Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME-VMT PÓKA GYULA 1  Védelmek és automatikák  Előadás.  Előadó: Póka Gyula 2011-2012 év, I. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME-VMT PÓKA GYULA 1  Védelmek és automatikák  Előadás.  Előadó: Póka Gyula 2011-2012 év, I. félév."— Előadás másolata:

1 BME-VMT PÓKA GYULA 1  Védelmek és automatikák  Előadás.  Előadó: Póka Gyula 2011-2012 év, I. félév

2 BME-VMT PÓKA GYULA 2  Bevezetés, irodalom.  Internet-hozzáférés.  Védelmi alapfogalmak.  Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények.  Generációk.  Védelmi rendszer tervezése. 1. előadás.

3 Előadások megosztása. BME-VMT PÓKA GYULA 3 Póka Gyula: hétfő, 10 15 -12 h, ≈8x2 óra: Védelmek és automatikák elvei, fajtái, tervezése, működése. Varjú György: hétfő, 10 15 -12 h, ≈3x2 óra: Alállomási elektromágneses zavarok (EMI). Védelmek EMC követelményei és vizsgálata. Petri Kornél: hétfő, 10 15 -12 h, ≈2x2 óra: Mikroprocesszoros védelmek felépítése, védelmi algoritmusok. szerda, 16 15 -18 h, ≈4x2 óra: Digitális védelmek hardver-megoldásai Zerényi József : szerda, 16 15 -18 h, ≈5x2 óra: - 120 kV-0,4 kV feszültségszintek üzemzavari viszonyai, feszültségletörés elleni védekezés. - Elosztóhálózati és ipartelepi hálózatok védelmei és automatikái, beállítások. Védelmi laboratóriumi mérések: d.u.  kiegészítő, néhol vizsgaanyag Védelmi laboratóriumi mérések: d.u.  kiegészítő, néhol vizsgaanyag.

4 BME-VMT PÓKA GYULA 4 Védelmek és automatikák. Előadók. Varjú György, Póka Gyula, Petri Kornél, Zerényi József

5 BME-VMT PÓKA GYULA 5 Vizsgakövetelmények. TANTÁRGYI ADATLAP SZERINT TANTÁRGYI ADATLAP SZERINT. Előfeltétel: a szorgalmi időszakban írt két zárthelyi legalább elégséges megírása (van egy pótzárthelyi lehetőség). Vizsga: írásbeli vizsga, indokolt esetben szóbeli kiegészítés lehetőségével. A vizsga-osztályzatnál a zárthelyik eredménye 25 %-ban a hallgató kérésére figyelembe vehető.

6 BME-VMT PÓKA GYULA 6 Az előadást segítő könyvek, jegyzetek és egyéb segédanyagok (Póka Gyula) Jegyzet. Póka Gyula: Védelmek tervezése. 1970. Két kötet: 4727 (A védel- mek elvi kérdései. Kapcsolódó készülékek. Karakterisztikák) és 4762 (A védelmek alkalmazási kérdései. Különböző védelemfajták. Beállítás- számítás). Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete. Könyv. Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerekben. 1988. Budapest, Magyar Elektrotechnikai Egyesület - Műszaki Könyvkiadó. Szerkesztette Póka Gyula (ez az úgy nevezett „KÉK KÖNYV”). Elektronikus anyagok. Interneten a következő helyen érhetők el: http://www.vet.bme.hu/okt/foszak/ver/vedaut/index.htm - Microsoft PowerPoint dia-készletek: 1-9 előadás,(ppt) - Tanulmányok: Áramváltók tranziens méretezése. Távolsági védelem. - Vizsga: Vizsgakérdések „Ellenőrző kérdések” (2004.-re).

7 BME-VMT PÓKA GYULA 7 A képek és a tanulmányok helye. Az elektronikus anyagok [PowerPoint dia-készletek, tanulmányok és a 2004. évi vizsgakérdések] megtalálhatók, letölthetők, kinyomtathatók: http://www.vet.bme.hu/okt/foszak/ver/ vedaut/index.htm

8 BME-VMT PÓKA GYULA 8 „Tananyag”-ra kattintva →

9 BME-VMT PÓKA GYULA 9 Tananyagra kattintva: (megjelenik a 2009/2010 tanév anyaga) Ellenőrző kérdésekre kattintva: (bejönnek az 2004-es vizsga- kérdések)

10 BME-VMT PÓKA GYULA 10 M ű szaki Egyetem központi épület Védelmek és automatikák előadás

11 BME-VMT PÓKA GYULA 11 Hálózati kapcsolóautomatikák felosztása

12 BME-VMT PÓKA GYULA 12 Automatikák felosztása. HÁLÓZATI AUTOMATIKÁK (folyamatszabályozó automatikák nem) VédelmekÜzemzavari automatikákÜzemviteli automatikák Védelmek a legfontosabb automatikák, nélkülük villamos- energia- rendszer nem üzemelhet. Vissza- kapcsoló automatikák HVA, EVA, GVA, LVA Rendszer- automatikák Automatikus, kézi, FTK Kezelő- személyzet helyettesítő automatikák (pl.kompenzálás- hangoló aut., fesz.szab.aut., kond.telep kapcs. aut., jelzésrögzítés) Technológiai automatikák (pl.: segédüzemi átkapcsoló automatika, tr. hűtés- automatika) Átkapcsoló automatikák eseményvezérlésű pl. ETRA állapotvezérlésű pl. ÁTRA Zavaríró, eseményrögzítő. SCADA Supervisory Control And Data Aquisition

13 BME-VMT PÓKA GYULA 13 Villamos ív

14 BME-VMT PÓKA GYULA 14

15 BME-VMT PÓKA GYULA 15

16 BME-VMT PÓKA GYULA 16

17 BME-VMT PÓKA GYULA 17 Védelem, illetve védelmi rendszer feladata… … a villamos energiarendszerekben vagy azok egyes részeiben bekövetkezett hibát vagy rendellenes üzemállapotot érzékelni, és emberi beavatkozástól függetlenül, a hiba helyének megállapítása vagy a normálistól eltérő üzemállapot kimutatása UTÁN a hibás berendezést kikapcsolni, illetőleg a személyzetnek jelzést adni. Láncreakció! KÁR Cél:  további rombolódás elkerülése (ív)  energiarendszer ép részeinek zavartalan üzeme

18 CSENDES Ő RSZEM „Silent Sentinel” A védelem: “Silent Sentinel”, csendes őrszem, mozdulatlanul figyelő indián, amely azonban veszély felléptekor villanásszerűen felismeri a helyzetet, megítéli, és cselekszik. Ennek céljából: a védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények a következők: szelektivitás, gyors működés, üzembiztonság, érzékenység, egyszerűség, gazdaságosság BME-VMT PÓKA GYULA 18

19 t 2 1      1.) Szelektivitás. Csak az a rész essen ki, amelyik hibás. Abszolút szelektív védelmek  differenciál-elvű védelmek. Relatív szelektív védelmek  áramlépcsőzés  impedancia-lépcsőzés  időlépcsőzés * Megszakítókkal részekre tagolás (egységkapcsolás: Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. (1)    BME-VMT PÓKA GYULA 19  * Szelektív időlépcső: t V = időrelé-szórás, t M = megszakító KI-önidő, t e2 = 2.véd.visszaesési idő, t b = biztonsági idő. t 2  t 1 =  t V1 + t M + t b + t e2 + t V2 tt t2tbt1t2tbt1 t V2 t e2 t M t V1 tt t

20 BME-VMT PÓKA GYULA 20 Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. (2) 3.) Üzembiztonság. Részei: * védelmi tartalékolás (fontossága miatt részletesen később) * védelem és csatlakozó körök megbízhatósága Felesleges működés elkerülése idegen zárlatra (Security [hűség]) Biztos működés saját zárlatra (Dependability [jó szerető]) Megbízhatóság (Reliability [házasság])  2.) Ép részek üzeme zavartalan legyen  ép részek zárlati igénybevétele  fogyasztói stabilitás  generátor-erőművi stabilitás  balesetcsökkentés 2.) Gyors működés. Célja:  1.) Sérülés csökkentése a hibahelyen Q = I 2 Rt = k.I 0,6.t Joule (Warrington-képlet)

21 Védelmekkel és védelmi rendszerekkel szemben támasztott követelmények. (3) 4.) Érzékenység. Azt jelenti: a védelem biztosan és szelektíven  minden fajta hibát (alapvédelem: egyszerű + 2xFf),  minden üzemállapot-variáció mellett (max.-min. →később ), és  minden zavaró tényező mellett (R h, lengés, túlterhelés, védelmi hiba, adatismereti hiba, stb.) BME-VMT PÓKA GYULA 21 érzékeljen: figyelmen kívül hagyása. DE: alapvédelmi holtsáv nem lehet! 5.) Egyszerűség. Ha szükséges: kompromisszumot kell alkalmazni:  kis valószinűségű hibák  kis valószinűségű üzemállapotok 6.) Gazdaságosság. Alapszempont: a védelem sokkal nagyobb értéket véd, mint saját értéke. Új védelem, mint többlet alkalmazása akkor gazdaságos, ha több hasznot hoz a zárlatok jobb (gyorsabb, stb.) hárításával, mint amennyi kárt okoz felesleges kioldásával.

22 BME-VMT PÓKA GYULA 22 Ha egy túláram-mérőelemnek (I>) biztosan meg kell szólalni adott I x értékre és felette, akkor a beállítás egyenlete, (I x alá állítás):   az adatismereti hiba, a mérőváltók leképzési hibája, a védelem hibája, a hibahelyi ellenállás zavarása (?) stb. figyelembe vételére. VÉDELEM MÉR Ő ELEMEINEK BEÁLLÍTÁSA. Ha egy túláram-mérőelemnek (I>) biztosan nem szabad meg szólalni adott I y értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (I y fölé állítás): Ha egy impedanciacsökkenési mérőelemnek (Z<) biztosan meg kell szólalni adott Z x értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (Z x fölé állítás): Ha egy impedanciacsökkenési mérőelemnek (Z<) biztosan nem szabad meg szólalni adott Z y értékre és alatta, akkor a beállítás egyenlete, (Z y alá állítás):

23 BME-VMT PÓKA GYULA 23 A védelmi feladatok megvalósítására rendelkezésre álló védelmi fegyvertár a következő: I>t túláram-érzékelés Z Ⴖ S 0  t földzárlat érzékelés Speciális védelmek (frekvencia, feszültség, stb.) FEGYVERTÁR.

24 BME-VMT PÓKA GYULA 24 VÉDELMI GENERÁCIÓK. Védelmi elvek:  azonosak, ( de néha más megoldás új ötlet vagy új eszközök miatti új elvek miatt, pl.  P  telj.iránymérés) Kivitel: változik  viszonylag gyorsan. e.) Digitális (numerikus, mikroprocesszoros) védelem10…30 ms (mintavételezés + A/D átalakítás + digitális feldolgozás) Jellemző osztályozás: különböző GENERÁCIÓK, (pl. itt: távolsági védelem alapján) önidő a.) Robusztus kivitelű elektromechanikus védelem 200..250 ms b.) Gyors távolsági védelem (szintén el.mech.véd.)  100 ms c.) Egyenirányítós elvű védelem 40…60 ms (félig elektromechanikus, félig félvezetős) d.) Sztatikus (elektronikus) védelem10…30 ms (integráló jellegű — impulzus elvű)

25 BME-VMT PÓKA GYULA 25 1.) Tipikus mikroprocesszoros védelem (PROTECTA, EUROPROT).

26 BME-VMT PÓKA GYULA 26 2.) Tipikus mikroprocesszoros védelem (PROTECTA, EuroProt+).

27 BME-VMT PÓKA GYULA 27 3.) Tipikus mikroprocesszoros védelem (ABB, spaj 320 C1).

28 BME-VMT PÓKA GYULA 28 4.) Tipikus mikroprocesszoros védelem (SIEMENS, Sirotec4 7SJ63).

29 VÉDELMI RENDSZER TERVEZÉSE. Lépések: BME-VMT PÓKA GYULA 29 1.) Adott primer hálózati elrendezés felvétele. Fontos: a rendszer részekre tagolása megszakítókkal.  védelmi egységek kialakítása / kialakulása  visszahatás a primer kialakításra (eredő gazdaságosság!)  (zárlatképző ?) (megszakítás – legerjesztés – zárlatképzés) 2.)Védelmek kiválasztása  követelmények (szel.,gyors.,üz.bizt., stb.)  illesztés (újonnan belépő a többivel)  szokásos alkalmazás, szabványok 3.)Zárlatszámítás  mélység (részletesség)  max.-min. hál. üzemállapot (védelemre nézve később )  variációk száma 4.)Beállításszámítás  számítógépes programokkal  sugaras hálózaton vagy egyszerű esetekben kézi számítás

30 BME-VMT PÓKA GYULA 30 V É G E !


Letölteni ppt "BME-VMT PÓKA GYULA 1  Védelmek és automatikák  Előadás.  Előadó: Póka Gyula 2011-2012 év, I. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések