Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAÜGYI TANÁCSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAÜGYI TANÁCSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA"— Előadás másolata:

1 MUNKAÜGYI TANÁCSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Hogyan működnek az uniós programok? Lehetőségek az EU-s pályázatok mentén a foglakoztatási helyzet javításáért MUNKAÜGYI TANÁCSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA Eger, november 10–12. Szatmári Katalin Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
I. Az ÚMFT – fő célok A fejlesztési terv átfogó célja: a foglakoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése A foglalkoztatás bővítése átfogó cél specifikus céljai: az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése a munkaerő-kereslet bővítése, vagyis több és jobb munkahely teremtésének ösztönzése (különösen a hátrányos helyzetű térségekben) a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése.

3 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Az ÚMFT – fő célok A tartós növekedés specifikus céljai: a versenyképesség javítása, ezen belül a tudásgazdaság és az innováció erősítése, a termelékenység növelése; a gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül a területfejlesztés, a tőkebevonási képességek fejlesztése, piacbővítés, a magasabb piaci integráltsági szinthez való kapcsolódás, a korszerű technológiák széles körű elterjesztése; az üzleti környezet fejlesztésével, ezen belül az elérhetőség megkönnyítése, a szabályozási környezet javítása, valamint az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele.

4 Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek)
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Az ÚMFT prioritásai (főbb fejlesztési területek) gazdaságfejlesztés közlekedésfejlesztés társadalmi megújulás környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztés államreform

5 Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT-ben
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Humánerőforrás-fejlesztés az ÚMFT-ben Az emberi erőforrások fejlesztését a Társadalmi megújulás prioritás beavatkozásai szolgálják. Az emberi erőforrás fejlesztés stratégia megvalósítása az ESZA támogatásával az Társadalmi megújulás operatív program, az ERFA hozzájárulásával a Társadalmi infrastruktúra fejlesztés operatív program és a regionális operatív programok végrehajtásán keresztül történik.

6 II. Társadalmi megújulás operatív program
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM II. Társadalmi megújulás operatív program A TÁMOP az ÚMFT átfogó céljainak eléréshez az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A munkaerő iránti kereslet növekedését a Gazdaságfejlesztési operatív program és a regionális operatív programok intézkedései szolgálják. A TÁMOP átfogó célja az aktivitás növelése

7 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
TÁMOP prioritásai A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Alkalmazkodóképesség javítása (munkavállalók és szervezetek gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásának segítése) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban Technikai segítségnyújtás Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarország régióban

8 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
TÁMOP forrásai (euró) 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése (17,66 % ) 2. Alkalmazkodóképesség javítása (17,66 % ) 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 889  (21,71 %) 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (10,93 % ) 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,83 % ) 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (5,40 % ) 7. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban (12,30 % ) 8.Technikai segítségnyújtás (0,45 % ) 9.Technikai segítségnyújtás a Közép-magyarország régióban (3,05 % ) Összesen: (100 % )

9 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás intézkedései A prioritás intézkedései Komplex munkaerő-piaci programok munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért 1.1 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 1.2 A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként 1.3 Szociális gazdaság, innovatív és helyi együttműködések támogatása 1.4

10 TÁMOP 2. Alkalmazkodóképesség javítása prioritás intézkedései
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOP 2. Alkalmazkodóképesség javítása prioritás intézkedései A képzéshez való hozzáférés segítése 2.1 A képzés intézményrendszerének fejlesztése 2.2 A szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 2.3 Rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon 2.4 Partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között 2.5 Nem állami szervezetek kapacitásának megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 2.6 Átlátható munkaerőpiac 2.7

11 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
TÁMOP 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás intézkedései A leghátrányosabb helyzetű térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, oktatási, szociális, egészségfejlesztési elemek (5.1) Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok (5.2.) A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő- piaci integrációjának előmozdítása (5.3) Szociális szolgáltatások fejlesztése (5.4) Helyi közösségek erősítése, civil társadalom fejlesztése (5.5)

12 2. prioritás konstrukciói
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 2. prioritás konstrukciói No. Intézkedés neve Konstrukció neve Eljárás/kedvezmé-nyezett 2.3 A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése 2.3.1. „ÚJ PÁLYA” program Kiemelt projekt DDRKK 2.4 Rugalmasság és biztonság 2.4.1. A munkahelyi egészség és biztonság feltételeinek javítása * Később kerül kidolgozásra 2.5 A partnerség és a párbeszéd erősítése 2.5.1. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése Pályázat 2.5.2. A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése, közös kezdeményezések támogatása Kiemelt projekt Társadalmi Párbeszéd Központ 2.6 Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése 2.6.1. A munkaerőpiaci szolgáltatások kiszervezéséhez szükséges akkreditációs rendszer kialakítása Kiemelt projekt OFA, FSZH 2.6.2. Civil szervezetek felkészítése a szolgáltatói szerepre, a szervezetek kapacitásainak megerősítése *

13 Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1 A pályázat célja: az érdekképviseleti szervezetek szakmai kapacitásainak fejlesztése, a társadalmi partnerségben és párbeszédben való részvétel segítése érdekében. A pályázat tartalma: A támogatás céljai 3 komponens keretében valósíthatóak meg. a)komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A pályázat lezárult, a projektek szerződéskötési szakaszban vannak. A akciótervben további 2,5 milliárd áll rendelkezésre újabb pályázati kiírás keretében, amelynek megjelenését a tárca 2010 harmadik negyedévében tervezi.

14 Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre: a) komponens: Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A szervezet alkalmazottai és tisztségviselői képzése, a szervezet által kialakított és szervezett saját belső képzések, képzések tematikus kialakítása, a tananyag előállítása, a képzések szervezése és lebonyolítása, szervezetfejlesztési terv kidolgozása; európai uniós és nemzetközi bipartit együttműködések kezdeményezése, azokhoz való kapcsolódás; érdekképviseletek szervezeti integrációja, szakmai együttműködése; kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, a kollektív szerződések hatályosulásának elősegítése; hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése; érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása;

15 Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre: b) komponens: Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A munkavállaló, munkáltatók, kisvállalkozást alapítani szándékozók részére biztosított jogi információ szolgáltatás egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő tanácsadás, iratszerkesztés jogviták megelőzése (prevenció) az ügyfélforgalom nyilvántartása jogesetek értékelése, feldolgozása tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek e pályázaton nyertes jogsegélyszolgálatokkal való együttműködési kötelezettséghez kapcsolódó tevékenységek

16 Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Érdekképviseleti szervek kapacitásának fejlesztése 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre: c) komponens: Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A program a már létező országos civil ernyőszervezetek kapacitásait a pályázat által támogatottan, alapelveiben egymással megegyező érdekképviseleti célú civil együttműködések intézményesülésére mozgósítja és fejleszti. A támogatható tevékenységek teljes köre a civil érdekképviseleti együttműködések kialakítása, működtetése, fejlesztése szempontjából értelmezhető: A szervezet munkatársainak képzése, készségeinek fejlesztése; Szakmai-stratégiai terv kidolgozása; Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósításának; Szakértői tevékenység; A szervezet honlapjának kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése; Hálózatszerű együttműködés az érdekképviseleti tevékenység részeként; Érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis működtetése, fejlesztése közös tevékenységek, programok lebonyolítása; Kutatás, felmérés, amely a civil szervezetek már létező, különböző érdekképviseleti együttműködéseit térképezi föl; Civil érdekképviseleti együttműködés nemzetközi tapasztalatszerzése; Tagbázis szélesítése

17 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése TÁMOP 2.5.2 A projekt arra a felismerésre épül, hogy a partnerség, a szociális párbeszéd fejlődése a jelenlegi tendenciák spontán folytatódása esetén hazánkban elakadhat, nem tölti be azokat a funkciókat, amelyeket a fejlett piacgazdaságokban a szerves fejlődés során elnyert. Magyarországon az érdekképviseleti szervezetek rendszere szétforgácsolt és kapacitáshiányos. A tárgyalások sikere kérdéses, mivel ezek eltérő, az adott partner szempontjának megfelelő, rendszerekből kiragadott információkra és különböző adatbázisokra épülnek. Alacsony a szakmai ismeretek szintje, amely gátja a hatékony hazai együttműködésnek, valamint a partner-szervezetek európai társadalmi párbeszéd rendszerébe történő integrálódásának is. Sokszor nincs összhang a különböző szinteken folyó tárgyalások között. Ennek következtében olyan támogatási folyamatra van szükség, amely elhárítja a fejlődés előtt álló akadályokat, a szociális párbeszéd társadalmi funkcióit gazdagítja és egyúttal képessé teszi a szociális partnereket és a velük kapcsolatban álló intézményrendszert, hogy ezeket a magasabb szintű, kiterjedtebb funkciókat ellássák.

18 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerősítése TÁMOP 2.5.2 Közös tudásbázis kialakítása Közös információs és adattár elkészítése és rendelkezésre bocsátása Közös kutatások megrendelése, a kutatási területek meghatározása, a különböző kutatóhelyekkel való kapcsolatfelvétel, koordináció, megrendelés. A kutatási eredmények közzététele. Az információk és kutatási eredmények közvetlen felhasználhatóvá tétele A közös információs bázis, adattár és a kutatások felhasználásának, hasznosulásának nyomon követése. A makro- és ágazati szintű érdekképviseleti szervezetek vezetőinek felkészítése, képzése a létrehozott szolgáltatások hatékony felhasználása érdekében. A regionális jogsegélyszolgálatok működésének segítése és koordinálása Az egységes működéshez szükséges alapelvek, működési elvek, módszerek meghatározása és ezek elterjesztése, Országosan egységes iratminta-tár és kitöltési segédanyagok összegyűjtése, a hiányzó iratminták létrehozása és közzététele A jogsegélyszolgálatok tájékoztatása, tapasztalatcseréjének megszervezése, A jogsegélyszolgálatok által ellátott esetek központi nyilvántartása, Egyes (nagy számban előforduló, vagy különleges) jogesetek elemzése és publikálása, A jogsegélyszolgálatok tevékenységének népszerűsítése, Alternatív vitarendezési eljárások biztosítása a jogsegélyszolgálatok és azok ügyfelei részére, Alternatív vitarendezési megoldások népszerűsítése. A társadalmi partnerek intenzívebb bevonása a társadalmi-gazdasági döntéshozatalba Tripartit együttműködés a reformok kidolgozása és megvitatása érdekében. (Vitaműsorok szervezése a reformlépések megvitatására az adott reformterületen érintett szociális partnerek részvételével, kiadványok megjelentetésének támogatása.) Központi képzések nyújtása a makro- és ágazati szintű érdekképviseleti szervezetek vezetői részére a társadalmi párbeszédben való hatékony és eredményes részvétel, az együttműködéshez való kapcsolódás módozatainak elsajátítása, a szakmai háttéranyagok felhasználása érdekében. A Gazdasági és Szociális Tanács szakmai hátterének megerősítése annak érdekében, hogy szerepe erősödjön a reformok kidolgozásában és elfogadtatásában, a Tanács szakmai igényeinek jobb kiszolgálása és eredményei publicitásának növelése útján. Felkészülés, illetve a szociális partnerek felkészítése Magyarország évi uniós elnöki feladatainak eredményes és sikeres ellátására.

19 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer kiszervezéséhez szükséges akkreditációs rendszer kialakítása A projekt célja: Olyan, valamennyi munkaerő-piaci programot átfogó, országosan egységes rendszer kialakítása, amelyben az ügyfelek mindenhol – szolgáltatótól függetlenül - ugyanolyan minőségű és tartalmú szolgáltatást kapnak. Első lépésben, a 2009/10. évben, a TÁMOP 1.1 keretében megvalósított munkaerő-piaci programok, szolgáltatások egységes rendszerének megalapozására kerül sor: minőségi standardok meghatározása 2009-től szervezetek akkreditációra való felkészítése (2.6.2 keretében)

20 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése TÁMOP A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz az ÁFSZ által működtetett munkaerőpiaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. Az akkreditáció megszerzésének segítésével biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők. A pályázati kiírás a tárca tervei szerint 2009-ben kerül kiírásra, 1,6 milliárdos kerettel

21 Gyakorlati ismeretek - pályázat
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Gyakorlati ismeretek - pályázat Pályázati felhívás alapján benyújtandó pályázati dokumentáció (NFÜ HEP IH) Tartalmazza: Projekt adatlap + mellékletek (költségvetés, stb.) A támogatási szerződés melléklete lesz, a végrehajtás alapdokumentuma Bírálat: formai, szakmai értékelés + bírálat (KSZ, NFÜ, tárca részvételével)

22 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Támogatási szerződés Közreműködő szervezet (ESZA Kht.) és kedvezményezett között, 60 nap áll rendelkezésre jogszabályban rögzítettek szerint Előleg igénylése az aláírást követően Előleg mértéke: 217/98 Ámr. szerint maximum 25 %, három hónapon belül igényelhető

23 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
Végrehajtás Időközi kifizetési kérelem (támogatási összeg 10%-a elérése esetén) Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) – 6 havonta Záró jelentés (projekt végén, helyszíni ellenőrzéssel) Fenntartási jelentés (projekt zárást követően Kapcsolattartó ESZA Kht.

24 Kedvezményezett kötelezettségei
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kedvezményezett kötelezettségei Projekt menedzsment biztosítása (projektvezető, projektmenedzser, pénzügyi vezető) Szakmai végrehajtás biztosítása, kitűzött célértékek (indikátorok) elérése Támogatás elkülönített nyilvántartása (pénzügyileg) Elkülönített bankszámla (kincstári ügyfél esetén egy célelszámolási számla az összes projektre)

25 Költségvetési korlátok
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Költségvetési korlátok Előkészítés költségei 6 %, Projekt menedzsment 12 % Általános költségek 5 % Tartalék 5%

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szatmári Katalin szakmai tanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Monitoring Titkárság


Letölteni ppt "MUNKAÜGYI TANÁCSOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések