Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába
Dr.Veres Sándor 1

2 PSZICHOLÓGIA KERESZTÉNY NÉZŐPONTBÓL BIOLÓGIAI ALAPOK
Ronald L. Koteskey: Psychology from Christian Perspective munkája alapján Dr. Veres Sándor

3 Biológiai alapok A pszichológia a természet- és a társadalom-tudományok határán helyezkedik el. Ebben a fejezetben az emberi lélek biológiai alapjaival foglalkozunk. A többi fejezetben pedig inkább társas meghatározottságával. Teológia Filozófia Szociológia Szociálpszichológia Pszichológia Biológia Kémia Fizika

4 Fiziológiai Pszichológia
A fiziológiai pszichológia a viselkedési és a mentális folyamatokat anatómiai és fiziológiai fogalmakkal kísérli meg leírni. Valahányszor a viselkedés jut szerephez, bizonyos fiziológiai események következnek be. Bárki lába megrándul, ha valaki ráüt a térdkalácsára, az izmokban lévő receptorok impulzusokat küldenek a gerincvelőbe. Ez az ideg impulzus egy másik neuronon keresztül combizomba kerül, ami ennek következtében összerándul. Változások a receptorokban, neuronokban és izmokban megváltoztatják a viselkedést.

5 3.1. Ábra: Fiziológiai pszichológia keresztény nézőpontból

6 Mentális folyamatok Az agyban a mentális folyamatok (gondolkodás, beszéd, emlékezés, érzelmek, figyelem) során is fiziológiai események mennek végbe. Valakinél az elektromos aktivitás megváltozása az agyban a mély alvástól , az álmodáson keresztül, a felszínes alváson át, a laza éberségig, valamilyen problémán való gondolkodásig terjed. Az ismert agyhullámok mintázatai sokat elárulnak a személy mentális folyamatairól, papíron rögzíthetők ezek a változások.

7 Bár sok keresztény nem szereti elismerni, hogy az emberek fiziológiailag nagyon hasonlóak az állatokhoz, mégis miként korábban már láttuk a Biblia úgy beszél mindkettőről, hogy azok „a föld porából” teremtettek és „azonos lehelet”-tel bírnak (Préd 3). Ma már úgy tartjuk, hogy Isten mind az atomokat mind a szükséges oxigént megteremtette. Mivel biológiailag az állatokhoz annyira hasonlatosak vagyunk, a fiziológiai pszichológia nézőpontunk szerint az állathoz hasonlóság oldalán helyezkedik el . Lásd a 3.1. ábrát!

8 Mivel az emberek ennyire hasonlítanak az állatokhoz orvosok alkalmanként állati testrészeket használnak fel az emberek gyógyításában. Például, a sebészek gyakran használnak sertés szív billentyűt az emberi szív helyreállításába és sertésbőrt az égési sérültek gyógyításában. Bár sok mindenben van hasonlóság, fiziológiai pszichológusok elsősorban az idegrendszerre és a belső-elválasztású mirigyek rendszerére koncentrálnak, mert ezek a rendszerek vannak a legnagyobb hatással a viselkedésre és a mentális folyamatokra.

9 Idegrendszer Keresztény nézőpontunkból nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a fiziológiai pszichológusok nagyon sokat megtudtak az idegrendszer a viselkedés és a mentális folyamatok közötti kapcsolatokról. Mindannyiunk számára ismert, hogy azoknak a viselkedése és gondolkodása, akik agyvérzést, agydaganatot, agyrázkódást szenvedtek, vagy az agyartériáik megsérültek megváltozik a viselkedésük. Mivel az ember idegrendszere alapvetően azonos más emlősök idegrendszerével, az adatok nagy részét a fiziológiai pszichológusok az állatokkal folytatott munkáik során gyűjtötték össze. A tudósok gyakran általánosítják ezeket az emberekre. A neuronok sérülése az agyban és a gerincvelőben permanens, a tudósok nem tudják önhatalmúlag befolyásolni ezeket s a szöveteken látni a következményeket, melyek az emberi viselkedésre és gondolkodásra kihatással vannak.

10 Fiziológiai pszichológia
A pszichológiának az az ága, amely a biológia és a viselkedés közötti kapcsolatokkal foglalkozik A biológiai pszichológusok önmagukat viselkedéstudományi neurológusnak, neuro-pszichológusnak, viselkedés genetikusnak, fiziológiai pszichológusnak, vagy bio-pszichológusnak nevezik Neuron idegsejt az idegrendszer alapvető építő elemei

11 Az idegsejt

12 Neuronális kommunikáció

13 Neuronális kommunikáció

14

15 Neuronális kommunikáció
Fiziológiai pszichológusok behatóan tanulmányozták különféle események hatását a szinapszisokra, ahol is az egyik neuronból a másikba áramlik az információ. Mint keresztények is tudhatjuk, hogy a pszichoaktív szerek miképpen befolyásolják az emberi viselkedést és gondolkodást. Ezek a drogok, valamelyik legális (olyan mint trankvillánsok vagy anti-depresszánsok) vagy illegálisak (olyan mint a kokain vagy LSD), megváltoztatják a neuronok kommunikációját. Ismerve azt ,hogy mi történik a szinapszisokban a pszichológusok segítenek abban, hogyan használjuk a drogokat.

16 Belső-elválasztású mirigyek
Az emberek hasonlítanak az állatokhoz a belső-elválasztású mirigyek hormon kiválasztásában is. Tény, hogy néhány hormont állati szövetekből vesznek az emberek gyógyításához. A vérkeringési rendszer gondoskodik ezeknek a kémiai anyagoknak a test minden részéhez való eljuttatásról, van ahol specifikus hatással vannak az egyes testrészekre. Ezek szabályozzák a növekedést, energiaszintünket (viselkedés), és hatnak a neuronális transzmisszióra (mentális folyamatok), mások mellett.

17 Ideg- és hormonrendszerek
Belső elválasztású rendszer A test “lassú” kémiai kommunikációs rendszere Mirigyrendszer, ami hormonokat választ ki a vérnyomás szabályozása számára

18

19 Implikációk – Spirituális pszichológia
Míg a fiziológiai pszichológia jól illeszkedik nézőpontunk állathoz hasonló oldalához, nincs a jelenlegi általános pszichológiában, ami az Isten-képűség oldalához illene. A z emberek izmokkal, idegekkel és mirigyekkel rendelkeznek akárcsak az állatok, ugyanakkor spirituális lények, mint Isten. Ez jól illusztrálja a keresztény nézőpontot ahogyan azt a 3.2 ábrán is láthatjuk.

20 3.2. Ábra: Spirituális pszichológia keresztény nézőpontból

21 Spirituális pszichológia
Ugyan az emberek számos módon hasonlítanak az állatokhoz, de amikor olyan jelenségekkel foglalkozunk, mint nyelv, személyiség, kreativitás, moralitás és etika, nekünk sokkal inkább az Istennel való összevetésre kell figyelnünk, mint az agy vagy a mirigyek felépítésére és működésére.

22 Spirituális pszichológia
Amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, hangsúlyozza, hogy Isten lélek és hogy akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell ezt tenniük (Jn 4). Pál apostol szintén megjegyzi, hogy Isten lélek, és a következő mondatban hogy az Úr lelke az, aki maga formál bennünket Istenképűvé (2Kor 3). Az Írások sok más része utal arra a tényre, hogy az emberek spirituális lények. (1. feladat)

23 Spirituális pszichológia
Ha az ember Istenképűségének aspektusaira tekintünk, tudnunk kell azt is, hogy milyen az Isten. Természetesen, nem kell mindent tudnunk Istenről, de ő azt választja, hogy feltár bizonyos dolgokat önmagáról. Isten tulajdonságainak nevezhetjük ezeket. A.W Trozer (1961) írt ezekről a Szent megismerése című könyvében, aminek az alcíme ez volt: „Isten tulajdonságai: ezek értelme a keresztény életben” Ezt a felsorolást használjuk a továbbiakban.

24 Spirituális pszichológia
Néhányan vonakodnak attól, hogy az embereket összehasonlítsuk Istennel. Azt hiszik, hogy olyan nagy a különbség a kettő között, hogy nem lehet összevetni a kettőt egymással. Igaza van Schaeffernek (1968), aki Isten végtelenségére hívta fel a figyelmet. Miként Tozer listájában látjuk, több mint ezek fele Isten végtelen természetének aspektusairól szólnak. Nem tudunk olyanok lenni mint ő ezen a módon: egyedül ő ön-magában létező, ön-beteljesítő, örökkévaló, végtelen, megingathatatlan, mindenható, felsőbbrendű, mindenütt jelenlévő, és szuverén.

25 Spirituális pszichológia
Tartalmas összehasonlítások tehetők más tulajdonságok alapján. Emlékezz arra, hogy a Biblia maga, Isten saját különös kijelentése nekünk, benne ismételten elvégezhetők az összevetések. Ezek arról szólnak, hogy mi a szent, a tökéletes, a szeretet, és a irgalom. Vegyük most sorba Istennek azt a kilenc tulajdonságát Trozer alapján, tulajdonságokat, melyekben hasonlatosságunkat fedezhetjük fedezhetjük fel vele.

26 Isten Szent háromság Bölcs Hűséges
Három személy az egy Istenben, egy egység. Isten társas lény, és mi is azok vagyunk. Isten szintén egység, hangsúlyoznunk kell társas kapcsolatainkban az egységet. Bölcs Isten a bölcsesség istene, a bölcsességet végességünk miatt nem tudjuk megérteni. Ámbár nincs tökéletes bölcsességünk, ő mégis arra bátorít bennünket, hogy keressük a bölcsességet, és azt ígéri hogy ad nekünk. Hűséges Istene nem szegi meg ígéreteit. Szintén arra bátorít bennünket, hogy tartsuk meg fogadalmainkat. Isten segítségével lehetséges megtartani a vele való szövetséget. létében

27 Isten A jóságot Isten természete által határozhatjuk meg. Lehetünk olyanok mint ő, jók nem csupán a barátaink számára, de legalább annyira az ellenségeink számára is. Igaz Isten nem különbözteti meg az embereket. Mindenkivel jól bánik. Mi is korrektek lehetünk az ő uralma alatt, ahogyan ő igazságos a számunkra. Irgalmas Isten aktívan könyörületes. Igazsága nem állítja meg az ő irgalmát. Isten különös utasítása, hogy legyünk könyörületesek miként ő könyörületes.

28 Isten Kegyelemmel teli Szerető Szent
Kegyelme képessé teszi őt, hogy segítsen a rászorulón, kegyelmezzen a bűnösön. Megbocsátunk másoknak, miként Krisztus megbocsát nekünk. Jézus nyíltan tanított bennünket a „Az Úr imájára”: Szerető Isten számára nagyon természetes a szeretet. Jézus azt mondta, hogy úgy szeretett bennünket, ahogyan az atya szerette őt, és kövessük őt a szeretetében. Azt parancsolta nekünk szeressük egymást, miként ő szeretett bennünket. Szent Isten abszolút szent, és az ő jelenlétében a szentség hiányát azonosíthatjuk magunkban. Mindaz Ó mind az Új Szövetség beszél nekünk arról hogy legyünk szentek, mert ő szent.

29 Spirituális pszichológia
Végezetül, felismerések, melyek az Írásokból származnak megvilágítják azokat a nézeteket melyeket a pszichológusok használnak. Például, vegyük a pszichoanalitikus megközelítést, amely azt hiszi, hogy a szuper-ego tudatos része akkor fejlődik ki, amikor a gyermek az iskolába kerül. A Rom 2 beszél arról, hogy a pogányok nem ismerik a törvényt, de cselekszenek „természetüknél fogva” aszerint amit a törvény előír. Ez azt mondja, hogy „a törvény a szívükbe van írva”. Tudásuk, a jó és a rossz alapvető észlelése, velünk született dolog. Természetesen , a specifikus dolgok megfontolása, hogy mi jó vagy rossz megváltoztathatja a személy érettsége, de az igazság alapvető észlelése az istenképűség az emberben benne van.

30 Alkalmazás Némely eredménye a fiziológiai pszichológiának implikációkkal szolgál a keresztények számára. Meyer (1975) kimutatta hogy a kutatás megmutatja hogy a jobb és a bal oldal az agyunknak úgy tűnik különbözőképen működik, szinte azt is mondhatnánk, hogy „két elmének” van. Sok embernél az agy baloldala a verbális és analitikus funkciókat látja el, míg a jobb a téri és intuitív funkciókat.

31 Alkalmazás Ha Istent imádjuk egész elménkkel kell őt imádni mind összetett és ésszerű diskurzus formájában (Római levél) mind misztikus, „látó” módon például Ezékiel tapasztalatai alapján. Imádnunk kell őt mind a himnuszok szavainak logikája szerint, mind a muzsika szépségein keresztül, melyeket énekelünk. Szolgálva másokat, úgy kell tennünk, hogy az mind racionálisan és emberségük intuitív aspektusaival egyaránt szolgálat legyen. Mivel az emberek fizikailag és spirituálisan meghatározhatók, probléma jöhet létre abból, ha akár az állathoz hasonló oldalról akár az istenszerű oldalról vagy mindkét oldalról együtt szemléljük. Ezért, a probléma forrásának a megállapítása a lényeges.

32 Fiziológiai kezelés Mint láttuk, az emberek megbetegedhetnek vagy mentális folyamataik zavarodhatnak össze a fiziológiai problémák miatt. Ismerve ezeknek a problémáknak a forrását beszélhetünk arról, hogyan kezeljük, ha kezelhető. A neuronok sérülése az agyban és a gerincvelőben állandó, és valamilyen helyreállás gyakran azt jelenti, hogy ugyan azokat a dolgokat más neuronok látnak el. Az emberek elveszíthetik világos gondolkodási képességüket és beszédkészségüket, megromolhat szifilisztől, fertőző betegségtől. Ebben az esetben , nagy mennyiségű penicillin megállapíthatja a hanyatlást. Szorongóvá és ingerlékennyé válnak, elvesztik emlékező képességüket, vitamin (nikotinsav) hiány miatt hallucinációik támadhatnak. Ezeket magas protein kúrára fogva , sok vitaminnal fel lehet javítani.

33 Fiziológiai kezelés Endoktrin mirigyek betegségei szintén megváltoztathatják a viselkedést. Olyanok, akiknek alacsony a nyakon lévő thyroid mirigy hormon termelése tunyává válhatnak, sokat alszanak, és alulmotiváltak lehetnek. Azoknál akiknél kevés adrenalin termelődik depressziósakká, szorongókká és visszahúzódókká válhatnak. Ezeknek a hormonoknak a növelése gyógyíthatja a problémát.

34 Spirituális kezelés Mivel az emberek spirituális lények, lehetséges zavar az életükben a bűn. A bűn elsődlegesen Istennel szemben elkövetett kihágás, másik ember elleni vétkezés, valaki ellen, aki Isten képmása. A bűn, természetesen, bűntudat érzést kelt és a bűntudat érzése az embert arra készteti, hogy valamit kezdjen a bűntudatával. Ha a probléma a bűn, egyedül reális megoldása a megbocsátás. Sok ember megpróbálja eltávolítani a bűntudatérzést anélkül hogy magára a bűnösség problémájára gondot fordítottak volna. A bűn problémát csak a bűnvalláson és a megtérésen keresztül tudhatják csak megoldani. Tanácsadással való kezelése vagy gyógyszerekkel nem fognak a gyökerekig elhatolni, és csak időleges megoldást hoznak ezek.

35 Interakció Mivel az emberi lény egység, a problémák nézőpontunk egyik oldalán okozhatnak gondot, de a másik oldalon, vagy mindkét oldalon állhatnak fenn problémák. Valakit hormon működési elégtelensége (fizikai probléma) energiáért való fohászra indít. Amikor ez az energia nem érkezik, elveszítheti a hitet Istenben (spirituális probléma). Más valaki, akik ha gyakran berúg (spirituális probléma) alkoholfüggővé válhat (fizikai probléma). A problémák ilyen kombinációi növekvő gondokat okoznak a megoldás számára.

36 Bevezetés a pszichológiába tantárgy
A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának, fogalom-rendszerének, módszereinek, eredményeinek a keresztény misszióban történő alkalmazásához. Cél: a pszichikus működésmódok bibliai-antropológiai illetve teológiai-hermeneutikai értelmezésének a megismerése és művelése. Önálló elemzésre történő felkészítés. Eszköz: Önálló kutatómunka. A hallgatók a pszichológia általánosan elfogadott témaköreit integratív modellben értelmezik, a kijelentés fényébe helyezve e tudomány eredményeit azok felhasználhatóságáról értekeznek. Elemzések, házi dolgozatok, olvasónapló készítése, zárthelyi dolgozat. Hallgatók: akik más főiskolákon már tanultak pszichológiát a bemutatásra kerülő anyag az újdonság erejével hathat. Akik nem tanultak, új látásmóddal ismerkedhetnek meg. Tanár: Dr. Veres Sándor egyetemi tanár, Gyakorlati Teológiai, Neveléstudományi és Missziológiai Tanszék vezetője Elérhetőség: 20/ – –

37 Kötelező irodalom Czigler István: Bevezetés: Mi a pszichológia. In: Találkozás a pszichológiával (szerk.: Czigler István – Oláh Attila) Osiris, Budapest, 2007, 7-91 old. Interneten: Séra László: Általános lélektan, Comenius Bt. Pécs, old. Ajánlott irodalom: Michael Dieterich: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv, Szent István Társulat, Budapest, 2000,(11-129; old.) Atkinson és Hilgard: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005

38 Követelmények - óralátogatás iskolai szabályzat szerint
- olvasónapló – megadott szakirodalom elolvasásának (2 db. Szak folyóirati tanulmányról 3.old.) igazolása - zárthelyi dolgozat (teszt) - házi dolgozat illetve elemzés, amiben a tanultak alkalmazásáról számol be a hallgató (egyénileg megbeszélt, illetve a net-en meghirdetett témakörökben) Vizsgatémák: Az órán leadott anyagok (a weblapon) és a tankönyvek alapján megadott vizsgatémák illetve az interneten közreadott témakörök feldolgozása (zh. vagy csoportos, illetve egyéni szóbeli vizsga formájában)

39 Témakörök 1. Bevezetés: a pszichológia mint autonóm és mint segéd tudomány tárgya és jelenségvilága (Platon, Arisztotalesz, Descartes) 2. A szentség az ember életében: Az ember lelki felépitéséből fakadó probléma: Isten terve az emberrel és a bűn romboló hatása (Collins) 3 Az Egész jelenléte: észlelés, képalkotás a világról, Gestalt pszichológia 4. A rész hatalma: anticipáció: Emlékezés, képzelet, álom. 5. Az idegen: Adaptáció: nyelv, gondolkodás, kognitív pszichológia 6. A barát: Cselekvés: szükségletek, kondicionálás, behaviorizmus 7. Én, Önmaga – Identitás: tudat, tudattalan: felejtés, elfojtás – pszichoanalízis 8. A szív (limbikus rendszer) - Projekció: érzelmek és módosult tudatállapotok 9. A magyarázat: Kijelentés: általános és specifikus kijelentés - az értelem megújulása 10. A kapcsolat: Ima: a valóság felfogásának spirituális útja: az integráció felé 11. Az ember felelőssége - Isten válasza: az igazság megismerése 12. Összefoglalás

40


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések