Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába Dr.Veres Sándor. Page  2  A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába Dr.Veres Sándor. Page  2  A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának,"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába Dr.Veres Sándor

2 Page  2  A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának, fogalom-rendszerének, módszereinek, eredményeinek a keresztény misszióban történő alkalmazásához.  Cél: a pszichikus működésmódok bibliai-antropológiai illetve teológiai- hermeneutikai értelmezésének a megismerése és művelése. Önálló elemzésre történő felkészítés.  Eszköz: Önálló kutatómunka. A hallgatók a pszichológia általánosan elfogadott témaköreit integratív modellben értelmezik, a kijelentés fényébe helyezve e tudomány eredményeit azok felhasználhatóságáról értekeznek. Elemzések, házi dolgozatok, olvasónapló készítése, zárthelyi dolgozat.  Hallgatók: akik más főiskolákon már tanultak pszichológiát a bemutatásra kerülő anyag az újdonság erejével hathat. Akik nem tanultak, új látásmóddal ismerkedhetnek meg.  Tanár: Dr. Veres Sándor egyetemi tanár, Gyakorlati Teológiai, Neveléstudományi és Missziológiai Tanszék vezetője  Elérhetőség: 20/886 0196 – s.p.veres@gmail.com – www.veressandor.ini.hu Bevezetés a pszichológiába tantárgy

3 Page  3 Kötelező irodalom  Czigler István: Bevezetés: Mi a pszichológia. In: Találkozás a pszichológiával (szerk.: Czigler István – Oláh Attila) Osiris, Budapest, 2007, 7-91 old. Interneten: www.veressandor.ini.hu  Séra László: Általános lélektan, Comenius Bt. Pécs, 1998. 1-201 old.  Ajánlott irodalom:  Michael Dieterich: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv, Szent István Társulat, Budapest, 2000,(11-129; 214-229 old.)  Atkinson és Hilgard: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005

4 Page  4 Követelmények  - óralátogatás iskolai szabályzat szerint  - olvasónapló – megadott szakirodalom elolvasásának (2 db. Szak- folyóirati tanulmányról 3.old.) igazolása  - zárthelyi dolgozat (teszt)  - házi dolgozat illetve elemzés, amiben a tanultak alkalmazásáról számol be a hallgató (egyénileg megbeszélt, illetve a net-en meghirdetett témakörökben)  Vizsgatémák: Az órán leadott anyagok (a www.veressandor.ini.hu weblapon) és a tankönyvek alapján megadott vizsgatémákwww.veressandor.ini.hu  illetve az interneten közreadott témakörök feldolgozása (zh. vagy csoportos, illetve egyéni szóbeli vizsga formájában)

5 Page  5 Témakörök  1. Bevezetés: a pszichológia mint autonóm és mint segéd tudomány tárgya és jelenségvilága (Platon, Arisztotalesz, Descartes)  2. A szentség az ember életében: Az ember lelki felépitéséből fakadó probléma: Isten terve az emberrel és a bűn romboló hatása (Collins)  3 Az Egész jelenléte: észlelés, képalkotás a világról, Gestalt pszichológia  4. A rész hatalma: anticipáció: Emlékezés, képzelet, álom.  5. Az idegen: Adaptáció: nyelv, gondolkodás, kognitív pszichológia  6. A barát: Cselekvés: szükségletek, kondicionálás, behaviorizmus  7. Én, Önmaga – Identitás: tudat, tudattalan: felejtés, elfojtás – pszichoanalízis  8. A szív (limbikus rendszer) - Projekció: érzelmek és módosult tudatállapotok  9. A magyarázat: Kijelentés: általános és specifikus kijelentés - az értelem megújulása  10. A kapcsolat: Ima: a valóság felfogásának spirituális útja: az integráció felé  11. Az ember felelőssége - Isten válasza: az igazság megismerése  12. Összefoglalás

6


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába Dr.Veres Sándor. Page  2  A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések