Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő egyetemi tanár a gazdaság-matematikai elemzés mesterszak tükrében FISZ Országos Oktatási Konferencia, 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő egyetemi tanár a gazdaság-matematikai elemzés mesterszak tükrében FISZ Országos Oktatási Konferencia, 2008."— Előadás másolata:

1 A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő egyetemi tanár a gazdaság-matematikai elemzés mesterszak tükrében FISZ Országos Oktatási Konferencia, 2008. november 27.

2 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 2 I. A gazdaságtudományi mesterképzés kialakítását nehezítő peremfeltételek II. A gazdaságtudományi mesterképzés egyidejűleg teljesítendő feladatai III. A gazdaság-matematikai elemzés kutató mester- szak példája Miről lesz szó?

3 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 3 1. Az alapképzésen belül összemosódik a gyakorlat- orientált és akadémiai jellegű felsőfokú szakképzés  az alapképzésből kikerülők többségének felkészültsége nem fogja elérni a kutatói mesterképzéshez kívánatos szintet, és  továbblépve, még a kutatói mesterképzésből kilépők tudás- szintje is el fog maradni a célul kitűzött, a jelenlegi egyetemi diploma szintjétől (általános színvonalcsökkenés),  ebbe az irányba hat a közoktatás egyre romló színvonala is. A peremfeltételek

4 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 4 2. A gazdasági alapképzés túlszakosodott (erősen összefügg az előzővel: a szakképzés igénye!)  heterogén és egyenetlen szakmai alapismeretek;  fékezi a szakterületek közötti keresztmozgást;  veszély: ismétlődnek, jelentősen átfednek az alap- és mesterképzésben oktatott szakmai ismeretek.  Mi várható? Jelentős mértékben tovább fog élni az egyetemi és főiskolai dichotómia, csak más formában. A peremfeltételek (folyt.)

5 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 5 3. Az alapképzés hossza eltérő (3 – 3,5 év)  tovább korlátozza a szakágak és -területek közötti mozgás lehetőségét,  s még inkább a nemzetközi mobilitást. 4. A képzési ágak, területek közötti mobilitás egy további (inkább elvi) gátja  a mesterszintű diploma követelménye: 300 kreditpont értékű, az adott szakirányba eső képzés! A peremfeltételek (folyt.)

6 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 6 5. Konklúziók:  a magyar bolognai rendszer ma még egy nyitott, kiforratlan, több szempontból hibásan elindított rendszer;  nem lehet pontosan látni, hová fejlődik, milyen jellemző tanulmányi pályák fognak kirajzolódni; illetve  hogyan fogja értékelni a kétféle piac, a potenciális tanulók és a végzetteket felvevő munkaerő piac a megszerezhető (alap- és mester) diplomákat és tudást. A peremfeltételek (folyt.)

7 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 7 1. Szakosító versus konvertáló továbbképzés:  szakosító (szakirányú) mesterképzés: adott szakterületen fejleszti tovább az alapképzésben megszerzett ismereteket és készségeket (ld. műszaki szakok);  konvertáló mesterképzés: gazdasági szakterületek között, illetve nem gazdasági szakokon végzettek átképzése; – a kettő nehezen illeszthető össze egy programon belül; – programon belüli, illetve előzetes átképzés szükséges; – az MBA-nak kivételnek kellene lennie; A mesterképzés egyidejű feladatai

8 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 8 2. Hivatásos versus kutató mesterképzés:  hol válik el a kettő egymástól, miben különböznek?  a nemzetközi példák vegyesek, de várhatóan dominálni fog- nak az 1 – 1,5 éves hivatásos hivatásos mesterprogramok (figyelni kellene a nemzetközi versenyképességre).  az ún. második mesterdiploma és rövidített idejű megszer- zésének lehetősége?!  rugalmas, eltérő hosszúságú (1-2 év) mesterképzést meg- engedő rendszerre lenne szükség! A mesterképzés egyidejű feladatai (folyt.)

9 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 9 1. A képzés célja:  az európai és a világpiacon is versenyképes tudással és elemzési készségekkel rendelkező olyan közgazdászok képzése, akik képesek kreatív-kritikus gondolkozásra és önálló probléma-megoldásra.  M.Sc. in Quantitative economics OR M.Ph. in Economics Lényegében tartalmazza a közgazdasági doktori képzés összes fontos kurzusát! A gazdaság-matematikai elemzés szak

10 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 10 2. Fontosabb általános és szakmai kompetenciák:  alkalmasság önálló és csoportmunka végzésére,  gazdasági összefüggések formalizált leírásának és elem- zési módszereinek ismerete,  a matematikai és statisztikai eszköztár magas szintű kezelése és alkalmazása,  a gazdasági elemzéshez szükséges információk forrásai- nak ismerete, A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)

11 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 11  számítógépes programcsomagok alkalmazói ismerete,  az elemzések eredményeinek szóbeli és írásbeli közlé- sének készsége,  angol nyelvű szakmai megértés és kommunikáció,  a nemzetközi tudományos szakirodalom kritikus feldol- gozásának és az önálló tanulásnak a készsége. 2. Fontosabb kompetenciák (folyt.):

12 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 12 2. Megcélzott hallgatóság (Bologna-alapszakok):  gazdaságelemzés alapszak (számukra szakosító-szakirányú továbbképzés, elismert hozott kredit: 180 kp)  egyéb közgazdasági ill. matematika-informatika alapszakok megkötésekkel (félév kiegészítő-konvertáló képzés!!, 150 kp)  minden más alapszak (egyév konvertáló képzés, 120 kp) 3. Tervezett hallgatói létszám:  25-30 fő (szűk merítési bázis, hibás keretelosztás) A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)

13 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 13 4. A szak tanterve:  a nemzetközi követelményeknek megfelelő haladó szintű gazdaságelméleti és -módszertani ismeretek, ill. elemzési készségek elsajátítását levetővé tevő kurzusok.  A minta tanterv: négy félév alatt összesen 24 tantárgy:  10 kötelező törzstárgy,  6-6 szakiránytárgy,  8 szabályozottan vagy szabadon választható tantárgy. A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)

14 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 14 5. Főbb tantárgycsoportok: A) Felzárkóztató, konvertáló tárgyak (16-20 kp, 4-5 kurzus):  a gazdaságelemzési alapképzésben oktatott szaktárgyak. B1) Módszertani alaptárgyak (12 kp, 3 kurzus):  Felsőbb szintű matematika, Játékelmélet I., Idősorelemzés B2) Közgazdaságtani alaptárgyak (12 kp, 3 kurzus)  Mikro- ill. Makroökonómia I., Újratermelés- és árelmélet A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)

15 Közgazdaságtudományi Kar Zalai Ernő A kutató (akadémiai) mesterképzés 15 C) Kötelező szaktárgyak (20 kp, 4 kurzus):  Mikroökonómia II., Makroökonómia II., Ökonometria és előrejelzés, Szimuláció. D) Szakiránytárgyak (30 kp, 6 kurzus):  szakirányok: makrogazdasági elemzés ill. operációkutatás. E) Választható tárgyak (12-15 kp, 4-5 kurzus):  modulok (dinamika, statisztika), vagy szabályozottan választható tárgyak. F) Szakszeminárium/szakdolgozat (15 kp). 5. Főbb tantárgycsoportok (folyt.)


Letölteni ppt "A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő egyetemi tanár a gazdaság-matematikai elemzés mesterszak tükrében FISZ Országos Oktatási Konferencia, 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések