Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzés (munkaerőpiaci képzés) fontossága az elhelyezkedésben és az élethosszig tartó tanulás folyamatában Előadó: Hámori Mariann Pest Megyei Munkaügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzés (munkaerőpiaci képzés) fontossága az elhelyezkedésben és az élethosszig tartó tanulás folyamatában Előadó: Hámori Mariann Pest Megyei Munkaügyi."— Előadás másolata:

1 A felnőttképzés (munkaerőpiaci képzés) fontossága az elhelyezkedésben és az élethosszig tartó tanulás folyamatában Előadó: Hámori Mariann Pest Megyei Munkaügyi Központ Képzési Osztályvezető

2 NÉPESSÉG (P) MUNKAKÉPES KORÚAK (M) MUNKAKÉPES KORON KÍVÜLIEK MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) (L) MUNKAERŐ-ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag inaktív népesség) (N) FOGLALKOZTATOTTAK (E) MUNKANÉLKÜLIEK (U)

3 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása országosan

4 A munkanélküliség regionális különbségeinek alakulása Pest megyében 1310 1301 1302 1303 1304 1305 1308 1309 1311 1312 1313 1314 1315 BUDAPEST 2003. október Megyei ráta: 3,6% >3,0% 3,1-4,0% 4,1-5,0% 5,1-5,5%7,1-8,9% 9,0-9,9% 10,0%<

5 A regisztrált munkanélküliek számának alakulása országosan 1990-2003. között

6 A regisztrált munkanélküliek számának alakulása Pest megyében 1991. I.-2003.X. között

7 A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint megoszlása

8 Iskolai végzettség és a regisztrációban töltött idő összefüggése

9 A regisztrált munkanélküliek számának alakulása a munkanélküliség időtartama szerint 1997.I.-2003.X. között

10 A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint megoszlásának alakulása 1994. I. – 2003. X. között

11 A pályakezdő munkanélküliek létszámának alakulása Pest megyében 1991-2003. között Pályakezdő munkanélküliek

12 A pályakezdő munkanélküliek létszámának alakulása iskolai végzettség szerint Pest megyében

13 A munkaerő-piaci kereslet-kínálat alakulása 2003-ban Pest megyében KeresletKínálat

14 A dec.FA keret felhasználása a jelentősebb aktív eszközökre 1991-2003. között Pest megyében

15 A munkaerő-piaci képzésbe kerülés folyamata Képzés Felnőttképzési szerződés megkötése Ügyfél regisztrálása Együttműkö- dési terv készítése Elhelyez- kedés Képzés szak- irányának kiválasztása Állás közvetítés Szolgál- tatások ajánlása Kirendeltség kezde- ményezi m.erő igények alapján képzési igény feltárása Kérelem be- nyújtása Ügyfél kezde- ményezi Tám.szándék  vizsgálatok: eü, pszich. honvéds.előszűrés Támogató határozat Elutasítás DEBI Vizsga, biz. átvétele Új képesítésre közvetítés Elhe- lyezke- dés Regiszterben marad

16 Munkanélkülinek számít az, aki:  munkaviszony létesítéséhez szükséges feltétekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytat, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy nem áll munkaviszonyban (az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével) és egyéb kereső tevékenységet nem folytat,  öregségi nyugdíjra nem jogosult,  a munkaügyi kirendeltségen jelentkezik, a kirendeltség nyilvántartásba vette,  és elhelyezkedése érdekében a munkaügyi kirendeltséggel együttműködik.

17 Pályakezdő munkanélkülinek számít az, aki:  25. életévét (felsőfokú végzettségű esetén 30. életévét) nem töltötte be,  munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,  a munkaügyi kirendeltségen jelentkezik, a kirendeltség nyilvántartásba vette,  munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

18 Ki vehet részt munkaerő-piaci képzésben? A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény (Foglalkoztatási törvény) alapján támogatható a képzése annak,  aki munkanélküli,  akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes munkaügyi központtal előzetesen írásban közölte,  akinek rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható,  aki közhasznú munkavégzésben vesz részt és a munkaügyi központ által felajánlott képzésben való részvételt vállalja,

19 Ki vehet részt munkaerőpiaci képzésben?  aki 25. életévét –felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot,  aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül.  Az 1991. évi IV. törvény 14 § (2) bekezdés alapján a MAT a képzési támogatásban részesíthetők törvényben meghatározott körén kívül az alábbi személyek képzési támogatásban részesítését tette lehetővé: II., III. (ideiglenesen munkaképtelen) rokkantsági csoportba tartozó személyek, II., III. (ideiglenesen munkaképtelen) rokkantsági csoportba tartozó személyek, sorkatonai szolgálatra bevonult pályakezdő munkanélküliek. sorkatonai szolgálatra bevonult pályakezdő munkanélküliek.

20 Képzési támogatásként adható: Tanfolyami költség támogatása Mértéke: 90%-100% Utazási költség támogatása Helyi közlekedés 100%, helyközi 90% kedvezmény Ellátás a képzés időtartama alatt Munkanélküli járadék vagy keresetpótló juttatás

21 Képzésbe vontak iskolai végzettség szerinti megoszlása

22 Képzésbe vontak korcsoport szerinti megoszlása

23 Elhelyezkedési mutatók

24

25 Lifelong learning Lényege: Változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás mind az egyén, mind a társadalom szintjén egyaránt Változó körülményekhez való gyors alkalmazkodás mind az egyén, mind a társadalom szintjén egyaránt Tanulási és fejlődési készség Tanulási és fejlődési készség Nyitottság és mobilitás, Nyitottság és mobilitás,

26 Lifelong learning szükségessége Alapvető indok: gazdasági ok, tartós gazdasági növekedéshez képzett munkaerőre van szükség Alapvető indok: gazdasági ok, tartós gazdasági növekedéshez képzett munkaerőre van szükség Munkanélküliség elleni küzdelem, és a foglalkoztatottság növelése Munkanélküliség elleni küzdelem, és a foglalkoztatottság növelése Új ismeretek és gyors technikai fejlődés Új ismeretek és gyors technikai fejlődés Az oktatásnak kulcsszerepe van a foglalkoztatási gondok megoldásában Az oktatásnak kulcsszerepe van a foglalkoztatási gondok megoldásában

27 Munkaerőpiaci képzés szerepe a lifelong learningben A szakmastruktúráját a gazdaság, a munkaerőpiac elvárásai határozzák meg, A szakmastruktúráját a gazdaság, a munkaerőpiac elvárásai határozzák meg, rendkívül hatékony, rövid időtartamú, és intenzív rendkívül hatékony, rövid időtartamú, és intenzív Preventív- megelőző jellegű is lehet Preventív- megelőző jellegű is lehet Konkrét munkahelyre is történhet a képzés Konkrét munkahelyre is történhet a képzés


Letölteni ppt "A felnőttképzés (munkaerőpiaci képzés) fontossága az elhelyezkedésben és az élethosszig tartó tanulás folyamatában Előadó: Hámori Mariann Pest Megyei Munkaügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések