Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék R és MapReduce „Big Data” elemzési módszerek Kocsis Imre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék R és MapReduce „Big Data” elemzési módszerek Kocsis Imre."— Előadás másolata:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék R és MapReduce „Big Data” elemzési módszerek Kocsis Imre ikocsis@mit.bme.hu 2013.10.09.

2 MapReduce: a teljes kép Forrás: [1], p 30

3 MapReduce: a keretrendszer feladatai [1]  „What” és „how” szétválasztása  Job: „kód” o Mapper, reducer, (partitioner, combiner) o Egy kijelölt csomópontnak adjuk ki („JobTracker”)  Ütemezés (scheduling) o „task”-okra szétválasztás; pl bemeneti (k,v) párok blokkja o task-ok csomóponthoz rendelése o Szükség lehet várakozási sorra is! o „stragglers”  spekulatív végrehajtás map és reduce is a leglassabb task-tól függ Kulcselolszlás miatt reduce esetén nem mindenképp megoldás

4 Kitérő: Zipf eloszlás

5 MapReduce: a keretrendszer feladatai [1]  Adat és kód kolokáció o „kódot visszük az adathoz” o Taszk indításnál: helyi  „rack”  „távoli”  Szinkronizáció o Map és Reduce között o „shuffle and sort” (nagy, elosztott GROUP BY key)  Hibakezelés!

6 Partícionálás és Kombinálás  Legegszerűbb part.: hash(kulcs) mod #reducer o f: kulcs  reducer  Kombinálás: lokális aggregálás o „mini-reducer” o Word count? o Hálózati kommunikáció redukálása o Általánosságban nem „csereszabatos” a reducer-rel

7 R és funkcionális programozás  Az R-ben ez is van.  Ismerkedjünk meg: o lapply, sapply, tapply, apply, mapply, Reduce, {plyr csomag}, …  ‚foreach’ csomag (doParallel/doMC/doSNOW backend)

8 foreach

9 RHADOOP

10 R és Hadoop?  Miért? o R reuse: nyelv és létező megvalósítások Vizualizáció!!! o R: létező funkcionális programozási támogatás  Megvalósítások? o RHadoop (github: RevolutionAnalytics/RHadoop), RHIPE, segue, HadoopStreaming, rHadoopClient, …  Kulcs: Streaming API o stdin/stdout: „tetszőleges” futtatható állomány befűzhető map vagy reduce taszknak

11 Wordcount - Java (Persze ez így nem teljesen fair…) Olvasni: [5]

12 Wordcount - R rmr.options(backend = "local")!

13  rmr2 local backend [6]  Kész VM használata [7] o http://vcl.inf.mit.bme.hu ! (R)Hadoop-ot

14 k-means [6]

15 Egy megoldás [8] R: kmeans; példa

16 k-means rmr2/blob/master/pkg/tests/kmeans.R dist.fun = function(C, P){ apply(C, 1, function(x) colSums((t(P) - x)^2))}

17 k-means: map kmeans.map = function(., P) { nearest = { if(is.null(C)) sample(1:num.clusters,nrow(P), replace = T) else { D = dist.fun(C, P) nearest = max.col(-D)}} if(!(combine || in.memory.combine)) keyval(nearest, P) else keyval(nearest, cbind(1, P))}

18 k-means: map  Kulcs: P ponthoz legközelebbi klaszter-centrum o C „normál” R objektum o scoping miatt elérhető a map-ben o P: HDFS-ből  Érték: P  Ha még nincsenek klaszter-centrumok: mintavétel visszahelyezéssel  Vektorizált keyval ismét  in.memory.combine, combine: nem a mapreduce függvényé!

19 k-means: reduce kmeans.reduce = { if (!(combine||in.memory.combine)) function(., P) t(as.matrix(apply(P, 2, mean))) else function(k, P) keyval( k, t(as.matrix(apply(P, 2, sum))))}

20 k-means: reduce  Azonos kulcshoz (középpont) tartozó vektorok átlaga  Azaz: o Map: a legközelebbi klaszterbe sorol (középpont) o Reduce: kialakult új középpontok  Szemlétesen: a középpontokat „tologatjuk”  Beragadhat lokális minimumba! (aut. Megállásnál)  Algoritmust lásd (aut. megállással): [8], p 1422

21 kmeans.mr: törzs (1)

22  Iterációk C felüldefiniálásával  Minden menetben mapreduce-szal új középpontok

23 kmeans-törzs (2)

24 Regresszió f függvény, bemenet: az attribútumok értéke, kimenet: megfigyelések legjobb közelítése „ökölszabály” Példa: testtömeg/magasság együttes eloszlás valójában egyenesre illeszthető,

25 Regressziós módszerek  Alapelv: Véletlen változó Közelítés Hiba Jósolt esemény Megfigyelhető változók Átlagos hiba (mean error) Mért érték Becsült érték

26 Lineáris regresszió  Egyszerű lin. függvény illesztése az adatokra o nem vár alapvető változást a rendszer viselkedésében  Legkisebb négyzetek módszere o keressük azokat az a,b paramétereket, amelyekre  cél: minimális (Sum of Squared Errors) minimalizálása

27 Levezetés (parc. deriválás) Xi, Yi a mért értékpárok (pl. idő, terhelés)

28 Lineáris regresszió

29 Lineáris regresszió: általános alak

30 „Summation form”

31 „Summation form”-ban felírható problémák [9]  Locally Weighted Linear Regression  Naive Bayes  Gaussian Discriminative Analysis  k-means  Logistic regression  Neural network  Principal Component Analysis  Independent Component Analysis  Expectation Maximization  Support Vector Machine

32 „Summation form”  Gradienseket és (stat. modellre nézve) elégséges statisztikákat számító algoritmusok

33 Hivatkozások  [1] Lin, J., & Dyer, C. (2010). Data-Intensive Text Processing with MapReduce. Synthesis Lectures on Human Language Technologies, 3(1), 1–177. doi:10.2200/S00274ED1V01Y201006HLT007  [2] http://www.slideshare.net/jeffreybreen/big-data-stepbystep-using-r- hadoop-with-rhadoops-rmr-packagehttp://www.slideshare.net/jeffreybreen/big-data-stepbystep-using-r- hadoop-with-rhadoops-rmr-package  [3] http://www.cloudera.com/content/support/en/downloads.htmlhttp://www.cloudera.com/content/support/en/downloads.html  [4] http://hortonworks.com/products/hortonworks-sandbox/http://hortonworks.com/products/hortonworks-sandbox/  [5] http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.htmlhttp://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html  [6] http://home.mit.bme.hu/~ikocsis/notes/2013/10/23/(r)hadoop-sandbox- howto/http://home.mit.bme.hu/~ikocsis/notes/2013/10/23/(r)hadoop-sandbox- howto/  [7] http://home.mit.bme.hu/~ikocsis/notes/2013/10/28/rhadoop-sandbox-with- the-cloudera-quickstart-vm/ http://home.mit.bme.hu/~ikocsis/notes/2013/10/28/rhadoop-sandbox-with- the-cloudera-quickstart-vm/  [8] Iványi, A. "Informatikai algoritmusok." ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2004).  [9] Chu, C. T., Kim, S. K., Lin, Y. A., Yu, Y., Bradski, G. R., Ng, A. Y., & Olukotun, K. (2006). Map-reduce for machine learning on multicore. In B. Schölkopf, J. Platt, & T. Hofmann (Eds.), Advances in Neural Information Processing Systems 19: Proceedings of the 2006 Conference (pp. 281–288). MIT Press.


Letölteni ppt "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék R és MapReduce „Big Data” elemzési módszerek Kocsis Imre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések