Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Neurális hálózatok Lasztovicza László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Neurális hálózatok Lasztovicza László"— Előadás másolata:

1 Neurális hálózatok Lasztovicza László laszto@mit.bme.hu http://www.mit.bme.hu/~laszto

2 Az előadás Cél a neurális hálózatok lehetőségeinek bemutatása példákon keresztül Neurális hálózatok általánosan Néhány hálózati architektúra és a használatuk

3 Neurális hálózatok Biológiai, fiziológiai és számításelméleti megfontolások  Tanulási képesség  Párhuzamos, moduláris felépítés  Gyors és hatékony működés  Nagy megbízhatóság Mérnöki szempontból  Információfeldolgozó eszközök, amelyeket valamilyen tanulási algoritmus és nagyfokú párhuzamos működés jellemez

4 Néhány momentum 1943 – Mesterséges neuron, McCulloch, Pitts 1949 – Első tanulási szabály, Hebb 1958 – Perceptron, Rosenblatt 1960 – Adaline, Widrow, Hoff 1969 – Perceptrons című könyv megjelenése, Marvin L. Minsky, Seymour A. Papert 1969 – Hibavisszaterjesztéses algoritmus, Yu-Chi Ho, Arthur E. Bryson, Jr. 1986 – A neurális hálózatok „újrafelfedezése”, Rumelhart, McClelland

5 Alkalmazási területek Asszociatív memória Függvény-approximáció Osztályozás Optimalizálás Szabályozás, vezérlés Nemlineáris, dinamikus rendszerek modellezése (pl. ipari, gazdasági folyamatok előrejelzése)

6 Tanulás, tanítás Felügyelt tanítás  Összetartozó be- és kimeneti minták Nem felügyelt tanítás  Feladat: összefüggések, hasonlóságok keresése a bemeneti adatokban Analitikus tanítás  Hálózatok kialakítása a feladatból elméleti úton elvégezhető

7 Felügyelt tanítás A tanítás összetartozó be- és kimeneti példákon keresztül történik A tanítás a neurális hálózat súlyainak valamilyen algoritmus általi megfelelő beállítását jelenti Neurális hálózat (W) BemenetBemenet x y d Σ + - Paraméter módosító algoritmus W*W* ε

8 A perceptron...... x2x2 x3x3 xnxn x1x1 Σ w1w1 w2w2 w3w3 wnwn s = Σw T x y = f(s) f x 0 =1 w0w0

9 Kétrétegű perceptron hálózat...... x2x2 x3x3 xnxn x1x1 W (1) Σ / f y 1 (2) y 2 (2) x 0 (1) =1x 0 (2) =1 W (2) y 1 (1) y 2 (1) y 3 (1)

10 Perceptron hálózatok approximációs képessége Egy legalább kétrétegű, szigmoid típusú nemlinearitást tartalmazó perceptron hálózat, bármely folytonos, valós értékű, R n egy kompakt részhalmazán értelmezett f függvényt tetszőleges pontossággal képes közelíteni, bizonyos feltételek teljesülése esetén. (Cybenko - 1989)

11 A neurális feldolgozás általános lépései Reprezentáció meghatározása, és az adatok megfelelő formára hozása Tanító, teszt és validációs halmazok kialakítása Architektúra, hálózati paraméterek megválasztása Tanítás, tesztelés Ha szükséges, az egész folyamat ismétlése

12 Függvényapproximáció Feladat: az adatok által megadott leképezés létrehozása, vagyis a folyamat függvényének közelítése Példa: szinuszfüggvény megtanulása mintákból

13 Dinamikus neurális hálózatok Időfüggő, nemlineáris problémák megoldása Előrejelzési, szabályozási feladatok Visszacsatolások, késleltetések Sok esetben bonyolult, lassú tanítás Stabilitás

14 Napfolttevékenység előrejelzése Egyetlen idősor, a napfolttevékenység évenkénti adatai, 11 éves periodicitást mutat Egyszerű perceptron hálózat 11 késleltetett bemenettel Működtetés során a hálózat kimenete lesz a bemenet (előrejelzés), így a hibák összeadódnak

15 Fuzzy ARTMAP

16 Fuzzy ARTMAP működése ART a - Bemeneti minták (szabályok) ART b - Várt kimeneti kategóriák (szabályok) Mapfield - ART a és ART b (kategóriák) közötti asszociáció megteremtése Match tracking - Ha az asszociáció nem jó, új kategória keresése kezdődik

17 Egy osztályozási feladat Kör a négyzetben probléma  Egy adott pont benne van-e a körben, vagy sem?  Bemenet: kétdimenziós vektorok, (x, y) koordináták  Kimenet: benne van a körben, vagy nincs benne (0 - 1)

18 Nem felügyelt tanítás Nem állnak rendelkezésre összetartozó be- és kimeneti minták A cél összefüggések, hasonlóságok felderítése a bemeneti adatokban Pl. paraméterek optimális értékének meghatározása Klaszterek kialakítása, topologikus leképezés

19 Kohonen hálózat xn x2 w1y1 y4 y3 y2 2 3 4 1 x1 wn Kohonen hálózat általános felépítése

20 A Kohonen hálózat működése A hálózat kimenete: Tanítás  A győztes elem kiválasztása A bemenet és a súlyvektor euklideszi távolsága minimális  A súlyok módosítása

21 Képfeldolgozási feladatok megoldási lépései Lényegkiemelés, reprezentáció Felismerés, értelmezés Tudásbázis Szegmentálás Problématér Eredmény Előfeldolgozás Kép készítése, digitalizálás Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods. Digital Image Processing. Addison-Wesley Publishing Company, 1992. (8.old)

22 Reprezentáció A képből különböző paraméterek előállítása  minden képponthoz egy ún. sajátságvektort rendelünk a képpont és környezetének értéke alapján

23 Felügyelt tanítás alkalmazása Neurális hálózatok bemenetei: sajátságvektorok A kimeneten 1-et várunk, ha a bemeneti sajátságvektorhoz tartozó képpont mikrokalcifikáció része, ellenkező esetben 0-t Neurális hálózat (W) BemenetBemenet xy d Σ + - Paraméter módosító algoritmus W*W* ε

24 Fejlesztési lehetőségek Hibrid rendszerek  Neurális hálózatok, szabályalapú és hagyományos rendszerek együttes használata, a különböző megközelítések előnyeinek kihasználása Moduláris felépítés  Feladatok részfeladatokra osztása Hierarchikus feldolgozás  A felsőbb szinteken az alsóbb szintek eredményeinek felhasználása

25 Egy hierarchikus neurális modell 1 Neurális hálózat #2 Neurális hálózat #3 Neurális hálózat #1 Piramis Lényegkiemelés Neurális osztályozás Feldolgozás irányai Kimenet Hierarchikus neurális hálózat 1 P. Sajda, C. Spence, and J. Pearson, "A Hierarchical Neural Network Architecture that Learns Target Context: Applications to Digital Mammography," pp. 149-155, Proc. 2nd IEEE Intern. Conference on Image Processing, Washington, D.C., 1995.

26 A rendszer blokkvázlata Bemenet........ SzavazásSzavazás Egyedi mikro- kalcifikációk meghatározása Bemenet Pozitív / Negatív Hierarchikus neurális hálózat Döntési fák Modul #1 Súlyozás Hierarchikus neurális hálózat Döntési fák Modul #n Súlyozás

27 Eredmények Eredmény Eredeti kép

28 Eredmények Eredmény Eredeti kép

29 Eredmények Eredmény Eredeti kép

30 Eredmények EredményEredeti kép

31 Eredmények Eredmény Eredeti kép

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Neurális hálózatok Lasztovicza László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések