Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kutató (akadémiai) mesterképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kutató (akadémiai) mesterképzés"— Előadás másolata:

1 A kutató (akadémiai) mesterképzés
FISZ Országos Oktatási Konferencia, november 27. A kutató (akadémiai) mesterképzés a gazdaság-matematikai elemzés mesterszak tükrében Zalai Ernő egyetemi tanár

2 Miről lesz szó? I. A gazdaságtudományi mesterképzés kialakítását nehezítő peremfeltételek II. A gazdaságtudományi mesterképzés egyidejűleg teljesítendő feladatai III. A gazdaság-matematikai elemzés kutató mester-szak példája A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

3 A peremfeltételek 1. Az alapképzésen belül összemosódik a gyakorlat-orientált és akadémiai jellegű felsőfokú szakképzés az alapképzésből kikerülők többségének felkészültsége nem fogja elérni a kutatói mesterképzéshez kívánatos szintet, és továbblépve, még a kutatói mesterképzésből kilépők tudás-szintje is el fog maradni a célul kitűzött, a jelenlegi egyetemi diploma szintjétől (általános színvonalcsökkenés), ebbe az irányba hat a közoktatás egyre romló színvonala is. A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

4 A peremfeltételek (folyt.)
2. A gazdasági alapképzés túlszakosodott (erősen összefügg az előzővel: a szakképzés igénye!) heterogén és egyenetlen szakmai alapismeretek; fékezi a szakterületek közötti keresztmozgást; veszély: ismétlődnek, jelentősen átfednek az alap- és mesterképzésben oktatott szakmai ismeretek. Mi várható? Jelentős mértékben tovább fog élni az egyetemi és főiskolai dichotómia, csak más formában. A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

5 A peremfeltételek (folyt.)
3. Az alapképzés hossza eltérő (3 – 3,5 év) tovább korlátozza a szakágak és -területek közötti mozgás lehetőségét, s még inkább a nemzetközi mobilitást. 4. A képzési ágak, területek közötti mobilitás egy további (inkább elvi) gátja a mesterszintű diploma követelménye: 300 kreditpont értékű, az adott szakirányba eső képzés! A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

6 A peremfeltételek (folyt.)
5. Konklúziók: a magyar bolognai rendszer ma még egy nyitott, kiforratlan, több szempontból hibásan elindított rendszer; nem lehet pontosan látni, hová fejlődik, milyen jellemző tanulmányi pályák fognak kirajzolódni; illetve hogyan fogja értékelni a kétféle piac, a potenciális tanulók és a végzetteket felvevő munkaerő piac a megszerezhető (alap- és mester) diplomákat és tudást. A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

7 A mesterképzés egyidejű feladatai
1. Szakosító versus konvertáló továbbképzés: szakosító (szakirányú) mesterképzés: adott szakterületen fejleszti tovább az alapképzésben megszerzett ismereteket és készségeket (ld. műszaki szakok); konvertáló mesterképzés: gazdasági szakterületek között, illetve nem gazdasági szakokon végzettek átképzése; – a kettő nehezen illeszthető össze egy programon belül; – programon belüli, illetve előzetes átképzés szükséges; – az MBA-nak kivételnek kellene lennie; A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

8 A mesterképzés egyidejű feladatai (folyt.)
2. Hivatásos versus kutató mesterképzés: hol válik el a kettő egymástól, miben különböznek? a nemzetközi példák vegyesek, de várhatóan dominálni fog-nak az 1 – 1,5 éves hivatásos hivatásos mesterprogramok (figyelni kellene a nemzetközi versenyképességre). az ún. második mesterdiploma és rövidített idejű megszer-zésének lehetősége?! rugalmas, eltérő hosszúságú (1-2 év) mesterképzést meg-engedő rendszerre lenne szükség! A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

9 A gazdaság-matematikai elemzés szak
1. A képzés célja: az európai és a világpiacon is versenyképes tudással és elemzési készségekkel rendelkező olyan közgazdászok képzése, akik képesek kreatív-kritikus gondolkozásra és önálló probléma-megoldásra. M.Sc. in Quantitative economics OR M.Ph. in Economics Lényegében tartalmazza a közgazdasági doktori képzés összes fontos kurzusát! A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

10 A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)
2. Fontosabb általános és szakmai kompetenciák: alkalmasság önálló és csoportmunka végzésére, gazdasági összefüggések formalizált leírásának és elem-zési módszereinek ismerete, a matematikai és statisztikai eszköztár magas szintű kezelése és alkalmazása, a gazdasági elemzéshez szükséges információk forrásai-nak ismerete, A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

11 2. Fontosabb kompetenciák (folyt.):
számítógépes programcsomagok alkalmazói ismerete, az elemzések eredményeinek szóbeli és írásbeli közlé-sének készsége, angol nyelvű szakmai megértés és kommunikáció, a nemzetközi tudományos szakirodalom kritikus feldol-gozásának és az önálló tanulásnak a készsége. A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

12 A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)
2. Megcélzott hallgatóság (Bologna-alapszakok): gazdaságelemzés alapszak (számukra szakosító-szakirányú továbbképzés, elismert hozott kredit: 180 kp) egyéb közgazdasági ill. matematika-informatika alapszakok megkötésekkel (félév kiegészítő-konvertáló képzés!!, 150 kp) minden más alapszak (egyév konvertáló képzés, 120 kp) 3. Tervezett hallgatói létszám: 25-30 fő (szűk merítési bázis, hibás keretelosztás) A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

13 A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)
4. A szak tanterve: a nemzetközi követelményeknek megfelelő haladó szintű gazdaságelméleti és -módszertani ismeretek, ill. elemzési készségek elsajátítását levetővé tevő kurzusok. A minta tanterv: négy félév alatt összesen 24 tantárgy: 10 kötelező törzstárgy, 6-6 szakiránytárgy, 8 szabályozottan vagy szabadon választható tantárgy. A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

14 A gazdaság-matematikai elemzés szak (folyt.)
5. Főbb tantárgycsoportok: A) Felzárkóztató, konvertáló tárgyak (16-20 kp, 4-5 kurzus): a gazdaságelemzési alapképzésben oktatott szaktárgyak. B1) Módszertani alaptárgyak (12 kp, 3 kurzus): Felsőbb szintű matematika, Játékelmélet I., Idősorelemzés B2) Közgazdaságtani alaptárgyak (12 kp, 3 kurzus) Mikro- ill. Makroökonómia I., Újratermelés- és árelmélet A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő

15 5. Főbb tantárgycsoportok (folyt.)
C) Kötelező szaktárgyak (20 kp, 4 kurzus): Mikroökonómia II. , Makroökonómia II., Ökonometria és előrejelzés, Szimuláció. D) Szakiránytárgyak (30 kp, 6 kurzus): szakirányok: makrogazdasági elemzés ill. operációkutatás. E) Választható tárgyak (12-15 kp, 4-5 kurzus): modulok (dinamika, statisztika), vagy szabályozottan választható tárgyak. F) Szakszeminárium/szakdolgozat (15 kp). A kutató (akadémiai) mesterképzés Zalai Ernő


Letölteni ppt "A kutató (akadémiai) mesterképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések