Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEVELÉSTÖRTÉNET.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEVELÉSTÖRTÉNET."— Előadás másolata:

1 NEVELÉSTÖRTÉNET

2 http://feherkatalin.hanoi.hu feher.katalin@ppk.elte.hu

3 A NEVELÉSTUDOMÁNY A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. Részterületei: neveléstörténet neveléselmélet didaktika tantárgyi módszertanok

4 A NEVELÉSTÖRTÉNET A neveléstörténet a neveléstudomány körébe tartozó tudományág, mely feltárja a nevelés történeti fejlődési folyamatát, az e folyamatban érvényesülő összefüggéseket, törvényszerűségeket.

5 A neveléstörténet tárgya
A nevelési elméletek története A nevelés gyakorlatának története A nevelési intézmények története A neveléspolitika története

6 A NEVELÉSTÖRTÉNET VIZSGÁLÓDÁSI KÖRE
Helytörténet Nemzeti neveléstörténet Egyetemes neveléstörténet Problématörténet Összehasonlító neveléstörténet

7 A NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS MÁS TUDOMÁNYOK
Történettudomány Filozófia - eszmetörténet Pszichológia - társadalomtörténet Szociológia - politikatörténet Etika - jogtörténet Kulturális antropológia - mentalitástörténet - egyháztörténet - tudománytörténet

8 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK
ÍROTT FORRÁSOK -Elsődleges forrás: egy pedagógiai elméletíró által írt mű - kéziratos - nyomtatott - Másodlagos forrás egy elméletíró munkásságáról, egy korszakról szóló mű

9 IKONOGRÁFIAI KUTATÁSOK
A neveléssel kapcsolatos jelenségek korabeli ábrázolásai

10 TÁRGYI EMLÉKEK KUTATÁSA
Egyes korok iskolai berendezései, taneszközei, gyermekjátékok

11 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
Az első pedagógiai mű, melyben egyetemes- és magyar neveléstörténeti összefoglalás és bibliográfia található: Beély Fidél: Alapnézetek a nevelésről. Pozsony, 1848. Beély Fidél

12 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
Kiss Áron: A neveléstörténet kézikönyve, különös tekintettel Magyarországra. Pest, 1872. Kiss Áron

13 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
Békefi Remig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Bp., 1906. Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp Békefi Remig

14 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp (reprint 1986.) Fináczy Ernő

15 NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON
Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon Bp., 1981. Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Bp Mészáros István: A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp

16 TANKÖNYV http://mek.oszk.hu/01800/01893/
Mészáros István- Németh András- Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe. Osiris. Bp

17 Egyetemes neveléstörténet
KÉZIKÖNYVEK Egyetemes neveléstörténet Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Bp (reprint. 1984) Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Bp (reprint ) Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. Bp (reprint ) Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története. Bp (reprint 1986.)

18 Magyar neveléstörténet
KÉZIKÖNYVEK Magyar neveléstörténet A magyar nevelés története I-II. (szerk. Horváth Márton) Bp ;1993. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon. Bp

19 FORRÁSGYŰJTEMÉNYEK Tóth Gábor: Egyetemes neveléstörténeti kresztomátia. I-II. Tankönyvkiadó, Bp Mészáros István: Magyar neveléstörténeti szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Bp Neveléstörténet szöveggyűjtemény. Szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla. Osiris, Bp


Letölteni ppt "NEVELÉSTÖRTÉNET."

Hasonló előadás


Google Hirdetések