Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat 2009. július 02. Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető A TISZK rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat 2009. július 02. Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető A TISZK rendszer."— Előadás másolata:

1 A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat 2009. július 02. Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat 2009. július 02. Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

2 Más elnevezéssel: monitoring mutatók A 2009/2010-es tanév végével zárul a kumulált mutatók lekérdezése Minimálisan elvárt teljesülés: 90 % Szerződésmódosítással (mely a pályázati támogatás arányos csökkentésével jár): 75 %-ig Szerződés bontás, támogatás teljes visszafizetése kamatostul: 75 % alatt !!! TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

3 A 2009/2010-es tanév végével zárul a kumulált mutatók lekérdezése Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ-ek) beadási határideje 10 munkanappal a jelentéstételi időszak lezárultával. 1. 2009. június 15. 2. 2009. december 15. 3. 2010. június 15. 4. DE! Záró PEJ 2010. szeptember 30. TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

4 A pályázati dokumentáció szerint elvárt egyéb adatok, információk: A megvalósítás során a képzésbe bevont és szakképzettséget szerezett célcsoport tagokról legalább az alábbi kategóriák bontásában kell információt biztosítani a Támogató számára: Szakképzésbe bevont személyek: nem, életkor, iskolai végzettség, hátrányos helyzet, megcélzott szakképesítés; Szakképzettséget szerzett személyek: nem, életkor, iskolai végzettség, régió, megszerzett szakképzettség. Továbbképzésbe bevonat személyek: nem, életkor, iskolai végzettség, továbbképzés típusa. A támogatott személlyel egy háztartásban elő 18 év alatti gyermekek száma TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

5 TISZK összes tanulólétszáma „Értelmezése: jogosultsági feltételként (1500 fő) a nappali rendszerű szakiskolai (beleértve a felzárkóztató oktatást is) és szakközépiskolai oktatásban résztvevők létszámát (9-16. évfolyam) kellett kiszámítani, viszont - a projektek szakmai tartalmának nyomon követésére, és az eredeti célkitűzések teljesülésének ellenőrzésére használt - összes tanulólétszám indikátor számításánál a szakképző iskolai tanulólétszámok összegénél figyelembe kell venni a TISZK intézményeiben a szakiskolai és a szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők összes létszámát is.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

6 TISZK összes tanulólétszáma Minimális elvárás: nem csökkenhet a kiinduló értékhez képest TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 3681 fő3950 fő3700 fő

7 Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma „Értelmezése: a legalább egy tanévig iskolai rendszerű oktatásban részt nem vevő, az indikátor számítása szempontjából lemorzsolódottnak tekintett tanulók létszámának kiszámításánál a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak iskolai rendszerű szakképzésébe (beleértve a felzárkóztató oktatást is) beiratkozott tanulók létszámát kell figyelembe venni. Ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

8 Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Megjegyzés: kumulált érték TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 30 fő92 fő50 fő

9 Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma „Értelmezése: a hátrányos helyzetűként nyilvántartott, szakképzésbe bevont tanulók létszámának kiszámításánál a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak nappali tagozatára beiratkozott tanulók létszámát kell figyelembe venni.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

10 Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Minimális elvárás: célérték 300 fő (kumulált érték) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 138 fő669 fő300 fő

11 Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak szakképzést előkészítő évfolyamát sikeresen befejező tanulók száma.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

12 Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Minimális elvárás: célérték 70 fő (kumulált érték) TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 0 fő 70 fő

13 Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009. és a 2009/2010. tanévben a TISZK tagjainak (beleértve a gazdálkodó szervezeteket is) tanárai, szakoktatói közül az oktatói képzésben, továbbképzésben résztvevők számát kell figyelembe venni.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

14 Oktatói képzésbe/továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma Megjegyzés: kumulált érték Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 80 fő96 fő150 fő

15 Menedzsment képzésbe/felkészítésbe bevont személyek száma „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009. és a 2009/2010. tanévben a TISZK tagjainak vezetői és irányítói közül a menedzsment képzésben, továbbképzésben résztvevők számát kell figyelembe venni.” TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

16 Menedzsment képzésbe/felkészítésbe bevont személyek száma Megjegyzés: kumulált érték TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 13 fő15 fő30 fő

17 Felnőttképzésben résztvevők száma „Értelmezése: a 2008., a 2009., illetve a 2010. naptári évben a TISZK intézményeinek felnőttképzésében résztvevők létszámát kell figyelembe venni az indikátor számításánál. Minden résztvevő csak egyszer vehető figyelembe, még akkor is, ha több tanfolyamon, illetve az adott naptári évek közül több évben is részt vett a TISZK valamely intézményében felnőttképzésben.”

18 Felnőttképzésben résztvevők száma Minimális elvárás: nem csökkenhet a kiinduló értékhez képest Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 355 fő796 fő400 fő

19 Szakképzést sikeresen befejezők aránya „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamát megkezdett tanulók hány százaléka tett sikeres szakmai vizsgát a tanév befejezésének évében. Ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban részvevők számát is.”

20 Szakképzést sikeresen befejezők aránya Minimális elvárás: célérték 90 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 84 %93,62 %90 %

21 TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak nappali tagozatára beiratkozott tanulók hány százaléka hagyja el a TISZK iskoláit szakképesítés megszerzése nélkül. Az arány megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat a tanulókat, akik felsőoktatásban továbbtanultak. A mutatót tanévenként kell számítani, a TISZK adott tanévi összes szakképző iskolai tanulói létszámához kell viszonyítani a szakképzettség nélkül (kivéve a felsőoktatásban továbbtanulókat) a TISZK intézményeiből szakképzettség nélkül kimaradók számát.”

22 TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Minimális elvárás: célérték 8 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 20%10 %8 %

23 Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamára járó tanulók létszámához kell viszonyítani az erre az évfolyamra járó, a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel részt vevő tanulók létszámát.” Utólag engedélyezett: együttműködési megállapodás is figyelembe vehető

24 Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon Minimális elvárás: célérték 60 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 1%100 %60 %

25 A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamát megkezdett hátrányos helyzetű tanulók hány százaléka tett sikeres szakmai vizsgát. Ennél az indikátornál csak a nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámát kell figyelembe venni.”

26 A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Minimális elvárás: célérték 70 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 65%100 %70 %

27 A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya „Értelmezése: a 2007/2008., a 2008/2009., illetve a 2009/2010. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak utolsó szakképzési évfolyamát megkezdett – korábban az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók hány százaléka tett sikeres szakmai vizsgát a végzés évében. Ennél az indikátornál figyelembe kell venni a nappali és felnőttoktatásban résztvevők számát is.”

28 A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Minimális elvárás: célérték 90 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 70 %92,81 %90 %

29 Az oktatói képzést/továbbképzést sikeresen befejezők aránya „Értelmezése: az oktatói képzésbe, továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma indikátornál megadott létszámadathoz kell viszonyítani azok létszámát, akik tanúsítványt kaptak a továbbképzésen való sikeres részvételről.”

30 Az oktatói képzést/továbbképzést sikeresen befejezők aránya Minimális elvárás: célérték 95 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 95 %100 %95 %

31 A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya „Értelmezése: a menedzsment képzésbe/felkészítésbe bevont tanárok, szakoktatók száma indikátornál szereplő létszámadathoz kell viszonyítani azok létszámát, akik tanúsítványt kaptak a továbbképzésen való sikeres részvételről.”

32 A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya Minimális elvárás: célérték 95 % Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 95 %100 %95 %

33 Szakmájukban elhelyezkedők aránya „Értelmezése: a 2007/2008., illetve a 2008/2009. tanévben a TISZK szakképző iskoláinak nappali tagozatán sikeres szakmai vizsgát tett tanulókhoz viszonyítva a szakképzettségükkel fél éven belül elhelyezkedők arányát úgy kell kiszámítani, hogy le kell vonni a felsőoktatásban és a szakmájuk magasabb szintjén (beleértve a szakiskolai szakképzettséget szerzők érettségire való felkészülését is) továbbtanulók számát. Ez tehát azt jelenti, hogy a szakmájukban elhelyezkedett tanulók számát kell viszonyítani a vizsgát tett tanulók közül azoknak a létszámához, akik nem tanultak tovább felsőoktatásban vagy szakmájuk magasabb szintjén. Csak a nappali tagozaton továbbtanulók létszámát lehet levonni a sikeres vizsgát tett tanulók létszámából az indikátor kiszámításánál.”

34 Szakmájukban elhelyezkedők aránya Minimális elvárás: célérték 70% Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 65 %94 %70 %

35 Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya „Értelmezése: a 2008., a 2009., illetve a 2010. naptári évben a TISZK intézményeinek felnőttképzésében résztvevők létszámából azokat kell figyelembe venni az indikátor számításánál, akik szakképzettséggel rendelkeznek. A szakképzettséggel rendelkezőkhöz kell viszonyítani azokat, akik ugyanazon szakmacsoport vagy rokon szakképesítés magasabb szintjére iratkoztak be felnőttképzésbe a TISZK szakképző intézményeibe.”

36 Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya Minimális elvárás: célérték 50% Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 20 %64,55 %50 %

37 Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák Megjegyzés: kumulált érték Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 24 30

38 Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma Megjegyzés: kumulált érték Minimális elvárás: a kiinduló értékhez képest plusz 3 típusó Plusz: honlap, börzék, konferenciák, szóróanyagok stb. Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 4 típus5 típus7 típus

39 Kialakított közösségi funkciók száma Megjegyzés: kumulált érték Minimális elvárás: a kiinduló értékhez képest plusz 3 típusú Kiindulás:Versenyek, felzárkóztató oktatás, egészség nap, iskolai nap Plusz: Mentorálás, táborok, karrier tanácsadás, pszichológus Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 4 típus5 típus7 típus

40 Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség Megjegyzés: kumulált érték Minimális elvárás: a kiinduló értékhez képest plusz 2000 fő Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 1000 fő3950 fő4000 fő

41 Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya Minimális elvárás: célérték 60 % Megvalósulását segítik: a pályaorientációs programok, a szakmai táborok, a mentorálási program, a szakmai rendezvények, a tanulás módszertani tanácsadás folyamata. Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 30 % 60 %

42 Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők arányához kiegészítő információ Közösségi szolgáltatásaink: Mentorálás:125 fő Felzárkóztatás:350 fő Sport verseny:63 fő Táborozás:60 fő

43 Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban Minimális elvárás: célérték 95% Kiinduló érték2009. május 31-i állapot Célérték 75 % 95 %

44 tjmagda@humantiszk.hu 06-20-665-8861 Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008


Letölteni ppt "A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat 2009. július 02. Tóthné Jachimovits Magda szakmai vezető A TISZK rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések