Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatási paktumok szerepe a helyi foglalkoztatáspolitikában Uloga paktuma za zapošljavanje u lokalnoj politici zapošljavanja Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatási paktumok szerepe a helyi foglalkoztatáspolitikában Uloga paktuma za zapošljavanje u lokalnoj politici zapošljavanja Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai."— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatási paktumok szerepe a helyi foglalkoztatáspolitikában Uloga paktuma za zapošljavanje u lokalnoj politici zapošljavanja Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai Szakértői Akadémia workshop Zalaegerszeg 2010. június 15. Gombás József Mađarsko-hrvatska stručna akademija politike zapošljavanja workshop Zalaegerszeg 15.lipnja 2010. József Gombás

2 Európai Foglalkoztatási stratégia Europska strategija zapošljavanja Három szinten valósul meg Közösségi szinten: –irányvonalak, ajánlások, értékelő jelentések Ehhez párosulnak a támogatási rendszerek: –strukturális alapok (ESZA, ERFA) –közösségi kezdeményezések (EQUAL, URBAN, LEADER, INTERREG, most ETE, IPA, ENPI) Ostvaruje se na trima razinama Na razini zajednice : –smjernice, preporuke, izvješća vrednovanja Uz to se priključuju sustavi potpora : –Strukturni temelji (ESZA, ERFA) –Inicijative zajednica (EQUAL, URBAN, LEADER, INTERREG, sada ETE, IPA, ENPI)

3 Európai Foglalkoztatási stratégia Europska strategija zapošljavanja Nemzeti szinten: –Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv Regionális, helyi szint Na nacionalnoj razini: –Nacionalni akcijski plan zapošljavanja –Regionalna i lokalna razin

4 Mi a foglalkoztatási paktum? Što je to paktum zapošljavanja? A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika szervezeti keretbe foglalt eszköze. Működése a helyi partnerségen alapul, segítségével összhangot lehet teremteni a térségi gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés és humánerőforrás fejlesztés céljai között. Pakt za zapošljavanje je sredstvo politike regionalnog zapošljavanja koje ima svoju organizacijsku strukturu. Njegovo funkcioniranje temelji se na lokalnom partnerstvu, pomoću kojeg se želi postići sklad u ciljevima razvoja regionalnog gospodarstva, pojedinih područja i humanih resursa.

5 Territoriális foglalkoztatási paktum, mint „best practice” Teritorijalni pakt za zapošljavanje kao „best practice” Követelmények: Helyi kezdeményezések legyenek Széles körű és hatékony partnerségen alapuljanak Integrált és innovatív stratégiával rendelkezzenek Zahtjevi, očekivanja: Neka postoje lokalne inicijative Neka se temelje na širokom i učinkovitom partnerstvu Nek imaju integriranu te inovativnu strategiju

6 Eredmények: a térségi szereplők együttműködésének új kultúrája képesek a gazdaság szükségleteit kifejezni a humánerőforrás vonatkozásában legitimitást biztosítanak a munkaerő-piaci beavatkozásokhoz a foglalkoztatást a helyi társadalom ügyévé teszik hatékonyabbá válik az információáramlás erőforrások (ember, eszköz, pénz) hatékony felhasználása Rezultati: Nova kultura suradnja sudionika u regiji Sposobni su ustanoviti koliko humanih resursa zahtijeva gospodarstvo Legitimira intervencije na tržištu rada Zapošljavanje se stavlja za zadatak lokalnog društva Razmjena informacija postane učinkovitija Učinkovito korištenje resursa (ljudi, sredstva, novac) Territoriális foglalkoztatási paktum, mint „best practice” Teritorijalni pakt za zapošljavanje kao „best practice”

7 A lényeg Ono što je bitno A foglalkoztatási paktum nem verseny, hanem méltányos együttműködés a remélt közös haszon érdekében ! Legfontosabb működési elve a partnerség. A partnerségről EU-s összefüggésben: 1083/2006 EK rendelet szabályozza a partnerséget - regionális, helyi hatóságok, egyéb illetékes közhivatalok - gazdasági, szociális partnerek - civil szervezetek - bármely egyéb illetékes szerv (pl. képző intézmények) Stratégiai és operatív kapcsolatok rendszere, programok kialakítását, előkészítését, menedzselését jelenti. Pakt za zapošljavanje nije utrka već dobronamjerna suradnja s očekivanjem obostrane koristi! Najvažnije funkcionalno načelo je partnerstvo. O partnerstvu u sklopu EU: partnerstvo je regulirano uredbom EZ1083/2006 - regionalne, lokalne vlasti, druge javne institucije - gospodarski, socijalni partneri - civilna udruženja - ostala nadležna tijela (npr. Obrazovne institucije) Sustav strategijskih i operativnih veza znači formiranje, pripremu i menadžiranje programa.

8 Magyarországi helyzetkép 1. Situacija u Mađarskoj Jelenleg 48 TEP.Finanszírozás: ROP,Interreg,Phare Területi hatály: –Települési –Kistérségi –Megyei –Regionális –Határon átnyúló Sada 48 TEP (čista Europa) Financiranje: ROP,Interreg,Phare Teritorijalni djelokrug: –Naselje –Mikroregija –Županija –Regija –Prekogranična

9 Magyarországi helyzetkép 2. Situacija u Mađarskoj Partnerek: önkormányzatok, munkaügyi központok,vállalkozások, szociális partnerek, civil szervezetek, képző intézmények, területfejlesztési szervezetek, gazdasági kamarák. (1000-1200 szervezet) OFA-ROP Hálózat (2005-2007) OFA HÁLÓZAT (2008 – 2009) Nyugat-Dunántúli Paktum Platform Jelenleg a TÁMOP 1.4.4. Intézkedésére kiírt pályázat 16 nyertes projektjének megvalósítása folyik Partneri: samouprave, zavodi za zapošljavanje, poduzetništva, socijalni partneri, civilne udruge, obrazovne institucije, organizacije za razvoj područja, gospodarske komore (1000-1200 organizacija) OFA-ROP mreža (2005-2007) OFA MREŽA (2008 – 2009) Paktum Platform Zapadnog Zadunavlja ostvaruje se 16 projekata TÁMOP 1.4.4.

10 Eddigi eredmények Postignuti rezultati Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás történt Térségi foglalkoztatási stratégiák (integrált és innovatív), akciótervek készültek Ember-,eszköz-, forráskoordináció történik Forrásszerző képesség nőtt Projektgenerálás és megvalósítás a szubszidiaritás elvén valósul meg Partnerségi kultúra fejlesztése, terjesztése zajlik Provjera stanja regionalnog zapošljavanja Izrađeni su akcijski planovi i strategije regionalnog zapošljavanja (integrirane i inovativne) U tijeku je koordinacija ljudskih resursa i resursa sredstava Porasla je sposobnost prikupljanja resursa Generiranje i realiziranje projekta ostvaruje se prema načelu supsidijarnosti Odvija se razvijanje i širenje kulture partnerstva

11 Gyengeségek Slabosti A partnerségekben való jelenlét nagyon eltérő, hiányos Együttműködési hajlandóság eltérő szinten és erősséggel tapasztalható Területi jelenlét hézagos, a partnerek szervezeti struktúrája nem teszi lehetővé a folyamatos részvételt A szándékok és döntések terén gyenge a befolyásolási erő Nazočnost u partnerstvu je veoma različita, nepotpuna Naklonost za suradnjom je različitog intenziteta Teritorijalna prisutnost je nepotpuna, organizacijska struktura partnera ne omogućuje kontinuirano djelovanje U nakanama i odlukama postoje izvjesne slabosti

12 Tapasztalatok, következtetések Iskustva, zaključci a ROP egyik leginnovatívabb intézkedése volt vitatható regionális allokáció újszerű pályázati kiírás, tapasztalatlanság, soft feltételek Pályázati boom, az igényelhető összeget nem differenciálták – néhány település és egy régió is elnyerhetett 7-50 milliós pályázati összeget Egyértelmű és szigorú minőségbiztosítás kell Területi hatály: kistérség, határon átnyúló, regionális hálózat, országos koordináció ROP jedan od najinovativnijih mjera upitna regionalna alokacija Natječaj nove vrste, neiskusnost, „soft” uvjeti Natječajni boom, natječajna svota nije diferencirana – nekoliko naselja ili cijela regija je mogla dobiti od 7 do 50 mil. HUF Potrebno je jednoznačno i rigorozno osiguranje kvalitete Teritorijalni djelokrug: mikroregija, prekogranična, regionalna mreža, državna koordinacija

13 Fejlődési lehetőségek Razvojne mogućnosti Pályázati lehetőségek: TÁMOP, ROP, ETE, IPA, ENPI, ( INTERREG ) OFA 2007-2013 között TÁMOP 1.4.4. már valóság- 16 nyertes projekt Regionális hálózati fejlesztések: informatikai támogatás,képzések módszertani fejlesztések, minőségvizsgálat, tudásátadás, jó példák multiplikálása Országos ernyőszervezet létrehozása Európai hálózatokhoz történő csatlakozás Natječajne mogućnosti: TÁMOP, ROP, ETE, IPA, ENPI, ( INTERREG ) OFA između 2007-2013 TÁMOP 1.4.4. u fazi ostvarivanja- 16 nagrađenih projekata Razvijanje regionalne mreže: informatička potpora, edukacije, unapređenje metodike, ispitivanje kvalitete, predaja znanja, multipliciranje dobrih primjera Stvaranje državne krovne organizacije Pristup europskim mrežama

14 Módszertani együttműködés a paktumok elsődleges helyi foglalkoztatási eszközzé fejlesztésében Térségi szintű programfinanszírozás megvalósításában Területi foglalkoztatási stratégiák illeszthetőségének megteremtésében A foglalkoztatási partnerségek egyik legfontosabb megvalósítási eszközei lehetnek a szociális gazdaságban tervezett fejlesztéseknek Forrástérképek elkészítése, projektgenerálás, közös megvalósítások, konzorciumi együttműködések Metodička suradnja za razvijanje pakta u primarno sredstvo zapošljavanja Realiziranje financiranja programa na razini područja U ostvarenju spojivosti područnih strategija zapošljavanja Partnerstva u zapošljavanju mogu postati najvažnija sredstva razvoja koji se planira u socijalnom gospodarstvu Izrada karata resursa, generiranje projekta, zajednička ostvarenja, konzorcijska suradnja Együttműködési lehetőségek Mogućnosti suradnje

15 A munkaerőpiaci korlátozások feloldása után a határon átnyúló egységes munkaerőpiacok fejlesztésében A foglalkoztatási érdekegyeztetés kultúrájának, hatékonyságának növelésében és szervezeti struktúrájának kiterjesztésében Nakon prekidanja ograničenja na tržištu rada razvijanje jedinstvenog prekograničnog tržišta rada Povećanje učinkovitosti u kulturi i proširivanju organizacijske strukture tijekom usuglašavanja interesa zaposlenika

16 A határon átnyúló munkapiacok közös fejlesztése A munkaügyi kapcsolatok szélesítése, elmélyítése, a partnerség fejlesztése Tudás – és tapasztalatcsere minden relációban Határozott és szoros együttműködés a foglalkoztatáspolitikában, a szociális partnerség fejlesztése érdekében, a munkanélküliség elleni küzdelemben Az EU–s források megszerzése és hasznosítása a foglalkoztatás bővítése érdekében, közös projektek (NetLab, Expak, Eures-T szlovák és osztrák, szász-magyar együttműködési megáll.,ELBE. Zajednički razvoj prekograničnog tržišta rada Proširivanje, produbljivanje suradnje u zapošljavanju, razvijanje partnerstva Znanje – i razmjena iskustava u svakom pogledu Odlučna i tijesna suradnja u politici zapošljavanja, radi razvijanja socijalnog partnerstva, suzbijanje nezaposlenosti U interesu povećanja zaposlenosti prisvojiti izvore EU, zajednički projekti (NetLab, Expak, Eures-T slovački i austrijski, saksonsko- mađarski ugovor o suradnji, ELBE. Zadaci sada i ubuduće Jelen és jövő feladatai


Letölteni ppt "A foglalkoztatási paktumok szerepe a helyi foglalkoztatáspolitikában Uloga paktuma za zapošljavanje u lokalnoj politici zapošljavanja Magyar-Horvát Foglalkoztatáspolitikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések