Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jn „.. járjatok a világosságban..”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jn „.. járjatok a világosságban..”"— Előadás másolata:

1 Jn. 12.35 „.. járjatok a világosságban..”
ÁTLÁTSZÓSÁG Jn „.. járjatok a világosságban..”

2 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. Ef. 4.25

3 EGYSÉG IGAZSÁG EGYIK MÁSIK

4 Bevezetés A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot.
Az átlátszóság szükséglete. Négy lépés az átlátszóság felé. Az átlátszóság elfojtása. A kommunikáció öt szintje

5 Dr. Paul Tournier pszichiáter
”Senki sem juthat önismerethez önvizsgálaton keresztül vagy magányos napló írással. Az láthatja meg igazán önmagát, aki bizalommal szabadon dönt és megfelelő módon értékeli a bizalmat.” Dr. Paul Tournier pszichiáter

6 Konfliktus stratégiák
Fe l a da t konszenzusos versengő kompromisszumos alárendelődő elkerülő Kapcsolat

7 A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot
Elkerülő (rendszerint a nem nyílt magatartás kifejeződése; a személy nem vállalja a konfliktus nyílttá tételét; ha valóban rejtőzködés van mögötte: akkor a félelem motiválja, de lehet a háttérben más indíték is (pl. „Jézus átment közöttük és eltávozott” Lk 4:28-30), valaminek még nincs itt az ideje.

8 A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot
Versengő (a személy nem tárja fel valódi szándékait – uralkodni akar a másik felett, manipulatív, és nem szolgáltatja ki magát. Nincs bizalma, s a kapcsolat nem fontos a számára, a szükséges önfeltárásra nem kész) (Eszter 6:1-10; Simon farizeus Lk 7:37-39)

9 A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot
Alárendelődő (ebben az esetben a kapcsolat fontosabb, mint a feladat (saját érdek): ezért nem törekszik saját érdekének az érvényesítésére, vagy mert tagadja saját szükségletét, vagy mert alá akarja vetni magát a másik akaratának) Abigail 1 Sám 25:23-31;Dávid és Saul: 1Sám 24:6-7 Jutka - kilátás az autóból

10 A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot
Kompromisszumos (részben tárja csak fel önmagát, nincs bizalma teljesen – ezért az eredmény is csak részleges) Jákób és Ézsau (1Móz 33:15)

11 A konfliktus megoldása megköveteli az átlátszóságot
Konszenzusos (én-feltárás és az érdekek egyeztetésére törekvése) (Pál Péterrel szemben) Gal 2:11-14; ApCsel 15:6-21

12 Kommunikációs szűrő Az öt konfliktuskezelési módból négy esetében biztos, hogy valami sérül (a feladat vagy a kapcsolat szempontja van visszatartva, részben vagy egészben): ezt a visszatartást kommunikációs szűrőnek nevezzük. Ha hajlunk a szűrésre, hamarosan nem is gondolunk arra, hogy majd elmondjuk azt, amit most kiszűrtünk (mert pl. elfelejtjük)

13 Kommunikációs szűrő Nem az a baj, hogy a szűrő ideiglenesen fennáll (lásd Jézus példáját), hanem az a baj, ha megmarad és falat képez. A kiszűrt tartalom – ha tudok róla, ha nem – elválaszt. A kiszűrt tartalom által nem a társammal, hanem a bűnnel leszek közösségben. A szűrő meglétének jelentése: nem teljes a hit, a remény, a szeretet.

14 1Jn. 4.18 A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.

15 Kommunikációs szűrő Fordulj majd este a társadhoz, beszélgessetek egymással arról, hogy milyen volt ez a mai nap. Míg beszélgettek, légy bizonyos abban, hogy kiiktattad ezt a közöttetek is működő szűrőt. (4 Zsoltár 4-6) Mit szűrünk? (mi az, amit nem szeretnénk, ha tudna a társunk?)

16 Ha nem mondunk el valamit, ami a Másikra is tartozna,
nem a Másikat féltjük, hanem magunkat védjük. Jer. 17.9

17 Félni az ellenségtől kell, aki rosszat akar
Vagyis: A TÁRS: „ellenség„ Félni az ellenségtől kell, aki rosszat akar

18 Más szemmel nézni a Másikat
Szolgálni egymásnak: visszajelzést adni és feltárni önmagunkat ( intés és bűnvallás) TUDATOSSÁG Önmaga Mások Ismeri Nem ismeri Nyílt Vak Rejtett Ismeretlen ŐSZINTESÉG

19 Szolgálni egymásnak Visszacsatolás - Intés: Feltárás - Bűnvallás:
Péld 15:31,32; Ez 28:1-10; Luk 22:34; Jel 3:17, Ézs 5:21; 2Kron16:7-10a; Feltárás - Bűnvallás: Péld 15:11; 20:27; 27:19; Ezs 29:15; Ján 3:20,21 2Kor4:2; 1Jn 1:9; Jak. 5.16;

20 A félelem az átlátszóság ellensége
Mi lesz ha kiderül, hogy hibáztam (A kudarctól való félelem) Vajon elfogad-e így (Az elutasítástól való félelem) Mit fog tenni, ha kiderül, hogy vétkeztem ellene (bűnös keresési játszma) Mit szól majd ahhoz, hogy nem tudok változni (szégyen)

21 Mit kell elrejteni? Kudarcot („akkor fogad el, ha jól csinálom”)
Elutasítástól való félelmet („biztosan van bennem valami, amit nagyon nem szeret”) Bűnösséget („ha kiderül, hogy vétkeztem, akkor jogos, hogy nem szeret”) Szégyent („ismét kiderült, hogy nem tudok megváltozni”)

22 Miért kell elrejteni? Mert a jellemünkben bizonyulunk gyengének, ha ezek kiderülnek (állhatatlan Zsolt. 78.8, Jak 1:8, szeretetlenek, szüleiknek engedetlenek Rom 1:29-31)

23 Miért kell elrejteni? Kiszolgáltatjuk magunkat a másiknak - nem bízunk Isten védelmében (visszaél vele)

24 Miért kell elrejteni? Nem tudunk védekezni („annyira nem ért meg, hogy nem is érdemes elmagyarázni a dolgot”)

25 Miért kell elrejteni? Nem tudjuk fenntartani önbecsülésünket („egy nulla, egy féreg, egy senki vagyok, ezek után kinek kellek: mehetsz ahova akarsz”)

26 A rejtőzködés rossz bizonyság
Ádám és Éva elrejtőztek az Úr elől. Az elrejtőzés: rossz bizonyság arról, aki elől elrejtőzünk A rejtőzködés a bizalmatlanság („rejtett terület”) kifejezése Kapcsolat nincs bizalom nélkül: Ádám és Éva nem ismerték a bizalom nélküli állapotot

27 A rejtőzködés rossz bizonyság
Mit kell feltárni: az igazat (adott esetben, ami bennünket terhel) Ezért megy nehezen, mert félünk, hogy ezek után elfogadnak e Ez a félelem rossz bizonyság Istenről, hiszen Jézus keresztjét hiábavalóvá teszi: BŰN

28 Az átlátszóság szükséglete.
Pascal szerint minden ember szívében egy Isten-formájú űr van (a beteljesedés iránti vágy) Ennek az űrnek a betöltésével Isten felszabadít bennünket az őszinteségre (Isten előtt a szívben lévő igazság kedves: 51 Zsolt: 8) C.S.Lewis: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény - valódi (hiteles) életre vágyunk

29 Rejtőzködés = kapcsolat Feltárás = a kapcsolat helyreáll
Átlátszóság = kapcsolat Rejtőzködés = kapcsolat Feltárás = a kapcsolat helyreáll

30 Mi lehet erősebb a félelemnél?
Az értelem (Préd 4:7-14) Láttam a nap alatt ilyen hiábavalóságot is: Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának; nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná: Ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót? Ez is hiábavalóság és elhibázott dolog. A szeretet (1Jn. 4.19) Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

31 Négy lépés az átlátszóság felé.

32 Első lépés Légy nyitott Isten előtt
139. Zsoltár et! : Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján! Dávid király nyitott volt Isten előtt. Mit kellett meglátnia? Az átlátszóságnak ezt a fajta típusát nehéznek vagy könnyűnek találod? Miért?

33 Második lépés: Teremtsd meg a szeretet, az elkötelezettség és a megbocsátás légkörét az otthonotokban. Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Kol. 3:12-14 Milyen módokat találsz ennek az atmoszférának a megteremtésére, mi az, ami nehéz és mi az, ami könnyű?

34 Harmadik lépés: Erősítsd meg a társadat, amikor átlátszó!
Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Péld. 16:24: Miért fontos elismerni és dicsérni társad erőfeszítéseit, hogy becsületes és átlátszó veled? 

35 Negyedik lépés Imádkozzatok egymásért!
Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni. Kol. 4:2 Milyen módon tudtok nyitottan és becsületesen imádkozni együtt az átlátszóság és az intimitás érdekében?

36

37 Az átlátszóság elfojtása
Esettanulmány Annát nagyon fárasztja az anyósa. Megpróbál beszélni erről a férjével: „BÉLA, én nagyon szenvedek attól, ahogyan anyukád bánik velem. Ahányszor meglátogat, megpróbálja átrendezni a konyhát, és mindig valami jobb módot talál, mint ahogyan én csinálom.” BÉLA felesége szavába vágva mondja: „Nem olyan nagy ügy ez, tudod, hogy milyen tud lenni.” 

38 Házasságon belüli normális viselkedés és hatása az intimitásra és a párok közötti távolságra
SZABÁLYOZÁS/ EGYÜTTMŰKÖDÉS INTIMITÁS Csendes olvasás; zene hallgatás fülhallgatón keresztül Együttes részvétel sport vagy más játékokban; mozi látogatás; Szeretkezés, beszélgetés értékekről, reményekről, vágyakról, félelmekről Két állás betöltése vagy sok családon kívül töltött idő A sporttevékenységekben, zenei képzésben résztvevő gyermekeikkel összefüggő kapcsolattartás Segítségkérés Gyerekek táborba küldése Gyereknevelés az érett korú szülők estében Gyermekgondozás (Tinédzser szülők esetében) Kortársakkal való időtöltés; megbeszélt stabil találkozók; dátumok; vezetői jogosítvány megszerzése; kollégiumba menetel Együttes időpontok vagy csupán párjával való félrevonulás amikor más barátok jelen vannak Érzelmek kommunikálása

39 Házasságon belüli problematikus viselkedés és hatása az intimitásra és a párok közötti távolságra
SZABÁLYOZÁS/ EGYÜTTMŰKÖDÉS INTIMITÁS Házasságon kívüli kapcsolat Flört manipulatív szándékból Túlzott függőség Súlyos depresszió Agitatív (nyugtalan) depresszió Enyhe depresszió, öngyilkossági gesztusok Kényszeres magatartás Pszichózis kitörése Pszichoszomatizálódás Túlzott munkavállalás; különféle dolgokba való túlzott beleélés (Családfenntartóknál) fűggő személy, intenzív érzelmi szükségletek Túlzott függőség; kapaszkodás; inkompetens cselekvés; aggodalmaskodás; aggályos gondolkodás; engedélyezett drogoktól való függővé válás

40 A szeretet öt nyelve. Testi érintés Szavak Személyes idő
Szolgálat vagy szívességtétel Ajándék

41 Hogyan tudnátok sokkal átlátszóbbak lenni?
Péld. 10:19 -tévedés Péld. 12:18 - fecsegés Péld. 13:3 - feltárt száj Péld. 15:23 – idejében mondott szó Péld. 25:11- helyén mondott ige Jak. 3:5 - parányi tűz

42

43 A kommunikáció öt szintje
John Powel „rab” metafórája: Minden ember rab, ki tudna jönni börtönéből s mégsem teszi Vágyik a külső világba, de fél az elutasítástól is Viktor Frankl megfigyelése a dachaui fogolytársairól

44 Sóhaj tenger (Vancsó Zoltán)

45 szóltak, de nem beszéltek, hallottak, de nem hallgattak,
„Mezítelen éjben láttam ezernyi embert: szóltak, de nem beszéltek, hallottak, de nem hallgattak, dalokat írtak, de nem énekeltek senki sem merte megzavarni a csönd hangjait.” Paul Simon

46 Sablonos beszélgetés (klisék,közhelyek)
Az önközlés legalacsonyabb szintje: bejelentkezés – a létezés közlése (bizonytalanság) Megjöttem (Itt vagyok!) Szia. (Jól van) Valójában nem jön létre személyes kommunikáció, a másik jelenléte nem indít semmi érdemi motivációt bennünk (elidegenedett kapcsolatban gyakori) Erős szűrés – bátorítást, befogadást várunk

47 Mindenút

48 Tényközlés – híradás másokról
„Rejtett puhatolódzás”. Nem törünk ki magányosságunk börtönéből, semmit sem mutatunk meg önmagunkból. Másokról beszélünk: Mi volt ma? A tényekhez személyes kommentárt nem fűzünk, ami megmutatna belőlünk valamit: Megjött az újság! Kint maradt a kutyaeledel! Egyszerűen híreket közlünk, közhelyek mögé rejtőzünk, másokról szóló kis történetek mögött keresünk védelmet Szűrés: jaj csak valamivel meg ne bántsam!

49 Hallgassátok meg védekezésemet, és figyeljetek ajkam ellenvetéseire.
Jób. 13.6

50 Gondolataink és véleményünk közlése
Hajlandók vagyunk kockáztatni, kilépünk fogságunkból Megosztjuk gondolatainkat, véleményünket, döntéseinket szigorú cenzúra mellett. Óvatosan figyelünk a kommunikáció alatt Ha rossz a másik reakciója visszahúzódunk, félünk az elutasítástól Csöndbe menekülés vagy témaváltás következhet Óvatos kapcsolatkeresés ez, valójában a kommunikáció kezdete

51

52 Érzéseink kommunikálása – „Zsigeri szint”
Érzelmeink, érzéseik – ezek csak bennünket jellemeznek, egyedülálló ismeretek rólunk Az érzések, melyek a gondolataim, véleményeim és döntéseim hátterében vannak - egyedül az enyémek Úgy gondolom intelligens vagy + elhallgatott reakciók: És féltékeny vagyok Zavarban vagyok Ezért gyanakszom rád. Legszívesebben elfutnék előled Az emberek nem tolerálják a legtöbb esetben ezt az érzelmi őszinteséget (JOURAND)

53 Ezt mondta nekik: Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam!
1Móz. 37.6

54

55 A kommunikáció felső foka – én-közlés
Minden mély és hiteles barátságnak, házastársak közötti egységnek a teljes nyitottságon és őszinteségen kell alapulnia Időnként igen nehéz a zsigeri szintű kommunikáció, de éppen ilyenkor van rá a legnagyobb szükség. Közeli barátok és házastársak között időről időre létrejön a teljes érzelmi és személyes közösség Társam minden reakciómat megosztja velem, boldogságom és bánatom megismétlődik benne.

56 lángjai sem oltják halálfélelmemet!
Három sor Kibírhatatlan kínok lángjai sem oltják halálfélelmemet! Hólepte nyoszolya A remény és a kétségbeesés, mint tébolyult szerelmesek ölelik-marják egymást hólepte nyoszolyájukon, hetvenéves szívemben. (Zelk Zoltán)

57 Amikor a konfliktusainkat próbáljuk megoldani:
Tudunk szünetet tartani, ha szükségünk van rá. 2.       A párom általában elfogadja bocsánatkérésemet. 3.       Ki tudom mondani, hogy nem volt igazam. 4.       Meglehetősen jól le tudom nyugtatni magam. 5.       Bizonyos humorérzékkel tudjuk kezelni a dolgokat. 6.       Amikor azt mondja a párom, hogy másképp kellene beszélnünk egymással, annak rendszerint értelme van. 7.       Általában hatékonyan tudok javítani a beszélgetéseinken, amikor kezdünk elmenni a negatív irányba. 8.       Meglehetősen jól végig tudjuk hallgatni egymást, még akkor is, ha különböznek az álláspontjaink. 9.       Ha forró lesz a téma, többnyire képesek vagyunk visszakozni és változtatni a dolgokon. A párom nagyon jól meg tud nyugtatni, amikor felhúzom magam.   Pontozás: Mindegyik „igaz” válasz egy pontot ér.

58 Kiértékelés 6 vagy több pont: Ez egy erős területe a házasságuknak. Amikor felmerül a veszélye, hogy a vita során kiszalad a gyeplő a kezükből, képesek rá, hogy lefékezzenek és hatékonyan megnyugtassák egymást. 6 pont alatt: Van mit javítani házasságuknak ezen a területén. Ha gyakorolják, hogyan kell javítási kísérleteket tenni, amikor hatalmába keríti Önöket a negativitás, drámaian megnövekszik a problémamegoldó hatékonyságuk, és sokkal pozitívabb szemüvegen át szemlélik egymást és a kapcsolatukat is.

59 Összefoglalás Használjuk fel a szeretet öt nyelvét, hogy az elfogadás légkörét megteremthessük! 1Jn A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. A félelem felszámolása - út az átlátszóság felé Ezeket tegyétek: Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!„Mondjatok egymásnak igazat!” Zak : Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. Ef. 4.25

60 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
1Thessz. 5.11

61


Letölteni ppt "Jn „.. járjatok a világosságban..”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések