Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉSTÖRTÉNET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉSTÖRTÉNET."— Előadás másolata:

1 NEVELÉSTÖRTÉNET

2 http://feherkatalin.hanoi.hu feher.katalin@ppk.elte.hu

3 A NEVELÉSTUDOMÁNY A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. Részterületei: neveléstörténet neveléselmélet didaktika tantárgyi módszertanok

4 A NEVELÉSTÖRTÉNET A neveléstörténet a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely feltárja a nevelés történeti fejlődési folyamatát, az e folyamatban érvényesülő összefüggéseket, törvényszerűségeket.

5 A neveléstörténet tárgya A nevelési elméletek története A nevelés gyakorlatának története A nevelési intézmények története A neveléspolitika története

6 A NEVELÉSTÖRTÉNET VIZSGÁLÓDÁSI KÖRE  Helytörténet  Nemzeti neveléstörténet  Egyetemes neveléstörténet  Problématörténet  Összehasonlító neveléstörténet

7 A NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS MÁS TUDOMÁNYOK Történettudomány Filozófia - eszmetörténet Pszichológia - társadalomtörténet Szociológia - politikatörténet Etika - jogtörténet Kulturális antropológia - mentalitástörténet - egyháztörténet - tudománytörténet

8 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK ÍROTT FORRÁSOK -Elsődleges forrás: egy pedagógiai elméletíró által írt mű - kéziratos - nyomtatott - Másodlagos forrás egy elméletíró munkásságáról, egy korszakról szóló mű

9 IKONOGRÁFIAI KUTATÁSOK A neveléssel kapcsolatos jelenségek korabeli ábrázolásai

10 TÁRGYI EMLÉKEK KUTATÁSA Egyes korok iskolai berendezései, taneszközei, gyermekjátékok

11 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Az első pedagógiai mű, melyben egyetemes- és magyar neveléstörténeti összefoglalás és bibliográfia található: Beély Fidél: Alapnézetek a nevelésről. Pozsony, 1848. Beély Fidél

12 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Kiss Áron: A neveléstörténet kézikönyve, különös tekintettel Magyarországra. Pest, 1872. Kiss Áron

13 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1906. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. Békefi Remig

14 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON  Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp. 1906.  Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp. 1926.  Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp. 1919.  Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp. 1927.(reprint 1986.) Fináczy Ernő

15 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996- 1777. Bp., 1981. Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Bp. 1988. Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp. 2002.

16 TANKÖNYV Mészáros István- Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe. Osiris. Bp. 1999. http://mek.oszk.hu/018 00/01893/

17 KÉZIKÖNYVEK Egyetemes neveléstörténet  Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp. 1906. (reprint. 1984)  Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp. 1926. (reprint. 1985.)  Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp. 1919. (reprint. 1986.)  Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp. 1927.(reprint 1986.)

18 KÉZIKÖNYVEK Magyar neveléstörténet  A magyar nevelés története I-II. (szerk. Horváth Márton) Bp. 1988.;1993.  Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon. Bp. 1981.

19 FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK  Tóth Gábor: Egyetemes neveléstörténeti kresztomátia. I-II. Tankönyvkiadó, Bp. 1980.  Mészáros István: Magyar neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp. 1974.  Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. Osiris, Bp. 2003.


Letölteni ppt "NEVELÉSTÖRTÉNET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések