Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 Az előadás tartalmi elemei - Munkaerőpiac és rehabilitáció - A rehabilitáció új rendszere működési tapasztalatai - A komplex rehabilitáció - szolgáltatási - szolgáltatási - szociális - szociális - foglalkoztatási elemei - foglalkoztatási elemei

3 NÉPESSÉG (P) ( fő) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) ( fő) MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) ( fő) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) ( fő) FOGLALKOZTATOTTAK (E) ( fő) MUNKANÉLKÜLIEK (U) ( fő)

4 A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma ( október)

5 Az aktivitási ráta alakulása az Európai Unió egyes országaiban (2008) Forrás: KSH

6 Állománystatisztikai adatok Forrás: *ÁFSZ,** ONYF ( )

7 Az ügyfél útja a rehabilitációs eljárásban Háziorvos Ügyfél ONYF Igazgatóság Munkaügyi szervezet (kirendeltség) Rokkantsági nyugdíj Rehabilitációs járadék ÁFSZ támogatásai, szolgáltatásai, szolgáltatók Munkáltatók ORSZI szakértői bizottság Kirendeltségi ügyintéző Külső szolgáltatók Munkaképtelen Munkaképes lehetEredménytelen együttműködés

8 A komplex bizottságok feladata Szakmai munkaképesség véleményezése Szakmai munkaképesség véleményezése A rehabilitálhatóság foglalkozási szempontú megítélése A rehabilitálhatóság foglalkozási szempontú megítélése Rehabilitációs szükségletek megállapítása Rehabilitációs szükségletek megállapítása A rehabilitációs irány megjelölése, az eredményesség mérlegelése, szükséges idő meghatározása. A rehabilitációs irány megjelölése, az eredményesség mérlegelése, szükséges idő meghatározása.

9 Szociális rehabilitációs szükségletek A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa A szükséglet kielégítését segítő szociális szolgáltatás típusa Falu vagy tanya gondnok Házi segítség nyújtás Étkez- tetés Családsegítés Támo- gató Szolgál -tatás Közöss égi ellátásNappaliellátás Átme- neti szállás Rehab szolgál tatás Fizikai biztonság (étel, ruházat, átmeneti szállás esetén ezen felül hajlék) biztosítása XX Önellátási képesség (önálló életvitel és életvezetés) javítása XX Képessé tétel a problémák megoldására, az új, változó helyzet elfogadására, motiváció erősítése XXX Érzelmi kapcsolatok erősítése, konfliktusok kezelése XX Közlekedési nehézségek megoldása XX Közösségi kapcsolatok kialakítása, erősítése XX A környezet befogadóvá tétele a rehabilitációban résztvevő irányában, változtatás elérése XX Rehabilitáció eredményességét befolyásoló környezet megerősítése XXXXXX

10 Foglalkoztatási rehabilitációs szükségletek Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások Tanácsadás Tovább- képzés, át- képzés Előzetes szakmai alkal- masság vizsgá- lata Munka közvetí- tés Munka Pálya- módo- sítási Állás- keresési Pszicho- lógiai Eredeti munkakörben történő rehabilitáció elősegítése Korábban gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Szakképzettségnek megfelelő, nem gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Új képzettséget, betanítást igénylő foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése Nyújtott szolgáltatások összesen (db):

11 Megállapított rehabilitációs szükségletek

12 Rehabilitációs megállapodás és terv Személyre szabott. Személyre szabott. A megállapodás és a tervelemek a rehabilitáció előre haladtával folyamatosan változnak. A megállapodás és a tervelemek a rehabilitáció előre haladtával folyamatosan változnak. Szociális rehabilitációs szükségletek kis számban szerepelnek a szakvéleményben, szükséglet meghatározása nem minden esetben az igényeknek megfelelően történik. Szociális rehabilitációs szükségletek kis számban szerepelnek a szakvéleményben, szükséglet meghatározása nem minden esetben az igényeknek megfelelően történik. Foglalkoztatási rehabilitáció keretében megítélt szolgáltatások, támogatások személyre szabottan követik az állapotváltozásokat. Foglalkoztatási rehabilitáció keretében megítélt szolgáltatások, támogatások személyre szabottan követik az állapotváltozásokat. Leggyakrabban rögzítésre került foglalkoztatási rehabilitációs elemek: Leggyakrabban rögzítésre került foglalkoztatási rehabilitációs elemek: - munkatanácsadás - munkatanácsadás - álláskeresési tanácsadás - álláskeresési tanácsadás - munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása - munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása - képzés - képzés - munkaközvetítés - munkaközvetítés

13 Rehabilitációs járadékban részesülők adatai

14 Az eredményes rehabilitáció ismérvei A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a rehabilitálhatóságról! A komplex minősítő bizottság megalapozott szakvéleménye a rehabilitálhatóságról! A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! Az orvosi rehabilitáció eredményes! Az orvosi rehabilitáció eredményes! A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja! Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja!

15 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása Nyíltpiaci: Nyíltpiaci: –Foglalkoztatási kötelezettség (1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdés) – 132/2009. (VI.19.) Korm. rendelet –A TÁMOP és konstrukciók keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI.19.) Korm. rendelet –Rehabilitációs munkahelyteremtés (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 19. § (1) a)-e), MAT 6/2008. (II. 6.) számú határozata) Akkreditált Akkreditált –Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás (177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet) Szociális Szociális –Szociális foglalkoztatás támogatása (112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. §, 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet)

16 Az akkreditáció célja A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy az akkreditációs tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, illetőleg fióktelepen a munkáltató a) rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatást, és b) tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását.

17 TANÚSÍTVÁNY TÍPUSOK ALAP (5 év) 1298 foglalkoztató REHABILITÁCIÓS (3 év) 184 foglalkoztató KIEMELT (2 év) 88 foglalkoztató FELTÉTELES 1 év akkreditált foglalkoztató rehabilitációs foglalkoztató védett foglalkoztató felkészülés a kiemelt tanúsítványra

18 Országos összesítés szeptember 30-i állapot Az akkreditált foglalkoztatóknál a megváltozott munkaképességűek tényleges (1 havi) létszáma régiónkénti bontásban Összesen :20930 fő

19 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás Feltétele Feltétele Mértéke a bér+járulékok %-ig terjedhet Mértéke a bér+járulékok %-ig terjedhet Felhasználás ,5 milliárd Ft ig 16,8 %-kal több, mint 2008 azonos időszakában várható éves 15,5 milliárd Ft ( fő) Felhasználás ,5 milliárd Ft ig 16,8 %-kal több, mint 2008 azonos időszakában várható éves 15,5 milliárd Ft ( fő)

20 Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás kifizetés (Millió forint) hóban területi megoszlás

21 Megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedése hó

22 Munka-rehabilitáció Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Nyílt munkaerőpiac MunkaterápiaKépzési célú foglalkozásTerápiás és készségfejlesztő foglalkozás Szocioterápiás foglalkozás Szociális foglalkoztatás Szociális intézményi foglalkoztatás

23 Szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. § (1) bekezdése) Formái: munka-rehabilitáció munka-rehabilitáció fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásFeltétele:  Foglalkoztató (szociális foglalkoztatási engedély)  Ellátott (rehabilitációs alkalmassági vizsgálat)

24 Munka-rehabilitáció Célja: a szociális intézményben ellátott  munkakészségének, testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése  a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés

25 Fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás Célja: munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció és a munkáltatói befogadás alakulása Előadó: Lengyel János főigazgató-helyettes Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Foglalkoztatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések