Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció

2 TAMOP 2.5.1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.5.1 konstrukció Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése A pályázat várható megjelenése: 2007. december

3 TAMOP 2.5.1 Alapvető célok és háttér: a)komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése

4 TAMOP 2.5.1 a)Komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A hatékony szociális partnerség feltétele, hogy a szociális partnerek megfelelő szakmai kapacitásokkal és az érdekképviselethez szükséges információkkal rendelkezzenek. A komponens célja a szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján. A pályázat keretében a szociális partnerek munkatársaik képzését, valamint a szervezetek fejlesztését valósíthatják meg.

5 TAMOP 2.5.1 b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A jogsegélyszolgálat előmozdítja a munkavállalók alkalmazkodóképességének javulását, a gazdasági-társadalmi változásokra való felkészülését, és hozzájárul a munkaerő foglalkoztathatóságának megőrzéséhez.

6 TAMOP 2.5.1 c) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység ágazati-szakmai hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyezetések megerősítése. Célja a társadalmi egyeztetésekben résztvevő szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy a társadalmi érdekegyeztetésben hatékonyabban tudjanak részt venni, jobban tudják érdekeiket érvényesíteni.

7 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok a) komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése Átvett és alkalmazott európai bipartit megállapodások száma A hálózatszerű együttműködésben részt vevő szervezetek száma Akkreditált képzettséget szerzett személyek száma Szakértői kapacitás bővítése a szervezet által foglalkoztatottak számához képest Kollektív szerződéssel lefedett munkavállalók országos arányának (35%) szinten tartásához való hozzájárulás.

8 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok b) Komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása Új jogsegély-szolgálati helyszínek létrehozása Jogsegély-szolgálati tevékenységet végző jogászok száma A jogsegély-szolgálathoz fordulók száma régiónként A jogsegélyszolgálat által kezelt „ügyek” száma

9 TAMOP 2.5.1 Fontosabb indikátorok c) komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése Az érdekképviseleti civil együttműködésben érintett szervezetek száma A támogatott civil érdekképviseleti együttműködéssel bíró ágazati- szakmai tevékenységcsoportok száma Nemzetközi együttműködést szolgáló rendezvények száma Képzettséget szerzett civil szervezeti tisztségviselők, tagok és szakértők száma Civil érdekképviseleti együttműködéssel rendelkező kistérségek/megyék/régiók vagy szakmák, ágazatok száma

10 TAMOP 2.5.1 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 2.000.000.000 Ft. a) komponens: 500.000.000 Ft. b) komponens: 1.000.000.000 Ft. c) komponens: 500.000.000 Ft. A projekt keretében ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható.

11 TAMOP 2.5.1 Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 50 db a)komponens: várhatóan 20- 25 db. b) komponens: maximum 7 db. Egy régióban egy pályázat lehet nyertes, egy pályázó valamennyi régióra benyújthat önálló pályázatot. c) komponens: várhatóan 20- 25 db

12 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE a)komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, és ezek szövetségei, konzorciumai. b) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek ágazati és országos szervezetei, ezek szövetségei valamint konzorciumai. c) komponens Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége; és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el.

13 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE Ugyanazon tevékenységre mind a főpályázó, mind a konzorciumi tagok esetében csak egy komponens keretén belül nyújtható be pályázat! Országos szintű érdekképviseleti tevékenységet lát el az a civil szervezet, amely a létesítő okirata szerint országos érdekképviseleti célra alakult, létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzi; és/vagy országos szinten, jogszabály vagy kormány- illetve minisztériumi szintű megállapodás alapján az érdekegyeztetési, társadalmi egyeztetési folyamatban intézményesen szakmai és/vagy ágazati érdekképviseleti tevékenységet lát el.

14 TAMOP 2.5.1 PÁLYÁZÓK KÖRE A pályázó kizárólag létesítő okirata szerint érdekképviseleti tevékenységre feljogosított szervezet lehet!

15 TAMOP 2.5.1 Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések területeinek tevékenységi részletezéséről Egészségügyi civil érdekképviselet (egészségügy, egészségbiztosítás, egészségvédelem, betegségmegelőzés, egészséges életmód, egészségügyi ágazati szakképzés és felnőttképzés) Foglalkoztatási és munkaügyi civil érdekképviselet (foglalkoztatáspolitika, munkajogi szabályozás és gyakorlat, munkaügyi kapcsolatok, társadalmi párbeszéd, munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem, munkaügyi ágazati szakképzés és felnőttképzés, megváltozott munkaképességűek) Gazdasági-pénzügyi civil érdekképviselet (gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés, agrár-vidékfejlesztés, erdőgazdálkodás, növényegészségügy, állategészségügy, ipar, kereskedelem, közlekedés, külgazdaság, energiapolitika, informatika, hírközlés, adózás, vám, államháztartás, társadalombiztosítás, számvitel, pénz- és tőkepiac, lízing, biztosítás, nemzetközi pénzügyi kapcsolatok, állami vagyongazdálkodás, technológiai innováció)

16 TAMOP 2.5.1 Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések területeinek tevékenységi részletezéséről (2) Gyermek- és ifjúsági civil érdekképviselet (gyermeki jogok érvényesülése, ifjúságpolitika, gyermek- és ifjúságvédelem, kábítószer-megelőzés, kábítószerügyi koordináció, ifjúsági turizmus, gyerekek iskolán kívüli szabadidős tevékenységei) Jogvédelmi, kisebbségvédelmi, hátrányos helyzetű társadalmi rétegek civil érdekképviselete (Igazságügy, bűnmegelőzés, áldozatsegítés, állampolgárság, idegenrendészet és menekültügy, jogvédelem, adatvédelem, fogyatékosságügy, romák társadalmi integrációja, nőpolitika, szegénység, hajléktalanság, fogyasztóvédelem) Környezetvédelmi civil érdekképviselet (környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás) Kulturális és tudományos civil érdekképviselet (művészet, közművelődés, ismeretterjesztés, kulturális örökség, média, sajtó, tudománypolitika, nemzeti és etnikai kisebbségek)

17 TAMOP 2.5.1 Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködések területeinek tevékenységi részletezéséről (3) Külügyi és nemzetközi civil érdekképviselet (külpolitika, biztonságpolitika, európai integráció, nemzetközi fejlesztési együttműködés, nemzetközi jogsegély) Oktatásügyi civil érdekképviselet (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés) Rendészeti civil érdekképviselet (katasztrófavédelem, polgári védelem, tűzvédelem, közbiztonság, biztonságtechnika, egyéb rendészet) Sport- és életmód civil érdekképviselet (tömegsport, természetjárás, szabadidős tevékenységek, sportutánpótlás-nevelés) Szociális civil érdekképviselet (szociálpolitika, szociális ellátás, nyugdíjpolitika, családpolitika, családtámogatás, népesedéspolitika, gyámügy, szociális ágazati szakképzés és felnőttképzés) Településfejlesztési civil érdekképviselet (településfejlesztés, területfejlesztés, területrendezés, építésügy, akadálymentes épített környezet, turizmus, lakásügy, közlekedés) Tudományos civil érdekképviselet (tudománypolitika, tudományszervezés, kutatás-fejlesztés)

18 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre a)komponens Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése A szervezet alkalmazottai és tisztségviselői képzése, készségeinek fejlesztése A szervezet által szervezett saját belső képzések Szervezetfejlesztési terv kidolgozása Európai uniós és nemzetközi bipartit együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, megállapodások átvétele Érdekképviseletek szervezeti integrációja, szakmai együttműködése Kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, a szerződések hatályosulásának elősegítése A szervezet honlapjának kialakítása, fejlesztése Hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése Érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése

19 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre b) komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása A munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást működtető, illetve alapítani szándékozók részére biztosított jogi információszolgáltatás Egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő tanácsadás, iratszerkesztés Jogviták megelőzése Jogesetek értékelése, feldolgozása

20 TAMOP 2.5.1 b) komponens Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása Egy pályázat egy statisztikai régióra terjedhet ki! Egy pályázó szervezet, illetve konzorcium több pályázatot is benyújthat; annyi pályázatot kell benyújtani, ahány régióban jogsegélyszolgálatot kíván létrehozni, azzal a kötelezettséggel, hogy a pályázó minden megyében, és a nem megyeszékhely megyei jogú városokban legalább egy ügyfélfogadási pontot kialakít. A pályázat régiónál kisebb közigazgatási egységre nem vonatkozhat.

21 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) Komponens Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése A szervezet munkatársainak képzése, készségeinek fejlesztése Szakmai-stratégiai terv kidolgozása Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása Szakértői tevékenység A szervezet honlapjának fejlesztése Hálózatszerű együttműködés az érdekképviseleti tevékenység részeként A társadalmi párbeszéd intézményesült folyamataiban részt vevő érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése Kutatás, vizsgálat, felmérés Szakmai célú nemzetközi együttműködés Tagbázis szélesítése

22 TAMOP 2.5.1 Támogatható tevékenységek köre C) komponens Az ágazati-szakmai civil érdekképviseleti együttműködés akkor támogatható, ha az abban részt vevő civil szervezetek száma legalább: Például: Foglalkoztatási és munkaügyi civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 20 civil szervezet, megyei szinten 5 civil szervezet; Szociális civil érdekképviseletben: fővárosi szinten 90 civil szervezet, megyei szinten 10 civil szervezet.

23 TAMOP 2.5.1 Támogatás mértéke, összege a) komponens minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. b) komponens minimum 70.000.000 Ft, maximum 170.000.000 Ft. (régiónként) c) komponens minimum 3.000.000 Ft, maximum 30.000.000 Ft. A projekt összes költségének 100 %-a elszámolható, önrész nem szükséges.

24 TAMOP 2.5.1 Pályázatok benyújtása A pályázatok benyújtása 2008. február 15.-től 2008. április 15.-ig lehetséges. Közreműködő Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) kérdések feltehetők: 06-40-638-638 nfu@meh.hu

25 TAMOP 2.5.1 Köszönöm a figyelmet lajos.horvath@kdrfu.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 2.5.1 prezentáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések