Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs nap – Debrecen, május 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs nap – Debrecen, május 6."— Előadás másolata:

1 Információs nap – Debrecen, 2008. május 6.
Észak-alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése és Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása c. pályázati felhívások Információs nap – Debrecen, május 6.

2 ÉAOP- 4.1.3. Pályázati konstrukciók
Egyfordulós pályázat: ÉAOP A „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” „A” komponens Kétfordulós pályázat: ÉAOP B.C. „Bölcsődei ellátás nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” „B” komponens 2 pályázati kiírás (egy- és kétfordulós konstrukció), 3 pályázati lehetőség (3 komponens) Kétfordulós pályázat: ÉAOP B.C. „A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/vagy térségi szintű fejlesztése (kivéve bölcsőde)” „C” komponens

3 Támogatható szolgáltatások, ellátások
1993. évi III. tv. ( szociális törvény): Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés Családsegítés Közösségi ellátások (szenvedélybetegek., pszichiátriai betegek) Támogató szolgálat Utcai szociális munkás szolgálat Nappali ellátások 1997. évi XXXI. Törvény ( gyermekvédelmi törvény): Gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ) Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi)

4 Célok Az „A” valamint „C” komponensek esetében a cél:
az évi III. törvényben (szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve tanya- és falugondnoki szolgálat) és az évi XXXI. törvényben (gyermekvédelmi tv.) nevesített:gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsőde) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével, valamint a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló családi napközik esetében új intézmények létesítéséhez szükséges eszközök beszerzése, illetve a létesítéshez szükséges ingatlan fejlesztése, bővítése. „B” komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése esetén a cél: a működő bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, férőhelyeinek bővítése, illetve új intézmény létesítése.

5 Pályázók köre (B1) „A” és „C” komponens:
Szociális alapszolgáltatást, illetve gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati fejlesztési társulások (KSH 364) és többcélú kistérségi társulások (KSH 366), mint a feladatot ellátó társulás: Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Az évi CXXXV. törvény 8. és 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat; Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül, amelyek január 1. előtt jöttek létre: Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság; átalakulással július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaság; Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet Szociális szövetkezet

6 Pályázók köre (B1) „B” komponens:
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fenntartói, vagy önkormányzati fejlesztési társulások és többcélú kistérségi társulások, mint a feladatot ellátó társulás. Pályázói kör megegyezik az „A” és „C” komponensek esetében felsoroltakkal. Jogi forma tekintetében egyik komponens esetében sem pályázathatnak: Természetes személyek, Profit-orientált gazdasági társaság, 2007. január 1. után létrejött non-profit szervezet.

7 Kizáró okok, jogosulatlanság (B6):
Adminisztratív feltételeknek való megfelelés: Pályázati adatlap nyilatkozatainak kitöltése! Jogszabályi kötelezettségek, pályázati dokumentációban előírt elvárások, valós adatok! A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlan: Per-, és igénymentes (Pályázati útmutató F6 pont, taxatív felsorolás); Alkalmas a funkció befogadására; A tulajdonjogi helyzet tiszta, az ingatlan a Pályázó tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén a Pályázó használatában van. Egyéb (projekt adatlap intézkedés specifikus nyilatkozatai): Jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt más, azonos célú pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet! 2003. évtől EU-s vagy decentralizált forrás terhére jelen pályázattal azonos tartalmú fejlesztés keretében megvalósult tevékenységek finanszírozása nem lehetséges! Egy épület fejlesztése esetén kizárólag egy pályázat nyújtható be, DE egy Pályázó által több pályázat is benyújtható!

8 Rendelkezésre álló forrás, támogatás formája, mértéke, összege
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg évben: „A” komponens: 400 millió forint „B” komponens: 300 millió forint „C” komponens: 700 millió forint A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, illetve a területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (a 311/2007. (XI.17.) számú Korm. Rendelet szerint) megvalósuló fejlesztések esetében a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 95 %-a. Szociális szövetkezetek esetében 70 %-a. A támogatás összege: „A” komponens: Minimum 4,5 millió Forint, maximum 50 millió Forint (családi napközi esetén minimum 7 M Ft!) „B” és „C” komponens: Minimum 20 millió Forint, maximum 100 millió Forint

9 „A” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
A pályázó tulajdonában lévő és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával); Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően; Új családi napközik létesítése (lásd. Később) Kiegészítő tevékenységek: Eszközbeszerzés (csak új eszköz) Külső tér kialakítása (telekhatáron belüli külső terek + parkoló-férőhelyek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés („Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”) Tájékoztatás és nyilvánosság

10 Családi napközi létrehozása („A” komponens)
Az egyfordulós pályázati kiírás keretében új családi napközik létrehozására az alábbi 3 lehetőség van: 1. Önkormányzat saját feladatellátásban végzendő feladatként, vagy a B1.2. pontban meghatározott társulás saját feladatellátásban végzendő feladatként, vagy a B1.2 pont szerinti társulásnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló fejlesztés esetén: Minimum 7 M Ft támogatás. Ingatlan felújítás, bővítés esetében 7 M Ft támogatásonként 2 db új családi napközi létrehozása és hálózatban történő működtetése a feltétel. Eszközbeszerzés esetén 7 M Ft támogatásonként 7 új családi napközi létrehozása és hálózatban történő működtetése a feltétel. 2. Jogi személyiségű non-profit szervezet vagy szociális szövetkezet saját feladatellátásban végzendő feladatként pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges eszközbeszerzésre: Minimum 7 M Ft támogatás / 7 új családi napközi létrehozása és hálózatban történő működtetése - csak eszközbeszerzés! 3. Az önkormányzatnak jogi személyiségű non-profit szervezettel vagy szociális szövetkezettel kötött feladatellátási szerződés keretében (de nem önkormányzati tulajdonú ingatlanban) történő fejlesztés esetében: Minimum 7 M Ft támogatás / 7 új családi napközi létrehozása és hálózatban történő működtetése Csak eszközbeszerzésre lehet pályázni (eszközlista a szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódóan)

11 „B” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
A bölcsődék fejlesztése keretében csak kapacitásbővítést eredményező fejlesztés támogatható! Támogatható tevékenységek: Bölcsődei ellátást nyújtó, a pályázó tulajdonában lévő és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával); Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően; Új bölcsőde létesítése esetén új épület építése (2 feltétel) Kiegészítő tevékenységek: Eszközbeszerzés (csak új eszköz) Külső tér kialakítása (telekhatáron belüli külső terek + parkoló-férőhelyek Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés(„Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”) Tájékoztatás és nyilvánosság

12 „C” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Komplex és/vagy térségi szintű fejlesztés! Komplex fejlesztés: a szociális alapszolgáltatásokból és gyermekjóléti alapellátásokból tetszőlegesen kiválasztott 3 szolgáltatástípus megvalósítása, melynek kiválasztása a helyben elvégzett igényfelméréssel alátámasztható. Térségi fejlesztés: Térségi szintű fejlesztéssel a komplex fejlesztés kiváltható. Kötelező tevékenységek: A pályázó tulajdonában lévő és/vagy önkormányzati tulajdonban lévő szociális alapszolgáltatást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele (megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával); Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása az adott szolgáltatás nyújtásához megfelelően; Új épület építése (2 feltétel); Új családi napközik létesítése (lásd. Később)

13 „C” komponens Támogatható tevékenységek köre (C1)
Kiegészítő tevékenységek: Eszközbeszerzés (csak új eszköz) – gépjárműbeszerzés (lásd később az elszámolható költségeknél) Külső tér kialakítása (telekhatáron belüli külső terek + parkoló-férőhelyek ESZA-típusú tevékenység (max. 1,5 M Ft) Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Akadálymentesítés(„Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”) Tájékoztatás és nyilvánosság Az 50 M Ft-ot meghaladó támogatási igényű projektek esetében könyvvizsgáló bevonása szükséges a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítésére, akinek a költsége elszámolható a projekt keretében.

14 Családi napközi létrehozása („C” komponens – komplex fejlesztés)
Új családi napközi létrehozása a komplex fejlesztés keretében megvalósítható az alábbi 2 esetben: Önkormányzat, vagy a B1. 2. pontban meghatározott társulás pályázata esetén: 3,5 M Ft/1 családi napközi létrehozásához szükséges ingatlan felújítás, bővítés, eszközbeszerzés. 1 M Ft/1 családi napközi létrehozásához szükséges eszközbeszerzés (ha ingatlan felújítás, bővítés nincs) 2. Nem önkormányzat pályázata esetén: - Csak eszközbeszerzés támogatható, 1 M Ft/1 családi napközi

15 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (C.1.1.) - Akadálymentesítés
A beruházással érintett ingatlan tekintetében biztosítani kell minimum az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének, valamint egy rendelőhelyiségnek az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő akadálymentesítését. Amennyiben az akadálymentes mellékhelyiség nem a földszinten helyezkedik el, meg kell oldani a szintek közötti akadálymentes közlekedést is, és A beruházással érintett ingatlan tekintetében kötelező a fejlesztéssel érintett épület projekt arányos, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése. Tervezői nyilatkozat szükséges: az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK vonatkozó műszaki előírásainak, illetve a „Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához” c. dokumentumban foglalt követelményeknek való megfelelőségéről; Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja elszámolható költség

16 Előnyt jelentő szempontok „A” és „C” komponens (C.1.2.)
A területi kohézió erősítéséhez a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek (311/2007. (XI. 17.) számú Korm. rendelet és a különböző okok miatt hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű települések (240/2006. (XI. 30.) számú kormányrendelet szerint) az elbírálás során többletpontban részesülnek; Előnyt élvez az a projekt, amely a kötelező szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez, nyújt; (csak szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás számít bele) Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek korábbi, egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezik; Családi napközi esetében előny, ha a pályázó vállalja, hogy fogyatékos gyerekeket is ellát, és ez a működési engedélyében is szerepel; Előnyt jelent családi napközi szolgáltatás térítésmentes biztosítása a rászorulók részére; A gyermekek napközbeni ellátásának infrastrukturális fejlesztése során az intézmény az alapellátáson túl szervez családi nevelést támogató szolgáltatásokat is (időszakos gyermekfelügyelet; játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatás).

17 Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok – „B” komponens (C.1.2.) A területi kohézió erősítéséhez a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek (311/2007. (XI. 17.) számú Korm. rendelet és a különböző okok miatt hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű települések (240/2006. (XI. 30.) számú kormányrendelet szerint) az elbírálás során többletpontban részesülnek; A gyermekek napközbeni ellátásának infrastrukturális fejlesztése során az intézmény az alapellátáson túl szervez családi nevelést támogató szolgáltatásokat is (időszakos gyermekfelügyelet; játszócsoport; egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatás). A pályázó ellát hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. A pályázó vállalja szakmai segítő szakemberek alkalmazását (konduktor, pszichológus, logopédus).

18 Nem támogatható tevékenységek (C2)
Új építés (kivéve a „B” és „C” komponens esetében az útmutató C1. pontja alapján); Föld-, telek- és Ingatlanvásárlás; A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzések; Eszközbeszerzés infrastruktúra fejlesztés nélkül (kivéve családi napközik esetében a C1. 2. és 3. pontban foglaltak szerint); Használt eszközök beszerzése; Fogyó eszközök beszerzése; Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása; Képzés, beleértve új eszközök és gépek kezelésének betanítása (mint képzési tevékenység) – kivéve a „C” komponensen belül az ESZA-típusú tevékenységek alatt megjelölt szervezetfejlesztési elemeket; Az építési hatóság által előírt parkoló-férőhely feletti fejlesztés; A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások; Gépjárműbeszerzés (kivéve „C” komponens esetében).

19 Elszámolható költségek – Elszámolhatósági időszak, feltételek
2006. december 20. és a december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatók el ezen típusú projektekben. Az előkészítésen kívül felmerült további költségek kizárólag a pályázat befogadásától számolhatók el. Ténylegesen felmerült költségek, melyek jogalapja és teljesülése számlával, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolható. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításában/végrehajtásában és az elfogadott költségvetésben betervezésre kerültek. A költségek tervezésének alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, költségvetésnek megfelelően részletezettnek és ellenőrizhetőnek kell lennie. Csak olyan mértékben számolhatók el, amennyiben a projekthez kapcsolódnak. A költségek elszámolásánál nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Nem fogadható el árajánlat, megrendelő, szerződés olyan szolgáltatótól, amelyben a pályázó szervezet tulajdonosa/fenntartója, nevükben nyilatkozatra jogosult személy, valamint ezek közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol, illetve fordítva is igaz.

20 Elszámolható költségek - előkészítés
1. Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek): A projekt támogatása esetén, a pályázat befogadása előtti időszakban (2006. december 20. után) annak előkészítéséhez feltétlenül és igazoltan kapcsolódó költségek támogathatók, mint pl.: Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; Kötelező tanulmányok készítése, pl. megvalósíthatósági tanulmány; Előkészítéshez kapcsolódó (előzetes) közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját); Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő díja. Fontos: A pályázat kidolgozáshoz esetlegesen igénybevett szakértői szolgáltatásokat a menedzsment költségek között lehet elszámolni és a költségvetésbe betervezni. Korlát: Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át!

21 Elszámolható költségek - projektmenedzsment
2. Projekt menedzsment költségek: A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező személy láthatja el. Korlát: A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, menedzsment ellátására irányuló szakértői szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 6 %-a lehet.

22 Elszámolható költségek - szolgáltatások
3.Szolgáltatások igénybevételének költsége: A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, pl. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az Arculati kézikönyvben szereplő feltételek szerint; Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; Tervezési, építési, engedélyezési munkák költségei; Hatósági eljárási díjak; Műszaki ellenőr díja; Jogi szakértő díja; Projekttel kapcsolatban felmerült könyvvizsgálói díjak 50 millió forintos támogatási összeg felett („B” és „C” komponensek esetében); Egyéb szakértői szolgáltatások ESZA-típusú tevékenység (maximum 1,5 M Ft – csak a „C” komponens esetében) Korlát: Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10 %-át, illetve „B” és „C” komponens esetében 20%-át!

23 Elszámolható költségek – építés, eszközbeszerzés
4. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás): Pályázati útmutató C1 pontjában szereplő támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó építési költségek; OTÉK szerinti meghatározás! Új építés csak „B” és „C” komponens esetében az útmutatóban részletezett szigorú feltételek mellett! 5. Eszközbeszerzések: A pályázati útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések; Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható; Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésénél a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni.

24 Elszámolható költségek – Gépjárműbeszerzés ( „C” komponens)
Beszerzése indokolt esetben támogatható (szakmai tervben indokolni kell!)! Pályázatonként maximum 2 személygépkocsi: 5 személyes, 4 vagy 5 ajtós – bruttó 4 M Ft/szgk., indokolt esetben összkerék-meghajtású szgk. – maximum bruttó 5 M Ft/szgk. 8/9 személy szállítására alkalmas szgk. – maximum bruttó 8 M Ft/szgk. Pályázatonként egy segédmotorkerékpár (< 50 cm3, maximum br Ft) és/vagy Pályázatonként kettő kerékpár – maximum bruttó Ft

25 Elszámolható költségek – korlátok
Előkészítés: Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes megvalósítás összes elszámolható költségének 6%-át! Projektmenedzsment költségek: A projekt menedzsmenttel kapcsolatos költség (bérek és járulékai, egyéb személyi jellegű költségek, menedzsment ellátására irányuló szakértői szolgáltatások igénybevétele: pl. monitoring, szakértői szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó megbízási díjak) a projekt ténylegesen elszámolható költségeinek legfeljebb 6 %-a lehet. Szolgáltatások: Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 10 %-át, illetve „B” és „C” komponens esetében 20%-át!

26 Elszámolható költségek – immateriális javak, ÁFA
Immateriális javak beszerzése: Szükségesek a projekt végrehajtásához, Kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, Leírható eszközöknek kell őket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltől kell őket megvásárolni, A szolgáltató eszközei közé kell sorolni őket, és legalább öt évig a támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk. 7. ÁFA, valamint más adók és közterhek: Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

27 Nem elszámolható költségek, benyújtandó pénzügyi dokumentumok
Nem elszámolható költségek: Pályázati útmutató C3 pontja szerinti költségek, összhangban a projekt keretében nem támogatható tevékenységekkel! Például: Föld, telek és ingatlanvásárlás költsége; Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás; Értékcsökkenés; A támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj. Stb. Pályázathoz benyújtandó pénzügyi dokumentumok: Projekt adatlap Elszámolható költségek és tevékenységek c. táblázat kitöltése Források Költségvetés szöveges magyarázata, segédlet Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés (tervező!)

28 Benyújtási kritériumok ellenőrzése Jogosultsági értékelés
Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése (nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot

29 Pályázat benyújtásának módja, helye, ideje
magyar nyelven, pályázati adatlapon – kitöltő program 2 példány (1 eredeti, 1 másolati) és 1 elektronikus példány zárt csomagolás, ajánlott küldemény, vagy gyorsposta (személyes benyújtásra nincs lehetőség!). Borítékon, CD-n pontosan feltűntetni: pályázati kódszám, pályázó neve, címe Cím: Észak-alföldi Operatív Program Kódszám: ÉAOP /A, vagy ÉAOP B, vagy ÉAOP C Közreműködő Szervezet: VÁTI Kht. Debreceni Területi Iroda 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6., Halköz Üzletház 1. emelet Benyújtási határidők: 2008. április május 30. (postai bélyegző) – kétfordulós pályázat, „B” és „C” komponens 2008. április 30. – július 31. – egyfordulós pályázat, „A” komponens Pályázati dokumentáció: Kérdések, észrevételek:

30 Formai követelmények:
Pályázati dokumentáció: adatlap tartalmi, alaki formájának megtartása összefűzött pályázat, oldalszámozott tartalomjegyzék, oldalszámok Adatlap és nyilatkozat aláírása: aláírásra jogosult képviselő kitöltő program alkalmazása ( tömör, pontos megfogalmazás minden rubrika kitöltése („pályázatomra nem vonatkozik”) karakterkorlát elektronikus példány – XDat fájl, CD lemez Projekt adatlap: A projekt adatlap nyomtatott, eredeti példányának tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számokat! CD-n csak XDat fálj szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító sorszámai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkóddal/sorszámokkal!

31 Jogosultsági szempontok
Abban az esetben, ha valamely jogosultsági feltétel egyértelműen nem teljesül, a pályázat a további elbírálásból kizárásra kerül! Az eddig említett szempontokon felül pl.: A pályázati útmutatóban előírt belső korlátokat (pl. projekt menedzsment, előkészítés) betartották? A projekt tevékenységei támogathatóak és nem szerepelnek a nem támogatható tevékenységek listáján. A pályázó minden kötelező tevékenységet betervezett. A pályázat az évi III. Sztv. és az évi XXXI. Gyvt. törvényben felsorolt, a pályázati útmutató szerint támogatható szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki. „B” a projekt keretében kapacitásbővítést eredményező fejlesztés történik. II. forduló: Az első fordulóban vizsgált jogosultsági szempontok ismételten ellenőrzésre kerülnek. A pályázó teljesítette a Közreműködő Szervezettel közösen meghatározott mérföldköveket és útvonaltervet.

32 Teljességi értékelés A jogosult pályázatok teljességi ellenőrzése a benyújtott projekt adatlap megfelelő kitöltésének és a szükséges dokumentumok meglétének az ellenőrzését foglalja magába. Hiányosság / jogosultság a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható, egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlásra felszólító levélben megadott határidőn belül nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a pályázat elutasításra kerül.

33 Szakmai szempontok – célok
Objektív kritériumrendszer megalkotása, a lehető legkevesebb szubjektív elemmel Tartalmazza az intézményekkel szemben elvárt: szakmai, esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági elemeket Az értékelés alapja a kitöltött Pályázati Adatlap és a Megvalósíthatósági tanulmány („B” és „C” komponens esetében)! Fontos: szöveges rész alátámasztása megfelelő adatokkal, dokumentumokkal! Az építészeti tervek műszaki leírása, eszközlista és árajánlatok, indikátortáblázatban szereplő adatok, pályázati adatlap és MT szöveges része legyenek összhangban egymással!

34 Szakmai szempontok – értékelési kategóriák
1. A pályázó környezetének értékelés 2. A pályázó szervezet értékelése 3. A projekt céljának értékelése 4. Szakmai-műszaki értékelés 4.A Szakmai-műszaki értékelés - Előnyök 5. Erőforrások (Menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) 6. Pénzügyi értékelés 7. Projektterv értékelése 8. Fenntarthatóság értékelése 9. Referenciák (nem releváns) 10. Horizontális célok értékelése 10.A Környezeti fenntarthatóság 10.B Esélyegyenlőség

35 Horizontális célok értékelése
Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőségi területekről részletes információ az Esélyegyenlőségi útmutatóban található! Legalább egy területen értékelhető vállalást kell tenni. Az adott területen belül konkretizálni kell a vállalásokat. Minimum 1 pont elérése szükséges => ha nem, a pályázat nem támogatható Maximum 5 pont adható => többletvállalások esetén is max. 5 pontot lehet elérni Környezeti fenntarthatóság: Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével végig kell gondolni: a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll az útmutatóban részletezett fenntarthatósági szempontokkal! Minimum 1 pont elérése, illetve a pályázat szempontjából értelmezhető fenntarthatósági indikátorok megadása szükséges a pályázat támogathatóságához!

36 Horizontális célok értékelése – Kire vonatkozik?
Általánosságban a szempontokat a fejlesztést megvalósító szervezetre vonatkozóan kell megadni. Ez alapesetben azonos a Pályázó szervezettel (Kedvezményezettel, projektgazdával), de bizonyos esetekben attól eltérő is lehet. Mivel a fenntarthatósági szempontok célja, hogy a projekt megvalósulás helyén, a fejlesztéssel érintett szervezeti egységnél javuljon a fenntarthatóság érvényesítése, ezért a szempontokat arra vonatkozóan kell megadni. Így: Önkormányzati fenntartású intézmények esetén a projekt által érintett fenntartott intézményre pl. bölcsőde, szociális intézmény stb. kell a fenntarthatósági szempontokat megadni.

37 GYIK Mi minősül többletszolgáltatásnak, amely a bírálatnál előnyt jelentő szempontként jelenik meg? Lehet-e telephelyenként külön pályázatot benyújtani? Ha a fenntartó jogi személyiségű kistérségi társulás, és a fejlesztéssel érintett ingatlan a társulás egyik önkormányzatának tulajdonában van,- szükséges-e hozzájáruló nyilatkozat benyújtása? A bölcsődék, családi napközik esetében csak az eszközlistában felsorolt eszközök támogathatóak a projekt keretében? Van-e lehetőség új szolgáltatás elindítására? A családi napközik esetében csak az eszközlistában felsorolt eszközök támogathatóak a projekt keretében? Milyen formai és tartalmi követelménye van a szakmai programnak? A közalapítvány mint jogi forma beletartozik-e a pályázók körébe? Támogatható tevékenység-e az új építés akkor, ha kizárólag csak a kapacitásbővítés indokolja?

38 Köszönjük a megtisztelő figyelmet! jgeber@vati.hu (Géber János)
A pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánunk! Elérhetőségeink: (Géber János) Pályázati felhívás:


Letölteni ppt "Információs nap – Debrecen, május 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések