Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetés és kommunikáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetés és kommunikáció"— Előadás másolata:

1 Vezetés és kommunikáció
Dr.Veres Sándor 1

2 A vezetés és kommunikáció tantárgy
A tantárgy: bevezetést ad a keresztény vezetéstudományba. Felhasználja azokat a szociálpszichológiai és a kommunikáció kutatási eredményeket, melyek a vezetés és a szervezeti viszonyok, a gyülekezeti kultúra, a szervezeten belüli folyamatok evangéliumi normák oldaláról történő bemutatásához szükségesek. Cél: a gyülekezeteken belül, különféle igények, szükségletek mentén szerveződő kiscsoportok problémakörét a kommunikáció, a vezetés és a közösségi tevékenység oldaláról vizsgálja meg a Jézus-i tanítványi csoport működését véve alapul. Eszköz: Önálló kutatómunka. A kommunikáció kutatás, a vezetéstudomány és a szociálpszichológia felhasználható eredményeit értelmezi, a kijelentés fényébe helyezve e tudományok eredményeit s azok missziológiai és ekleziológiai felhasználhatóságát. A hallgatók ehhez elemzéseket, házi dolgozatokat, olvasónaplót készítenek, zárthelyi dolgozatot írnak. Hallgatók: akik más főiskolákon már tanultak szociálpszichológiát a bemutatásra kerülő anyag az újdonság erejével hathat. Akik nem tanultak, új látásmóddal gyarapodhatnak. Tanár: Dr. Veres Sándor egyetemi tanár, Gyakorlati Teológiai, Neveléstudományi és Missziológiai Tanszék vezetője Elérhetőség: 20/ – –

3 Kötelező irodalom Em Griffin: Együtt-lét, Mitől jó egy csoport, HARMAT, , Almási Tibor: Az újszövetségi gyülekezet struktúrája, működése és vezetése – mai tanulságokkal In A Baptista ekkleziológia alapjai és újkori kihívásai, BTA, Budapest 2007, old. Gene A. Getz: A gyülekezetépítés alapelvei, KIA, Budapest, ( fejezetek), A gyülekezet dinamikája, KIA, Budapest, (.5.6. lecke) Neal McBride: How to lead small groups, Nevpress, 1990 (részletek nyers fordítása) Házi dolgozat írásához ajánlott irodalom: Gene A. Getz: Építse egyik a másikat, KIA, 2000, Budapest, Klaus Douglas: Új reformáció, Kálvin Kiadó, Budapest, 2002, (egyes fejezetek), Leslie Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban, Harmat, Budapest 2004 (egyes fejezetek) Walter Nitsche: Az elkötelezett gyülekezet (ETHOS) (egyes fejezetek nyers fordítása)

4 Követelmények Óralátogatás iskolai szabályzat szerint
Csoportos szóbeli vizsga letétele a félév anyagából Házi dolgozat készítése: Nehémiás és az érzelmi intelligencia címmel (8 oldal) Munkahelyem világa keresztény nézőpontból – Alford és Naughton szempontjai alapján (8 oldal) Az elemzéshez felhasználható irodalom: Daniel Goleman – Richard Boyatzis – Annie McKee: A természetes vezető, Az érzelmi intelligencia hatalma, Vince Kiadó, Budapest, 2003 Helen J. Alford – Michael J. Naughton: Menedzsment, ha számít a hit, keresztény társadalmi elvek a modern korban, Kairosz, Pécs, é.n.

5 Témakörök 1. Bevezetés: a kommunikáció és a vezetés jelenségeinek meghatározása 2. A szentség és a hatalom problémája az ember életében 3 Az Egész jelenléte: a csoport, több mint a részek összessége 4. A rész hatalma: szerep, norma, struktúra, vezetés 5. Az idegen: csoporthoz tartozás, befogadás és kirekesztés 6. A barát: szükségletek, kapcsolatok, út valódi önmagunk felé 7. Önmaga – Identitás: a személy valódi önmaga és a csoport identitása 8. A szív (limbikus rendszer) – nehéz emberek – „nincs emberem” 9. A kijelentés: „egyek legyenek!” - a csoportlét célja, eszközrendszere 10. A kapcsolat: a Szent Lélek vezetése 11. Az ember felelőssége – Elkötelezett gyülekezet 12.Összefoglalás

6


Letölteni ppt "Vezetés és kommunikáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések