Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-2008-4.2.1.A és Szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-2008-4.2.1.A és Szociális."— Előadás másolata:

1 1 Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-2008-4.2.1.A és Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztésének támogatása ÉMOP-2008-4.2.1.B.C jelű pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan felmerülő kérdések áttekintése Fojtán Gergely Információs nap – Miskolc, 2008. május 7.

2 2 ÉMOP-2008-4.2.1.A ÉMOP-2008-4.2.1.B.C Kérdés: A pályázati útmutató C1.2 pontjában választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok pontjában leírt azon feltételt hogyan kell értelmezni, hogy előnyt élvez az a projekt, amely a kötelező szociális és gyermekjóléti önkormányzati feladatok mellett további szolgáltatást szervez, nyújt? Mi számít további szolgáltatásnak, mire lehet többletpontot kapni? Válasz: Többletpont abban az esetben kapható, amennyiben a pályázó olyan szociális alapszolgáltatást és/vagy gyermekjóléti alapellátást is biztosít többletszolgáltatásként, amelyet az adott település lakosságszáma alapján nem lenne kötelezően megvalósítandó. Tehát többletpont is csak a szociális és/vagy a gyermekjóléti törvény hatálya alá tartozó tevékenységek megvalósítása esetén adható, egyéb kiegészítő tevékenységek esetén nem.

3 3 ÉMOP-2008-4.2.1.A Kérdés: A családi napközik esetében csak az eszközlistában felsorolt eszközök támogathatóak a projekt keretében? Válasz: Családi napközik létrehozása esetén (amelyeknél a pályázati útmutató szerint az infrastrukturális fejlesztés is támogatható) az épület bővítéséhez, felújításához, építéséhez (amennyiben a pályázati útmutató ezt lehetővé teszi), valamint a pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelő akadálymentesítéséhez szükséges eszközbeszerzés – így például az európai szabványoknak megfelelő főzőkonyha kialakításához szükséges eszközök beszerzése – megengedett, amennyiben a projekt célja ezt indokolja. Ami nem támogatható, az a fogyasztási cikkek, fogyó eszközök, készletek beszerzése. A pályázati útmutató mellékletében található eszközlista a szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó javasolt eszközök felsorolását tartalmazza.

4 4 Családi napközi Sok kérdés érkezik a „csana” kérdéskörben Áttekintés röviden: ÉMOP-2008-4.2.1.A: –3 fajta családi napközi létesítésének lehetősége –Ezen konstrukció keretében kizárólag új családi napközi létesítése támogatható.

5 5 Családi napközi 1) Az első esetben Önkormányzat saját feladatellátásban végzendő feladatként, vagy önkormányzatnak a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében, de önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló fejlesztés esetén pályázhat. Ebben az esetben önkormányzat lehet a pályázó, valamint ebben az esetben van lehetőség arra, hogy az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanán felújítás, bővítés illetve a családi napközi létesítéséhez szükséges eszközbeszerzést megvalósítsa. A hangsúly azon van, hogy lehetséges infrastrukturális fejlesztés is, de csak önkormányzati tulajdon és önkormányzati pályázat esetén.

6 6 Családi napközi 2) A második esetben a B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet saját feladatellátásban végzendő feladatként pályázhat új családi napközik létrehozásához szükséges eszközbeszerzésre, kivéve az építés, átalakítás, bővítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségeit, melyek nem elszámolhatóak. Ebben az esetben fontos, hogy a pályázó lehet B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezet, pl. egy egyesület, de kizárólag eszközbeszerzést valósíthat meg, infrastrukturális fejlesztést nem.

7 7 Családi napközi 3) A harmadik esetben az Önkormányzat B1. 4. és 5. pontban meghatározott szervezettel kötött feladatellátási szerződés keretében pályázhat új családi napközik létesítéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A beszerzett eszközök az utánkövetési időszak végéig a pályázó önkormányzat tulajdonában maradnak, a családi napközit működtető civil szervezetek számára az önkormányzat ingyenes használatra átadja. Ennél a lehetőségnél szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy itt is csak eszközbeszerzés támogatható, az építés, átalakítás, bővítés, felújítás és ingatlanvásárlás költségei nem elszámolhatóak, valamint az önkormányzat lehet a pályázó.

8 8 Családi napközi Kérdés: Családi napközik esetében milyen összefüggés van a két felhívás között? Válasz: A két kiírás közvetve, tartalmilag kapcsolódik egymáshoz, hiszen célja átfogó, a szociális jellegű ellátások fejlesztése. Azonban ezen túl, közvetlen, projektszintű egymásra épülés nincs. A két komponens közötti – családi napközit érintő - különbség a következő: ÉMOP-2008-4.2.1.A: a családi napközi létesítése, mint önálló projekt elem, valósulhat meg, a fent leírt körülmények figyelembe vételével. Az „A” komponens esetében azonban hálózatos formában kell a családi napköziket létrehozni az útmutatóban szereplő feltételek szerint. ÉMOP-2008-4.2.1.B.C.: a „C” komponens is lehetőséget biztosít a családi napközik létrehozására. Azonban! A projekt keretében tervezett fejlesztés komplex fejlesztés keretében valósítható meg. Komplex fejlesztés: a szociális alapszolgáltatásokból és gyermekjóléti alapellátásokból tetszőlegesen kiválasztott három szolgáltatástípus megvalósítása. Ennek alapján a komplex fejlesztés részeként támogatható alaptevékenység lehet a családi napközi létrehozása.

9 9 ÉMOP-2008-4.2.1.B.C Kérdés A bölcsődék esetében csak az eszközlistában felsorolt eszközök támogathatóak a projekt keretében? Válasz Bölcsődék fejlesztése, továbbá családi napközik létrehozása esetén (amelyeknél a pályázati útmutató szerint az infrastrukturális fejlesztés is támogatható) az épület bővítéséhez, felújításához, építéséhez (amennyiben a pályázati útmutató ezt lehetővé teszi), valamint a pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelő akadálymentesítéséhez szükséges eszközbeszerzés – így például az európai szabványoknak megfelelő főzőkonyha kialakításához szükséges eszközök beszerzése – megengedett, amennyiben a projekt célja ezt indokolja. Ami nem támogatható, az a fogyasztási cikkek, fogyó eszközök, készletek beszerzése. A pályázati útmutató mellékletében található eszközlista a szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó javasolt eszközök felsorolását tartalmazza.

10 10 ÉMOP-2008-4.2.1.A ÉMOP-2008-4.2.1.B.C Kérdés: Magánszemély nyújthat be pályázatot? Válasz: A jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely: a) természetes személy, b) profit-orientált gazdasági társaság, c) 2007. január 1. után létrejött non-profit szervezet.

11 11 ÉMOP-2008-4.2.1.A ÉMOP-2008-4.2.1.B.C Kérdés: A fejleszteni kívánt ingatlan tulajdonjoga nem teljes mértékben a pályázni kívánó szervezet tulajdonában van. Pályázhat-e így. Válasz: Nem saját tulajdonú ingatlanon történő beruházás csak akkor támogatható, ha az ingatlan önkormányzati tulajdonú.

12 12 ÉMOP-2008-4.2.1.B.C „B” komponens – bölcsőde fejlesztés Csak kapacitásbővítést eredményező fejlesztés támogatható! 2008. április 10-én megjelent közlemény alapján: „Amennyiben a fejleszteni kívánt bölcsődei ellátását nyújtó intézmény több telephelyen működik, a kapacitásbővítésre vonatkozó előírásnak minden egyes telephely esetében meg kell valósulnia.” Ennek értelmében a bölcsődei intézmény minden – fejlesztéssel érintett – telephelye esetében meg kell valósulnia a kapacitásbővítésnek.

13 13 ÉMOP-2008-4.2.1.B.C B” komponens – bölcsőde fejlesztés Külső tér fejlesztése: a külső tér fejlesztésére is, mint az előző dián olvasható volt, nem elegendő kisebb infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, minden telephely esetében kapacitásbővítést eredményező infrastrukturális fejlesztésnek kell megvalósulnia ahhoz, hogy a külső tér is fejleszthető legyen. Az infrastrukturális fejlesztés aránya előre nem meghatározható a projekten belül, de a pályázat összeállításakor szem előtt kell tartani, hogy a kiírás alapvető célja ne kerüljön hátrányba a járulékos tevékenységekkel szemben. A szakmai értékelés során mindenképpen értékelési szempont lesz, hogy a tervezett fejlesztés mennyiben illeszkedik a kiírás fejlesztési céljaihoz, figyelembe lesz véve, hogy a járulékos elemek ne szerepeljenek túlsúlyban a pályázatban.

14 14 ÉMOP-2008-4.2.1.B.C B” komponens – bölcsőde fejlesztés Óvodához integrált bölcsőde fejlesztése csak akkor támogatható, ha a bölcsőde önálló intézményi egységként működik (önálló szakmai programmal rendelkezik). Új bölcsőde létesítése lehetséges meglévő ingatlan átalakításával.

15 15 Közlemények 2008. április 10-én megjelent Közlemény a bölcsődei információn kívül egyéb tudnivalókat is megad: –ÉMOP-2008-4.2.1.B.C Pályázók köre (B1. Jogi forma) Jogosultsági értékelés 2. szempontja kiegészült Étkezde–konyha kérdéskörben, valamint a költségek arányosításáról várhatóan közlemény lesz

16 16 Közlemények 2008. március 12-én megjelent Közlemény: ÉMOP-2008-4.2.1.B.C –Útmutató C9 pontja kiegészült: „A két forduló közötti maximum 6 hónapos projektfejlesztési időszak nem számít bele a 24 hónapos megvalósítási időbe.” –F7. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok listája: Kiegészült a társulási megállapodással –Segédlet jövedelemtermelő projekt pénzügyi elemzéséhez c. dokumentum a megvalósíthatósági tanulmány részeként került beemelésre

17 17 –F7. Pályázathoz benyújtandó dokumentumok listája –Kitöltő program

18 18 Pályázati adatlap kitöltő program Célja: a kitöltési hibák minimalizálása Végleges adatlapot kinyomtatja Elektronikus adathordozóra írja Vonalkód

19 19 Pályázati adatlap kitöltő program Frissülő verziók: kitöltő prg. és adatlap 536/246 A kitöltő prg. és az egyes pályázati kiírásokhoz tartozó adatlapok verziószáma különböző Beadás előtt győződjünk meg, hogy a végleges verziót használtuk-e Újabb verzió telepítésekor a program korábbi verzióját felülírja Újratelepítéskor az előzőleg begépelt kitöltési adatok nem vesznek el! – újraindítás A kitöltő prg-hoz több adatlap is telepíthető - Név mentése – ne legyen „névtelen”!!! – fix előtaggal

20 20 Pályázati adatlap kitöltő program A számítógép „asztalán” megtalálható lesz a kitöltő programot indító parancsikon Menüpontok: „Új”: új adatlap betöltés, mellékletek kitöltése „Módosít”: a már korábban elmentett adatlappal kapcsolatos feladatok „Töröl”: a már korábban elmentett adatlap eltávolítása „Nyomtatás”: a kitöltött adatlapot és mellékleteit tudjuk kinyomtatni „Fájlok”: adatlapok jelenthetők meg, mappa struktúrában „Kézikönyv”: Felhasználói kézikönyv

21 21

22 22

23 23 Pályázati adatlap kitöltő program Az adatlapon ellenőrzési kritériumok kerültek meghatározásra. Két fajtájuk: „Javítandó” – adatlap elmenthető, de nem benyújtható, nincs vonalkód – 0 legyen a hibák száma – vonalkód nélkül nem beadható a pályázat! „Figyelmeztetés” - adatlap elmenthető, vonalkóddal nyomtatható Javítandó hibák száma

24 24 Javítandó! / Figyelmeztetés!

25 25

26 26 Pályázati adatlap kitöltő program Funkciógombok PDF export „Mentés” gomb A formátumot kizárólag a kitöltő prg. segítségével van lehetőség megnyitni Az adatlap létrehozása után a következő felület jelenik meg

27 27 PDF export

28 28 Köszönöm a figyelmüket! Fojtán Gergely 06-46-502-920 gfojtan@vati.hu


Letölteni ppt "1 Észak-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése ÉMOP-2008-4.2.1.A és Szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések