Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október."— Előadás másolata:

1 Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, október 11. 1/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

2 Tartalomjegyzék –> Az új jogszabály elemei –> A szervezeti struktúra kiépítése –> Termékdíj Bizottság –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség –> Az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv –> Adatgyűjtés és kiértékelés –> Célértékek, indulóértékek meghatározása –> OGyHT –> Üzleti terv –> Közbeszerzési terv –> Jogszabályi háttér fejlesztése –> Törvény kiigazítása –> Végrehajtási rendelet 2/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

3 Az új jogszabály elemei A változtatás alapelvei 1.) Környezettudatosság erősítése, a társadalmi érdek megjelenítése 1.1.) Új szervezeti séma kialakítása 1.2.) Új díjfizetési rendszer kialakítása 1.3.) Egyéb ösztönző eszközök beépítése 2.) Adminisztrációs terhek csökkentése 3.) Termékdíj-bevételek növelése 4.) A hulladékgazdálkodás alrendszereinek forrásbővítése Változások: től Változások iránya: Megszűnés, új lehetőség, módosulás 3/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

4 Az új jogszabály elemei Megmaradó elemek 1.) A szabályozás alapvető célkitűzése 2.) Termékkör: 6 termékcsoport, kereskedelmi csomagolás speciális kategóriája 3.) Kötelezetti kör [részben] 4.) Alapvető fogalmak, esetek 5.) Kötelezettség keletkezésének időpontja (pl. készletre vételkori fizetés lehetősége) 6.) Átvállalás (számlás, szerződéses) [részben (koordinálós nem)] 7.) Befizetés, ellenőrzés: NAV 8.) Visszaigénylés, annak jogcímei (pl. export) 9.) Gyártói felelősség elve – egyéni hulladékkezelés 4/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

5 Az új jogszabály elemei Megszűnő intézmények 1.) Mentesség 2.) Levonás (kereskedelmi csomagolás) 3.) Kedvezmény 4.) Számlán feltűntetés kötelezettsége Új lehetőség 1.) Gyártói felelősség elvének valódi érvényesítése – egyéni hulladékkezelés 5/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

6 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.1.) Új szervezeti séma a.) A Termékdíj Bizottság létrehozása b.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozása (a továbbiakban részletesebben kifejtve) 6/37 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

7 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.2.) Új díjfizetési rendszer a.) Indokolatlan mentesség, levonás, kedvezmény megszűnése b.) Szennyezéssel arányos díjfizetés, felső hasznosítási arány célértékkel c.) A központosított (független) elosztó és ellenőrzési rendszer explicit finanszírozása d.) A gyártói felelősség gyakorlását biztosító díjfizetési alrendszer kiépítése 7/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

8 Az új jogszabály elemei Új elemek 1.3.) Új ösztönzők beépítése a.) Újrahasználat díjmentesítése b.) Társadalmi tudatformálási költség növelése: 5% -> 7% c.) Helyesebb termékdíj arányok irányába elmozdulás (több lépésben 2014-ig) - Italcsomagolások esetén helyesebb arányok - Kereskedelmi csomagolás kivezetésének elindítása d.) A szennyező fizet elvének kidomborítása, díjtételekben (externális költség), alanyban, tárgyban (pl. a selejt is szennyez) e.) Átalányosok körének bővítése 8/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

9 Az új jogszabály elemei Új elemek 3.) Adminisztrációs terhek csökkenése a.) Díjfizetés alanyának áttelepítése csomagolásról csomagolóeszközre, valamint a reklámhordozó papír esetén az első forgalomba hozóra (nyomda) -> kb. 100 ezer kötelezettel kevesebb b.) Adóhatóság felé történő bejelentési és bevallási kötelezettség formai és tartalmi egyszerűsítése [nullás bevallás, VPID] c.) Számlán történő feltüntetési kötelezettség korlátozása d.) Átalányfizetők körének bővülése: kis- és csekély mértékű kibocsátók (csomagolók) -> importőrök esetén van jelentősége e.) Többutas göngyölegek kezelése f.) Elektromos és elektronikai berendezések tárgyi hatályának egyszerűsítése g.) Reklámhordozó papír kötelezettségét a gyártó számlán átvállalhatja h.) Nem kötelező a termékdíj ügyintézői végzettség 9/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

10 Az új jogszabály elemei A „nagy” kérdés: csomagolás vs. csomagolószer 10/37 Csomagolószer Csomagolás Kötelezettek számának drasztikus csökkenése Bevétel növekedése Egyes környezetvédelmi szempontok EU adatszolgáltatás Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

11 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság –> Termékdíj Bizottság Új szervezeti struktúra 11/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

12 Termékdíj Bizottság 9 fő Termékdíj Bizottság 9 fő 4 fő állami delegált 4 fő ipari delegált Elektronikai és elektromos berendezések (2 fő állam, 2 fő ipar) Gépjármű anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Különleges anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Iparfejlesztési albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) Csomagoló anyagáramok albizottság (2 fő állam, 2 fő ipar) 1 fő független szakértő (miniszteri delegált) Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság 12/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

13 A termékdíj-köteles hulladékáramok hulladékgazdálkodását az állam az OHÜ, valamint az ahhoz kapcsolódó Termékdíj Bizottság (a továbbiakban: TDB) működésén keresztül kívánja megszervezni, irányítani. A TDB tagjait a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki, továbbá felügyeli a bizottság tevékenységét. A TDB feladata a hazai termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás működését stratégiai szinten befolyásoló rendszerelemek meghatározása, felülvizsgálata és módosítása. A TDB a miniszter tanácsadó testülete. Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság 13/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

14 A TDB kilenctagú testület, öt tagot az állam, négyet az ipar delegál. Az állam által delegált tagok: - az OHÜ ügyvezetője (elnök); - az OHÜ által delegált további két tag (egyik: titkár); - a NAV delegáltja; - független, külső szakértő. 14/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

15 A TDB bizottsági üléseket tart, mely félévente egyszer kötelezően (rendes ülés), valamint az elnök és alelnök javaslatára, eseti jelleggel, soron kívül kerül összehívásra. A bizottsági üléseket az elnök vezeti, a megtárgyalt napirendi pontokat a titkár készíti elő. Az állandó üléseken kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat az OHÜ szervezeti és működési szabályzata rögzíti. 15/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

16 Az alábbi témákat évente kell tárgyalni és előterjesztést kell készíteni: - A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben jellemző felső hasznosítási arány mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramra az adott évben, a megelőző év teljesítménye alapján meghatározott OHÜ elvárt teljesítési hányad mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban közreműködő hazai gyűjtők számára adható szolgáltatás megrendelés fajlagos és abszolút értékben meghatározott mértéke; - A termékdíj-köteles termékáramban potenciálisan elérhető hasznosítói eljárások prioritási sorrendje, a különféle hasznosítási eljárások teljes életciklus elemzésen alapuló társadalmi hasznosságából kiindulva 16/37 Új szervezeti struktúra –> Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

17 17/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

18 18/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Feladata: Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) ellátja az iparág tevékenységének irányítási, szervezési, felügyeleti funkcióit. De: nem gyűjt, szállít és kezel! - Önállóan gazdálkodó, nonprift szervezet, a - környezetvédelemért felelős miniszter döntéseit hajtja végre - Tevékenységét a TDB (Termékdíj Bizottság) által meghatározott keretek között végzi - Kifizetéseit a termékdíjból befolyó pénz fedezi - Felügyeli a miniszter, valamint az ügydöntő felügyelő bizottság - Szoros együttműködésre törekszik a hatóságokkal (felügyelőségek, NAV) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

19 Alapvető feladatai: Közvetíti a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok begyűjtését és hasznosítását, szolgáltatás-megrendelés útján Nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás folyamatait Közreműködik az ipari és a lakossági begyűjtő rendszerek fejlesztésében Végrehajtja az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGYHT); Megrendeli a hulladékok szállításának és kezelésének megfelelő működéséhez szükséges szolgáltatásokat a piaci szereplőktől Támogatja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hasznosítói ipar fejlesztését Közreműködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendők ellátásában Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 19/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

20 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 20/37

21 Létszámok: - Kezdetben 40, a rendszer végleges állapotában kb. 80 fő az Operatív igazgatóság kötelékében hajtja végre a folyamatos ellenőrzéseket - Kb. 70 fő adminisztráció, irányítás, K+F, egyéb ben összesen 60 fő belépése, ebből 35 munkatárs felvétel alatt - Jelenlegi koordinátorok összesített alkalmazotti létszáma: kb fő, ebből állandó, kifejezetten ellenőr feladatkör: 2 fő Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 21/37Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

22 22/37 Jogi, könyvelési, könyvvizsgálati stáb Alapítás (1) – Az alapítást elvégző jogi iroda kiválasztása (2) – Az OHÜ könyvelőjének kiválasztása (3) – Az OHÜ könyvvizsgálójának kiválasztása (4) – Telephely kiválasztása Határidő: (1) – OHÜ üzleti terv kidolgozása (2) – Az alapításhoz szükséges dokumentumok összeállítása (3) – Optimális törzstőke meghatározása (4) – OHÜ kiemelt közhasznúsága Határidő: Elindulás (1) – OHÜ induló forrásának biztosítása (2) – Telephely felújítása (3) – Telephely bérleti szerződés előkészítés és megkötés Határidő: Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

23 23/37 Törzskar létrehozása Szervezetépítés és dokumentálás (1) – Szervezeti séma véglegesítése (2) – OHÜ vezető kinevezése (3) – OHÜ igazgatók kijelölése (4) – OHÜ Felügyelő Bizottság megszervezése Határidő: (1) – IT és kommunikációhoz kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése, megvalósítása, I. fázis (2) – OHÜ Felügyelő Bizottság tagok kinevezése (3) – Számviteli törvényhez kapcsolódó törzsdokumentumok elkészítése (4) – Szervezeti Működési Szabályzat létrehozása (5) – OHÜ kulcsvezetők kijelölése (6) – Pályázati és közbeszerzési minták kidolgozása Határidő: Együttműködés partnerekkel (1) – Alvállalkozói szerződésminták kidolgozása (2) – IT és kommunikációs elemek megvalósítása II. fázis (3) – Egyéb kapcsolatok kiépítése partnerekkel Határidő: Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

24 24/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Szervezetfejlesztési tapasztalatok: - A koordinátorok szakértő munkatársai érdeklődnek az új munkakör iránt - Fontos szakmai pozíciókba megszűnő koordinátorok munkatársai kerültek delegálásra - Az érdeklődő szakértők száma meghaladja a 300-at - Az ellenőrzési rendszer szakmai stábjához jelentős humán erőforrás toborzására volt lehetőség a munkaerőpiacon Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

25 25/37 Új szervezeti struktúra –> Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Piaci verseny megvalósulása: közbeszerzés, szolgáltatás megrendelés, valamint fejlesztési pályázatok útján Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (ÖHÜ) Önkormányza- tok, közszolgáltstók Kötelezettek Szerződés Begyűjtők, hasznosítók (kezelők) Közbeszerzés (verseny) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

26 OHÜ OGYHT Termékdíj Bizottság 26/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

27 Az OHÜ feladata alapvetően a rendszerirányítás, közvetlenül gyűjtést, hasznosítást nem végez, ezzel pályázatokon, szolgáltatás- megrendelésen keresztül piaci szereplőket bíz meg. A gyűjtésre és hasznosításra Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet készít, mely célértéket képez minden termékdíj-köteles termékáramra és anyagáramra. 27/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

28 Az OHÜ a tárgyévet megelőző év július 31-ig készíti el a tárgyévre vonatkozó OGyHT-t. Az OGyHT tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérendő országos gyűjtési és hasznosítási mennyiségeket (a továbbiakban: célérték), valamint a tárgyévet megelőző évben szétosztható mennyiséget (a továbbiakban: induló érték), amely az országos gyűjtési és hasznosítási mennyiség legfeljebb 75%-a lehet. A célértéket termék- és anyagáramonként kell meghatározni. 28/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

29 Az OGyHT-t az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter hagyja jóvá. Az OGyHT az OHÜ vezetőjének javaslatára a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyásával tárgyévben módosítható. Az OGyHT-ben meghatározott célértéket a tárgyév október 31-ig az OHÜ vezetője a a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagyása nélkül az induló érték egyharmadával módosíthatja. 29/37 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

30 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 30/37 Adatfeldolgozás Pályázat, Közbeszerzés (1) – Gyűjtők, szállítók regisztere (2) – Kezelők, hasznosítók regisztere (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, I. fázis Határidő: (1) – Induló értékekre pályázatok, tenderek ( ) (2) – Nyertesek kiválasztása ( ) (3) – Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv, II. fázis ( ) (4) – Szerződéskötés nyertesekkel ( ) Határidő: –> Kidolgozásának ütemterve: Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

31 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 31/37 Helyzetjelentés: - Az OGyHT gyakorlatilag elkészült, a évi input és az output oldal számadatai véglegesítve vannak; - A kidolgozásának alapelve, hogy az egyéni hulladékkezelés mértéke a évi egyéni mentesség nagyságrendjével azonos; - Ennek változása (egyéni hulladékkezelés bejelentése) az OGyHT átdolgozását követeli meg -> folyamatos módosításra lesz szükség - Beépítésre kerültek a fejlesztési célok - Számos olyan adat merült fel, amelynek a valós mértékét kizárólag a 2012-es év működése során nyert adatok alapján lehet meghatározni Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

32 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 32/37 Az OGyHT célja, következménye: - OGyHT az alapja az OHÜ üzleti tervének -Az OHÜ kiadásainak 70%-a szolgáltatás megrendelés -Gördülő módon kell az OHÜ üzleti tervét készíteni, ahogy az OGyHT változik, úgy az OHÜ üzleti terve is - Az OGyHT az alapja az OHÜ Közbeszerzési tervének -A közbeszerzésekben a főszabály az OGyHT-ban meghatározott gyűjtési mértékek és hasznosítási prioritások biztosítása -> a hulladékgazdálkodás folyamatának komplex kezelésével - > End of waste állapotig történő nyomon követés -> a szolgáltatások megrendelésében a gyűjtés és hasznosítás együttes érvényesítése -> a forráson a piaci szereplők belső osztozása, az OHÜ közreműködésével -Az induló szintekben konzervatív megközelítés választása es év speciális kezelése (hosszabb távú megrendelések ideiglenes mellőzése) Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

33 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 33/37 Az OGyHT fókuszai 2012-re: - Felépített rendszerek továbbvitele, szakmai átvilágítása, fejlesztése - Lakossági szelektív gyűjtés fokozása (elindítás) - Fogyasztói szelektív gyűjtés növelése (valódi eredmény várás) - Speciális technikák alkalmazása (EU kötelezettségek teljesítése érdekében) -Üveg -Papír -Italkarton Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

34 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 34/37 Csomagolás megbontása 2012-re i állapot Papír és textil Fém (alu nélkül)AlumíniumMűanyagÜvegFaTársítottÖsszesen 2012 Kibocsátás (kg) Bevétel (Ft) Min. haszn. arány (%) 60%55%40%23%60%17%23%60% Terv. haszn. menny. (kg) ipari begyűjtés (kg) lakossági begyűjtés (kg) fogyasztói begyűjtés (kg) energetikai hasznosítás (kg) utóválogatási maradék pirolízise (kg) Hasznosítási arány (%) 92,32%73,00%47,27%46,72%60,68%20,00%31,16%61,09% F é m ö sszesen:66,10% Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

35 35/37 Jogszabály módosítás –> Törvény kiigazítása Helyzetjelentés: - A törvény kiigazítása megtörtént: -Fogalmak további pontosítása -Csomagolószer – csomagolás helyes végigvezetése a rendszeren -Újrahasználat szabályainak pontosítása -OHÜ feladatkörének pontosítása -> hatósági együttműködések (NAV + felügyelőségek) pontosítás alatt - Társadalmi vitára és Parlament elé kerülhet a következő hetekben Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

36 36/37 Jogszabály módosítás –> Végrehajtási rendelet, elemei: - A kötelezettség általános szabályai - A fizetési kötelezettség keletkezési időpontja - Egyéni hulladékkezelés - Bejelentés, bevallás - „Nem kell megfizetni” a termékdíjat esetek - Átvállalás - Termékdíj Bizottság és OHÜ működési szabályok - OHÜ-n kívüli koordináció (Cseber, Recyclomed) - Visszaigénylés - Felújított gumiabroncsok szabályai - Újrahasználható csomagolóeszköz és a csomagolóeszköz-csomagolás egyes szabályai - Számlaszöveg feltüntetés tartalmi feltételei - Hatósági ellenőrzés, adatkezelés - Közbeszerzési és egyéb pályáztatási eljárások feltételei - Hulladékkezelési szabályok Elkészülés: várhatóan október folyamán [munkaanyag állapotban van, jogszabályi szöveg részben elkészült] Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,

37 37/37 Köszönöm a figyelmet! Készítette: Vámosi Oszkár, OHÜ Termékdíjas szabályozás – Első helyzetjelentés – VM,


Letölteni ppt "Az új termékdíjas szabályozás bevezetése A rendszer- és szervezetépítés elvégzett munkálatainak bemutatása – Első helyzetjelentés – Budapest, 2011. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések