Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a pszichológiába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a pszichológiába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a pszichológiába
Dr.Veres Sándor 1

2 Bevezetés a pszichológiába tantárgy
A tantárgy: bevezetés kíván lenni a pszichológia, mint autonóm illetve, mint segédtudomány szemléletmódjának, fogalom-rendszerének, módszereinek, eredményeinek a keresztény misszióban történő alkalmazásához. Cél: a pszichikus működésmódok bibliai-antropológiai illetve teológiai-hermeneutikai értelmezésének a megismerése és művelése. Önálló elemzésre történő felkészítés. Eszköz: Önálló kutatómunka. A hallgatók a pszichológia általánosan elfogadott témaköreit integratív modellben értelmezik, a kijelentés fényébe helyezve e tudomány eredményeit azok felhasználhatóságáról értekeznek. Elemzések, házi dolgozatok, olvasónapló készítése, zárthelyi dolgozat. Hallgatók: akik más főiskolákon már tanultak pszichológiát a bemutatásra kerülő anyag az újdonság erejével hathat. Akik nem tanultak, új látásmóddal ismerkedhetnek meg. Tanár: Dr. Veres Sándor egyetemi tanár, Gyakorlati Teológiai, Neveléstudományi és Missziológiai Tanszék vezetője Elérhetőség: 20/ – –

3 Kötelező irodalom Czigler István: Bevezetés: Mi a pszichológia. In: Találkozás a pszichológiával (szerk.: Czigler István – Oláh Attila) Osiris, Budapest, 2007, 7-91 old. Interneten: Séra László: Általános lélektan, Comenius Bt. Pécs, old. Ajánlott irodalom: Michael Dieterich: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv, Szent István Társulat, Budapest, 2000,(11-129; old.) Atkinson és Hilgard: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005

4 Követelmények - óralátogatás iskolai szabályzat szerint
- olvasónapló – megadott szakirodalom elolvasásának (2 db. Szak folyóirati tanulmányról 3.old.) igazolása - zárthelyi dolgozat (teszt) - házi dolgozat illetve elemzés, amiben a tanultak alkalmazásáról számol be a hallgató (egyénileg megbeszélt, illetve a net-en meghirdetett témakörökben) Vizsgatémák: Az órán leadott anyagok (a weblapon) és a tankönyvek alapján megadott vizsgatémák illetve az interneten közreadott témakörök feldolgozása (zh. vagy csoportos, illetve egyéni szóbeli vizsga formájában)

5 Témakörök 1. Bevezetés: a pszichológia mint autonóm és mint segéd tudomány tárgya és jelenségvilága (Platon, Arisztotalesz, Descartes) 2. A szentség az ember életében: Az ember lelki felépitéséből fakadó probléma: Isten terve az emberrel és a bűn romboló hatása (Collins) 3 Az Egész jelenléte: észlelés, képalkotás a világról, Gestalt pszichológia 4. A rész hatalma: anticipáció: Emlékezés, képzelet, álom. 5. Az idegen: Adaptáció: nyelv, gondolkodás, kognitív pszichológia 6. A barát: Cselekvés: szükségletek, kondicionálás, behaviorizmus 7. Én, Önmaga – Identitás: tudat, tudattalan: felejtés, elfojtás – pszichoanalízis 8. A szív (limbikus rendszer) - Projekció: érzelmek és módosult tudatállapotok 9. A magyarázat: Kijelentés: általános és specifikus kijelentés - az értelem megújulása 10. A kapcsolat: Ima: a valóság felfogásának spirituális útja: az integráció felé 11. Az ember felelőssége - Isten válasza: az igazság megismerése 12. Összefoglalás

6


Letölteni ppt "Bevezetés a pszichológiába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések