai apród fegyverhordozó lovag

9 A városi polgárság nevelése
A városi polgárság igényei Az iskolai tananyag átformálódása - alapismeretek -„köznapi” latin - hivatalos iratok szerkesztése - könyvelés - kereskedelmi levelezés Nevelés a céhekben A mesterré válás szakaszai -inas -legény -mester

10 Nőnevelés a középkorban
Nevelés az apácakolostorokban alapismeretek latin nyelv kódexmásolás miniatúrafestés Nevelés a lovagvárakban illemszabályok társasági viselkedés zene, tánc a gazdaság vezetése gyógyítás

11 IRODALOM Az irodalom művelői: a világi papság és a szerzetesek,
a vándor énekmondók, az egyházi vagy világi hivatalok (pl. királyi kancelláriák), azaz a "hiteles helyek" írástudói, az írástudó világiak, az egyetemek (Párizs, Bologna, Oxford, Padova stb.) oktatói és hallgatói, a főurak familiárisai.

12 A középkori irodalom műfajai
A vallásos-egyházi műfajok: himnusz, legenda, ima, prédikáció, bibliai szövegmagyarázat, vitairat, szerzetesi regula, drámai műfajok: - mirákulum - misztérium - moralitás A világi szépirodalom műfajai: hősének, eposz, lovagregény, monda, ballada, dal, virágének

13 A középkori irodalom jelentős alakjai

14 Szent Ágoston (354—530)

15 Szent Benedek ( )

16 Pierre Abélard (1079—1129)

17 Szent Ferenc (1182—1226)

18 Aquinói Szent Tamás (1224-1274)

19 Dante Alighieri ( )

20 François Villon ( )

21 Középkori könyv, könyvtár
Kolostori könyvtárak Fejedelmi könyvtárak Egyetemi könyvtárak Könyvkereskedelem

22 MŰVÉSZET Építészet, Szobrászat, Festészet, Iparművészet

23 ROMÁN STÍLUS ÉPÍTÉSZET

24 WORMS Németország

25 CLUNY Franciaország

26 St. AMBROGIO, MILANO Olaszország

27 GÓTIKUS STÍLUS

28 REIMS, Franciaország

29 NOTRE DAME, PÁRIZS, Franciaország

30 CANTERBURY, Anglia

31 WESMINSTER APÁTSÁG, LONDON, Anglia

32 Dóm, Firenze

33 Dóm, Siena

34 SAN FRANCESCO ASSISI, Olaszország

35 KÖLN, DÓM Németország

36 St. VITUS SZÉKESEGYHÁZ, Prága

37 SZOBRÁSZAT

38 Andrea Pisano: Próféta szobra (1320 körül) Opera del Duomo, Firenze

39 ARNOLFO DI CAMBIO Szent Péter (1300 körül) Vatican

40 ARNOLFO di CAMBIO Madonna a gyermekkel (1310) Firenze, Opera del Duomo

41 FESTÉSZET

42 BERLINGHIERI Szent Ferenc (1235) San Francesco, Pescia

43 Giovanni Cimabue: TrónolóMadonna Szent Ferenc bazilika, Assisi (1278-80)

44 GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze

45 Giotto: Ognissanti Madonna (1310) Uffizi, Firenze

46 IPARMŰVÉSZET

47 ALPAIS Ciborium (1180 körül) Louvre, Paris

48 ALPAIS Becket Tamás ládája (1180 körül) Louvre, Paris

49 Miniatúrák

50 13. század

51 14. század

52 ZENE

53 Egyházi zene Világi zene egyszólamú ének, latin nyelven = gregorián
balladák, drámai elbeszélő szerelmi dalok, nemzeti nyelven, hangszerkísérettel


Letölteni ppt "A középkori kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések