Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Aszódi kistérség A civil szervezetek a területfejlesztésben Kistérségi civil találkozó Aszód, 2008. november 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Aszódi kistérség A civil szervezetek a területfejlesztésben Kistérségi civil találkozó Aszód, 2008. november 25."— Előadás másolata:

1 Az Aszódi kistérség A civil szervezetek a területfejlesztésben Kistérségi civil találkozó Aszód, 2008. november 25.

2 A kistérségi szint funkciói  A régiók melletti területfejlesztési döntéshozatal színtere = területfejlesztési – egycélú társulás (Kistérségi Fejlesztési Tanács)  A települések által önállóan hatékonyan el nem látható közszolgáltatások színtere = önkormányzati-közszolgáltatási szerepkör (Többcélú Kistérségi Társulás)  A magasabb szaktudást igénylő igazgatási feladatok színtere = államigazgatási feladatok- és hatáskörök ellátása (körzetközponti jegyző)

3 A többcélú társulás alapelvei  Egy kistérségben csak egy társulás alakulhat  A társulás önkéntes, de pozitív és negatív ösztönzőkkel segíthető  Egyenjogúság, egymásrautaltság, kölcsönös előnyök  Nem érinti a helyi önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségét  Arányos teherviselés: hozzájárulás az igénybevett szolgáltatások arányában  A Kistérségi Fejlesztési Tanács funkcióit is elláthatja (területfejlesztés)

4 „Pénzügyi ösztönzés”  2004. ösztönző támogatás 7,7 milliárd Ft  2005. normatív támogatás 9 milliárd Ft + ösztönző támogatás 6,5 milliárd Ft  2006. támogatás: 15 milliárd Ft  2007. támogatás: 19 milliárd Ft  2008. támogatás: 28 milliárd Ft  2009. fejlődés? stagnálás? visszalépés?  Ösztönzés ? Kényszer?

5 Az Aszódi kistérség Az Aszódi kistérség Aszód6 088 Bag3 934 Domony2 075 Galgahévíz2 550 Hévízgyörk3 086 Iklad2 153 Kartal5 926 Tura8 051 Verseg1 441 Lakosság összesen 35 304 fő

6 A kistérség fejlettsége, versenyképessége A KSH által kialakított komplex mutató alapján ( gazdasági, infrastrukturális, társadalmi8, szociális és foglalkoztatási mutatók)  Országos átlag 2,9 - alatta hátrányos helyzetű kistérség  Régiós átlag 3,83  Aszódi kistérség 3,36 = országosan az 51., regionálisan a 13. hely → regionálisan hátrányos helyzetű kistérség Közepesen fejlett, felzárkózó kistérség

7

8 Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása  Alakulás (bejegyzés) időpontja: 2005. október  Tagjai: 9 település önkormányzata  Tényleges működés kezdete: 2006. január  Kettős feladat: közszolgáltatás területfejlesztés területfejlesztés ( közigazgatás: székhelytelepülés jegyzője) ( közigazgatás: székhelytelepülés jegyzője)  Önálló munkaszervezet

9 Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása szervezete  Társulási Tanács: 9 polgármester  elnök,, 2 elnökhelyettes  2 bizottság: pénzügyi, beszerzési  munkacsoportok - jegyzői kollégium - közoktatási - közoktatási - szociális – gyerekjóléti - szociális – gyerekjóléti - egészségügyi - egészségügyi  munkaszervezet (4 fő)

10 A Társulás által ellátott feladatok  közoktatási feladat közoktatási szervezői feladatok, (intézményi tárulások) szakszolgálati feladatok szakszolgálati feladatok pedagógiai szakmai szolgáltatások  szociális és gyermekjóléti feladatok gyermekjóléti feladatok családsegítés házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása támogató szolgálat  belső ellenőrzési feladat  munkavédelmi feladatok kistérségi szintű szervezése  területfejlesztési feladatok

11 „Pénzügyi ösztönzés” – Aszód  2005. 12 m Ft  2007. 71 m Ft  2009. 91 m Ft  2006. 60,6 m Ft  2008. 87 m Ft Önkormányzati feladatokhoz:  1 lakosra: 2 600 Ft  1 településre: 10 m Ft

12 Területfejlesztési feladat A területfejlesztési törvényben (1996. évi XXI. Tv.) foglaltak szerint ellátja a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait:  Fejlesztési feladatok kistérségi szintű koordinációja: „koordinálja a kistérségben működő - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek együttműködését ”  Kistérségi tervezés  Partnerség, közös projektek  Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben

13 Kistérségi tervezés  Területfejlesztési Koncepció és Program  Kistérségi Cselekvési Terv  Kistérségi közoktatási intézkedési terv  Szociális szolgáltatástervezési koncepció  Közkulturális stratégia  Egészségkép  Aszódi kistérség humán er ő forrástérképe  Aszódi kistérség társult önkormányzatai informatikai fejlesztési koncepciója  (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – LEADER)

14 Az Aszódi kistérség jövőképe „az Aszódi kistérség növekvő gazdasága képes legyen kihasználni földrajzi helyzetéből és az autópálya közelségéből eredő előnyöket, miközben a térségi szintű együttműködésnek köszönhetően egyensúlyt tudjon tartani a gazdasági növekedést indukáló fejlesztések, a természeti környezet védelme és helyi lakosság érdekei között.” (Terra Studio)

15 Stratégiai célok  „Az Aszódi kistérség váljon vonzóvá a hazai és nemzetközi befektetői tőke számára, valamint természeti és kulturális értékeivel legyen a pihenni vágyók kedvelt célpontja. „  „Az Aszódi kistérség legyen képes igényes, biztonságos lakókörnyezetet és magas színvonalú életminőséget biztosítani lakossága számára.„

16 Közös projektek / projekttervek:  Felszíni csapadékvíz-elvezetési projekt  Kistérségi informatikai fejlesztési program  Közmunka programok  Honlap: www.aszodikisterseg.hu Társult önkormányzatok / települések fejlesztési projektjei támogatása

17 A kistérségben működő civil szervezetek :  Aszód: 43 db  Bag: 21 db  Domony: 12 db  Galgahévíz: 11 db  Hévízgyörk: 11 db  Iklad: 14 db  Kartal: 24 db  Tura: 25 db  Verseg: 4 db Típus szerint: 47 alapítvány 118 társadalmi szervezet

18 A civil szervezetek területfejlesztési tevékenységben való közreműködése  Javaslattételi-, kezdeményezési jog  Döntés-előkészítésben való részvétel joga  Véleményezési jog  Tanácskozási jog  Információs együttműködéshez való jog

19 A Kistérségi Fejlesztési Tanácsban  tanácskozási joggal rendelkező tagként vehet részt a társadalmi szervezetek fóruma által delegált képviselő,  konzultációs joggal rendelkeznek a kistérségben működő nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek, amelyek a területfejlesztést érintő kérdések megtárgyalására egyeztető fórumot hoznak létre, és a kistérségi fejlesztési tanácsnál jelzik együttműködési szándékukat.  kistérségben működő szervezet az, amely a létesítő okirat szerinti tevékenységét legalább a kistérség településeinek több mint felében vagy a népesség több mint felét jelentő településeken végzi.

20 Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapja: www.aszodikisterseg.hu

21 Köszönöm a figyelmet! Eszes Katalin irodavezető Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása – Kistérségi Iroda 2170 Aszód, Kossuth u. 59. Tel.: 28/400-676, 30/381-67-66 E-mail: irodavezeto@aszodikisterseg.hu


Letölteni ppt "Az Aszódi kistérség A civil szervezetek a területfejlesztésben Kistérségi civil találkozó Aszód, 2008. november 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések