Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztény Tanácsadás Dr. Dan Brinkman Bevezetés Mi különbözteti meg a keresztény tanácsadást a tanácsadás más típusaitól?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztény Tanácsadás Dr. Dan Brinkman Bevezetés Mi különbözteti meg a keresztény tanácsadást a tanácsadás más típusaitól?"— Előadás másolata:

1

2 Keresztény Tanácsadás Dr. Dan Brinkman

3 Bevezetés Mi különbözteti meg a keresztény tanácsadást a tanácsadás más típusaitól?

4 Bevezetés A Biblia a tanácsadás fontos forrása

5 Óravázlat A tanácsadás célja A keresztény tanácsadás többlete A keresztény Tanácsadás modellje

6 “ A tanítványozás és a tanácsadás átfedése izgat. A keresztény tanítványképzés a jövőbe tekint, hogy lelki növekedést és felnőtté válást ösztönözze. A keresztény tanácsadás a múltba tekint, helyrehozzon zavarokat és a gyengeség területein megerősödést adjon… Továbbá,meggyőződésem, hogy mind a tanítványozásnak, mind a tanácsadásnak ott kell kezdenie ahol a Biblia kezdi: Isten megismerésével és Krisztusban való identitással” -Neil Anderson

7 A tanácsadás célja 1 Tesszalonikaiak 5:14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

8 A tanácsadás célja 1 Tesszalonikaiaknak 5:14 5 görög szó 1. Kérni, sürgetni (parakaleo) 2. inteni (noutheteo) 3. bátorítani (parmutheomai) 4. segíteni (antechomai) 5. Türelmesnek lenni (makrothumeo)

9 A tanácsadás céljai Ézs 61:1-3 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

10 A keresztény tanácsadás többlete A keresztény tanácsadás felette áll minden más fajta tanácsadásnak, amit a világ ajánlani tud.

11 A keresztény tanácsadás többlete 1. Sokkal több információhoz juthatunk hozzá.

12 Isten hogyan jelenti ki magát? Zsolt. 19.1-3 Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul.

13 Hogyan jelenti ki magát Isten? ApCsel 14:16-17 „Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet.”

14 Hogyan jelenti ki magát Isten? Romans 1:18-20 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ezért nincs mentségük,

15 Isten hogyan jelenti ki önmagát Általános kijelentés: ISTEN TEREMT

16 Isten hogyan jelenti ki önmagát ISTEN  ÁLTALÁNOS Forrás: Teremtés Módszer: Tudományos Eredmény: Elméletek Az általános kijelentés leíró

17 Isten hogyan jelenti ki önmagát Zsid: 1:1-2 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.

18 Isten hogyan jelenti ki önmagát 2 Pt 1:20-21 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

19 Isten hogyan jelenti ki önmagát 2 Tim: 3:16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

20 Isten hogyan jelenti ki önmagát KÜLÖNÖS KIJELENTÉS: ISTEN BESZÉL

21 Isten hogyan jelenti ki magát ISTEN   ÁLTALÁNOS KÜLÖNÖS Forrás: Teremtés Biblia Módszer: Tudomány Hermeneutika Eredmény: Elméletek Elméletek A különös kijelentés előíró

22 A különös kijelentés következik abból, hogy: Felsőrendű forrása van: Isten Felsőrendű megnyilatkozás: Jesus Krisztus Felsőrendű kinyilatkoztatás: Biblia Konklúzió: az általános kijelentést a különös kijelentésen keresztül értékeljük

23 A keresztény tanácsadás többlete A világi tanácsadási elméletek az általános kijelentésre alapozottak. A keresztény tanácsadás magasabbrendű, mert a keresztények mind az általános mind a különös kijelentés igazságait egyaránt használhatják ahhoz hogy megértsék miként lehet embereknek segítségére lenni.

24 A keresztény tanácsadás többlete 1. Több információhoz juthatunk. 2. Sokkal pontosabb értékek birtokában lehetünk.

25 Hogyan épülnek fel az elméletek: Feltevések (értékek) - hipotézisek Megfigyelések (adatok gyűjtése) Értelmezés(konklúziók) - elméletek

26 Hogyan épülnek fel az elméletek: Feltevések - Szubjektív Megfigyelések - Objektív Értelmezések - Szubjektív

27 A pszichológia leggyakoribb feltevései 1. Materializmus Egyetlen fizikai, természeti világ része mindaz ami létezik Ellentéte a Spiritualizmus (természetfeletti világ minden ami létezik)

28 A pszichológia leggyakoribb feltevései 2. Naturalizmus Minden esemény kiváltói vagy okozói a fizikai, természeti törvények Ellentéte a Szupernaturalizmus (minden eseményt Isten vált ki vagy okoz)

29 A pszichológia leggyakoribb feltevései 3. Determinizmus Minden esemény megfigyelhető, természeti és ellenőrizhető okok következménye Ellentéte a Szabadság (az események nem kontrollálhatók mert választásokból következnek)

30 A leggyakoribb pszichológiai feltevések 4. Evolucionalizmus A fejlődési folyamat az, amikor az élet nagyon megváltozik és egyre bonyolultabb formát ölt Ellentéte a Teremtés (az élet a teremtés által jött létre és nem változik)

31 A leggyakoribb pszichológiai feltevések 5. Redukcionalizmus Az események melyek a pszichológiai szintről kifejthetők nem szükségeltetnek más kifejtést Ellentéte az Expanzionizmus (az események melyek a spirituális szintről kifejthetők nem szükséges más kifejtés)

32

33 A leggyakoribb pszichológiai feltevések A világi pszichológia nem teljes világnézetet és feltevéseket ajánl.

34 A leggyakoribb pszichológiai feltevések A biblikus megközelítés olyan értékeket tartalmaz, melyek magukba foglalják a természetfelettit, a szabad akaratot és Isten közbenjárását a világban.

35 A leggyakoribb pszichológiai feltevések Isten kijelenti nekünk hogy miért lettünk teremtve, mi a baj velünk, és hogyan lehet ezt kijavítani. Ez a tudás vezethet bennünket azok között a feltevések között, melyeket kiválasztunk.

36 A leggyakoribb pszichológiai előfeltevések A világi elméletei a tanácsadásnak nem teljes világnézetre és feltevésekre alapozódnak. A keresztény tanácsadás sokkal pontosabb lehet Isten kijelentett értékei alapján.

37 A keresztény tanácsadás többlete 1. Több információhoz juthatunk hozzá. 2. Sokkal pontosabb értékekkel rendelkezhetünk. 3. Rendelkezésünkre áll az isteni segítség.

38 Isteni segítség: A Szent Lélek 1. Agape szeretet 2. Krisztusképűvé lenni 3. Úgy nézni másokra, amiképpen Isten néz rájuk

39 Isteni segítség: Lelki ajándékok 1 Kor 7:7 Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől: kinek így, kinek amúgy.

40 Isteni segítség: az egyház A hívők közössége a bátorítás és a számonkérhetőség fontos forrása lehet.

41 Isteni segítség: felülről jövő motiváció Krisztus szeretete 2 Kor 5:14-15 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.

42 Isteni segítség A világi tanácsadás nem veheti igénybe az isteni segítséget. A keresztény tanácsadás többre képes, mert ez a forrás elérhető a számunkra. Figyelem: kereszténynek lenni nem jelenti automatikusan azt hogy több információt vehetünk igénybe, magunkévá tehetünk pontosabb értékeket, vagy igénybe vehetjük az isteni segítséget.

43 A keresztény tanácsadás modellje (William Kirwan alapján) Állomás 1: A valahová tartozás érzésének a tudtára hozása Cél: a tanácsadó bizalmat ébreszt személye iránt és azt az érzést kelti, hogy Isten családjának részesei mindannyian Alkotó elemek: empátia,őszinteség, melegség, és konkrétság. Eredmény: Bizalom és Ön-feltárás

44 A keresztény tanácsadás modellje (William Kirwan alapján) Állomás 2: Felépítés Cél: a tanácsoltak felépítése a belső világ megismerése és a problémáik megoldásán való munkán keresztül Alkotó elemek: az önfeltárás, a konfrontáció és a közbenjárás elve Eredmény: kockázat és a biblikus felfogás belsővé válása

45 A keresztény tanácsadás modelje (William Kirwan alapján) Állomás 3: Szolgálat Cél: szolgálni a tanácsoltakat úgy hogy azok Isten és mások szolgálatára térjenek át Alap elemek: tervezés és a személyes cselekvési kurzus alkalmazása Eredmény: Biztonság és a bibliai felfogás kivitelezése (életté tétele)

46 Ez mit jelent? A keresztény tanácsadás különbözik a világi tanácsadástól, mert több előnnyel bír Ámbár sokat tanulhatunk a világi modellekből, értékeljük azokat a különös kijelentés alapján

47 Kérdések és hozzászólások?


Letölteni ppt "Keresztény Tanácsadás Dr. Dan Brinkman Bevezetés Mi különbözteti meg a keresztény tanácsadást a tanácsadás más típusaitól?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések