Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégia és szervezetfejlesztés „Gyakorlati tanácsok vállalatfejlesztéshez” Előadó: Semperger Kinga Projektfinanszírozási Tanácsadó 06 20 9 359 030.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégia és szervezetfejlesztés „Gyakorlati tanácsok vállalatfejlesztéshez” Előadó: Semperger Kinga Projektfinanszírozási Tanácsadó 06 20 9 359 030."— Előadás másolata:

1 Stratégia és szervezetfejlesztés „Gyakorlati tanácsok vállalatfejlesztéshez” Előadó: Semperger Kinga Projektfinanszírozási Tanácsadó

2 Mi kell a versenyképesség növeléséhez?
Stratégiák és következetesség Áttekinthető szervezet Mindenkori piaci helyzetelemzés Képzett szakembergárda Rugalmas tervezés – jövőkép FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK - PROJEKTEK

3 Hogyan lesz az Ötletből – Projekt?
Alapvető vállalati jellemző: Fejlesztenék, Beruháznék de hogyan? Miből? Mikor? Kivel? Egy ötletet támogatni, finanszírozni nem lehet Tervezni kell! Konkrét számok, hatások bemutatása Minden beruházáshoz kötelezettségek, előnyök, hátrányok, veszélyek és lehetőségek kapcsolódnak! Ezeket fel kell mérni!

4 Ötlet? – Projekt! Ötlet: tudom, hogy mit szeretnék, de még nem fogalmaztam meg a részleteket…. Projekt: tudom, hogy mit szeretnék és Üzleti tervet, költségvetést, SWOT elemzést készítettem Kiszámoltam, hogy miként éri meg, milyen eredményeket hoz a fejlesztés Van projektfelelősöm Kértem árajánlatokat, tudom, hogy kitől milyen eszközöket, gépeket szerzek be Meghatároztam a fejlesztés helyszínét, ahol a jogviszonyok rendezettek Erőforrás menedzsment alapján elkészült a beruházás munkerőigényének terve Felmértem a piacot, hogy a beruházásom milyen eredményekkel startolhat Ütemezetten meghatároztam, hogy mikor milyen lépés következik Egyeztettem a projektben résztvevő hatóságokkal is (építési engedélyek, környezetvédelmi engedélyek, stb….)

5 Hogyan lesz az Ötletből – Sikeres Projekt?
Egy sikeres projekt alapvető tényezői, meghatározói: Körültekintő tervezés és stratégiakialakítás Rugalmas és kedvező megtérülés Költséghatékony, hosszútávon is eredményes pénzügyi szemlélet Szakképzett kollégák, projektfelelős Környezetvédelmi szempontokhoz való alkalmazkodás Együttműködés a piac résztvevőivel Versenyképes technológiák alkalmazása Piaci információk folyamatos begyűjtése Igénybe vehető forrásokról információ és hatékony forráskombináció ( saját tőke, támogatás, hitelek, befektetők, stb.)

6 Pénzügyi eszközök a Projekt létrehozásához
A projekt finanszírozását elősegítő források: Hitelből vissza térítendő Külső tőkéből, befektetői háttérrel vissza térítendő Jeremie típusú pénzügyi eszközökkel részben visszatérítendő Pályázatokból vissza nem térítendő! Projektet generálni is több szinten lehet: önállóan együttműködve – vállalkozások egymás között konzorciumban – vállalkozások, intézmények, szervezetek egymás között klaszter formájában – szakágazati vállalkozások, KKV-k együttműködése

7 Támogatások, pályázatok
A pályázat fogalma: Pályázat = LEHETŐSÉG! Pályázat = verseny, megmérettetés, jó projektek közül a legjobbak Pályázat = a vissza nem térítendő források megszerzésének lehetősége Pályázat = egyenlő hozzáférési lehetőség a forrásokhoz Pályázat = nem segély, hanem „olaj” a versenyképes motorral működni képes vállalkozásoknak Pályázni = megfelelni az elvárásoknak és kötelezettségeknek Pályázni = ötletre épülő, komplex projekt Pályázni = felelősség, kötelezettség, hosszú távú gondolkodás Pályázni = támogatás elnyerésének lehetősége Pályázni és nyerni = versenyképességet és előnyt szerezni

8 Támogatások, pályázatok
A legnépszerűbb források - a vissza nem térítendő támogatások: HAZAI TÁMOGATÁSOK Hazai minisztériumok, intézmények, Regionális Fejlesztési Ügynökségek által kiírt programok. ( Pld: Munkahelyteremtő beruházások támogatása FMM, OFA támogatások képzésekre, Területfejlesztési programok TRFC, Energiahatékonysági programok NEP stb.) TÁRSFINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSOK Minden az unióhoz csatlakozó ország, Brüsszel által is jóváhagyott Nemzeti Fejlesztési Tervén belül Operatív programok határozzák meg az Unió által is finanszírozásra kerülő lehetőségeket. A társfinanszírozás aránya 15-30% hazai költségvetésből, 85-70% az Uniótól. ( Pld: között országos GOP, KEOP, TÁMOP, TIOP, és regionális operatív programok ) BRÜSSZELI KÖZVETLEN PROGRAMOK Az Európa Parlament és különböző Brüsszeli szakbizottságok által kiírt pályázati lehetőségek a tagállamokon belül mindenki számára. ( Pld: Intelligens Energia Európa program, EU. 7 Kutatás-fejlesztési keretprogramja, stb.) UNIÓN KÍVÜLI FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK Az unión kívüli, de az Európai Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó ország jelentethet meg finanszírozási programot, ilyen pld. az EGT finanszírozási mechanizmus – Norvég Alap, melyet Izland, Lichtenstein és Norvégia hozott létre. Ehhez hasonló lesz még a Svájci Alap is.

9 Támogatáspolitikai Eszközök 2007. május
Gazdaságfejlesztési OP / 2es prioritás Vállalkozások (kiemelten KKV-k) jövedelemtermelő képességének növelése ( GOP ) – beadható március 1-től Pályázhatnak: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. Általános feltételek: Minimum 2 lezárt, teljes működési év Saját tőke pozitív Egy foglalkoztatottra eső árbevétel minimum 4 millió Ft Utolsó két évben maximum 5%-os bevétel csökkenés Általános kötelezettségvállalások: Az éves nettó árbevétel a projekt befejezéséig összesen 20%-nál nagyobb mértékben nem csökken. A fenntartási időszakban a realizált átlagos éves nettó árbevétel legalább vagy 10%-kal meghaladja a bázisárbevételt. A bázisárbevételnek: - a pályázat benyújtását megelőző év árbevétele, illetve a projekt befejezési évének árbevétele közül a magasabb számít. ( Forrás: )

10 GOP 2-es Prioritás GOP A. Mikro és Kisvállalkozások Technológiai fejlesztésének támogatása Támogatható: új gép, berendezés beszerzése és 3 évnél nem régebbi használt gép, technológia beszerzése Összeg: 1-5 M Ft között Intenzitás: 30% GOP B. Komplex vállalati technológia fejlesztés kis és középvállalkozások számára Támogatható: gépbeszerzés, ingatlan beruházás, technológia, oktatás, képzés, informatikai rendszer, ISO és egyéb minősítési rendszerek Összeg: 5 – 50 M Ft Komplex fejlesztés pályázható. Képzés támogatásánál figyelni kell a TÁMOP pályázataival való összhangra, mindkét kiíráson való indulás tilalmára. Kötelező projekt elem az eszközbeszerzés vagy az informatika. GOP C. Komplex vállalati technológia fejlesztés Támogatható: hasonlóan komplex fejlesztés, de használt gép nem elszámolható. Összeg: 50 – 500 M Ft !Exportorientált vagy beszállítói tevékenységet végzők pályázhatnak! ( Forrás: )

11 GOP 2-es prioritás GOP B. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis és középvállalkozások számára Támogatható: gépbeszerzés, ingatlan beruházás, technológia, oktatás, képzés, informatikai rendszer, ISO és egyéb minősítési rendszerek Összeg: 5 – 50 M Ft Intenzitás: 40% Hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló fejlesztésekre. GOP C. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben Összeg: 50 – 500 M Ft ( Forrás: )

12 Elszámolható költségek
Komplex beruházásoknál elszámolható költségek részletesen: 1 Eszközbeszerzés: o új, illetve 3 évnél nem régebbi eszközök beszerzése o szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 2 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás (20%) o infrastruktúra építése, korszerűsítése, o szolgáltatónak közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése, o ingatlan építése, bővítése, korszerűsítése, ingatlanfejlesztési kiviteli tervek. 3 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (10%) 4 Információs technológia fejlesztés 5 Piacra jutás támogatása (5%) o piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), o piackutatás, igényfelmérés, marketing eszközök elkészítése, beszerzése. 6 Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan (5%) o munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 7 Tanácsadás igénybevétele az alábbi területeken (5%) o vállalati stratégiai tanácsadás, o szervezetfejlesztési, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, o vállalati folyamatmenedzsment támogatása, o online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, o technológiai fejlesztési tanácsadás, o marketing tanácsadás, logisztikai tanácsadás. 8 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (5%)

13 Támogatási Intenzitások
Az alábbi százalékok területi intenzitások, tehát ez a jogszabály szerint elérhető maximális támogatási arány egy régióban. Egy pályázat ennél alacsonyabb támogatási intenzitást is megállapíthat, ezen esetekben a pályázatban szereplő alacsonyabb érték az irányadó, azaz mindig a kettő közül a szigorúbb feltételt kell teljesíteni. Mikro és kisvállalkozásnál +20% Középvállalkozásnál +10% Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl 50% Közép-Dunántúl 40% Nyugat-Dunántúl 30% Pest-megye Budapest 2007-től 25% 2011-től 10%

14 Támogatásokhoz kapcsolt biztosítékrendszer
2007-től új – POZITÍV - változások! Biztosíték csak 10 Millió Ft összeget meghaladó támogatás esetében kell! ( 100% ) A biztosíték típusa lehet: Ingatlan jelzálogjog Ingóságon elhelyezett jelzálogjog ( max. az új eszközt értékének 50%-os mértékéig lehet bevonni ) Bankgarancia Kezesi kötelezvény Garanciaszervezet által vállalt kezesség Garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény Van lehetőség vegyes biztosítékra (ha az egyik bankgarancia a másik valamely jelzálog).

15 Egyedi és kiemelt Nagy Projektek
Nagyprojektek vonatkozásában ( legalább 20 millió Eurót meghaladó teljes projektérték esetében ) lehetőség van egyedi kormánydöntéses támogatásra is. 10 millió Euró és 20 millió Euró közötti projektérték esetében bizonyítani kell, hogy más pályázati alapból OP-ből a program nem tud támogatásra kerülni. EKD-s döntés alapfeltételei 1-es projekttípus: 10 millió Eurót meghaladó projektérték 10 újonnan létesített munkahely Csak és kizárólag induló projekt támogatása valósulhat meg ilyen keretből EKD-s döntés alapfeltételei 2-es projekttípus – nagyberuházások: 50 millió Eurót meghaladó beruházási érték Legalább 100 újonnan létesítendő munkahely ( Észak és Dél Alföldi régióban elég 50 fő is ) Csak és kizárólag induló projekt! Egy ugyanazon projekt esetében amennyiben EKD-s támogatás van ( 8-12%-a a projektértéknek ) más finanszírozási eszköz ugyanarra a projektre nem vehető igénybe. DE! a projekthez kapcsolódó másik beruházás esetében már igényelhető más támogatás is.

16 Új Finanszírozási Eszközök KKV-k részére
Jeremie típusú pénzügyi eszközök várhatóan őszétől: Pénzügyi programok: Mikrofinanszírozás Tőke és befektetési programok Garanciavállalási programok ÚJDONSÁG: pénzügyi szférán – közvetítőkön keresztül kerül kiosztásra, főként tőke és hitelprogramok, garanciák – előnye, hogy ezen keresztül induló vállalkozások is kaphatnak hitelt, vissza térítendő támogatást (itt a „nem” szó valóban NEM szerepel). Létrehoznak egy alapot, melyből a közvetítőkön keresztül lehet lehívni majd a pénzt, tehát nem a kereskedelmi bankok adják a hitelt, hanem egy alapból lesz lehívva, így a kockázatvállalása a banknak jóval magasabb lesz, és könnyebben lehet tőkéhez, garanciához, hitelhez jutni. A Jeremie típusú pénzügyi eszközök lehívása hasonló dokumentációhoz lesz kötve, mint egy egyszerűbb pályázati anyag. Ennek bonyolultsága összeghatártól fog változni.

17 Beruházási Hitelek szerepe
Magyar Fejlesztési Bank Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési és Beruházási Hitelprogram Fejlesztési célok kereskedelem, műszaki-technológia fejlesztés, technológiai korszerűsítés, ipari parkok- logisztikai központok fejlesztése, regionális vállalati központok létrehozása, turisztikai vonzerő fejlesztése, stb környezetvédelem, hulladék-gazdálkodás, megújuló energiaforrások Kutatásfejlesztés Beszállítói tevékenység kialakításához szükséges tárgyieszk. finanszírozása Külföldön lévő telephelyen végrehajtott beruházások finanszírozása Filmgyártással kapcsolatos beruházások finanszírozása Egészségügyi ellátást biztosító fejlesztések Nagyvállalatok beruházásainak finanszírozása Munkahelyteremtő beruházások finanszírozása

18 Beruházási Hitelek szerepe
Magyar Fejlesztési Bank Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési és Beruházási Hitelprogram A hitel nem használható fel: Megkezdett beruházás finanszírozására Szinten tartó beruházás finanszírozására Más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult Az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra Fő tevékenységüket a szállítási ágazatban végző vállalkozások esetében szállítási eszközök és felszerelések (a vasúti gördülő állomány kivételével) finanszírozására

19 Beruházási Hitelek szerepe
Magyar Fejlesztési Bank Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési és Beruházási Hitelprogram A hitel konstrukciója: Összege: 5 – 1000 millió forint Devizanem: HUF Kamatláb: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%/év jelenleg: 7,3%; Kezelési költség: nem kerül felszámításra Saját erő: a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, bruttó - bekerülési értékének 15 – 25%-a vagy a a pályázatban előírt saját erő mértékének 50%-a

20 Beruházási Hitelek szerepe
Magyar Fejlesztési Bank Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési és Beruházási Hitelprogram A hitel konstrukciója: Projektvizsgálati díj: egyszeri díjként a finanszírozó bank aktuális kondíciós listája szerint Rendelkezésre tartási díj: 0,25% /év Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év Lejárat: 15 év;

21 Egyéb pénzügyi termékek
Éven belüli hitelkeret Faktoring Összeg: A támogatás teljes összege A támogatás 80-90%-a (teljesített munka után) Biztosítékok: Támogatási szerződés Egyéb (ingatlan) Visszkereseti jog Futamidő: Egy év de meghosszabbítható Maximum 90 nap Devizanem: HUF, CHF, EUR

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Igény esetén személyes konzultáció: Semperger Kinga


Letölteni ppt "Stratégia és szervezetfejlesztés „Gyakorlati tanácsok vállalatfejlesztéshez” Előadó: Semperger Kinga Projektfinanszírozási Tanácsadó 06 20 9 359 030."

Hasonló előadás


Google Hirdetések