Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ"— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ

2 PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓTAN
A neveléstudomány körébe tartozó új tudományág Kapcsolata más tudományokkal nyelvtudomány szociálpszichológia információelmélet kultúraelmélet manipulációkutatás

3 A pedagógiai kommunikáció fogalma
a pedagógiai céloknak alávetett pedagógiailag szabályozott, intézményesült, tervszerűen előkészített és lefolytatott kommunikáció, mely nevelők és növendékek közvetlen személyes kapcsolataiban megy végbe.

4 A pedagógiai kommunikáció sajátosságai
1. Célzatosság 2. Intézményesültség 3. Tervezettség 4. Interperszonalitás

5 A pedagógiai kommunikáció jellemzői az iskolákban

6 A pedagógiai kommunikációs folyamat elemei
Az adó Enkódolás Átvitel Üzenet Csatornák Kommunikációs klíma Vétel Dekódolás A vevő Visszajelzés

7 A családi szocializáció hatása az iskolai kommunikációra
Kommunikatív kompetencia kidolgozott kód -korlátozott kód Olvasási teljesítmény

8 Az iskola, mint kommunikációs színtér
Iskola = komplex kommunikációs tér

9 A tanulócsoport, mint kommunikatív mező
A tanulócsoportok mérete és a kommunikáció

10 Szociális, kommunikációs és oktatási formák

11 Oktatási környezet és kommunikáció
Szociofugális szociopetális terek Formális mód és informális mód

12 Az osztálytermi kommunikáció szintjei
Intraperszonális kommunikáció Interperszonális kommunikáció Csoportkommunikáció

13 A hatékony és nem hatékony tanári kommunikáció
Megjelenés Oktatási kommunikáció Emocionális kommunikáció

14 A pedagógus vezetési stílusa és kommunikációja
Alaptípusok autokratikus demokratikus laissez faire Részletesebb felosztás nagyon autokratikus aktívan beavatkozó passzívan beavatkozó Nevelési helyzetek és megoldásaik agresszív megoldás korlátozó megoldás együttműködő megoldás tehetetlenség érzelem nélküli megoldás

15 Tanári kommunikációs eszközök I.
Vokális kommunikáció A hangerő A hangfekvés A beszéd tempója

16 Tanári kommunikációs eszközök II.
Nonverbális kommunikációs eszközök a tanítás nézőpontjából: Mimika Tekintet Gesztusok, kézmozdulatok Testmozgás, testtartás Térszabályozás

17 A tanári beszéd stílusa
Intim stílus Rideg stílus A tanári beszéd stílusát befolyásoló tényezők a tanulók életkora a pedagógus kommuikációs képességei elvárások, hagyományok a feladathelyzet

18 A tanulók kommunikációs viselkedése
Típusok: „a mintagyerek” „nem értem” „a visszakérdező” „a jóváhagyást kicsikaró” „a csodálkozó” „a tanár nonverbális jelzéseiből tájékozódó”

19 A tanulók testbeszéd jelei
A stressz jelei Az agresszivitás jelei A hazugság jelei A figyelem, az érdeklődés jelei Az unalom jelei A tanulói testbeszéd helyes értelmezésének fontossága

20 A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott kommunikációs módok
1. Az előadás Előadói stílusok Verbális előadó Információ nyújtó Amorf módon előadó Kételkedő Kiváló előadó

21 A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott kommunikációs módok
2. A kérdések Konvergens kérdések Divergens kérdések Értékelő kérdések

22 A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott kommunikációs módok
3. A vita Ötletroham Méhkasmódszer Kerekasztal A tanári kommunikáció vita során

23 Az osztálytermi kommunikáció jellemzői
A tanórai kommunikáció sajátosságai Koreográfia Szcenika Dramaturgia Szereposztás A pedagógus a „hivatásos beszélő” szerepében

24 Nyelv, nemi szerep, osztálytermi kommunikáció
A nemek és a nyelvhasználat A férfi és a nő beszédstílusa fölérendeltség alárendeltség kompetitív beszédstílus kooperatív beszédstílus Az osztálytermi dominancia

25 A tanári elvárások kommunikálása
A „Pygmalion effektus” A proaktív tanár A reaktív tanár A „túlreagáló” tanár

26 A dicséret kommunikációja
A dicséret, mint a kritika ellensúlyozása A dicséret, mint modellnyújtásra tett kísérlet A dicséret, mint pozitív útmutatás A dicséret, mint a jég megtörése A dicséret, mint a tanuló által kiprovokált elismerés A dicséret, mint tevékenységváltási rituálé A dicséret, mint vigaszdíj

27 Az elbátortalanító tanári kommunikáció
hibáztatás vallató kérdezés bűntudatkeltés utasítás

28 Segítségnyújtó kommunikáció
Passzív meghallgatás (csend) Hatékony tudomásul vételt jelző reakció "Jégtörők" közbeiktatása Aktív meghallgatás

29 A konfliktusok A konfliktus fogalma A konfliktusok forrásai
Konfliktuskezelési stratégiák 1. Versengő stratégia 2. Alkalmazkodó stratégia 3. Kompromisszumkereső stratégia 4. Problémamegoldó 5. Elkerülő stratégia A tanár feladata a konfliktushelyzetek kezelésében

30 Kommunikációs stratégiák a tankönyvekben
Kommunikációs elemek a tankönyvekben tájékoztatási funkció értékhordozó funkció A tankönyvek kommunikációs stratégiái egyirányú, közlő stratégia kétirányú stratégia kombinált stratégia

31


Letölteni ppt "PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések