Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉSELMÉLET. TANKÖNYVEK Zrinszky László: Neveléselmélet. Pedagógus Könyvek. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2002. Deli István:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉSELMÉLET. TANKÖNYVEK Zrinszky László: Neveléselmélet. Pedagógus Könyvek. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2002. Deli István:"— Előadás másolata:

1 NEVELÉSELMÉLET

2 http://feherkatalin.hanoi.hu

3 TANKÖNYVEK Zrinszky László: Neveléselmélet. Pedagógus Könyvek. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2002. Deli István: Bevezetés a pedagógiába. CsVM Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, 1998. Bábosik István – Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Bp., 1994. Ajánlott irodalom: Németh András: Nevelés, gyermek, iskola; Boreczky Ágnes: A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Kiadó, Bp., 1997. Vastagh Zoltán (szerk.): A nevelés szociális alapjai. Kaposvár – Pécs, 1997.

4 NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. A pedagógia: szélesebb körű fogalom. Magába foglaja a nevelés elméletét és gyakorlatát.

5 A PEDAGÓGIA FELOSZTÁSA Általános pedagógia Neveléstörténet Neveléselmélet Didaktika Tantárgyi módszertanok Összehasonlító pedagógia Gyógypedagógia Iskolaszervezettan Életkorok pedagógiája Nevelési színterek pedagógiája

6 A PEDAGÓGIA TUDOMÁNYKÖZI KAPCSOLATAI Filozófia - Nevelésfilozófia Biológia - Iskolaegészségtan Pszichológia - Neveléslélektan Szociológia - Nevelésszociológia Közgazdaságtan - Oktatásgazdaságtan Információelmélet - Oktatástechnológia Kommunikációelmélet - Pedagógiai kommunikáció

7 NEVELÉSELMÉLET Vizsgálja a személyiség alakíthatóságának, fejleszthetőségének összefüggéseit, ok-okozati tényezőit, törvényszerűségeit, a nevelés folyamatában érvényesülő tényezőket, azok rendszerét, hatásmechanizmusait.

8 A NEVELÉS Fogalma: A nevelés olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye. Jellemzői: csak az emberre jellemző tevékenység történeti jellegű nemzeti jellegű tudatos, tervszerű, szervezet fejlesztő hatású bipoláris (kétirányú) folyamat

9 A NEVELÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE Társadalom = A társadalom nem egyének összessége  meghatározott szerkezettel és intézményekkel rendelkező strukturált kapcsolatrendszer. Az ember társadalmiságának két alapformája: Kommunikáció = az emberek közötti érintkezés, az információ átadása. Eszköze a nyelv.  Kooperáció = az emberek együttműködése közös cél megvalósítása érdekében. Együttműködés a gazdaság és a kultúra területén

10 FOGALMAK Kultúra = az ember által megteremtett mesterséges környezet egésze Enkulturáció = a kulturális alapok elsajátítása Szocializáció = társadalmi lénnyé válás Nevelés = társadalmi lénnyé tétel Oktatás = tervszerű tanítás Individualizáció = egyedi lénnyé válás

11 NEVELÉSFELFOGÁSOK Pedagógiai technicizmus: a nevelés valaminek az előállítására irányuló cselekvés. Pedagógiai naturalizmus: a gyermek természetes adottságai segítségével képes önmaga kiteljesítésére. * Irányított nevelési folyamatfelfogás Szabad nevelési folyamatfelfogás * Befogadásra épülő nevelési folyamat Aktivitásra épülő nevelési folyamat

12 NEVELÉSI KONCEPCIÓK 1. Normatív nevelési koncepciók: egyértelműen deklarálják és fontosnak tartják a hosszabb távon fennmaradó emberi-etikai értékeket tudatosan törekszenek az elfogadott magatartási normák közvetítésére és interiorizálására a nevelés által. a direkt nevelési módszerek alkalmazása

13 NEVELÉSI KONCEPCIÓK 2. Értékrelativista koncepciók  a gyerekeket életszerű körülmények között kell tevékenykedtetni.  saját tapasztalatok alapján alakítja majd ki az egyén azokat a normákat, amelyeket magatartásában is érdemes követni.  Indirekt nevelő hatásokkal segíti a gyermeki önállóság kialakulását.


Letölteni ppt "NEVELÉSELMÉLET. TANKÖNYVEK Zrinszky László: Neveléselmélet. Pedagógus Könyvek. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2002. Deli István:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések