Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az uniós források szerepe a régiók életében Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az uniós források szerepe a régiók életében Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04."— Előadás másolata:

1 Az uniós források szerepe a régiók életében Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04.

2 Észak-alföldi régió Az Észak-alföldi régió Magyarország északkeleti részén fekszik és határos Szlovákiával, Ukrajnával,valamint Romániával. Területe 17729 km² (hazánk területének 19,1%-a). A magyarországi népesség 15,3%-a, azaz 1,540 millió fő él itt (KSH, 2005). A Régiót Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs- Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe alkotja. Leghátrányosabb kistérség- 64/2004 korm. rendelet

3 ÉARFÜ Kht. Alapítás: 2000. január 1.- 5 fővel Missziónk: területfejlesztés szakmai központjává, és partnerségi hálózat letéteményesévé váljunk, valamint meghatározó szerepet töltsünk be a régió fejlődésében. Komoly szakmai tudásbázis, kooperatív csapatmunkára alapozva Tevékenységünk: Szakmai segítségnyújtás az ÉARFT munkaszervezetének munkájához Területi tervezés Regionális fejlesztési programok menedzselése Régió számára igénybe vehető fejlesztési források koordinációja,hatékony felhasználásának elősegítése EAOP Közreműködő Szervezete Projektgenerálás Régiómarketing Partnerség-építés és külkapcsolatok erősítése más Európai Uniós régiókkal, brüsszeli intézményekkel Innováció Ügynökség Decentralizált területfejlesztési források kezelése

4 Az Észak-Alföldi Regionális Ügynökség Kht. az alábbi unió forrásokat menedzselte: Phare: 112 projekt- 39,01 millió EUR(~10 milliárd Ft.) ROP 2004-2006: 98 projekt - 21 milliárd Ft és azért megemlíteném: Hazai decentralizált források: 1270 projekt- 26,5 milliárd Ft

5 Kezelt PHARE támogatások nagyságrendje Összesen: 39,01 m. EUR -„ESZA típusú”: 15,51 m. EUR – „ERFA típusú”: 23,5 m. EUR Projektek száma: 112 -„ESZA – típusú”: 83 -„ERFA – típusú”: 29

6 Zászlóshajó projektek Phare 2000 Üzleti infrastruktúra fejlesztés Projekt költségvetés: 3,21 m. EUR Megítélt támogatás: 2,25 m EUR Phare 2001 Üzleti infrastruktúra fejlesztés 3 projekt Projektek költségvetése összesen : 13,321 m. EUR Összes megítélt támogatás : 7,67 m. EUR

7 „ESZA-típusú” Programok  Képzésből a munka világába való átmenet támogatása – 22 projekt, támogatás: 1,58 m. EUR  Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása – 5 projekt, támogatás: 0,9 m. EUR  Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban – 10 projekt, támogatás : 0,9 m. EUR  A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése – 7 projekt, támogatás : 1,96 m. EUR - Információs technológia az általános iskolákban – 27 projekt, támogatás : 4,6 m. EUR - Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen I. és „Küzdelem II.” – 12 projekt, támogatás: 5,57 m. EUR

8 „ERFA – típusú” programok  Vállalkozások közötti együttműködés erősítése (HU0008-05) – 23 projekt, támogatás: 2,9 m. EUR,  Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése, Phare 2002/2003 – 6 projekt, támogatás : 20,6 m. EUR

9 Feladatok Pályázati kiírások véleményezése Pályázatok meghirdetése, pályáztatás Támogatási Szerződések előkészítése Projekt megvalósítás pénzügyi monitoringja, végrehajtás folyamatos felügyelete, helyszíni látogatások Dokumentáció megőrzése (5+2 év)

10 Szervezeti kapcsolatok a PHARE lebonyolítás során (I)Szerződő Hatóság: -ESZA Kht. -VÁTI Kht. (II)Kedvezményezettek (önkormányzatok, közintézmények, KKV-k stb.) Tevékenység alapja: -Együttműködési megállapodások -ESZA Kht. / VÁTI Kht. Működési Kézikönyvének vonatkozó fejezetei -Programspecifikus eljárásrendek

11 „ORPHEUS-ből megvalósult” Hajdúszoboszlón szanatórium és környezetének felújítása Nyírbátorban várkastély és környezetének rekonstrukciója Nyíregyházán „Esély centrum” létrehozása, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésére Hajdúböszörményben főtér integrált fejlesztése JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány- „Uniós ház” kialakítása Szolnokon logisztikai központ létrehozása

12 A ROP intézkedései 2004-06 évben 1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése 1.2. Turisztikai fogadóképesség javítása 2.1. Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 2.2. Városi területek rehabilitációja 2.3. Óvodai és alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 3.3. Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése

13

14 OP-k megoszlása 2004-2006 Beérkezett pályázatok (db) IH által támogatott pályázatok (db) Forrás: NFÜ, 2007. 09. 18.

15 OP-k megoszlása 2004-2006 Igényelt támogatás (Ft) Megítélt támogatás (Ft) Forrás: NFÜ, 2007. 09. 18.

16 A folyamat szereplői a ROP 2004-06 idején Irányító Hatóság:ROP IH –Az operatív program megvalósítása és annak a felügyelete Közreműködő Szervezetek: VÁTI Kht.: – értékelés minőségellenőrzése –Szerződő Hatóság: szerződéskötés, monitoring, ellenőrzés Regionális Fejlesztési Ügynökségek

17 RFÜ, mint ROP Közreműködő Szervezeti feladatai 2004-06-ban Pályáztatási feladatok-információnyújtás- pályázati anyagok biztosítása Pályázatértékelési feladatok A ROP Kommunikációjával kapcsolatos feladatok A Kedvezményezettek projekt- megvalósítását segítő szakmai támogatás

18 Észak-alföldi régió Versenyképesség ÉS Felzárkóztatás!

19 Az Észak-alföldi régió stratégiájának átfogó célja A vízkészlet-gazdálkodás, a környezetgazdálkodás, a területhasználat összefüggésrendszerének ökológiai alapú megteremtésével és az erre alapozott versenyképes gazdaság- és humánerőforrás-fejlesztéssel a régió Kelet-Közép-Európa egyik minőségi élet-, egészség- és rekreációs központjává válik.

20 A régió Stratégiai Programjának (SP) specifikus céljai 1)A régió stratégiai helyzetére és humánerőforrására építő versenyképes, piacvezérelt és innováció-orientált gazdaság továbbfejlesztése („Dinamikus-régió”) 2)A régió természeti, környezeti rendszereinek kialakítása, megőrzése és fenntartható használata, a környezet értékként való kezelése („Öko-régió”) 3)A régióban az egészséges élet lehetőségeinek biztosítása, a kapcsolódó endogén potenciál hasznosítása („Egészséges-régió”) 4)A régió versenyelőnyeire alapozott piacvezérelt és innováció- orientált agrárvertikum kialakítása („Agrár-régió”) 5)A régió területi különbségeinek mérséklése és a társadalmi kohézió erősítése, a foglalkoztatás bővítése („Esélyteremtő és felzárkózó régió”)

21 A 2007-2013 időszakban várhatóan a régióra jutó összes EU-s fejlesztési forrás Forrás típusaMrd Ft Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) 815,168 Kohéziós Alap488,613 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 135,500 Egyéb (7. Keretprogram, Norvég Alap, Svájci Alap) 1,890 Összesen (ÉAR 2007-2013)1.441,171

22 A regionális stratégiai program megvalósításának pillérei ÚMFT ágazati operatív programok ÚMFT regionális operatív program Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv 7. Keretprogram Svájci és Norvég Alap Hazai források Régiófejlesztés ≠ ROP!!!

23 Az Észak-Alföldi Operatív Program és az Akcióterv prioritásai 1.Regionális gazdaságfejlesztés 2.Turisztikai célú fejlesztés 3.Közlekedési feltételek javítása 4.Humán infrastruktúra fejlesztése 5.Város- és térségfejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás

24 Az akcióterv tartalma 1.Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1.1.1 A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése A) Ipari parkok és ipari területek fejlesztése B) Inkubáció elősegítése C) Kiemelt projektek 1.1.2 Együttműködések ösztönzése A) Vállalatok közötti együttműködések ösztönzése B) Klasztermenedzsment támogatása 1.1.3 A régió innovációs potenciáljának fejlesztése A) Innovációs szolgáltató központok és hídképző intézmények tudásformálás B) Kísérleti jellegű fejlesztések C) Üzleti tanácsadás

25 Az akcióterv tartalma 2.Prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 2.1.1 Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés A) Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztése B) Természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztése C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése D) Rendezvény- és sportturizmus infrastrukturális feltételének javítása E) Kiemelt projektek F) Kiemelt projektek előkészítése 2.1.2 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése 2.1.3 Desztináció-menedzsment fejlesztés

26 Az akcióterv tartalma 3.Prioritás: Közlekedési feltételek javítása 3.1.1 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése A) 4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése B) Kiemelt projektek előkészítése 3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése 3.1.3 Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása 3.1.4. A közösségi közlekedés fejlesztése A) Közlekedési szövetségek fejlesztése B) Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése

27 Az akcióterv tartalma 4.Prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 4.1.2 Egészségügyi intézmények fejlesztése A) Alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztése B) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések C) Kiemelt projekt előkészítése 4.1.3 Szociális intézmények fejlesztése 4.1.4 Közösségi és rekreációs intézmények fejlesztése 4.1.5 Akadálymentesítés

28 Az akcióterv tartalma 5.Prioritás: Város- és térségfejlesztés 5.1.1 Város- és településfejlesztési akciók A) Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció B) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban C) Kiemelt projekt előkészítési komponens D) Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések E) Helyi településfejlesztési akciók 5.1.2 Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság A) Zaj- és levegőszennyezettség elleni védelem B) 2000 LE alatti települések szennyvízkezelése C) Települések korszerűtlen hulladéklerakóinak rekultivációja D) Belvízvédelmi fejlesztések 5.1.3 A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése A) Alacsony küszöbű szolgáltatások biztosítása és infrastrukturális fejlesztése B) Hátrányos helyzetű lakosságcsoportok – kiemelten a romák – foglalkoztatását végző civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése C) Közösségfejlesztő programok

29 Lehetséges eljárásrendek az ÉAOP-ban Egyfordulós pályázat Kétfordulós pályázat - projektszelekció Közvetett támogatás – global grant Nagyprojektek Kiemelt projektek

30 Sikeres program-végrehajtás kritériumai Decentralizáció a tervezésben, végrehajtásban, döntéshozatalban Elegendő projekttömeget biztosító projektcsatorna Ágazati-regionális fejlesztési források összhangja Magánforrások mobilizálása a fejlesztésekben – addicionális források a közpénzek kiegészítéseként! Vállalkozói szféra sikeres megszólítása - pályázóként és kivitelezésben résztvevőként egyaránt! Civil szféra aktivizálása – közösségszervezés, közfeladatok átvállalása stb. Végrehajtás tapasztalatainak felhasználása

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségünk: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. Tel.:52/524-760 Fax.: 52/524-770 Email: eszak-alfold@t-online.hu www.eszakalfold.hu


Letölteni ppt "Az uniós források szerepe a régiók életében Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Gazda László 2007.október 04."

Hasonló előadás


Google Hirdetések