Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató kedvezményezettek részére Az ÚMFT keretében támogatott projektek megvalósításának szabályai KMOP-4.6.1 Pályázati konstrukció 2008. Január 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató kedvezményezettek részére Az ÚMFT keretében támogatott projektek megvalósításának szabályai KMOP-4.6.1 Pályázati konstrukció 2008. Január 30."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató kedvezményezettek részére Az ÚMFT keretében támogatott projektek megvalósításának szabályai KMOP-4.6.1 Pályázati konstrukció 2008. Január 30. Előadók: Varga Katalin, Tilinger Balázs

2 A tájékoztató nap témái Hol tartunk most? – szerződéskötésekre vonatkozó észrevételek A Támogatási szerződés bemutatása, szerződésmódosítás szabályai A Jelentéstétel rendje A Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelezettségek A közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok A projektek ellenőrzése A támogatás kifizetésének rendje (másik előadás)

3 A Támogatási Szerződés egységesített forma! A Támogató és a Kedvezményezett jogviszonyát rögzíti Előzmény: támogatást nyert pályázat Tárgya: a pályázatban rögzített projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő (részbeni) finanszírozása Kötelezettségek –Szabályos, alapos, hatékony megvalósítás (határidő, mutatók) –Rendszeres jelentés a megvalósulásról, változásokról –Ellenőrzés feltételeinek biztosítása, dokumentum-megőrzés –Projekt eredményeinek fenntartása –Nyilvánosság tájékoztatása –Előírt formanyomtatványok használata (NFÜ honlap)

4 Különleges rész (egyedi jellemzők) –Szerződő felek, projekt azonosítása –Megvalósítás kezdete és határideje –Támogatás intenzitása és maximális összege (csökkenhet) Mellékletek –Elszámolható költségek részletezése, források összetétele –Tevékenységütemezés –Pénzügyi ütemezés (támogatásigénylés) –Számszerűsíthető eredmények (kötelezettségvállalás!) –Nyilatkozatok, változások listája Általános Szerződési feltételek (végrehajtás szabályai) A Támogatási Szerződés részei

5 Az ÁSZF fejezetei 1.Általános rendelkezések 2.Beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek 3.Biztosítékok 4.Támogatás kifizetése 5.Szerződésmódosítás 6.Közbeszerzések 7.Támogatás felfüggesztése 8.Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei 9.Támogatások ellenőrzése 10.Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése 11.A projekt fenntartása 12.Tájékoztatás és nyilvánosság 13.A szerződés megszűnése

6 Támogatási Szerződés utolsó fél általi aláírásának napján a kötelezettségek életbe lépnek Projekt kezdő időpontja (tervezett, tényleges - max. 3 hó) Projekt megvalósításának napja –célok teljesülése –Költségek felmerülése és kifizetése Projekt lezárása –Projekt zárójelentésének elfogadása Projekt fenntartási időszak –Projektzárást követő 5 évig biztosítani kell a működtetést Dokumentumok nyilvántartása és megőrzése – Projekt dosszié tartalma –2020. december 31-ig ellenőrzéstűrési kötelezettség A TSZ időbeli hatálya

7 Támogatási szerződés módosítása Szerződésmódosítást igénylő változások –20%-nál nagyobb változás költségkategóriák vagy évek között –projekt befejezése 3 hónapnál nagyobb késedelmet szenved – max 24 hónap! –10%-nál nagyobb csökkenés a számszerűsíthető célokban –Egyéb lényeges körülmény változása Módosítási kérelem benyújtása indoklással a KSZ felé Szerződésmódosítást NEM igénylő változások –Adatváltozás esetén azonnali írásbeli bejelentés Bankszámlaszám, postacím, kapcsolattartó személye, stb. –Kis mértékű változás esetén a jelentésben kell tájékoztatást nyújtani

8 Beszámolási kötelezettség - PEJ, ZPEJ, PFEJ Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) –TSZ megkötésétől számítva 6 havonta (határidő: 10 munkanap) –12 hónapnál rövidebb projektnél csak zárójelentést kell benyújtani –Beszámolás a projekt előrehaladásának alakulásáról –Tájékoztatás kismértékű változásokról (költség, késedelem, stb.) –Alátámasztó dokumentumok (Fényképek a beruházásról, közbeszerzési dokumentumok, tájékoztatás és nyilvánosság) Zárójelentés (ZPEJ) –Projekt megvalósulása után, utolsó kifizetési igénnyel együtt Projekt fenntartási jelentés (PFEJ) –Fenntartási időszak (5 év) alatt évente egyszer

9 Ha nem megfelelő/ hiányos az adatszolgáltatás –15 munkanapos hiánypótlási határidő (egy alkalommal!) –Ha nem megfelelő, támogatás kifizetését felfüggesztik ! –40 napig nincs jó jelentés a TSZ-t megszüntethetik! Ha szabálytalansági gyanú merül fel –Helyszíni szemlére kerülhet sor. ZÁRÓJELENTÉS –Beszámolás a célok, vállalások teljesüléséről (számszerű mutatók) –Minden olyan alátámasztó dokumentumot csatolni, amely a célok teljesülését igazolja –Elfogadása feltétele az utolsó támogatási részlet folyósításának Beszámolási kötelezettség

10 Tájékoztatás és nyilvánosság Nyilvánosság kötelező, minél szélesebb körű tájékoztatása a projekt EU általi finanszírozásáról –Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei –Arculati Útmutató Kedvezményezettek részére (ÚMFT) Kötelező arculati elemek, előírt méretarányok Értesítési és információszolgáltatási kötelezettség –Ünnepélyes átadás, sajtóesemény esetén KSZ értesítése 20 munkanappal előre –Kiadványokhoz, média-megjelenéshez információszolgáltatás Hozzájárulás adatok nyilvánosságra hozatalához

11 Kapcsolattartás, információk A projekt kapcsolattartója a KSZ részéről: –Dr Molnár László, Rádics Balázs –Telefonon ügyfélfogadási időben (H-CS 13-16-ig) –lmolnar@vati.hu; bradics@vati.hulmolnar@vati.hu –Bp. 1016. Gellérthegy utca 30-32. Hasznos információk és dokumentumsablonok elérhetősége –Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja www.nfu.hu/hasznos_informaciok_palyazoknak


Letölteni ppt "Tájékoztató kedvezményezettek részére Az ÚMFT keretében támogatott projektek megvalósításának szabályai KMOP-4.6.1 Pályázati konstrukció 2008. Január 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések