Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatói arculat a jövő tükrében Mottó: Keszthelyi Zsuzsanna harmadéves főiskolai hallgató: „Minden elismerésem azoké az embereké, akik a mai körülmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatói arculat a jövő tükrében Mottó: Keszthelyi Zsuzsanna harmadéves főiskolai hallgató: „Minden elismerésem azoké az embereké, akik a mai körülmények."— Előadás másolata:

1 Oktatói arculat a jövő tükrében Mottó: Keszthelyi Zsuzsanna harmadéves főiskolai hallgató: „Minden elismerésem azoké az embereké, akik a mai körülmények között a tanári szakmát választják”

2 Nézzük meg a valót és próbáljuk megállapítani a szükségest

3 VALÓ Felmérés: a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Gazdaságdiplomáciai Szak III. éves nappali képzésre járó hallgatói között / 92 fő / Kérdés: Mit vár el a XXI. század tanárától ?

4 TUDÁS

5 Legmagasabb szakmai felkészültséggel rendelkezzen Legyen naprakész Legyen gyakorlatias Az életre neveljen Szakemberként is állja meg a helyét Értékeket és szemléletet közvetítsen Ossza meg a diákokkal személyes tapasztalatait Követendő példákat állítson a hallgatók felé Az óra menete legyen jól struktúrált Ügyeljen a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetésére Kifogástalan szinten művelje az anyanyelvét

6 KÉPESSÉGEK

7 Legyen érdekfeszítő az előadása Képes legyen a kreativitást felszínre hozni Alkalmas legyen a tehetség felismerésére és támogatására Kiváló kommunikációs képességgel rendelkezzen Képes legyen az újat felismerni és a hallgatók felé közvetíteni Biztosan tudja kezelni a korszerű oktatástechnikai eszközöket Rendelkezzen vezetői, szervezői és meggyőző képességgel Kiváló legyen a vitakészsége

8 SZEMÉLYES TULAJDONSÁGOK

9 Legyen ápolt, igényes megjelenésű Emberi értékeket közvetítsen Kiegyensúlyozott legyen Előítéletektől mentes legyen Önbizalommal és önfegyelemmel rendelkezzen Sugározza a testi- lelki egyensúlyt Érezni lehessen az egész viselkedésén az elhivatottságot a szakmája és az oktatás iránt Nyitottan gondolkodjon a problémák iránt Az IQ és EQ harmonizáljon a gondolkodásában és viselkedésében Magatartása etikus legyen Szerénység jellemezze

10 SZEMÉLYKÖZI KAPCSOLATOK

11 Empátiával rendelkezzék a hallgató felé Egyenrangú félként kezelje a diákjait, támasszon követelményeket Legyen nyitott a vitára A változásokat megfelelően kezelje Ismerje azt a korosztályt akiket tanít Értsen a diákok nyelvén is Legyen személyes kapcsolata hallgatókkal, vállalja fel a tanácsadást Ösztönözzön az önálló gondolkodásra Ismerje el, ha a hallgató adott kérdésekben többet tud mint ő Ha valamit nem tud, azt is ismerje el Humorérzékével is motiváljon Szimpátiát sugározzon Érzelmi és szakmai biztonságot jelentsen a diák számára Merje vállalni önmagát Tanítson meg mindenkit az önfejlesztésre

12 SZÓSZERINTI IDÉZETEK

13 A tanár összes gyarlóságával, hibájával együtt mindig merje vállalni önmagát A világban jelenlévő fokozott erőszak és durvaság a fiatalok ag- resszívabb magatartásának irányába hat, ehhez párosulnia kell a pedagógus fegyelmezési „tudományának” Számomra semmi sem jelent nagyobb felüdülést, mint egy jó tanárt hallgatni Nem hiszek a virtuális tanításban. Remélem, hogy soha nem fogja átvenni a tanárok szerepét egy gép. Személyes kapcso- latokra mindenképpen szükség van Shaw: aki tudja, az csinálja, aki nem az tanítja; a XXI. század tanárától elvárják: aki tanítja, az csinálni is tudja A vendég előadó is képes legyen tanítani és ne legyen csak „szakbarbár”

14 Politikai és vallási meggyőződését nem szabad éreztetni a diákokkal Elfogadhatatlan, ha a pedagógiai folyamat nem a valódi élet fel- adataira készít fel, hanem magához az iskolarendszerhez szo- cializál

15 A felnőttképzésben oktató tanár kompetenciái SZAKMAIANDRAGÓGIAI SZEMÉLYES

16  Szakmájában gondolkodjon globálisan, tanítson lokálisan  Elméletet megfelelően ötvözze a gyakorlattal  A szakma kultúráját is közvetítse  Fejlessze a szakma iránti hivatásérzetét és szemléletét  Közvetítse a szakmai etikai értékeket  Segítse elő a szakmai önképzést SZAKMAI KOMPETENCIA

17 ANDRAGÓGIAI KOMPETENCIA  A felnőttkor sajátosságait ismerve építse fel az óráit  Motiváljon a szakma, tantárgy és a téma iránt  Induljon ki a hallgató gondolatvilágából és erre építse fel a mondanivalóját  Kezelje partnerként a hallgatóit  Alakítson ki kooperatív légkört  Követelménytámasztása legyen világos, egyértelmű és reális  Segítse elő a hallgatók önértékelését, erős és gyenge pontjainak felismerését  Fejlessze ki az önálló tanulás képességét  Tanítsa meg a tanulást  Tanácsadó szerepét is képes legyen ellátni

18 SZEMÉLYES KOMPETENCIA  Legyen megnyerő  Képes legyen példát mutatni  Kultúráltan tudjon viselkedni, megjelenni  Etikai- erkölcsi normákat közvetítsen  Megfelelő frusztráció tűrőképességgel rendelkezzen  Kommunikációs kultúrája magasszintű legyen  Képes legyen a konfliktusok felismerésére és megoldására  Legyen humorérzéke

19  Fitt legyen  Empatikus képességével a felnőtt helyzetét, elképzeléseit segítse elő  Karmesterként tudja vezetni az óráját

20 Érdemes megfogadni Gilbert le Mouël tanácsát: „…csak akkor lehetünk mindannyian együtt boldogok, ha önmagunkból azt ajándékozzuk, amire a másiknak szüksége van” ( Gilbert le Mouël: Isten a metrón )


Letölteni ppt "Oktatói arculat a jövő tükrében Mottó: Keszthelyi Zsuzsanna harmadéves főiskolai hallgató: „Minden elismerésem azoké az embereké, akik a mai körülmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések