Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ugrás az első oldalra AZ ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSRE, A REGIONALIZMUS ERŐSŐDÉSÉRE.. 2007. Október 5. Dr. Szaló Péter szakállamtitkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ugrás az első oldalra AZ ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSRE, A REGIONALIZMUS ERŐSŐDÉSÉRE.. 2007. Október 5. Dr. Szaló Péter szakállamtitkár."— Előadás másolata:

1 Ugrás az első oldalra AZ ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSRE, A REGIONALIZMUS ERŐSŐDÉSÉRE.. 2007. Október 5. Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

2 Ugrás az első oldalra n Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban n Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma n Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

3 Ugrás az első oldalra A PHARE intézményfejlesztési programok a közösségi joganyag átvételét segítették, illetve azon intézmények kiépítését és megerősítését támogatták, melyek a harmonizált magyar jogszabályok és az Európai Uniós normák alkalmazásáért, betartásáért és ellenőrzéséért felelősek. Az intézményfejlesztés kategóriájába háromféle tevékenység tartozott: 1.Twinning program A tagállambéli hivatal egy vagy több munkatársát 12-18 hónapra Magyarországra küldi (Pre-Accession Adviser, PAA), hogy a partnerszervezet munkatársainak felkészítését a helyszínen szervezze és koordinálja. 2. Rövid távú szakértői tanácsadás 3. Képzési programok (PAA segítségével) A PHARE programok intézményfejlesztési hatásai a támogatási időszakban megvalósuló programok, projektek eredményeiként összegezhetők. PHARE intézményfejlesztési programok

4 Ugrás az első oldalra Phare programok pénzügyi háttere 4. A leszerződött összeg százalékában Forrás: NFÜ, 2007

5 Ugrás az első oldalra Forrás : KSzE További adatok:

6 Ugrás az első oldalra Forrás : KSzE

7 Ugrás az első oldalra n Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban n Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma n Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

8 Ugrás az első oldalra Phare programok 1992-95 1992: Phare Kísérleti program  Szabolcs-Sz.-B. és Borsod-A.-Z. megyékben 4,5 M ECU  Legfontosabb eredménye az új típusú intézmények (Megyei Területfejlesztési Tanácsok és a Megyei Területfejlesztési Ügynökségek) részvétele a programok megvalósításában. HU9507 sz. Phare területfejlesztési program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  a gazdasági szerkezetátalakítást segítette az integrált és decentralizált területfejlesztési programok megvalósításával. A program megvalósítása négy fő területre koncentrált: 1. képességfejlesztés, 2. kistérség-fejlesztés, 3. vállalkozásfejlesztés, 4. turizmusfejlesztés. Jellegadó projektek:  Tiszaújváros és térsége fejlesztési stratégiája Dél-Borsod komplex fejlesztési stratégiája  Ózd, Nádasd és Hangonyvölgyi mikrokörzet fejlesztési stratégiája  Együttműködés Abaúj idegenforgalmának fejlesztéséért (Abaúj területfejlesztési Önkormányzati Szövetség)  A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet komplex ökoturisztikai fejlesztése (Tiszatáj Környezet és Természetvédelmi Alapítvány)

9 Ugrás az első oldalra HU9606 sz. Phare területfejlesztési program (10 M Euró) n A regionális fejlesztési ügynökségek és fejlesztési tanácsok munkatársainak képzése n Fiatal szakértők képzése keretében területfejlesztési szakemberek felkészítése.(Young Expert Scheme) n A regionális statisztikai rendszer fejlesztése n A hosszú távú munkanélküliség kezelésének kísérleti projektjének célja a munkahelyteremtés volt azáltal, hogy az önfenntartó kisvállalkozások létrejöttét támogatták. n Programozás a kísérleti régiókban: u Dél-Alföld, u Dél-Dunántúl Phare programok 1996

10 Ugrás az első oldalra HU9705 sz. Phare területfejlesztési program (34 M Euró) n A program célkitűzése az EU csatlakozásra történő felkészítés Észak- Magyarország és Dél-Dunántúl régiókban a társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésével és területfejlesztési intézményrendszer továbbfejlesztésével. Jellegadó projektek: n HU9705-0203-0012 Akkreditált területfejlesztési és gazdaságfejlesztési menedzserképző program n HU9705-0203-0014 Területfejlesztési szakképzési program fejlesztése n HU9705-02-01-0035 Önkormányzati tisztségviselők, képviselők és köztisztviselők továbbképzése Phare programok 1997

11 Ugrás az első oldalra HU9808 Speciális Felkészítő Program (SPP Non twinning) a Strukturális Alapok fogadására 7 m Euró támogatás az Előcsatlakozási Alapok, illetve a Strukturális és Kohéziós Alapok működtetésére való személyi és intézményi felkészülés számára. Komponensei: n A közigazgatás területfejlesztési szervezeteit felkészítő tanácsadás 2,6 millió Euró - (DATAR twinning-projektek). n Rövid távú szakértői tanácsadás, képzések, munkaértekezletek és tanulmányutak szervezése - 2,4 millió Euró (non-twinning). n Kísérleti jellegű, integrált területfejlesztési projektek - 2 millió Euró HU9803-02 Intézményi és adminisztratív kapacitások megerősítése – (1,09 M Euró) A támogatási programok megfelelő menedzselése érdekében információtechnológiai (IT) monitoring rendszer jött létre. Phare programok 1998

12 Ugrás az első oldalra HU9918 sz. Phare területfejlesztési program (2,5 m Euró) n A Projekttervezést Segítő Alap (Project Preparation Facility) a Phare 2000 és a Phare 2001 programok keretében tervezett u támogatási konstrukciók hatékony előkészítését, u a tenderdokumentációk összeállítását segítették. HU0008-01 Regionális Felkészítő Program (RPP) feladata 1. a regionális fejlesztési programok tervezésében és végrehajtásában érintett apparátus képzése 2. hosszú távon is fenntartható képzési kapacitások kialakítása minden régióban. Az SPP és RPP programokban francia, olasz, spanyol, brit, német, holland, finn, osztrák szakértők vettek részt. Phare programok 1999-2000

13 Ugrás az első oldalra Az RPP részletesen.. A program 2001. október - 2003. április között valósult meg, komponensei: A)Regionális programozás a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) elkészítéséhez nyújt segítséget háttérdokumentumok készítésével, anyagok véleményezésével, érdekcsoportok bevonását segítette elő a programozási feladatokba, továbbá mintaprojektek, integrált projektek kidolgozása is megtörtént. B) Intézményfejlesztés során megvalósítási és monitoring struktúrák kialakítása az RFÜ-knél, a megyékben, ill. a kistérségekben szakértői támogatással. Eljárási irányvonalak készítése és képzések történtek a Strukturális Alapok működéséről. C) Kapacitásfejlesztés keretében RPP Partnerségi munkacsoportokat hoztak létre tematikus vagy területi alapon a köz-, a magán- és az önkéntes szféra részvételével. A KKV-k számára a beruházásokat vonzó intézkedéseken keresztül, ill. az ezekhez kapcsolódó pénzügyi eszközök megfogalmazásával támogatja a program, illetve az üzleti vállalkozásokat támogató intézmények erősítése történt. D) Fenntartható képzési struktúra célja, hogy hosszú távon olyan területfejlesztési szakemberek képzésére nyíljon lehetőség, akik a Strukturális Alapokról magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítanak el, és azokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják.

14 Ugrás az első oldalra Az RPP eredményei Az „A” komponens keretében létrejöttek a regionális és tematikus munkacsoportok, melyek a TOP és a regionális tervezés témaköreit vitatták meg szakértők irányelvei alapján. A régiók jelentős támogatást kaptak a Nemzeti Fejlesztési Terv, a TOP és az Ágazati Operatív Programok tervezetéhez való hozzájárulásuk megalkotásához. A „B” komponens keretében megtörtént a MEMOR felmérése és a Strukturális Alapok működésére vonatkozó képzések. Tanulmányúton vettek részt a Regionális Fejlesztési Ügynökségek képviselői. A „C” komponens keretében n Partnerségi munkacsoportok jöttek létre tematikus, illetve területi alapon a köz-, a magán- és a civil szféra részvételével. n Elkészült a Regionális Információs Rendszer (IRIS) megvalósíthatósági tanulmánya, illetve a felkészülést segítő képzések a horizontális követelményekről. n A „Project Pipeline” megismertette a fejlesztési ügynökségek és tanácsok, önkormányzatok és helyi szervezeteket a projektgenerálás és projekt menedzsmenttechnikáival. n Kampányt zajlott a Strukturális Alapok által a kis-és középvállalkozások számára nyújtott lehetőségekről. A „D” komponens keretében elkészült „Előzetes javaslat” a régiókban kialakítandó, fenntartható képzési rendszerhez és a integrált regionális információs rendszer (IRIS) megvalósíthatósági tanulmánya és feladat-meghatározása.

15 Ugrás az első oldalra Phare programok 2001 HU0105-01 Strukturális Alapok fogadására való felkészülés befejezése (SPP II) – 6 M Euró A Strukturális Alapok fogadására történő intézményi felkészülés folytatását és egyben befejezését is jelentette. 3 komponensből épült fel: 1. A programozás folytatása, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése, a szervezetfejlesztés keretében a Strukturális Alapokból támogatható operatív programok végrehajtó hatóságainak, valamint a program monitoring bizottságainak kialakítása. (Project Generation Facility – PGF) 2. Az ISPA, mint a jövőbeli Kohéziós Alap megvalósító ügynökségeinek szervezetfejlesztése. 3. A közpénzek felhasználásának pénzügyi menedzsmentje és ellenőrzési rendszereinek, valamint belső ellenőrzési rendszerének kialakítása. HU0102-07 Közintézmények felkészítése a csatlakozásra (Twinning Light Facility) – (0,8 m Euró) A csatlakozási tárgyalások során felmerülő egyes sürgető és előre nem látott intézményfejlesztési feladatokat végezte el.

16 Ugrás az első oldalra Phare 2002-03 intézményfejlesztési projektek 1. n 2002/000-180-03-01 Felkészülés az Interreg Közösségi kezdeményezés végrehajtására - 2,6 M Euró n Jellegadó projektjei: n A 2002/000-180-03-01/01 Twinning Light projekt legfontosabb céljai: u az INTERREG programok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok átadása a tagállamok részéről, u a programmenedzsmenthez szükséges dokumentumok INTERREG követelmények szerinti elkészítésében való segítségnyújtás, valamint u az INTERREG programok végrehajtásában dolgozó szakemberek képzése szerepelt. u A szakértők az intézményfejlesztés, a programozás, a pénzügyi menedzsment, a monitoring és az információs tevékenység fejlesztése terén nyújtottak segítséget. u A projekt keretében dániai tanulmányúton 20 fő vett részt a VÁTI Kht. részéről. A szakértők további három 1-1 napos képzést tartottak az új INTERREG IIIA programokkal kapcsolatban. n 2002/000-180-03-01/02 Szakértői segítségnyújtás az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés végrehajtására történő felkészüléshez projekt célja u a helyi és regionális szervezetek és lehetséges kedvezményezettek felkészítése Interreg projektek fejlesztésére és sikeres megvalósítására. u Elkészült egy információs kiadvány és egy kézikönyv, és megrendezésre került 7 regionális konferencia.

17 Ugrás az első oldalra Phare 2002-03 intézményfejlesztési projektek 2. n HU2002/180-06-01Intézményfejlesztesi Alap: u Phare EDIS II. - III. folyamat támogatására (3 m Euró) n HU2002/000-315-01-03 Projekt-előkészítő Alap (PEA vagy PGF) (25,769 mEuró) Az Európa Pályázat Előkészítő Alap célja olyan színvonalas projektek teljes körű előkészítése, amelyek illeszkednek a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz és a csatlakozással megnyíló EU források elnyerése esetén megvalósíthatóak. A PEA nem közvetlen anyagi támogatást nyújt a projekt ötletek megvalósításához, hanem tanácsadási szolgáltatás keretében szakértői segítséget, amelynek eredményeként a kiválasztott projektötletekből az EU-csatlakozás után tökéletesen előkészített pályázatok születhetnek. n További intézményfejlesztési projektek: u HU2002/000-585 EDIS program Magyarországért (Horizontális program)

18 Ugrás az első oldalra Intézményfejlesztési Alap 2003 2003/004-347-04-01 Intézményfejlesztési Alap 2003 4,2 M Euró Célja az Interreg program támogatásához, végrehajtásához kapcsolódó felkészülési, előkészítési feladatok támogatása:  2003/004-347-05-02/1 F TA az INTERREG program támogatásához  2003/004-347-05-02/2/3/4/5/6 F INTERREG közösségi kezdeményezés végrehajtására való felkészülés

19 Ugrás az első oldalra Phare utáni átmeneti időszakban… Az Átmeneti Támogatás (Transition Facility) n A 2004-06 között az Európai Unió az „Átmeneti Támogatás” finanszírozási formát biztosította a csatlakozó tagállamok számára a belépést közvetlenül követő időszak problémáinak elhárítása érdekében. u Ez a támogatási forma, ami mind célkitűzései, mind eljárásrendje tekintetében a Phare intézményfejlesztési fejezet továbbélésének tekinthető. n Az Átmeneti Támogatás célja u az adminisztratív és intézményi kapacitás megerősítése azokon a területeken, amelyek felkészültsége elmarad a régi tagállamokétól. u Elvben, a Csatlakozási Okmányban meghatározott területek mindegyikén felhasználható, de mindenekelőtt azon hiányosságok gyors és célzott fölszámolásához kíván segítséget nyújtani, amelyeket a 2003 novemberében az Európai Bizottság által elkészített Átfogó Monitoring Jelentés tárt fel. Hazai társfinanszírozás nélkül!

20 Ugrás az első oldalra n Phare Programok intézményfejlesztési céllal 1992 és 2003 között dióhéjban n Az intézményfejlesztési Phare Programok tartalma n Az intézményfejlesztési Phare Programok intézményi hatásai

21 Ugrás az első oldalra A legfontosabb hatások 1. A PHARE-ból megvalósuló programok, projektek a regionális intézményrendszer egészének fejlődésében mindenekelőtt a következő területeken fejtették ki hatásaikat: u A hazai területfejlesztési intézményrendszer központi és területi szintű intézményi fejlesztése, kapacitásbővítése, s ennek eredményeként F központi szinten a területfejlesztés államigazgatási súlyának, koordinációs szerepének megerősítése (kiemelten a VÁTI PHARE központi végrehajtási koordinációs szerepének az érvényesítésével) F a térségi szintű területfejlesztési intézményfejlesztések révén a területi tervezési, fejlesztési folyamatok közösségi normákat, standardokat követő gyakorlatának a meghonosítása, s közvetve a magyar decentralizációs folyamatok támogatása (kiemelten régiók és megyék szakmai és intézményi fejlesztései keretében) F az érintett szervezetek fejlesztésének támogatásával a fenntartható képzési struktúra kialakításában való közreműködés u A hazai program-végrehajtási szervezetek felkészítése és a szükséges hazai kapacitások kialakítása F EU csatlakozásra, Strukturális Alapok felhasználására történő intézményi felkészítés, intézményfejlesztés támogatása révén (kiemelten Előcsatlakozási Alapok, Strukturális Alapok intézményi felkészülése, állami szervezetek fejlesztése)

22 Ugrás az első oldalra A legfontosabb hatások 2. n A hazai dekoncentráció folyamatának támogatása kiemelten a közigazgatás területi szerveinek fejlesztésével n Humánerőforrás fejlesztés, kapacitásfejlesztés a területfejlesztés és a hazai fejlesztéspolitika különböző szintjein és szervezeteiben u Területfejlesztési, területi tervezési, regionális- és térségi fejlesztési, projektfejlesztési, monitoring, program-végrehajtási, pénzügyi, belső ellenőrzési, információszolgáltatási szakemberek képzése, továbbképzése, szakmai csereprogramok, tanácsadás támogatása u a fentiekhez kapcsolódóan tudás-transzfer területi tervezés- programozás, térségi fejlesztési, támogatási programok végrehajtása, projektfejlesztés területén u Térségi és tematikus partnerségi kapcsolatok, szervezetek kialakítása, fejlesztése u kiemelten térségi fejlesztési szervezetek, önkormányzatok, gazdasági és civil szereplők, szakmai, érdekképviseleti szervezetek közötti fejlesztési, társadalmi partnerségi kapcsolatok támogatásának eredményeként

23 Ugrás az első oldalra A tényleges eredmények és hatások mérésére szükséges: egy átfogó PHARE értékelés n Eddig nem készült még a hazai területi Phare programok teljes időszakát felölelő értékelési munka n Különösen indokolt egy olyan átfogó értékelési feladat megfogalmazása, amely a magyarországi területi Phare programok teljes időszakát veszi górcső alá és döntően a tényleges eredmények és hatások bemutatására, értékelésére törekszik a területi szempontok figyelembevételével u Az értékelésnek kiemelten ki kell terjednie: 1. egy átfogó területi tematikus hatásértékelésre ezen belül többek között kitérve a Phare programok hatására regionális intézményrendszer fejlődésére 2. egy a PHARE kiemelt nagyprojektek területi hatásait vizsgáló projektértékelésre, valamint 3. a legutolsó (2002-2003-as) területi Phare programok (Phare-Orpheus, INTERREG-Phare, Phare-CBC és Külső határok menti kezdeményezés) egységes eredményértékelésére

24 Ugrás az első oldalra Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ugrás az első oldalra AZ ELŐCSATLAKOZÁSI ALAPOK HATÁSA A REGIONÁLIS FEJLŐDÉSRE, A REGIONALIZMUS ERŐSŐDÉSÉRE.. 2007. Október 5. Dr. Szaló Péter szakállamtitkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések