Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tananyagfejlesztés Weszely Orsolya Bertalan Tamás 2009.05.22.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tananyagfejlesztés Weszely Orsolya Bertalan Tamás 2009.05.22.1."— Előadás másolata:

1 Tananyagfejlesztés Weszely Orsolya Bertalan Tamás 2009.05.22.1

2 2 1.Ráhangolás 2.Tananyag struktúra kialakítása 3.Tanulási stílus kérdőív értékelése Szünet 10:30 – 10:45 4.Tananyagelemek 5.Szerzői jogi kérdések Ebédszünet 12:15 – 13:20 6.Szakanyagok keresése 6.1Keresési technikák, keresők, adattárak, linktárak 6.2Saját keresés – linkek kezelése, források rögzítése, anyagok mentése Szünet 14:50 – 16:20 7.Prezentáció készítés A prezentációkészítés módszertana Prezentációkészítés a gyakorlatban

3 A tananyag tartalmi szerkezetének kialakítása Rendezze sorrendbe témaköreit! 2009.05.22.3

4 Témakör – téma - altéma Milyen hosszú lesz a tananyag? –Tanulási idő –Témakörök, témák száma Hogyan kezdjük ötleteinket (témákat, témaköröket) sorba rendezni? 2009.05.22.4

5 Lehetséges módszerek Követelmények elemzése –Átfogó cél meghatározása –Célok kibontása – részcélok csoportosítása –Célokhoz képzési követelmények rendelése –A követelmények teljesítéséhez szükséges kompetenciák és munkaformák meghatározása Témakörök, témák alábontása –Ábrázolás – Gondolattérkép –Fa struktúra 2009.05.22.5

6 Milyen szempontok alapján alakítsuk ki a sorrendet 1.Legyen az a sorrend, ahogy ezt valaha tanultuk? 2.A téma hagyományos logikája a helyes ? 3.Ahogy azt elsőre gondolja? 4.Ahogy az írásbeli szerkezet megkívánja? 1.Nem biztos, hogy a tanulók ezt hatékonynak találnák? 2.A „kezdők” számára ez problémát jelenthet. 3.Ez lehet, hogy nem eléggé logikus. 4.Nem kell abban a sorrendben írni, ahogy a témát elő fogja adni. 2009.05.22.6

7 Fontos! A sorrend, ami a leglogikusabbnak tűnik a tananyagíró és más szakemberek számára, nem biztos, hogy a tanulók számára is az! 2009.05.22.7

8 A sorrend meghatározása 2009.05.22.8 A kapcsolat jellegeJellemzői Egymástól független témák A témák nem következnek egymásból, a feldolgozás sorrendje tetszőleges. Időrendi sorrendTémák sorrendjét az határozza meg, ahogy azok megtörténtek, általában megtörténnek. Koncentrikus témafeldolgozás Belülről kifelé haladva az éppen feldolgozott téma magába foglalja az összes korábbit.

9 A sorrend meghatározása 2009.05.22.9 A kapcsolat jellegeJellemzői Ok - okozati sorrendAz első októl haladunk az utolsó okozatig. Szerkezeti sorba rendezés A sorrend meghatározása a működési logikából következik. Problémaközpontú sorba rendezés A végső sorrend egy központi probléma feldolgozása után alakul ki. Spirális sorrendVisszatérünk a korábbi témákra, egyre jobban elmélyülve azokban. Hátrafelé kapcsolódó sorrend Láncszerűen az utolsóval kezdjük és visszafelé haladunk.

10 Gyakorlat – Akik nem pályáztak Határozzák meg a tananyagban feldolgozandó témákat, témaköröket. Becsüljék meg a feldolgozáshoz szükséges időt (kontakt, önálló tanulás) Gondolják végig a témák sorrendjét (Milyen logikai kapcsolatok vannak a témák között?) 2009.05.22.10

11 Gyakorlat – Akik pályáztak Gondolják végig, hogy van-e lehetőség a témák csoportosítására Indokolt-e a témák sorrendjének megváltoztatása Vannak-e olyan témák, amelyeket belevennének a tananyagba Egy témához határozzák meg a résztémákat (Post it; csomagolópapir) 2009.05.22.11

12 Kérdések, visszacsatolás Hány szintje lesz a tananyagnak: fejezet (témakör), téma, altéma. A tematikus tagolás követi a képzés szervezési egységeket? A jegyzet tagolása, sorrendisége azonos a munkafüzet tagolásával, sorrendiségével? 2009.05.22.12

13 2009.05.22.13

14 Tanulási stílus kérdőív Leginkább segítiLeginkább gátolja A tananyag saját személyes tapasztalatokhoz kapcsolódik. A tananyagot csak egy módon, vagy egy példán keresztül magyarázzák el. A tananyag valóságos folyamatokhoz kapcsolódik. A tananyagot egy szigorúan meghatározott módszerrel tanítják. Humorosan, komikus ismertetés.A tananyag bonyolult. Ha a tananyag egyszerű.Egyéb szakkönyvből tanulás. A tananyaggal kapcsolatos előismeretek. Tankönyvből tanulás. tananyag tartalmi sajátosságai, elrendezése tanítási-tanulási módszerek

15 Kutatás eredménye „… a hatékony tanulás akkor biztosított a legjobban, ha nyugodt körülmények között, önállóan tevékenykedve, strukturált feldolgozásban, előismeretekre és tapasztalatokra építve, gyakorlathoz közeli módon, egyszerű tananyagot, különböző módszerek kombinációjával tanulnak …” „Az igazi pedagógiai/didaktikai feladat a jól felépített és strukturált tananyag megalkotása. „ Forrás: Tanulási szokások és módszerek a szakképzésben http://www.nagydr.hu/4.pdf

16 Sablon kialakítását befolyásoló tényezők Hagyományos, nyomtatható forma Nem lesznek utómunkálatok (szerkesztő, nyelvi lektor, stb.) Word sajátosságai (verziók, sablonok) Ikonok kiválasztása Egységes struktúra, forma

17 Tanulói jegyzet tananyagelemei Ismeretátadó szöveg Célmeghatározás Fontos: Tanulási tipp Példa Fogalom Kép/ábra Külső link

18 Példák a tanulói jegyzet gyűjteményeire Fogalomtár Jogszabálygyűjtemény Szöveggyűjtemény Esettanulmányok gyűjteménye Ajánlott irodalom Szakirodalom jegyzék Szószedet

19 Ismeretközlő szöveg Formai jellemzői: –tömörség –érthetőség –strukturáltság (felsorolás, kiemelés, tagolás - közelség) Felsorolás-szerkesztés lehetőségei: –listajel (hagyományos felsorolás jel) –szám (1. 2. 3.) –betű (kicsi vagy nagy: a), b), c),) –többszintű felsorolás További választható szövegelemek: –idézetek, –hivatkozások Táblázatok alkalmazása

20 Ismeretközlő szöveg Címsor –rövid –Informatív –ne legyen utolsó sor Bekezdés –új gondolat (behúzás, sorkihagyás) –első és utolsó sor ne tagolódjon külön oldalakra Kiemelések –módjával (típus, mennyiség) –következetesen –színes háttér kerülendő Lábjegyzet –forráshivatkozások –magyarázatok, megjegyzések 2009.05.f220

21 Munkafüzet Feladattípusok –Teszt jellegű feladatok –Esszé feladatok –Házi dolgozat jellegű feladatok –Képes feladatok –Táblázatos feladatok –Gyakorlatok Számonkérő feladatok –Hol? Megoldókulcs –Hol? Tagolás –Szintje (fejezet, téma, altéma) –Számozása (szinteknél újraszámozva, folyamatos számozás) 2009.05.22.21

22 Tanári segédlet Általános módszertani bevezető –Cél –Megvalósítás lépései (célok mentén rövid áttekintés a fő fókuszpontokról) Tanmenet típusú áttekintőtábla Módszertani ajánlás –Szervezési egységek –Leírás –Feldolgozás menete –Ajánlott módszerek, munkaformák 2009.05.22.22

23 Tanmenet jellegű áttekintés Tematikai egység megnevezése Módszerek, munkaformák, tevékenységek megnevezése, tömör jellemzése Az ismerethordozók, tananyagok segédeszközök, taneszközök, egyéb tárgyi eszközök megnevezése, jellemzése munkaformánként Az ellenőrzés – értékelés tematikai egységenként (ahol erre szükség van) –Módja –Szempontjai Elmélet és gyakorlat óraszáma 2009.05.22.23

24 Módszertani útmutató Szervezési egységenként Cél Követelmény Időkeret Célcsoport Ajánlott megelőző és követő tananyag Kapcsolódás a tananyagcsomagon kívül és belül 2009.05.22.24

25 Tevékenységek leírása Sablon Cél Követelmény Felhasználandó anyagok Időkeret Munkaforma Részletes instrukciók Tanári megjegyzés Differenciálás Visszajelzés/értékelés 2009.05.22.25

26 Köszönjük a figyelmet! Weszely Orsolya Bertalan Tamás 2009.05.22.26


Letölteni ppt "Tananyagfejlesztés Weszely Orsolya Bertalan Tamás 2009.05.22.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések