Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. Június 3. F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n „Családi Kasszasikerek” Öngondoskodás Program 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. Június 3. F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n „Családi Kasszasikerek” Öngondoskodás Program 2009."— Előadás másolata:

1 2008. Június 3. F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n „Családi Kasszasikerek” Öngondoskodás Program 2009

2 Banki befektetések

3 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Tartalomjegyzék  Bankbetét  Értékpapírok  Befektetési alap  Befektetési jegy

4 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n A banki befektetések típusai 1.  Az Ön megtakarítására azért van szüksége a banknak, hogy forráshoz jusson. Két nagy csoportjuk van a banki papíroknak: az értékpapírok és a bankbetétek.  A befektetések legnagyobb csoportja, amivel Ön valószínűleg találkozni fog, a betéti okiratok. Ezen okirat kibocsátása bankbetétgyűjtésnek minősül, továbbá minden kereskedelmi bankban hozzáférhet ezen termékekhez.

5 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n A banki befektetések típusai 2.  A bankbetétszámla általában folyószámlával összekapcsolt betéttípus. Lekötés nélkül viszonylag "magas" kamatokkal tudja egy ilyen számlán a pénzét tartani.  A bankbetét a pénzintézetnél elhelyezett pénzt jelenti, melyért a bank kamatot fizet és a befektetett összeggel együtt meghatározott időpontban visszafizeti. Ha bankban szeretné megtakarításait tartani a legnagyobb valószínűséggel ezzel a formával fog találkozni. A lekötési idő általában 1-12 hónap.

6 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Bankbetét  Bankbetét: Az egyik legalapvetőbb befektetési forma  A banki kötvény legfontosabb jellemzője, hogy értékpapírnak minősül, ezért az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) nem vállal rá garanciát.

7 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Betétek fajtái  Látraszóló: olyan folyószámlán lévő követelés, amelynek felhasználásáról a tulajdonosa bármikor rendelkezhet.  Határidős betét: azok a számlakövetelések, amelyeket az ügyfél egy előre meghatározott időre, kedvezőbb kamatfeltételek reményében leköt.  Takarékbetétek: Elsősorban hosszabb távú, döntően a vagyonfelhalmozást szolgáló megtakarítások számára kínált konstrukciók.

8 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Pénzügyi termék - értékpapír  Pénzügyi termék: a pénzeszköz felhasználójának kötelezettségét tartalmazza jogi garanciákkal  Értékpapír: vagyoni értékkel bíró forgalomképes okirat ÉRTÉKPAPÍROK BETÉTEK HITELEK OPCIÓK FEDEZETI ÜGYFELEK

9 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Értékpapír  Vagyoni értékkel bíró forgalomképes okirat.  Mindig a kibocsátó feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalását tartalmazza.  Értékpapír csak az a dolog lehet, amit a jogszabály annak minősít és meghatározott kellékekkel rendelkezik.  Értékpapír kellékek:  „Értékpapír” szó (ill. törvény alapján elnevezés)  jogosultság  kötelezett  névre vagy bemutatóra  kiállítás napja, helye  kiállító, kibocsátó aláírása

10 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Értékpapírok csoportjai Csoportosítás szempontjai:  Alapjogviszony  hitelviszonyt tartalmaz (csekk, váltó, kötvény)  vagyoni részesedést, tagsági jogot tartalmaz (részvény, vagyonjegy)  áruhoz kapcsolódó jog (közraktárjegy, hajóraklevél)  Átruházási lehetőség  bemutatóra szóló  névre szóló  rendeletre szóló

11 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Értékpapírok csoportjai  Hozam  nem kamatozó (diszkont)  előre meghatározott kamatot fizető  változó hozamú  átmeneti (átváltható)  Lejárat  Rövid- és középlejáratú értékpapír  hosszúlejáratú és lejárat nélküli értékpapír  Forgalomképesség  közforgalmú  meghatározott körben forgatható

12 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Értékpapírok csoportjai  Forgalom koncentráltsága  nem tőzsdeképes  tőzsdeképes  Kibocsátó személye  állam  pénzintézet  gazdálkodó szervezet  magánszemély

13 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Tendenciák az értékpapír kibocsátásban  Pénzügyi innováció  új típusok és konstrukciók megjelenése  Dematerializáció  értékpapír elveszíti okirat jellegét  értékpapír számítógépes jel, értékpapír számlán megjelenő adat  központi értéktár tartja nyilván (kiállít egy a dematerializált értékpapír kellékeit tartalmazó, értékpapírnak nem minősülő egypéldányú okiratot)  Immobilizáció  fizikailag előállításra kerül, de az egész kibocsátás egy összevont címletben testesül meg  az értékpapír tényleges forgalma értékpapír-nyilvántartási számlákon bonyolódik

14 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  Az értékpapír tulajdonosának a kibocsátóval szemben a kölcsön adott összeg és annak kamatai mértékében áll fenn követelése.  A kölcsönvevő és a kölcsönadó megegyeznek az alapösszeg vagy névérték (principal, face value) visszafizetésének (törlesztés) és a kamatfizetés idejére, mértékére és módjára vonatkozóan.  Névértéke a hitel értéke.  Fajtái:  kötvény  állampapír  pénzintézeti értékpapír

15 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Állampapírok  Kamatozó kincstárjegy  356 nap  fix kamat  jegyzés havonta, két hetes jegyzési időszak  folyamatos  Kincstári takarékjegy  I. és II., fix sávos kamat  csak magánszemélyek  folyamatos  postai forgalmazás

16 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Állampapírok  Kincstári takarékkötvény  2001-ben megszűnt  3 év 2 hó, fix sávos kamat  csak magánszemélyek  jegyzés  Államkötvény  3,5, 10 és 15 év  fix és változó kamat  zárt és nyílt kibocsátás  aukció

17 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Értékpapírok értékelése - alapvetés  Az értékpapírok elméleti árfolyama (belső értéke) egyenlő a jövőbeni pénzáramainak jelenértékével.  Az értékpapírok hozama egyenlő a jelenbeli árfolyamukra vetített belső megtérülési rátával.

18 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Befektetési alap  Az alapkezelő által kibocsátott jegyek révén összegyűjtött tőke.  Jogi személyiségű vagyontömeg.  Alapkezelő, letétkezelő elkülönülése.

19 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Befektetési jegy  A befektetési jegy a befektetési alapkezelő közreműködésével a befektetési alap által kibocsátott vagyoni jogot biztosító, átruházható értékpapír.  A befektetési jegy olyan tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amelynek tulajdonosa kizárólag hozamra és likvidációs hányadra jogosult, de nem szólhat bele az alap működésébe.  A befektetési jegyek, a befektetési alap tőkéjének névértékkel arányos hányadát testesítik meg. A befektető hozama a befektetési alap működésének eredményétől függ.

20 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Befektetési alapok típusai Futamidő, illetve a visszaválthatóság szempontjából:  Nyílt végű alap, határozatlan futamidővel rendelkező, lejárat nélküli alap, amelynek befektetési jegyei bármikor visszaválthatók, és megvásárolhatók. A visszaváltás, a visszaváltás időpontjában érvényes nettó eszközértéken történik.  A zárt végű alapokat meghatározott futamidővel indítják, amely futamidő alatt az alap által kibocsátott befektetési jegyeket nem lehet visszaváltani.  Mind a nyílt mind a zárt végű alapok kötelesek a törvény által meghatározott rendszerességgel a nettó eszközértéket közzétenni két országos napilapban.

21 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Befektetési alapok típusai Befektetés jellege szerint:  Értékpapír alapok  Pénzpiaci alapok: a leglikvidebb, rövidlejáratú állampapírok alapjai  Kötvény alapok: állampapírok mellett a gazdálkodó szervezetek elsősorban nagyvállalatok által kibocsátott kötvényeket is bevonnak a portfolióba  Részvényalapok, befektetési alapok: részvényekbe fektetik be az alap pénzét  Egyéb, vegyes, nemzetközi alapok, valamit az alapok alapjai  Ingatlanbefektetési alapok  Ingatlanokba történő befektetéssel, ingatlanvásárlással, azok fejlesztésével, hasznosításával, értékesítésével foglalkozik

22 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n Szerzők, források  A prezentációt a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Intézetének diákjai bocsátották a Program rendelkezésére, Dr. Daruka Magdolna egyetemi docens vezetésével.

23 F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n A kiadvány a Családi Kasszasikerek Pénzügyi Öngondoskodás Program gondozásában készült. A program társult tagjai:  Budapesti Corvinus Egyetem  United Way Magyarország  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója  Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE)  SOS Gyermekfalu  Provident Pénzügyi Zrt. Köszönetnyilvánítás  Az International Personal Finance-nek, a Provident Pénzügyi Zrt. Brit anyavállalatának, amely a Családi Kasszasikerek Program rendelkezésére bocsátott számos értékes pénzügyi oktatási alapanyagot és tapasztalatot  A Junior Achievement Magyarországnak, mely hozzájárult a Családi Kasszasikerek Program 2007-es első kéziratának kifejlesztéséhez  A Greenlight Reklámügynökségnek, amely kialakította a program vizuális arculatát és gondozta a tananyag ezen kiadását  Partig Kis Rómeó Viktornak, aki önkéntesként részt vett a kézirat szerkesztésében © 2009, Családi Kasszasikerek Program PowerPoint segédanyagok, második kiadás, 2009. június


Letölteni ppt "2008. Június 3. F e l e l ő s s é g ü n k t e l j e s t u d a t á b a n „Családi Kasszasikerek” Öngondoskodás Program 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések