Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megtalálták Jézus sírját?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megtalálták Jézus sírját?"— Előadás másolata:

1 Megtalálták Jézus sírját?
Nem igaz a feltáma-dás? 2007. április 6.

2 A DOKUMENTUMFILM A Discovery Channel március 4-én vetítette a "Jézus elveszett sírja" című, és világszenzációnak kikiáltott dokumentumfilmet. A 90 perces alkotás forgatókönyvét Simcha Jacobovici és Charles Pellegrino írta, majd James Cameron Oscar-dijas filmrendező filmesítette meg. A film bemutatja az márciusában, a jeruzsálemi Talpiyot negyedben, egy építkezés során elkerült sírt, ami a Kr. e. 30. Kr. u. 70. közötti évek zsidó temetkezési szokását tükrözi: a holtak csontjait egy idő múlva csontládikókba- kisebb méretű kőkoporsókba (ún. osszuáriumba) helyezték, és úgy tették vissza a sírba. A szóban forgó hely - "Talpiyot sír" - különlegességét az adja, hogy a benne talált osszuáriumokon a Bibliából ismert neveket olvashatunk. A feliratok a következők: "Jézus, József fia"; "Júda, Jézus fia"; "Mária"; "Mariamne". A filmben elhangzottak szerint vezető epigráfusok vizsgálták meg a feliratokat, és úgy találták, hogy azok éppen Jézus korából származnak.

3 VILÁGSZENZÁCIÓ? A forgatókönyv írói szerint mindezek együttvéve azt bizonyítják, hogy a názáreti Jézus és felesége, valamint fiuk, Júda - a "János evangéliumában szerepel az úrvacsora leírásában" - sírját találták meg. Azt is közlik, hogy a megtalált csontládikók közül vitték el Jakab (erre még visszatérünk!!!) - csontládikóját. A rendező szerint filmjük alkalmas arra, hogy a történészek és régészek tudományos vitát folytassanak a feltárt adatokról; majd közölte, hogy céljuk nem a keresztyénség megtámadása volt. A különböző sajtóorgánumok óriási szenzációként harangozzák be mindezt - természetesen -, a minél nagyobb anyagi haszon elérése céljából: „Jeruzsálem külvárosában található az a sír, amelybe egykor a názáreti Jézus, felesége és fia földi maradványait temették - jelentette be hétfőn egy amerikai filmes stáb.” - National Geographic Online „Megtalálták Jézus Krisztus sírhelyét Jeruzsálemben, egy 27 évvel ezelőtt feltárt barlangban - jelentették be kutatók...” MÚLT-KOR, történelmi portál Biztosak lehetünk abban, hogy ezekhez hasonló hangzatos felvezetésekkel fogunk még találkozni a médiában. Úgy tűnik, hogy a dokumentumfilm is cáfolni akarja azokat a bibliai állításokat, hogy Jézus nem nősült meg, nem volt gyermeke, és három nappal keresztre feszítése után feltámadt. Ezeket sokan próbálták cáfolni az elmúlt években. (pl. Dan Brown: Da Vinci kód) A CNN televízió kommentátora megjegyezte, hogy Cameron filmje szinte folytatása D. Brown könyvének.

4 TUDOMÁNYOS KÉTELYEK A szóban forgó leletekkel már régóta foglalkoznak a szakértők. Amos Kloner archeológus professzor (Bar Ilan Egyetem) vizsgálta először a Talpiyot sírból származó leleteket. A tudós így nyilatkozott: „Kutatásaim szerint a sírkamra egy zsidó család temetkezési helye volt, de semmi bizonyíték nincs arra, hogy Jézus sírhelye lenne.” „Csaknem 900 sírhelyet illetve kőládát találtunk már Jeruzsálem 4 kilométeres körzetében. Ezekből 71-en szerepelt a Jézus név, sőt egy olyan (más forrásokból még +2) is volt, amelyen a ‘Jézus, József fia’ felirat volt.” - Vagyis a feliratok, önmagukban nem bizonyítják, hogy Jézus sírkamráját találták meg. A torontói egyetem matematikával és statisztikával foglalkozó professzora, Andrey Feuerverger szerint a leletek nem igazolnak semmit. Az csontládikókon szereplő neveket ugyanis, Jézus korában viszonylag nagy gyakorisággal használták. A "Jézus, József fia", 190; a "Mária Magdolna" 160 másik sírból is elkerült. Más megközelítésben a Názáreti Jézus korában Izraelben minden ötödik férfit Józsefnek vagy Júdának, és minden tizediket Jézusnak hívták. A Máriával pedig még ennél is sűrűbben lehetett találkozni a női nevek között… De térjünk csak vissza a szintén itt talált „Jakab”-csontládikóra, mert 2003-ban igen nagy port kavart az ügy… Az Izraeli Nemzeti Múzeum nyilatkozatban ítélte el a hamisítókat. Shuka Dorfman, a tudományos vizsgálatot kérő Izraeli Régészeti Hatóság akkori igazgatója így nyilatkozott a The Guardian cím angol napilapnak: „Világszerte számos hamisítvány van forgalomban. Több millió dollárt csaltak ki az elkövetők múzeumoktól is, miközben maguk gyártották a szenzációs leleteket.” Eric Meyers (Duke Egyetem régészprofesszora): „...mindez nem a szakma tekintélyét tépázza meg, hanem a kereskedők és műgyűjtők gátlástalanságára irányítja a figyelmet."

5 Cáfolatok a Bibliára? Amint láthatjuk, az utóbbi időben egyre inkább megsokasodnak a Jézus Krisztus személye és evangéliuma, a Biblia és a keresztyénség elleni támadások. Ezek a támadások feltűnő módon a keresztyénség valamelyik nagy ünnepe közeledtével indulnak. A mostani támadás első eleme az, hogy Jézusnak volt felesége. Ezt semmiféle tudományos ténnyel nem lehet bizonyítani, sőt, az ellenkezőjét bizonyítják az egybehangzó bibliai beszámolók. A támadás második eleme az, hogy az egyik csontládikón szereplő Júda ("Júda, Jézus fia") név Jézus fiának neve, akivel találkozunk János evangéliumában, az utolsó vacsora résztvevői között. Nos, az utolsó vacsoráról szóló beszámolóban két Júdással találkozunk. Az egyik az iskarióti Júdás, Jézus elárulója, akit a szöveg egyszer valóban Júdának nevez(13,26), de kétszer Júdásnak (13,2; 13,29)! A másik Júdás is kezdetektől Jézus tanítványa volt, de az ő neve csakis Júdásként szerepel (14, 22). E tények ismeretében képtelenség azt állítani, hogy a János evangéliumának utolsó vacsoráról szóló beszámolójában szereplő Júda, Jézus fia lett volna. Egyébként a bibliai beszámolók szerint, mivel felesége nem volt, fia sem volt Jézusnak. A támadás harmadik eleme - s tulajdonképpen ez a legfontosabb - az, hogy Jézus nem támadt fel. Részletesen rá fogunk térni, hogy a bibliai beszámolók Jézus Krisztus testben való feltámadását egyértelműen megerősítik - ezért csontjait sehol nem találhatják meg.

6 Tények az állítások ellen
Már Rahmani is hangsúlyozta katalógusában, hogy a „Jézus, József fia” felirat „nehezen olvasható, mivel ügyetlenül vésték és csúnyán össze van karcolva”. Nem biztos a Jésua név olvashatósága. Eddig nem figyeltek fel arra a tényre, hogy Mária nevét görög betűkkel írták. Márpedig sem Jézus anyja, Mária, sem a magdalai Mária nem vádolható azzal, hogy a görög nyelv és kultúra befolyása alatt állt volna. A Názáreti Jézus féltestvéreit, öccseit név szerint ismerjük: Jakab, Józsé (Jószé), Simon, Júdás (Júda). De kicsoda a „családi sírboltban” még megtalált Matja, azaz Máté? Ilyen nevű rokon? A talpióti sírboltnak – amennyire az tudható – semmi köze ahhoz a sírhoz, amelybe a Názáreti Jézus testét helyezték a keresztről való levétele után. Golgotához közel, kert, félig kész, siratókamra, zárókő. Az Újszövetség valamennyi állítása ellentmond a hollywoodi rendezők következtetéseinek. Ezért ha a talpióti sírládikák feliratai alapján fabrikált meséjüket bizonyítani akarják, szinte az egész Újszövetséget cáfolniuk kell! Pl. József fia - Szent Lélektől? Ez volna Mária harmadik(!) sírja (Betlehemben, Efeszosz) Miért épp ilyen viszonylag puritánul temették volna el Mesterét és annak családját? Ami a sír megtalálását illeti, Amos Kloner ismert régész azt nyilatkozta Jeruzsálemben, hogy "ez nagyon szép történet, de nincs bizonyíték arra, hogy valóban Jézus nyughelyéről van szó.” Azt már csak ironikusan említem, hogy a Szentföldön 2 másik helyen, de Japánban, Indiában és még ki tudja hány helyen „tartanak nyilván” ún. „Jézus-sírokat”… Következtetés: A filmben bemutatott kőkoporsó és sír semmiképpen nem a názáreti Jézusé. Ha egyáltalán valódi és nem hamisítvány a felirat, akkor az a helyzet, hogy ez a koporsó (avagy csontládikó) egy másik Jesu nevű emberé volt.

7 Mi a helyzet a Feltámadással?
Jézus temetése Az üres sír Másik sír? Halluciná-ció? Jézus csak elájult? Ellopták volna Jézus holttestét?

8 Jézus temetése Máté evangéliuma 27,57-28,17 Jézus testét, a zsidó szokásoknak megfelelően, lenvászonba burkolták. A holttest köré csavart lepedőbe mintegy 54 kg(!), gumiszerű masszává gyúrt, illatos fűszeranyagot helyeztek. Miután a testet egy sziklába vájt üregbe helyezték, emelők segítségével hatalmas (mintegy két tonna súlyú) követ gördítettek a sírbolt bejárata elé. Vasfegyelmű római katonákból álló őrség vigyázta a sírt. A büntetéstől való félelem „eredménye a szolgálat kifogástalan ellátása volt, különösen az éjszakai őrség esetében.” Az őrség Róma hatalmát és fennhatóságát jelző pecséttel zárta le a sírboltot. A kő megmozdítása során a behatoló feltöri a pecsétet is, s így magára vonja a római törvények haragját. A sír azonban üres volt...

9 Az üres sír „Jézust feltámasztotta az Isten a halálból, aminek mi mindannyian tanúi vagyunk.” (Apostolok Cselekedetei 2. fejezet 32. vers) Pál azonban így válaszolt: „Nem vagyok bolond, nagyra becsült Fesztusz, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. (ApCsel 26,26-25) „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások (ÓSZ próféciák) szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz(!) testvérnek egyszerre(!), akik közül a legtöbben még mindig élnek(!), néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig... megjelent nekem is.” (1Kor. 15,3-8) Rengeteg szemtanú látta. Az üres sír annyira közismert volt, hogy nem lehetett letagadni. A feltámadást Jeruzsálemben egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna elhitetni, ha a sír ürességéről, mint tényről valamennyi érdekelt meg nem győződött volna. Paul L. Maier így összegez: "Ha minden bizonyítékot gondosan és igazságosan mérlegelünk, a történeti kutatás szabályainak megfelelően valóban igazolható az a következtetés, hogy a sír, amelybe Jézust temették, tényleg üres volt az első húsvét reggelén. és nem akadt még egy szemernyi bizonyíték sem az irodalmi forrásokban, a feliratokban vagy a régészeti anyagokban, amely cáfolná ezt az állítást." Van-e esetleg természetes magyarázata? Meggyőző történeti bizonyítékok alapján a keresztények azt vallják, hogy Krisztus Isten természetfölötti hatalma által időben és térben testileg föltámadt. Lehet, hogy ezt csak komoly nehézségek árán tudjuk elhinni, ám ugyanezt nem hinni még nagyobb problémákat eredményez. Lényeges, hogy lássuk magunk előtt, hogy milyen helyzet alakult ki a sírnál a feltámadás után. A római pecsét fel volt törve, ami az elkövetőnek automatikusan fejjel lefelé való megfeszíttetést jelentett. A hatalmas kő el volt mozdítva, de nem csak a bejárattól, hanem az egész masszív sírtól, és úgy nézett ki, mintha felemelték és odébb vitték volna. Az őrségre kirendelt egység elmenekült. Justinus (Digesta 49.16) tizennyolc olyan okot felsorol, amelyért az őrséget ki lehetett végezni. Ezek között szerepelt az elalvás és az őrhely őrizetlenül hagyása is! A feltámadást természetes okokkal magyarázgató elméletek gyengék; ezek is inkább a feltámadás igazságába vetett bizalmat növelik. Nézzük meg ezek közül az ismertebbeket! Észak-India egyik falujának piacterén prédikált egy misszionárius. Beszéde után egy mohamedán lépett hozzá és megvető hangon így szólt: "Remélem nem tagadod, hogy mi mohamedánok olyas valamivel rendelkezünk, ami nektek keresztyéneknek nincsen." – "És mi lenne az?" – kérdezte a misszionárius. "Ha mi Medinába – Arábia – zarándokolunk, ahol Mohamed meghalt, megtaláljuk a koporsóját, amelyben még mindig ott fekszik. Ti keresztyének viszont Jeruzsálemben csak egy üres sírt találtok.„ "Éppenséggel ez a mi nagy örömünk" – mondta a misszionárius. Jézus sírja azért üres, mert feltámadt és a mennynek és földnek teljhatalmú Ura!

10 Másik sír? Kirsopp Lake azzal az elmélettel állt elő, hogy az asszonyok, akik a test eltűnését jelentették, tévedésből egy másik sírhoz mentek. Ha így van, akkor az asszonyok állítását ellenőrző tanítványok is bizonyára a rossz sírhoz mentek. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy a zsidó hatóságok, akik a római őrség felállítását kérték a sírhoz, nehogy ellopják a holttestet, nem tévedtek a sír helyét illetően. A római őrök sem, hiszen ő ott voltak. Ha a sír eltévesztéséről lett volna szó, a zsidó hatóságok azonnal előkerítették volna a holttestet az igazi sírból, hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyék a feltámadásról szóló mendemondáknak.

11 Hallucináció, eltévesztés?
Egy másik megközelítés Jézus feltámadás utáni megjelenéseit látomással, káprázattal vagy hallucinációval magyarázza. Ezt a teóriát azonban nem támasztják alá a hallucinációk létrejöttét irányító lélektani alapelvek. (A látomás és hallucináció nem ismétlődhet többször, egyénekkel és csoportokkal.) Különben sincs összhangban sem a történelmi helyzettel, sem pedig az apostolok elmeállapotával. Az illető kilétének eltévesztése? A tanítványok pedig biztosan felismerték Jézust, hiszen több mint három évig minden nap együtt voltak Vele. Egyébként amikor meglátták Őt a felső szobában, először maguk is "azt hitték, hogy valami szellemet látnak." (Lukács 24,37). Jézus viszont bíztatta őket, hogy érintsék meg, (különösen a „hitetlen” Tamást - a szögek nyomait a lábán és a kezén.) Mikor pedig mindezek után együtt vacsorázott velük, minden kétségük elszállt, hogy Jézust magát látják, ugyanabban a testben, amiben eddig is volt.

12 Jézus csak elájult? A Venturini által évszázadokkal ezelőtt népszerűsített ájuláselmélet A zsidó vezetők és azok emberei: aligha engedték volna, hogy Jézust levegyék a keresztről, ha még egy szemernyi élet is van benne. A római katona feltehetően megölt már néhány embert, és jól tudta, hogyan kell valakit szíven döfni, hogy meghaljon Napokat tölteni egy levegőtlen sírboltban? S hogyan jött volna ki Jézus a sírból? De azért álljunk egy kicsit szóba a gondolattal, és próbáljuk végiggondolni, milyen állapotban lett volna Jézus, ha - tegyük fel - nem halt volna meg? Egy ilyen elesett ember hogyan lett volna képes azt a benyomást kelteni a tanítványaiban, hogy Ő az élet fejedelme és a sír legyőzője? Hatalmas a különbség aközött az ember között, aki hajszál híján elkerüli a halált, és aközött, aki dicsőségesen feltámad! A gyengeség, a vérmérgezés, a sebláz és az erek megsértése, sőt a szív átszúrása egyenként is halálosak: együtt pedig végképpen lehetetlenné teszik az életben maradást. Még ha elájult is volna, hamarosan meghalt volna, mint egy legyőzött és tehetetlen vezető...

13 Ellopták a holttestét? A csüggedt és gyáva tanítványok lopták el?
Közben az egész őrség aludt? (több mint 12 ember – halál-büntetés, lábujjhegyen arrébb vinni a több tonnás követ) Hogyan vehették volna fel egyáltalán a harcot - halászok, egy vámos, néhány kézműves - egy fegyverforgatáshoz kitűnően értő római őrség ellen? De mi hasznuk lett volna ebből egyáltalán? (öngyilkos akció - pecsét feltörés) Ha pedig a katonák elaludtak, honnan tudták azt, hogy a tanítványok lopták el a testet, és nem más? Ha a hatóságok birtokában volt a test, vagy tudták, hol van, akkor miért nem léptek elő és közölték, hogy ők vitték el, amikor a tanítványok egész Jeruzsálemet felforgatva hirdették a feltámadást? Lehetetlen, hogy a korai keresztények kitaláltak volna egy ilyen mesét, és hirdették volna azok között, akik könnyedén megcáfolhatták volna az egészet egyszerűen azzal, hogy előadják Jézus holttestét.

14 Bizonyítékok a feltámadás mellett
KI HALNA MEG EGY HAZUGSÁGÉRT? 1. Péter - kereszten 2. András - kereszten 3. Máté - kard által 4. János - természetes halállal, ő a kivétel, de egy alkalommal olajban akarták megfőzni, de nem sikerült, ezért száműzték Pathmosz szigetére. 5. Jakab, Alfeus fia - kereszten 6. Fülöp - kereszten 7. Simon - kereszten 8. Taddeus - lenyilazták 9. Jakab, Jézus testvére - megkövezték 10. Tamás - lándzsadöféstől 11. Bertalan - kereszten 12. Jakab, Zebedeus fia - kard által Becsapták volna őket? Ha a feltámadás nem történt meg, ezt a tanítványoknak tudniuk kellett. Akkor tehát ez a 11 ember nemcsak meghalt egy hazugságért, hanem tudta is, hogy hazugságért hal meg – erkölcsi összhang? Magukat az apostolokat is meg kellett győzni arról, hogy Jézus feltámadt halottaiból. Először nem hittek, elfutottak és elbújtak, kételkedtek. Csak az alapos és meggyőző bizonyítékok eredményeképpen hittek. (Tamás, Péter…) 3 nap alatt kontinentális lelkes emberekké lettek? Miért voltak készek meghalni is érte? 1Kor 15,5 adja meg a választ: "és ... megjelent Péternek" (Jn 1 ,42). A szándéka ellenére meggyőzött ember: Jakab, Jézus féltestvére. Nem hitte, hogy testvére, Jézus az Isten Fia (Jn 7,5). Megpróbálták hazavinni, vagy elküldeni maguktól (Ján 7:3-5…) Rendkívül kényelmetlen lehetett neki, amit Tőle hallott: "én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" Jn 14,6 Miután Jézust megfeszítették és eltemették, Jakab Jeruzsálemben prédikált. Azt mondta, hogy Jézus meghalt a bűnökért, feltámadt, és él. Később a jeruzsálemi egyház egyik vezetője lett, és írt egy bibliai iratot is, Jakab apostol levelét. Így kezdte: "Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája." A testvéréé. Jakab végül is vértanúhalált szenvedett: Anániás főpap halálra köveztette. Jakabot is becsapták volna? Nem, az egyetlen elfogadható magyarázat az 1 Kor 15,7 - "Azután Jakabnak jelent meg."

15 Az egyetlen ésszerű magyarázat
Josephus Flavius, zsidó történetíró (1. század) "Ebben az időben volt egy bölcs ember, akinek neve Jézus volt. Magatartása/viselkedése jó volt és erényesnek ismerték. Sokan a zsidók és más nemzetbeliek közül tanítványai lettek. Pilátus halálra ítélte keresztre feszítés által. Azonban azok, akik tanítványai lettek nem hagyták el. Beszámoltak arról, hogy három nappal a kereszten való halála után megjelent nekik és életben volt. Következtetésképpen lehetséges, hogy ő a Megváltó akire vonatkozólag a próféták részletesen beszéltek." Nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy ezek az események ellenséges közegben történtek meg, végsőkig elszánt ellenségek előtt hirdették az apostolok Jézus életének eseményeit és az ő feltámadását is. Ha bármi módjuk lett volna ezeknek az embereknek arra, hogy megcáfolják az apostolok állításait, biztos hogy éltek volna ezzel a lehetőséggel. Amikor az evangéliumot hirdették az apostolok, még legelszántabb ellenfeleikkel szemben is arra hivatkoztak, hogy ezek az események nem titokban történtek, ezekről mindenki tudott. Nem csak azt mondták, „Nézzétek, ezt láttuk...” vagy „Azt hallottuk”, hanem megfordították a dolgot és ezt mondták „Ti magatok is tudtok ezekről a dolgokról. ... Magatok is láttátok ezeket; magatok is tudtok ezekről.” (Csel. 2,22) Ezt csak az mondhatja aki tökéletesen biztos a dolgában. E történeti tényeknek az az egyetlen ésszerű magyarázata, hogy Isten fizikailag feltámasztotta Jézust. Aki ma Jézus Krisztusban hisz, az első keresztényekhez hasonlóan, tökéletesen nyugodt lehet afelől, hogy hite nem mítoszon vagy legendán, hanem a feltámadott Krisztus és az üres sír biztos történeti tényein alapszik Simon Greenleaf (jogász prof. Harvard Egyetem): „Nincsenek jobban dokumentált történelmi bizonyítékok, mint a Krisztus feltámadása mellett szólók.” (3 tanítványa kérte, alkalmazza a jogi alapelveket...) Paul Althaus (Erlangeni Egyetem, Németország): „A feltámadás hírét egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálemben, ha sír üres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett számára.” John Capeley („az egyik legnagyobb bírói elme” - Cambridge-i Egyetem): „Igazán jól tudom, hogy mi az hogy bizonyíték, és mondhatom, hogy olyan bizonyítékot, mint ami a feltámadás mellett szól, még sohasem cáfoltak meg.”

16 Mit kezdünk a tényekkel?
Spinoza és Hume, a két filozófus azt mondta, hogy még ha eléjük tárnák is a feltámadást bizonyító tényeket, akkor sem hinnének benne. Miért? Nem bizonyítékok hiányában, hanem mert ABBAN AKARTAK HINNI, HOGY NINCS ISTEN, nincs természetfeletti, nincsenek csodák. ...ez nem következetes gondolkodás, hanem filozófiai rövidlátás, beszűkült gondolkodásmód – így az ilyenek felé nem, hanem csak az őszinte, kereső embereket felé lehet fordulni a tényekkel! (John Maisel) Mit kezdünk a tényekkel? Nincs más olyan tény a történelemben, amit a bizonyítékok ilyen sora támasztana alá. Voltak, akik cáfolni akartak, sőt könyvírásba fogtak, de keresztyének lettek (és „megvédték” a tényeket): Lord Lyttleton, dr. Gilbert West (Oxfordi Egyetem) Frank Morrison brit jogász, Lew Wallace (Ben Hur), Josh Mcdowell, és még sorolhatnánk... 2 dolog van, ami elválaszthat, attól, hogy nekünk is élő kapcsolatunk legyen, a feltámadt, mai is élő és munkálkodó Jézus Krisztussal: A BŰN, és ha NEM AKARUNK HINNI A megoldás: „… a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ézs. 53,5 „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” Ján 3,36 "Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz." Róma 10,9.

17 Giricz László Köszönöm a figyelmet! Következő alkalmunk: május 26.
Téma: A Szentlélek ma is működik? Meghívott előadó: Gál Lajos - Szeghalom Felhasznált irodalom: Josh McDowell: Több mint ács, Timóteus Társaság Alapítvány, Budapest, 1998. Megtalálták Jézus sírját? - Sípos Ete Zoltán Isten-e Jézus? – John Maisel Honnan lehet tudni, hogy Krisztus valóban feltámadt? Vágvölgyi Z. gyűjtései További témáinkból: Veszélyben a gyermeked! ~ Élet a halál után ~ Konfliktusaink ~ Szabadulás a függőségekből ~ Házassági karambolok ~ Igazolható-e tudományosan a Bibliai Teremtés? Helyi előadók mellett határainkon innen és túl, különböző felekezetekből tervezünk meghívásokat. Van kérdése, ötlete, témajavaslata? Írja meg nekünk! Szívesen fogadjuk a vagy a Csongrád, Pf címeken. Keresztyén Testvéri Szövetség, Csongrád Giricz László


Letölteni ppt "Megtalálták Jézus sírját?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések