Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október."— Előadás másolata:

1 Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október 11. 1/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

2 Tartalomjegyzék –> Az új jogszabály elemei –> A szervezeti struktúra kiépítése –> Termékdíj Bizottság –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség –> Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv –> Adatgyűjtés és kiértékelés –> Célértékek, indulóértékek meghatározása –> OGyHT –> Üzleti terv –> Közbeszerzési terv –> Jogszabályi háttér fejlesztése –> Törvény kiigazítása –> Végrehajtási rendelet 2/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

3 Az új jogszabály elemei A változtatás alapelvei 1.) Környezettudatosság erősítése, a társadalmi érdek megjelenítése 1.1.) Új szervezeti séma kialakítása 1.2.) Új díjfizetési rendszer kialakítása 1.3.) Egyéb ösztönző eszközök beépítése 2.) Adminisztrációs terhek csökkentése 3.) Termékdíj-bevételek növelése 4.) A hulladékgazdálkodás alrendszereinek forrásbővítése Változások: 2012.01.01-től Változások iránya: Megszűnés, új lehetőség, módosulás 3/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

4 Az új jogszabály elemei Megmaradó elemek 1.) A szabályozás alapvető célkitűzése 2.) Termékkör: 6 termékcsoport, kereskedelmi csomagolás speciális kategóriája 3.) Kötelezetti kör [részben] 4.) Alapvető fogalmak, esetek 5.) Kötelezettség keletkezésének időpontja (pl. készletre vételkori fizetés lehetősége) 6.) Átvállalás (számlás, szerződéses) [részben (koordinálós nem)] 7.) Befizetés, ellenőrzés: NAV 8.) Visszaigénylés, annak jogcímei (pl. export) 9.) Gyártói felelősség elve – egyéni hulladékkezelés 4/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

5 Az új jogszabály elemei Megszűnő intézmények 1.) Mentesség 2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás) 3.) Kedvezmény 4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége Új lehetőség 1.) Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés 5/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

6 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.1.) Új szervezeti séma a.) A Termékdíj Bizottság létrehozása b.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozása (a továbbiakban részletesebben kifejtve) 6/37 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

7 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.2.) Új díjfizetési rendszer a.) Indokolatlan mentesség, levonás, kedvezmény megszűnése b.) Szennyezéssel arányos díjfizetés, felső hasznosítási arány célértékkel c.) A központosított (független) elosztó és ellenőrzési rendszer explicit finanszírozása d.) A gyártói felelősség gyakorlását biztosító díjfizetési alrendszer kiépítése 7/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

8 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.3.) Új ösztönzők beépítése a.) Újrahasználat díjmentesítése b.) Társadalmi tudatformálási költség növelése: 5% -> 7% c.) Helyesebb termékdíj arányok irányába elmozdulás (több lépésben 2014-ig) - Italcsomagolások esetén helyesebb arányok - Kereskedelmi csomagolás kivezetésének elindítása d.) A szennyező fizet elvének kidomborítása, díjtételekben (externális költség), alanyban, tárgyban (pl. a selejt is szennyez) e.) Átalányosok körének bővítése 8/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

9 Az új jogszabály elemei Új elemek 3.) Adminisztrációs terhek csökkenése a.) Díjfizetés alanyának áttelepítése csomagolásról csomagolóeszközre, valamint a reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozóra (nyomda) -> kb. 100 ezer kötelezettel kevesebb b.) Adóhatóság felé történő bejelentési és bevallási kötelezettség formai és tartalmi egyszerűsítése [nullás bevallás, VPID] c.) Számlán történő feltüntetési kötelezettség korlátozása d.) Átalányfizetők körének bővülése: kis- és csekély mértékű kibocsátók (csomagolók) -> importőrök esetén van jelentősége e.) Többutas göngyölegek kezelése f.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatályának egyszerűsítése g.) Reklámhordozó papír kötelezettségét a gyártó számlán átvállalhatja h.) Nem kötelező a termékdíj ügyintézői végzettség 9/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

10 Az új jogszabály elemei A „nagy” kérdés: csomagolás vs. csomagolószer 10/37 Csomagolószer Csomagolás Kötelezettek számának drasztikus csökkenése Bevétel növekedése Egyes környezetvédelmi szempontok EU adatszolgáltatás Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

11 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság –> Termékdíj Bizottság Új szervezeti struktúra 11/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

12 Termékdíj Bizottság 9 fő Termékdíj Bizottság 9 fő 4 fő állami delegált 4 fő ipari delegált Elektronikai és elektromos berendezések (2 fő állam, 2 fő ipar) Gépjármű anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Különleges anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Iparfejlesztési albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Csomagoló anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) 1 fő független szakértő (miniszteri delegált) Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság 12/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

13 A termékdíj-köteles hulladékáramok hulladékgazdálkodását az állam az OHÜ, valamint az ahhoz kapcsolódó Termékdíj Bizottság (a továbbiakban: TDB) működésén keresztül kívánja megszervezni, irányítani. A TDB tagjait a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki, továbbá felügyeli a bizottság tevékenységét. A TDB feladata a hazai termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás működését stratégiai szinten befolyásoló rendszerelemek meghatározása, felülvizsgálata és módosítása. A TDB a miniszter tanácsadó testülete. Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság 13/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

14 A TDB kilenctagú testület, öt tagot az állam, négyet az ipar delegál. Az állam által delegált tagok: - az OHÜ ügyvezetője (elnök); - az OHÜ által delegált további két tag (egyik: titkár); - a NAV delegáltja; - független, külső szakértő. 14/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

15 A TDB bizottsági üléseket tart, mely félévente egyszer kötelezően (rendes ülés), valamint az elnök és alelnök javaslatára, eseti jelleggel, soron kívül kerül összehívásra. A bizottsági üléseket az elnök vezeti, a megtárgyalt napirendi pontokat a titkár készíti elő. Az állandó üléseken kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat az OHÜ szervezeti és működési szabályzata rögzíti. 15/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

16 Az alábbi témákat évente kell tárgyalni és előterjesztést kell készíteni: - A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben jellemző felső hasznosítási arány mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben, a megelőző év teljesítménye alapján meghatározott OHÜ elvárt teljesítési hányad mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban közreműködő hazai gyűjtők számára adható szolgáltatás megrendelés fajlagos és abszolút értékben meghatározott mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban potenciálisan elérhető hasznosítói eljárások prioritási sorrendje, a különféle hasznosítási eljárások teljes életciklus elemzésen alapuló társadalmi hasznosságából kiindulva 16/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

17 17/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

18 18/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Feladata: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ellátja az iparág tevékenységének irányítási, szervezési, felügyeleti funkcióit. De: nem gyűjt, szállít és kezel! - Önállóan gazdálkodó, nonprift szervezet, a - környezetvédelemért felelős miniszter döntéseit hajtja végre - Tevékenységét a TDB (Termékdíj Bizottság) által meghatározott keretek között végzi - Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi - Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság - Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal (felügyelőségek, NAV) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

19 Alapvető feladatai: Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT); Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 19/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

20 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 20/37

21 Létszámok: - Kezdetben 40, a rendszer végleges állapotában kb. 80 fő az Operatív igazgatóság kötelékében hajtja végre a folyamatos ellenőrzéseket - Kb. 70 fő adminisztráció, irányítás, K+F, egyéb - 2011-ben összesen 60 fő belépése, ebből 35 munkatárs felvétel alatt - Jelenlegi koordinátorok összesített alkalmazotti létszáma: kb. 90- 100 fő, ebből állandó, kifejezetten ellenőr feladatkör: 2 fő Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 21/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

22 22/37 Jogi, könyvelési, könyvvizsgálati stáb Alapítás (1) – Az alapítást elvégző jogi iroda kiválasztása (2) – Az OHÜ könyvelőjének kiválasztása (3) – Az OHÜ könyvvizsgálójának kiválasztása (4) – Telephely kiválasztása Határidő: 2011.08.01 (1) – OHÜ üzleti terv kidolgozása (2) – Az alapításhoz szükséges dokumentumok összeállítása (3) – Optimális törzstőke meghatározása (4) – OHÜ kiemelt közhasznúsága Határidő: 2011.09.01 Elindulás (1) – OHÜ induló forrásának biztosítása (2) – Telephely felújítása (3) – Telephely bérleti szerződés előkészítés és megkötés Határidő: 2011.09.10 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

23 23/37 Törzskar létrehozása Szervezetépítés és dokumentálás (1) – Szervezeti séma véglegesítése (2) – OHÜ vezető kinevezése (3) – OHÜ igazgatók kijelölése (4) – OHÜ Felügyelő Bizottság megszervezése Határidő: 2011.09.15 (1) – IT és kommunikációhoz kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése, megvalósítása, I. fázis (2) – OHÜ Felügyelő Bizottság tagok kinevezése (3) – Számviteli törvényhez kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése (4) – Szervezeti Működési Szabályzat létrehozása (5) – OHÜ kulcsvezetők kijelölése (6) – Pályázati és közbeszerzési minták kidolgozása Határidő: 2011.10.01 Együttműködés partnerekkel (1) – Alvállalkozói szerződésminták kidolgozása (2) – IT és kommunikációs elemek megvalósítása II. fázis (3) – Egyéb kapcsolatok kiépítése partnerekkel Határidő: 2011.12.15 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

24 24/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Szervezetfejlesztési tapasztalatok: - A koordinátorok szakértő munkatársai érdeklődnek az új munkakör iránt - Fontos szakmai pozíciókba megszűnő koordinátorok munkatársai kerültek delegálásra - Az érdeklődő szakértők száma meghaladja a 300-at - Az ellenőrzési rendszer szakmai stábjához jelentős humán erőforrás toborzására volt lehetőség a munkaerőpiacon Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

25 25/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Piaci verseny megvalósulása: közbeszerzés, szolgáltatás megrendelés, valamint fejlesztési pályázatok útján Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (ÖHÜ) Önkormányza- tok, közszolgáltstók Kötelezettek Szerződés Begyűjtők, hasznosítók (kezelők) Közbeszerzés (verseny) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

26 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság 26/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

27 Az OHÜ feladata alapvetően a rendszerirányítás, közvetlenül gyűjtést, hasznosítást nem végez, ezzel pályázatokon, szolgáltatás- megrendelésen keresztül piaci szereplőket bíz meg. A gyűjtésre és hasznosításra Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet készít, mely célértéket képez minden termékdíj-köteles termékáramra és anyagáramra. 27/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

28 Az OHÜ a tárgyévet megelőző év július 31-ig készíti el a tárgyévre vonatkozó OGyHT-t. Az OGyHT tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték), valamint a tárgyévet megelőző évben szétosztható mennyiséget (a továbbiakban: induló érték), amely az országos gyűjtési és hasznosítási mennyiség legfeljebb 75%-a lehet. A célértéket termék- és anyagáramonként kell meghatározni. 28/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

29 Az OGyHT-t az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyásával tárgyévben módosítható. Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október 31-ig az OHÜ vezetője a a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával módosíthatja. 29/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

30 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 30/37 Adatfeldolgozás Pályázat, Közbeszerzés (1) – Gyűjtők, szállítók regisztere (2) – Kezelők, hasznosítók regisztere (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, I. fázis Határidő: 2011.09.15 (1) – Induló értékekre pályázatok, tenderek (2011.09.30) (2) – Nyertesek kiválasztása (2011.11.30) (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, II. fázis (2011.12.01) (4) – Szerződéskötés nyertesekkel (2011.12.15) Határidő: 2011.12.01 –> Kidolgozásának ütemterve: Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

31 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 31/37 Helyzetjelentés: - Az OGyHT gyakorlatilag elkészült, a 2012. évi input és az output oldal számadatai véglegesítve vannak; - A kidolgozásának alapelve, hogy az egyéni hulladékkezelés mértéke a 2011. évi egyéni mentesség nagyságrendjével azonos; - Ennek változása (egyéni hulladékkezelés bejelentése) az OGyHT átdolgozását követeli meg -> folyamatos módosításra lesz szükség - Beépítésre kerültek a fejlesztési célok - Számos olyan adat merült fel, amelynek a valós mértékét kizárólag a 2012-es év működése során nyert adatok alapján lehet meghatározni Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

32 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 32/37 Az OGyHT célja, következménye: - OGyHT az alapja az OHÜ üzleti tervének -Az OHÜ kiadásainak 70%-a szolgáltatás megrendelés -Gördülő módon kell az OHÜ üzleti tervét készíteni, ahogy az OGyHT változik, úgy az OHÜ üzleti terve is - Az OGyHT az alapja az OHÜ Közbeszerzési tervének -A közbeszerzésekben a főszabály az OGyHT-ban meghatározott gyűjtési mértékek és hasznosítási prioritások biztosítása -> a hulladékgazdálkodás folyamatának komplex kezelésével - > End of waste állapotig történő nyomon követés -> a szolgáltatások megrendelésében a gyűjtés és hasznosítás együttes érvényesítése -> a forráson a piaci szereplők belső osztozása, az OHÜ közreműködésével -Az induló szintekben konzervatív megközelítés választása -2012-es év speciális kezelése (hosszabb távú megrendelések ideiglenes mellőzése) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

33 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 33/37 Az OGyHT fókuszai 2012-re: - Felépített rendszerek továbbvitele, szakmai átvilágítása, fejlesztése - Lakossági szelektív gyűjtés fokozása (elindítás) - Fogyasztói szelektív gyűjtés növelése (valódi eredmény várás) - Speciális technikák alkalmazása (EU kötelezettségek teljesítése érdekében) -Üveg -Papír -Italkarton Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

34 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 34/37 Csomagolás megbontása 2012-re - 2011.09.21.-i állapot Papír és textil Fém (alu nélkül)AlumíniumMűanyagÜvegFaTársítottÖsszesen 2012 Kibocsátás (kg)280 000 00045 000 00016 500 000205 500 000117 000 000130 000 00023 750 000817 750 000 Bevétel (Ft)4 480 000 000858 000 0003 234 000 00011 634 000 000777 000 0002 080 000 0001 395 500 00024 458 500 000 Min. haszn. arány (%) 60%55%40%23%60%17%23%60% Terv. haszn. menny. (kg)258 500 00032 852 0007 800 00096 000 00071 000 00026 000 0007 400 000 499 552 000 ipari begyűjtés (kg)220 000 00032 000 0005 000 00044 000 00035 000 00026 000 0005 500 000 367 500 000 lakossági begyűjtés (kg)30 000 000802 000600 00019 000 00021 000 000 900 000 72 302 000 fogyasztói begyűjtés (kg)8 500 00050 0002 200 0005 000 00015 000 000 1 000 000 31 750 000 energetikai hasznosítás (kg) 24 000 000 utóválogatási maradék pirolízise (kg) 4 000 000 Hasznosítási arány (%) 92,32%73,00%47,27%46,72%60,68%20,00%31,16%61,09% F é m ö sszesen:66,10% Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

35 35/37 Jogszabály módosítás –> Törvény kiigazítása Helyzetjelentés: - A törvény kiigazítása megtörtént: -Fogalmak további pontosítása -Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a rendszeren -Újrahasználat szabályainak pontosítása -OHÜ feladatkörének pontosítása -> hatósági együttműködések (NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt - Társadalmi vitára és Parlament elé kerülhet a következő hetekben Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

36 36/37 Jogszabály módosítás –> Végrehajtási rendelet, elemei: - A kötelezettség általános szabályai - A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja - Egyéni hulladékkezelés - Bejelentés, bevallás - „Nem kell megfizetni” a termékdíjat esetek - Átvállalás - Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok - OHÜ-n kívüli koordináció (Cseber, Recyclomed) - Visszaigénylés - Felújított gumiabroncsok szabályai - Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai - Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei - Hatósági ellenőrzés, adatkezelés - Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei - Hulladékkezelési szabályok Elkészülés: várhatóan október folyamán [munkaanyag állapotban van, jogszabályi szöveg részben elkészült] Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11

37 37/37 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Vámosi Oszkár, OHÜ info@ohukft.hu Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM, 2011.10.11


Letölteni ppt "Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések