Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisléghy Ágnes Tájékoztatás 3. szeminárium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisléghy Ágnes Tájékoztatás 3. szeminárium"— Előadás másolata:

1 Kisléghy Ágnes Tájékoztatás 3. szeminárium
A bibliográfia Kisléghy Ágnes Tájékoztatás 3. szeminárium

2 Definíció BIBLIO|GRAFIA Könyv| leírás
A bibliográfia dokumentumok jegyzéke, a bibliográfiai feltáró munka végeredménye, mely egy adott területre vonatkozóan tájékoztat a forrásokról, megjelent, irodalomról. Lelőhelytől független. Elsősorban a nyomtatott dokumentumokat tartja nyilván WEBOGRÁFIA FILMOGRÁFIA DISZKOGRÁFIA

3 Általános jellemzők 3 egység: Bevezetés Törzsrész Mutatók
Előszó Módszertani útmutató Törzsrész Bibliográfiai tételek valamilyen rendszerben felsorolva Másodlagos szerkesztés Mutatók Tárgy-, név-, cím-, helységnév-, szemantikai-, ISBN-, földrajzi stb. A címek előtt TÉTELSZÁM, ami a visszakeresést segíti Minden bibliográfiának van RETROSPEKTÍV és KURRENS ciklusa

4 Típusai Egyetemes~ Nemzeti~ Általános~ Szak~ Személyi~ Életrajzi~
Helytörténeti~ Annotált~ Ajánló~ Rejtett~ Másodfokú~

5 Bibliográfia szerkesztése
Nagy körültekintéssel kutatás minden lehetséges dokumentumtípusban Egyes dokumentumok ISBD szabvány(MSZ 34-24) szerinti leírása Valamilyen rendszer szerint rögzítés – tételek egymás után sorszámokkal ellátva Mutatók készítése

6 Magyar Nemzeti Bibliográfia - http://mnb.oszk.hu/

7 Irodalmi Bibliográfia - http://www.fszek.hu

8 Repertórium Latin eredetű szó
Magyar jelentése: adattár, címtár, jegyzék, gyűjtemény, leltár. Angolul használják még erre a fogalomra a directory kifejezést is.

9 A repertórium Könyvtári értelemben annak a kézikönyvtípusnak a neve, amely egy vagy több időszaki kiadvány közleményeinek valamilyen rendszer szerint készült összesítése, mutatója, ezért az irodalomkutatás fontos eszköze. Folyóirat-repertórium, cikkbibliográfia: ezek is megszokott elnevezések.

10 A repertórium elnevezést használják még tárgymutató valamint meghatározott kérdéssel foglalkozó cikkeket folyamatosan ismertető kiadvány értelmében is. Készülhet egyes szakterületről vagy folyóiratról.

11 Az első repertórium Szinnyei József (1830-1913)
De munkája sajnos torzó maradt és nem akadt folytatója. Jelenleg MNB tárja fel a cikkeit.

12 Repertórium formái Retrospektív Kurrens Számítógépes adatbázis

13 Repertórium felépítése
3-as tagolódás: Bevezetés . Törzsrész Mutatók

14 Repertórium készítése
Kézbevenni a megadott időtartamba eső folyóirat számokat. Elkészíteni a folyóirat szabványos leírását. Megszerkeszteni a törzsrészt. Mutatók elkészítése.

15 Online repertóriumok IKER -

16 Online repertóriumok IKER -

17 Bibliográfia és a repertórium problematikája:
Nehézséget okozhat a minden felhasználó számára könnyen kezelhető mutatórendszerek, utalók elkészítése. Napjainkban a papíralapú bibliográfia és repertórium helyett egyre inkább a számítógépes adatbázisok kerülnek előtérbe. A könyvtárakban dolgozó könyvtárosok tapasztalatai alapján az olvasók egyformán kezelik a különféle folyóiratcikkeket feltáró adatbázisokat és nem tesznek különbséget a repertóriumok, szakbibliográfiák, tartalomjegyzék szolgáltatások között. Nehéz naprakésznek lenni, mivel rengeteg új információ jelenik meg nap mint nap.

18 Bibliográfia: ARATO Antal: Tallózó In: Könyvtáros 41. évf sz. p BAKONYI Géza: Repertórium készítése számítógépen In: Csongrád Megyei Könyvtár 21. évf /2. sz. p BATÁNÉ MÁTÉ Mária: A repertórium a tájékoztatásban In: Együtt. 18. évf sz. p Bényei Miklós: A Debrecen helytörténeti irodalma című bibliográfia módszertani tanulságai In: Könyvtári levelező/lap, 15. évf sz. 9. p. Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve In: Könyvtári figyelő, (6. (42.) évf.) sz. p

19 BÉNYEI Miklós: Beszélgetés a hazai számítógépes bibliográfiai adatbázisokról és az időszaki kiadványok repertóriumáról. In: OSZK h 40. évf /12. sz. p Bényei Miklós: Kertész Gyula bibliográfia-elméleti munkássága In: Könyvtári figyelő, 53. évf sz. p Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia In: Orvosi könyvtáros, 31. évf sz. p Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere Helyzetkép, célkitűzések In: Könyvtári figyelő, 36. évf sz p. Bokrosné Stramszky Piroska: "Az utolsó magyar polihisztor". Hermann Ottó bibliográfia In: Könyvtári levelező/lap, 16. évf sz p.

20 Csengődy Eszter: Taffarelli, J. L
Csengődy Eszter: Taffarelli, J. L.: Néhány szó a bibliográfia fogalmának új meghatározásáról In: Tudományos és műszaki tájékoztatás : könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat, 29. évf sz p. Dippp Péter: A nemzeti bibliográfia az elektronikus dokumentumok korában, különös tekintettel az online források archiválására és információs értékelésére : szinopszis In: Zalai könyvtári levelező : a Zala megyei könyvtárak tájékoztatója, sz. p Ferenczy Endréné: Az általános nemzeti retrospektív bibliográfia Eredmények, feladatok, módszerek In: Könyvtári figyelő, 36. évf sz p. Fügedi Péterné: A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszere és az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel programja In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve, 6. évf sz. p. 20.

21 Fülöp Mária: Maros megye a könyvekben
Fülöp Mária: Maros megye a könyvekben. Egy helyismereti bibliográfia összeállításának műhelygondjai In: Könyvtári figyelő, 49. évf sz p. GAÁL Sándor: A repertórium és a helyismereti feltárás In: Együtt 18. évf sz. p Holley, Robert P.: Az IFLA Bibliográfiai Szekciójának "Bibliográfiai ellenőrzés és nemzeti bibliográfia" tárgyú felmérésének eredményei In: Könyvtári figyelő, (9. (45.) évf.) sz. p KÁZMÉR Judit: Prokrusztész ágyán? A folyóirat-támogatás megújításának lehetőségei. In: M.napló 17. évf sz. 52. p.

22 Kégli Ferenc - Vass Johanna: A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerének honlapja. Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18. évf sz. p KERTÉSZ Gyula: A hírlaprepertorizálás kérdéseiről In: Együtt 18. évf /2. sz. p KERTÉSZ Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai. In: Könyvtári Figyelő 1. évf sz. p KERTÉSZ Gyula: Az egyedi sajtórepertorizálás újabb eredményei és problémái In: Könyvtári Figyelő 31. évf sz. p KERTÉSZ Károly: Repertóriumról alulnézetben. In: Együtt 19. évf sz. p

23 Kolonits Zoltán - Nyáryné Grófcsik Erika - Pap Gáspár - Sipos Márta: A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 6. évf sz. 7. p. KOLTAY Klára: Gondolatok a folyóirat-repertórium(ok)ról In: Könyvtári Figyelő 13.(49.) évf sz. p Kozocsa Sándor: A magyar nemzeti bibliográfia kezdetei ( ) In: Magyar könyvszemle, sz. p KÖRNYEI Lászlóné: Művészet - Repertórium. Ismétlés Fodor András In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros jan. p Kritériumok a bibliográfia értékeléséhez In: Tudományos és műszaki tájékoztatás : könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat, 20. évf sz. p

24 LADOSNÉ VARJU Irén: A gyakorló repertorizáló gondjai In: Együtt 17. évf. 1986. 3. sz. p. 40-43.
LISZTES László: A kurrens hírlapfeltárás kombinált munkamozzanatai In: Együtt 20. évf /3. sz. p LISZTES László: Péter László bibliográfiai nézetei. A repertórium-készítés módszertana = Írások Péter L. 70. születésnapjára In: Szeged : Somogyi-kvt., p Maczák Ibolya: A Pázmány Péter-bibliográfia módszertani kérdései In: Könyvtári figyelő, 53. évf sz. p NAGY Zoltán: Gondolatok a repertóriumkészítésről egy helyismereti cikkbibliográfia kapcsán In: Könyv könyvtár könyvtáros 12. évf sz. p PÁPAYNÉ KEMENCZEY Judit: Megyei napilapunk analítikus feltárása. In: Együtt 20. évf /3. sz. 48. p.


Letölteni ppt "Kisléghy Ágnes Tájékoztatás 3. szeminárium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések