Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Phare hatása a regionális intézményrendszer fejlődésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Phare hatása a regionális intézményrendszer fejlődésére."— Előadás másolata:

1 Phare hatása a regionális intézményrendszer fejlődésére

2 Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

3 A PHARE intézményfejlesztési programok a közösségi joganyag átvételét segítették, illetve azon intézmények kiépítését és megerősítését támogatták, melyek a harmonizált magyar jogszabályok és a közvetlenül alkalmazandó Európai Uniós normák alkalmazásáért, betartásáért, és ellenőrzéséért felelősek. Az intézményfejlesztés kategóriájába háromféle tevékenység tartozott: 1.Twinning program ennek keretében egy magyar szerv egy hozzá hasonló feladatot ellátó tagállami hivatallal, minisztériummal köt együttműködési megállapodást. A tagállambéli hivatal egy vagy több munkatársát 12-18 hónapra Magyarországra küldi (Pre-Accession Adviser, PAA), hogy a partnerszervezet munkatársainak felkészítését a helyszínen szervezze és koordinálja. 2. rövid távú szakértői tanácsadás 3. képzési programok (PAA segítségével) A PHARE programok intézményfejlesztési hatásai a támogatási időszakban megvalósuló programok, projektek eredményeiként összegezhetők. PHARE intézményfejlesztési programok

4 Phare programok pénzügyi háttere 4. A leszerződött összeg százalékában Forrás: NFÜ, 2007

5 Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

6 Phare programok 1992-95 1992: Phare Kísérleti program  Szabolcs-Sz.-B. és Borsod-A.-Z. megyékben 4,5 M ECU  Legfontosabb eredménye az új típusú intézmények (Megyei Területfejlesztési Tanácsok és a Megyei Területfejlesztési Ügynökségek) részvételének tesztelése a programok megvalósításában. HU9507 sz. Phare területfejlesztési program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  A program megvalósítása négy fő területre koncentrált: 1.képességfejlesztés, 2.kistérség-fejlesztés, 3.vállalkozásfejlesztés, 4. turizmusfejlesztés. Jellegadó projektek:  Tiszaújváros és térsége fejlesztési stratégiája Dél-Borsod komplex fejlesztési stratégiája  Ózd, Nádasd és Hangonyvölgyi mikrokörzet fejlesztési stratégiája  Együttműködés Abaúj idegenforgalmának fejlesztéséért (Abaúj területfejlesztési Önkormányzati Szövetség)  A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet komplex ökoturisztikai fejlesztése (Tiszatáj Környezet és Természetvédelmi Alapítvány)

7 HU9606 sz. Phare területfejlesztési program (10 M Euró) A kapacitásfejlesztés célja a regionális fejlesztési ügynökségek és fejlesztési tanácsok munkatársainak képzése Fiatal szakértők képzésének keretében területfejlesztési szakemberek készülhettek fel.(Young Expert Scheme) A regionális statisztikai rendszer fejlesztése A hosszú távú munkanélküliség kezelésének kísérleti projektjének célja a munkahelyteremtés volt azáltal, hogy az önfenntartó kisvállalkozások létrejöttét támogatták. Programozás a kísérleti régiókban: –Dél-Alföld, –Dél-Dunántúl Phare programok 1996

8 HU9705 sz. Phare területfejlesztési program (34 M Euró) A program célkitűzése az EU csatlakozásra történő felkészítés Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl régiókban a társadalmi- gazdasági különbségek mérséklésével és területfejlesztési intézményrendszer továbbfejlesztésével. Jellegadó projektek: HU9705-0203-0012 Akkreditált területfejlesztési és gazdaságfejlesztési menedzserképző program HU9705-0203-0014 Területfejlesztési szakképzési program fejlesztése HU9705-02-01-0035 Önkormányzati tisztségviselők, képviselők és köztisztviselők továbbképzése Phare programok 1997

9 HU9808 Speciális Felkészítő Program (SPP Non twinning) Strukturális Alapok fogadására 7 m Euró támogatás az ISPA, SAPARD, és 2000-től a Phare, továbbá a csatlakozás után igénybe vehető Strukturális és Kohéziós Alapok működtetésére való személyi és intézményi felkészülés számára. Komponensei: A közigazgatás területfejlesztési szervezeteit felkészítő tanácsadás 2,6 millió Euró - (DATAR twinning-projektek). Rövid távú szakértői tanácsadás, képzések, munkaértekezletek és tanulmányutak szervezése - 2,4 millió Euró (non-twinning). Kísérleti jellegű, integrált területfejlesztési projektek - 2 millió Euró HU9803-02 Intézményi és adminisztratív kapacitások megerősítése – (1,09 M Euró) A támogatási programok megfelelő menedzselése érdekében információtechnológiai (IT) monitoring rendszer jött létre. Phare programok 1998

10 HU9918 sz. Phare területfejlesztési program (2,5 m Euró) A Projekttervezést Segítő Alap (Project Preparation Facility) a Phare 2000 és a Phare 2001 programok keretében tervezett –támogatási konstrukciók hatékony előkészítését, –a tenderdokumentációk összeállítását segítették. HU0008-01 Regionális Felkészítő Program (RPP) feladata 1.a regionális fejlesztési programok tervezésében és végrehajtásában érintett apparátus képzése 2.hosszú távon is fenntartható képzési kapacitások kialakítása minden régióban. Az SPP és RPP programokban francia, olasz, spanyol, brit, német, holland, finn, osztrák szakértők vettek részt. Phare programok 1999-2000

11 Az RPP-ről részletesebben A program 2001. október - 2003. április között valósult meg, komponensei: A)Regionális programozás a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) elkészítéséhez nyújt segítséget háttérdokumentumok készítésével, anyagok véleményezésével, érdekcsoportok bevonását segítette elő a programozási feladatokba, továbbá mintaprojektek, integrált projektek kidolgozása is megtörtént. B) Intézményfejlesztés során megvalósítási és monitoring struktúrák (MEMOR rendszer) kialakítása az RFÜ-knél, a megyékben, ill. a kistérségekben szakértői támogatással. Eljárási irányvonalak készültek és képzések zajlottak a Strukturális Alapok működéséről. C) Kapacitásfejlesztés keretében RPP Partnerségi munkacsoportokat hoztak létre tematikus vagy területi alapon a köz-, a magán- és az önkéntes szféra részvételével. A KKV-k számára a beruházásokat vonzó intézkedéseken keresztül, ill. az ezekhez kapcsolódó pénzügyi eszközök megfogalmazásával támogatja a program, illetve az üzleti vállalkozásokat támogató intézmények erősítése történt. D) Fenntartható képzési struktúra célja, hogy hosszú távon olyan területfejlesztési szakemberek képzésére nyíljon lehetőség, akik a Strukturális Alapokról magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, és azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

12 Phare programok 2001 HU0105-01 Strukturális Alapok fogadására való felkészülés befejezése (SPP II) – 6 M Euró A Strukturális Alapok fogadására történő intézményi felkészülés folytatását és egyben befejezését is jelentette. 3 komponensből épült fel: 1.A programozás folytatása, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése, a szervezetfejlesztés keretében a Strukturális Alapokból támogatható operatív programok végrehajtó hatóságainak, valamint a program monitoring bizottságainak kialakítása. (Project Generation Facility – PGF) 2.Az ISPA, mint a jövőbeli Kohéziós Alap megvalósító ügynökségeinek szervezetfejlesztése. 3.A közpénzek felhasználásának pénzügyi menedzsmentje és ellenőrzési rendszereinek, valamint belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. HU0102-07 Közintézmények felkészítése a csatlakozásra (Twinning Light Facility) – (0,8 m Euró) A csatlakozási tárgyalások során felmerülő egyes sürgető és előre nem látott intézményfejlesztési feladatokat végezte el.

13 Phare 2002-03 intézményfejlesztési projektek 1. 2002/000-180-03-01 Felkészülés az Interreg Közösségi kezdeményezés végrehajtására - 2,6 M Euró Jellegadó projektjei: A 2002/000-180-03-01/01 Twinning Light projekt legfontosabb céljai: –az INTERREG programok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok átadása a tagállamok részéről, –a programmenedzsmenthez szükséges dokumentumok INTERREG követelmények szerinti elkészítésében való segítségnyújtás, valamint –az INTERREG programok végrehajtásában dolgozó szakemberek képzése szerepelt. –A szakértők az intézményfejlesztés, a programozás, a pénzügyi menedzsment, a monitoring és az információs tevékenység fejlesztése terén nyújtottak segítséget. –A projekt keretében dániai tanulmányúton 20 fő vett részt a VÁTI Kht. részéről. A szakértők további három 1-1 napos képzést tartottak az új INTERREG IIIA programokkal kapcsolatban. 2002/000-180-03-01/02 Szakértői segítségnyújtás az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés végrehajtására történő felkészüléshez projekt célja –a helyi és regionális szervezetek és lehetséges kedvezményezettek felkészítése Interreg projektek fejlesztésére és sikeres megvalósítására. –Elkészült egy információs kiadvány és egy kézikönyv, és megrendezésre került 7 regionális konferencia.

14 Phare 2002-03 intézményfejlesztési projektek 2. HU2002/180-06-01Intézményfejlesztesi Alap: –Phare EDIS II. - III. folyamat támogatására (3 m Euró) HU2002/000-315-01-03 Projekt-előkészítő Alap (PEA vagy PGF) (25,769 mEuró) Az Európa Pályázat Előkészítő Alap: Célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése volt, amelyek illeszkednek a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz és a csatlakozással megnyíló EU források elnyerése esetén megvalósíthatóak. A PEA nem közvetlen anyagi támogatást nyújtott a projekt ötletek megvalósításához, hanem tanácsadási szolgáltatás keretében szakértői segítséget, amelynek eredményeként a kiválasztott projektötletekből az EU-csatlakozás után tökéletesen előkészített pályázatok születhetnek. HU2002/000-585 EDIS program Magyarországért - Horizontális program 2003/004-347-04-01 Intézményfejlesztési Alap 2003 - Célja az Interreg program támogatásához, végrehajtásához kapcsolódó felkészülési, előkészítési feladatok támogatása

15 Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

16 Hatások 1. A PHARE-ból megvalósuló intézményfejlesztési programok, projektek a regionális intézményrendszer egészének fejlődésében a - Phare beruházási támogatásait kiegészítve, azok hatásait ténylegesen erősítve – a következő lényeges hatásokkal bírtak: A hazai területfejlesztési intézményrendszer központi, regionális, kistérségi és helyi szereplőinek fejlesztése, s ennek eredményeként –központi szinten a területfejlesztés államigazgatási súlyának, koordinációs szerepének megerősítése –a regionális és térségi szintű területfejlesztési szereplők fejlesztése révén a területi tervezési, fejlesztési (forráselosztási) folyamatok közösségi normákat, standardokat követő gyakorlatának a meghonosítása, professzionalizálása ezáltal közvetve a magyar decentralizációs folyamatok elősegítése- RFT-k, regionális tematikus fórumok, kistréségi szereplők támogatása –az érintett szervezetek fejlesztésének támogatásával egy fenntartható szakmai képzési struktúra kialakításában való közreműködés A hazai program-végrehajtási szervezetek felkészítése és a szükséges hazai kapacitások kialakítása – „learning by doing”

17 Hatások 2. A területfejlesztés és a hazai fejlesztéspolitika különböző szintjeinek, szervezeteinek kapacitásépítése –Területfejlesztési, területi tervezési, regionális- és térségi fejlesztési, projektfejlesztési, monitoring, program-végrehajtási, pénzügyi, belső ellenőrzési, információszolgáltatási szakemberek képzése, továbbképzése, szakmai csereprogramok, tanácsadás támogatása az érintett szervezeteknél ezen belül kiemelten a regionális operatív programokban résztvevő szereplőknél. –a fentiekhez kapcsolódóan tudás-transzfer a területi tervezés és programozás, a térségi fejlesztési, támogatási programok végrehajtása, és a kapcsolódó projektfejlesztés területén –Térségi és tematikus partnerségi kapcsolatok, szervezeti együttműködések kialakítása, fejlesztése és ezáltal számos, a későbbi programokban hangsúlyos fejlesztési céllá érett innovatív kezdeményezés támogatása – klaszterek, innováció stb. A hazai dekoncentráció folyamatának támogatása kiemelten a közigazgatás területi szerveinek szakmai megerősítésén keresztül – pl. minisztériumok dekoncentrált szervei, VÁTI kht. Területi hálózata

18 A tényleges eredmények és hatások mérésére szükséges átfogó PHARE értékelés Nem készült még a hazai területi Phare programok teljes időszakát felölelő értékelési munka Különösen indokolt egy olyan átfogó értékelési feladat elvégzése, amely a magyarországi területi Phare programok teljes időszakát vizsgálja, az eredmények, a területi és intézményi hatások értékelésére törekszik, ezen belül kiterjed 1.a teljes időszakot átfogó, területi és tematikus hatásértékelésre, 2.a Phare programok hatására regionális intézményrendszerre illetve a területfejlesztésben működő partnerségi hálózatokra gyakorolt hatására, 3.a PHARE-ban megvalósult nagyprojekteket és azok területi hatásait vizsgáló mintavétel alapú projektértékelésekre, 4. legutolsó (2002-2003-as) területi Phare programok (Phare Orpheus, INTERREG-Phare, Phare-CBC és Külső határok menti kezdeményezés) egységes eredményértékelésére

19 Köszönöm tisztelt figyelmüket! Polgár Tibor Nyugat-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség


Letölteni ppt "Phare hatása a regionális intézményrendszer fejlődésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések