Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adományozás Magyarországon Motiváció Kutatás – qualitatív eredmények 2006. szeptember 20. KOD Kft. Előadó: Poór Csaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adományozás Magyarországon Motiváció Kutatás – qualitatív eredmények 2006. szeptember 20. KOD Kft. Előadó: Poór Csaba."— Előadás másolata:

1 Adományozás Magyarországon Motiváció Kutatás – qualitatív eredmények 2006. szeptember 20. KOD Kft. Előadó: Poór Csaba

2 Tartalom 1.Adakozási kultúra 2.Egyéni adakozás 3.Vállalati adakozás 4.1%-os adakozás lehetőségei

3 1. Adakozási kultúra

4 Adakozási kultúra  A mintegy 8 milliós felnőtt népesség kevesebb, mint fele (45%) aktív részese a társadalmi szolidaritásnak, legalább is az adományozás vonatkozásában.  Ez kb. 3,6 millió aktív adakozót jelent.  Nemzetközi összehasonlításban mindez nem kiemelkedő, különösen az alább ismertetendő rendszeres adakozás arányainak tekintetében. Forrás: Chronometer kutatás – Europtimus Zrt. 2005.

5 Adakozási kultúra  Az adakozók köre alapvetően három csoportba sorolható: Rendszeres, aktív jótékonykodók, a non-profit szférával kiépített kapcsolatban lévők: ők a felnőtt népesség 8%-a, azaz kb. 650 ezer fő 1%-os, passzív jótékonykodók, kizárólag évente egy alkalommal, az adóbevalláskor adományoznak: ők a 18 éven felüliek 12%-a, kb. egymillió fő Alkalmi jótékonykodók, eseti jelleggel, ügytől függően jótékonykodnak, rendszeres non-profit kapcsolatok nélkül: 24%, kb. 2 millió fő Forrás: Chronometer kutatás – Europtimus Zrt. 2005.

6 Adakozási kultúra  Nem jövedelem függő  A nők adakozási kedve pl. egyes kategóriákban kétszerese a férfiakénak (többek között a rendszeres és az alkalmi jótékonykodók körében)  A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében nemcsak a rendszeres adakozók aránya nagyobb (11%), de az 1%-ot rendszeresen felajánlóké is kétszerese az országos átlagnak (27%)  Az adományozási kedv kevéssé függ az életkortól  A magukat vallásosnak tartók körében a rendszeres adományozás kétszerese az országos átlagnak. Forrás: Chronometer kutatás – Europtimus Zrt. 2005.

7 2. Egyéni adakozás

8 Egyéni adakozás  Asszociációk Együttérzés, szolidaritás, segítségnyújtás, „jó cél támogatása”, jó szándék Felesleges dolgok átadása

9 Egyéni adakozás  Miért adakozunk? Önképünk javítása, Jó érzéssel tölt el – ezért visszaigazolás kell, megerősítés – új cselekvés (magatartási spirál) Felelősség érzet

10 Megfigyelés Megfontolás Előkészület Cselekvés Klasszikus PR tevékenység: az adakozás aurájának megteremtése: tematizálás (újságírók) Folyamatos jelenlét – outdoor és TCR, aktivisták; Event-marketing: Ha már eldöntötték, hogy adakoznak, meg kell teremteni az alkalmat a cselekvésre! Pl.: nyilvános ételosztás, mobil véradóállomások

11 Egyéni adakozás  Milyen formában adakozunk? Közvetlen adakozás (pl.: koldus) Közvetett adakozás (szervezet részére)

12 Egyéni adakozás  Pszichológiai indítékok Ex-post charity Ex-ante charity

13 Egyéni adakozás – Ex-post charity  Zéró áldozat szintje  A kiindulási alap valamilyen a „felesleg” megjelenése  Nem a cél fontos  Cél – eszköz felcserélődése  Közgazdasági értelemben csere zajlik

14 Egyéni adakozás – Ex-post charity  A racionális alapokon kivitelezett csere döntő jegyeit (hasznosságot maximalizál: a lehető legkevesebbért a lehető legtöbbet szeretné kapni) ugyanis magán viseli: Zéró áldozat (amit odaad, annak érezze hiányát később) kis energiaráfordítást igényeljen kockázat minimalizálásra való törekvés

15 Egyéni adakozás – Ex-post charity  Mivel cseréről van szó, valamit elvár ellentételezésként: valamifajta erkölcsi értékrenden nyugvó hasznosságot vár cserébe át akarja érezni az adományozás örömét fokozottan várja el viszonzásul a hálát, részesülni akar abból az önértékelését javító jóérzésből, melyet valamely társadalmilag elismert tevékenységhez való hozzájárulás és annak pozitív következményei jelentenek számára

16 Egyéni adakozás – Ex-ante charity  Célazonosuló adományozás”, vagy „önzetlen adományozás”  a cél élvez elsőbbséget az eszközzel szemben  az adományozó hajlandó áldozatvállalásra  nem elsődleges számára, hogy a folyamat kicsi áldozattal járjon

17 Egyéni adakozás  Az „önző” és „célazonosuló” adományozás nem különíthető el teljesen egymásról, inkább motivációs jegyekről beszélhetünk  elsősorban nem az adományozó egyéneket szegmentálhatjuk, sokkal inkább az indítékokat, és az adományozási folyamatokat írhatjuk le.

18 Egyéni adakozás  Az adakozás kritériumai Hitelesség (a támogatás alanya, és célja és a szervezet is egyaránt)  a szervezet hitelességének forrása:  Látszik (média, közterület)  tradicionális intézmény (egyház)  világszervezet, követhető múlt Rászorultság (elsődleges emberi szükségletek, Maslow-i piramis)  önmagában nem elégséges, de alapvető feltétel, elvárás  Ha a szervezet imázsában nem tükröződik a rászorultság, az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a potenciális adományozókban nem merül fel a szervezet támogatásának szükségessége.

19 Egyéni adakozás  Az adakozás kritériumai 2. Kapcsolat (térbeli és időbeli) Személyes érintettség fokozza a hitelességet (hála) Célazonosulás

20 Egyéni adakozás  Az adakozási főbb területei 1.Gyermek és ifjúságvédelem 2.Egészségügy 3.Fogyatékkal élők, esélyegyenlőség 4.Idős emberek 5.Katasztrófák, természeti csapások 6.Környezetvédelem 7.Szociális munka 8.Kultúra 9.Nemzetközi segítség Forrás: Chronometer kutatás – Europtimus Zrt. 2005.

21 Egyéni adakozás  Miért nem adakozik? „Az állam feladata”, nem ért egyet azzal, hogy a társadalom vegye át az állami ezen feladatát Bizalom hiánya „Lustaság”

22 3. Vállalati adakozás  Céljai Brand PR  Formái  Mecenatúra  Támogatás, szponzoring tevékenység  CSR

23 4. 1%-os adakozás lehetőségei

24

25

26

27

28 1%-os adakozás lehetőségei  1%-os felajánlások kedvezményezettjei* 1.Nevelés, oktatás, képzés 2.Sport 3.Kulturális tevékenység 4.Egészségügy 5.Szociális munka, családsegítés 6.Idős emberek 7.Kulturális örökség védelme 8.Esélyegyenlőség 9.Gyermek és ifjúságvédelem Forrás: KSH

29 Köszönöm a figyelmet! Poór Csaba 06/20-529-62-53


Letölteni ppt "Adományozás Magyarországon Motiváció Kutatás – qualitatív eredmények 2006. szeptember 20. KOD Kft. Előadó: Poór Csaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések