Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs nap – Sopron, március 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs nap – Sopron, március 11."— Előadás másolata:

1 Információs nap – Sopron, 2008. március 11.
Nyugat-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése c. pályázati felhívás Információs nap – Sopron, március 11.

2 Előzmények Nagy számú a rossz állapotú háziorvosi rendelő,
Hiányos, elavult eszközökkel és/vagy leromlott állapotú önálló járóbeteg szakellátó intézmény Fekvőbeteg ellátásban az ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése → A betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg

3 Célok – „A” komponens Hozzáférés Végleges és minőségi A szolgáltatások területi ellátás minőségének kiegyenlítése javítása Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban működő háziorvosi szolgálat (önkormányzati vagy funkcionálisan privatizált praxisok) infrastruktúrájának (eszköz, épület) korszerűsítése Esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás Info-kommunikációs fejlesztések Alapellátással kapcsolatos szolgáltatások biztosítása Az alapellátás minőségének javítása

4 Célok – „B” komponens Hozzáférés Szolgáltatási hiányok Komplex területi megszüntetése rendszer kiegyenlítése A szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének környezettudatos javítása infrastruktúra fejlesztéssel (eszköz, épület) Esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás Info-kommunikációs fejlesztések A lakosság közeli szakellátási szolgáltatások biztosítása a megnövekedett igények kielégítése érdekében

5 TIOP – ROP lehatárolás Járóbeteg-szakellátás („B” komponens)
TIOP (Pályázat lezárult) 2.1. Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése: Kórházba integrált járóbeteg-szakellátó központok. Kivétel: a fekvőbeteg intézménnyel nem rendelkező kistérségek önálló járóbeteg-ellátó intézményeinek létrehozása zöldmezős beruházással. ROP Már létező, önálló vagy önállóvá váló járóbeteg-szakellátó intézmények fejlesztése.

6 „A” komponens pályázói kör + Egyházak, non-profit szervezetek.
Pályázók köre (B1) „A” komponens: Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek; „B” komponens: „A” komponens pályázói kör + Egyházak, non-profit szervezetek. amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban „A” komponens esetében az évi CLIV tv. 152.§ (1) a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, pontja szerinti; „B” komponens esetében az évi CLIV tv. 89.§ és 90.§ (járóbeteg-szakellátás) pontja szerinti valamely feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató működik.

7 Pályázók köre (B1) Jogi forma tekintetében sem „A”, sem „B” komponens esetében nem pályázathatnak: gazdasági társaságok, kivéve azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt; természetes személyek.

8 Kizáró okok, jogosulatlanság (B6):
Adminisztratív feltételeknek való megfelelés - Pályázati adatlap nyilatkozatainak kitöltése! jogszabályi kötelezettségek, pályázati dokumentációban előírt elvárások, valós adatok! A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlan: Per-, és igénymentes (Pályázati útmutató F6 pont, taxatív felsorolás); A tulajdonjogi helyzet tiszta, az ingatlan a Pályázó tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a Pályázó használatában van. Egyéb (projekt adatlap intézkedés specifikus nyilatkozatai): Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet! 2003. évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére jelen pályázattal azonos tartalmú fejlesztés keretében megvalósult tevékenységek finanszírozása nem lehetséges! Egy épület fejlesztése esetén kizárólag egy pályázat nyújtható be, DE egy Pályázó által több pályázat is benyújtható! Pályázati útmutató: jogosultsági értékelés

9 Rendelkezésre álló forrás, támogatás formája, mértéke, összege
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg évben „A” komponens: 260 millió forint „B” komponens: 840 millió forint Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a. Támogatás összege „A” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 40 millió Ft, új egészségház létesítése építése, meglévő, előzőleg nem egészségügyi funkciót betöltő épület egészségházzá történő átalakítása esetén maximum 60 millió Ft „B” komponens: Minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft (alapszintű fejlesztés esetén), maximum 400 millió Ft (emelt szintű fejlesztés esetén )

10 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Építés Meglévő, működő orvosi rendelők felújítása, átalakítása, bővítése Csoportos praxisokba történő integrálódást biztosító fejlesztések Egészségház fejlesztése, kialakítása Új építés (ha a jelenlegi épület életveszélyes, vagy átalakítása nem költséghatékony) tervezői költségbecslés, nyilatkozat, ÁNTSZ igazolás

11 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Eszközbeszerzés Minimumfeltételeknek megfelelő eszköz, gép, berendezés, műszer Emelt szintű definitív ellátáshoz szükséges eszköz, gép, berendezés, műszer Alapellátásban használatos sürgősségi ellátás eszközei (kompetens alkalmazott!) Ápolási eszköz Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadása Betegelőjegyzési rendszer Alapellátáshoz szükséges IT fejlesztés (hardver, szoftver) Egyéb (pl. bútorzat)

12 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Eszközbeszerzés csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével támogatható. Akadálymentesítés önmagában nem pályázható. (Akadálymentesítés önmagában nem infrastruktúra fejlesztés!) Csak új eszköz.

13 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Egészségház fejlesztése, kialakítása Kötelező elemek: Egyes eü-i alapellátás Központi alapellátási ügyelet (kiv., ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van) Egészségfejlesztési központ funkció Védőnői szolgálat Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer Széles partneri kapcsolat

14 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Egészségház fejlesztése, kialakítása Opcionális elemek: Iskolaegészségügy Otthoni szakápolás Házi segítségnyújtás Ügyfélszolgálat Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletű járóbeteg szakellátás biztosítása Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálásása (bérleti díjak!) Betegszállítás Mentőállomás befogadása (külön feltételek!)

15 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Építés Meglévő szakrendelő felújítása, bővítése, átépítése Új építés (ha a jelenlegi épület életveszélyes, vagy átalakítása nem költséghatékony) tervezői költségbecslés, nyilatkozat, ÁNTSZ igazolás Fontos! Bővítés és új építés: maximális alapterület alapszinten m2, emelt szinten m2.

16 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Eszközbeszerzés Alapszintű: A szakmai programnak, ajánlásnak, minimumfeltételeknek megfelelő gép-műszerek, eszközök, vérvételi hely berendezései, terápiás beavatkozások eszközei Emeltszintű megfelelő gépek, műszerek, eszközök, laboratóriumi és egyéb diagnosztikai eszközök, ápolási és rehab.egységek

17 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Eszközbeszerzés Intézményi integrált informatikai medikai rendszer (útmutató részletezi) Info-kommunikációs és diszpécserszolgálat eszközei Központi betegirányító és beteghívó rendszer Egyéb (pl. bútorzat)

18 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Eszközbeszerzés csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével támogatható. Akadálymentesítés önmagában nem pályázható. (Akadálymentesítés önmagában nem infrastruktúra fejlesztés!) Csak új eszköz.

19 „B” komponens – ALAPSZINTŰ
Kötelező elemek 4 alapszakma működtetése (ált.sebészet, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat) Vérvételi hely működtetése Digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztikához szükséges digitális technológia Otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése Koordináló szerep, partneri kapcsolat Egységes info-komm. szolgáltató egység Területi egészségfejlesztés központja

20 „B” komponens – ALAPSZINTŰ
Opcionális elemek 4 alapszakmán kívüli szakrendelések a 200 szakorvosi óraszám elérésének érdekében Alapellátás integrálása Nappali kórház Kúraszerű ellátás Házi segítésnyújtás szervezése és/vagy nyújtása Mentőállomás befogadása Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt Kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások bevezetése, nyújtása Közösségi tér kialakítása (pl. képzésekhez) Ügyfélszolgálat, szakmai és szervezési tanácsadó szolgálat

21 „B” komponens – EMELTSZINTŰ
Kötelező elemek Járóbeteg szakellátás széles vertikuma (megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció, 6 szakmacsoport, melynek része a 4 alapszakma) Diagnosztika Telemedicina Nappali kórház kialakítása Otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése Terápiás ellátások megfelelő szakorvosi háttérrel (pl. fizioterápia) Koordináló szerep Egységes info-komm. szolgáltató egység Területi egészségfejlesztés központja

22 „B” komponens – EMELTSZINTŰ
Opcionális elemek Alapellátási szolgáltatások integrálása Egynapos ellátás Terápiás ellátások (pl. balneoterápia) Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt Kiegészítő info-kommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások bevezetése, nyújtása Képzés színtereinek biztosítása Mentőállomás befogadása Vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetése

23 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (C.1.1.)
A C1 pontban a támogatható tevékenységek között felsorolt – pályázat szempontjából releváns - kötelező elemek (egészségház kötelező elemei, alapszintű és emeltszintű járóbeteg-ellátás kötelező elemei); Intézmények akadálymentesítése, a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” című dokumentum (5. sz. melléklet) előírásainak betartásával; IT fejlesztés, amennyiben a meglévő informatikai rendszer nem alkalmas az intézményközi (azonos, valamint különböző ellátási szintű egészségügyi szolgálatok közötti) informatikai integrációra; Könyvvizsgálat:50 millió forint támogatási összeget meghaladó projektek esetén kötelező könyvvizsgáló bevonása a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítéséhez; Nyilvánosság tájékoztatása (Pályázati útmutató C.1.1. pont).

24 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (C.1.1.) - Akadálymentesítés
A beruházással érintett ingatlan tekintetében biztosítani kell minimum az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, valamint egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. Tervezői nyilatkozat szükséges: az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről; Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése a pályázat elbírálása során előnyt jelent.

25 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.)
Területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) és / vagy különböző okok miatt hátrányos helyzetű településeken (240/2006. (XI. 30.) számú kormányrendelet szerint) megvalósuló fejlesztések; Anyag és energiatakarékos, környezetkímélő megoldások alkalmazásával megvalósuló pályázatok; Új munkahelyet teremtenek; Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az egész épület teljes körű akadálymentesítése.

26 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.) - Alapellátás Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fejlesztett/kialakított alapellátási feladatot végző háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálat az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki, vagy integrált rendszert alkotva kistérségi egészségházat/központot hoz létre. Egészségház kialakítása/fejlesztése esetében prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni.

27 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok (C.1.2.) – Járóbeteg-ellátás Integrálódik a kistérségi egészségügyi alap-, és egyéb szakellátásokkal, /járó, és fekvőbeteg szakellátás/ és a szociális alapszolgáltatásokkal, info-kommunkációs szinten, Prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a támogatható tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szakrendelő intézmény a pályázatban bemutatott szakmai program megvalósításának eredményeként, a felvállalt ellátási szinten a kötelező tartalmi elemeken túl opcionális funkciókat is be fog tölteni. Prioritást élveznek az egy településen belül, több telephelyen működő, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történő koncentrálását, illetve a tömbösítést célzó fejlesztések.

28 Nem támogatható tevékenységek (C2)
Új építés (kivéve a már említett esetekben) Nem kapcsolódó eszközök beszerzések Gépjármű beszerzése Betegtájékoztató kiadvány elkészítése Fogyó eszköz beszerzése Termálvíz bevezetése Képzések (új eszköz kezelésének betanítása sem) OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések

29 Elszámolható költségek – Elszámolhatósági időszak, feltételek
2006. december 20.) és a december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatók el ezen típusú projektekben. Az előkészítésen kívül felmerült további költségek kizárólag a pályázat befogadásától számolhatók el. Ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja és teljesülése számlával, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolható. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításában/végrehajtásában és az elfogadott költségvetésben betervezésre kerültek. A költségek tervezésének alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, költségvetésnek megfelelően részletezettnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. Csak olyan mértékben számolhatók el, amennyiben a projekthez kapcsolódnak. A költségek elszámolásánál nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Nem fogadható el árajánlat, megrendelő, szerződés olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó szervezet tulajdonosa/fenntartója, nevükben nyilatkozatra jogosult személy, valamint ezek közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol, illetve fordítva is igaz.

30 Elszámolható költségek köre 1.
1.) Előkészítés költségei Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek Kötelező tanulmányok készítésének díja (pl. megvalósíthatósági tanulmány) Előzetes közbeszerzési költségek Összes elszámolható költség max. 6%-a B komponens esetében max. 6%, de max. 20 M Ft

31 Elszámolható költségek 2.
2.) Projekt menedzsment költségek Bérek és megbízási díjak Projektmenedzsmentre vonatkozó előírások (B komponens) részletesen az útmutatóban Összes elszámolható költség max. 4%-a

32 Elszámolható költségek köre 3.
3.) Szolgáltatások igénybevételének költsége Rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési költségek (szakértő, ajánlatkészítés, hirdetés) Tervezési, építési munkák költségei Rehabilitációs szakértő díja Könyvvizsgálói díjak (50 M Ft feletti támogatási összegnél kötelező) Összes elszámolható költség max. 10%-a B komponens esetében max. 10%, de max. 40 M Ft

33 Elszámolható költségek köre 4.-5.
4. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) Pályázati útmutató C1 pontjában szereplő támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési költségek; „B” komponens m² korlát jogosultsági feltétel figyelembe vétele! Új építés csak az útmutatóban részletezett szigorú feltételek mellett! 5. Eszközbeszerzések A pályázati útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések; Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható; Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésénél a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni.

34 Elszámolható költségek köre 6.-7.
Immateriális javak beszerzése Szükségesek a projekt végrehajtásához, Kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, Leírható eszközöknek kell őket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltől kell őket megvásárolni, A szolgáltató eszközei közé kell sorolni őket, és legalább öt évig a támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk. 7. ÁFA, valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

35 Nem elszámolható költségek köre és benyújtandó pénzügyi dokumentumok
Nem elszámolható költségek: Pályázati útmutató C3 pontja szerinti költségek, összhangban a projekt keretében nem támogatható tevékenységekkel! Pl.: Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Értékcsökkenés; A támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj. Pályázathoz benyújtandó pénzügyi dokumentumok Projekt adatlap Elszámolható költségek és tevékenységek c. táblázat kitöltése A támogatható tevékenységek ütemezése Források Költségvetés szöveges magyarázata, segédlet Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés (tervező!)

36 Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése
(nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot

37 Pályázat benyújtásának módja, helye, ideje
magyar nyelven, pályázati adatlapon – kitöltő program 2 példány (1 eredeti, 1 másolati) és 1 elektronikus példány zárt csomagolás, ajánlott küldemény, vagy gyorsposta (személyesen nincs lehetőség!) Cím: Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kódszám: NYDOP /A, vagy NYDOP /B Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Soproni Területi Iroda 9400 Sopron, Verő J. u. 1. Borítékon, CD-n pontosan feltűntetni: NYDOP /A vagy NYDOP /B - pályázó neve, címe 2008. február május 16. (postai bélyegző) Pályázati dokumentáció: Kérdések, észrevételek:

38 Formai követelmények:
adatlap tartalmi, alaki formájának megtartása összefűzött pályázat, oldalszámozott tartalomjegyzék, oldalszámok Adatlap és nyilatkozat aláírása: aláírásra jogosult képviselő kitöltő program alkalmazása (www.nfu.hu) tömör, pontos megfogalmazás minden rubrika kitöltése („pályázatomra nem vonatkozik”) karakterkorlát elektronikus példány – XDat fájl, CD lemez

39 Projekt adatlap A projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számokat! A CD-n csak XDat fálj szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkóddal/sorszámokkal!

40 Mellékletek (F.8.) 1. Projekt adatlap
2. Projekt adatlap kitöltési útmutató 3. Költségvetés szöveges magyarázata 4. Önéletrajz minta (EU formátum) 5. „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentum 6. Támogatási Szerződés minta 7. Esélyegyenlőségi útmutató 8. Környezeti fenntarthatósági útmutató 9. IT rendszer specifikáció – ajánlás („B” komponens) 10. Építészeti ajánlás („A” komponens, új építés) 11. Megvalósíthatósági tanulmány egységes formai és tartalmi elvárásai 12. Tervezői nyilatkozat – akadálymentesítésre vonatkozóan 13. Tervezői nyilatkozat – új építés esetében 14. Fenntartói nyilatkozat minta 15. Nyilatkozat szakmai humán erőforrás biztosításáról - minta 16. Az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló és fenntartásra vonatkozó nyilatkozata- minta 17. Eszközlista járóbeteg szakellátók fejlesztéséhez 18. Digitális képalkotó diagnosztikai berendezések minimumkövetelményei 19. OMSZ nyilatkozat minta - mentőállomás befogadása esetén 20. RET Támogató nyilatkozat minta 21. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 22. Arculati kézikönyv

41 Jogosultsági szempontok
Abban az esetben, ha valamely jogosultsági feltétel egyértelműen nem teljesül, a pályázat a további elbírálásból kizárásra kerül! Eddig említett szempontokon felül pl.: A pályázati útmutatóban előírt belső korlátokat (pl. projekt menedzsment, előkészítés) betartották? A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó ÁNTSZ működési engedély a Pályázathoz csatolva van. Érvényes OEP finanszírozási szerződés a pályázathoz csatolva van. /A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan/ „B” komponens: Kapacitásbővítéssel járó szakmai program esetén az OEP kapacitásbővítésre vonatkozó előzetes befogadó nyilatkozata, vagy Pályázói nyilatkozat a kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem RET-hez történő benyújtásáról a pályázathoz csatolva van.

42 Teljességi értékelés A jogosult pályázatok teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magába. Hiányosság / jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra felszólító levélben megadott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a pályázat elutasításra kerül. A hiánypótolható mellékletek nem azonosak azon kötelezően benyújtandó dokumentumokkal, amelyek a jogosultság megállapításához szükségesek, ezek hiánypótlása nem lehetséges!

43 Szakmai szempontok 1. Cél:
Objektív kritériumrendszer megalkotása, a lehető legkevesebb szubjektív elemmel Tartalmazza az egészségügyi intézményekkel szemben elvárt: egészségügyi, esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági elemeket Az értékelés alapja a kitöltött Pályázati Adatlap és a Megvalósíthatósági tanulmány! Fontos: szöveges rész alátámasztása megfelelő adatokkal, dokumentumokkal! Az építészeti tervek műszaki leírása, eszközlista és árajánlatok, indikátortáblázatban szereplő adatok, pályázati adatlap és MT szöveges része legyenek összhangban egymással!

44 Szakmai szempontok 2. Értékelési kategóriák:
1. A pályázó környezetének értékelés 2. A pályázó szervezet értékelése 3. A projekt céljának értékelése 4. Szakmai-műszaki értékelés 4.A Szakmai-műszaki értékelés - Előnyök 5. Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 6. Pénzügyi értékelés 7. Projektterv értékelése 8. Fenntarthatóság értékelése 9. Referenciák (nem releváns) 10. Horizontális célok értékelése 10.A Környezeti fenntarthatóság 10.B Esélyegyenlőség

45 Horizontális célok értékelése - Esélyegyenlőség
Az esélyegyenlőségi területekről részletes információ az Esélyegyenlőségi útmutatóban található! Legalább egy területen értékelhető vállalást kell tenni (8.1.) Az adott területen belül konkretizálni kell a vállalásokat (8.2.) Minimum 1 pont elérése szükséges => ha nem, a pályázat nem támogatható Maximum 5 pont adható => többletvállalások esetén is max. 5 pontot lehet elérni

46 Horizontális célok értékelése – Környezeti fenntarthatóság
Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével végig kell gondolni: a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll az útmutatóban részletezett fenntarthatósági szempontokkal! Minimum 1 pont elérése, illetve a pályázat szempontjából értelmezhető fenntarthatósági indikátorok megadása szükséges a pályázat támogathatóságához!

47 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Információs nap – Sopron, március 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések