Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”"— Előadás másolata:

1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”

2 A teleházak jövője, jövő teleháza AZ ELŐADÁS VÁZLATA: „ Life-long learning” mint a tanulásról, nevelésről való gondolkodás és mint a „Lisszaboni Stratégia” (2001) egyik célja. A lisszaboni folyamat és reformja (2005) e-Europe Az LLL és az eLearning – összefüggések Hazai és nemzetközi kutatások. Hol tartunk? Az e-learning és a felnőttképzés A hazai legfontosabb eredmények, problémák, akadályok Feladatok - a fejlesztések mellett az alkalmazások támogatása A teleházak feladata a felnőttképzésben – hozzáférés segítése A teleházak feladatai a motíváció megteremtésében Mit tehetnek a teleházak a kompetenciák (felhasználói, képzői) fejlesztésében ?

3 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása „ Life-long learning” mint a tanulásról, nevelésről való gondolkodás és mint a „Lisszaboni Stratégia” ( 2001) egyik célja. Az EU - e stratégiában megfogalmazott - fő célja, hogy 2010-ig a legversenyképesebb, tudás-alapú társadalmat hozza létre. Az élethosszig tartó tanulás kulcsszerepet kapott: „Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” (6 kulcsfontosságú üzenet, nemzeti stratégiákhoz) A life-long learing gondolat nem új keletű. A pedagógiával foglalkozó kutatók szerint már Konfucius (Kr. e. 551-479) tanai között is találkozunk az állandó önművelés szükségességének felvetésével. (1)

4 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása A KULCSFONTOSSÁGÚ ÜZENET A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSHEZ : Tanulás lehetőségét biztosítani mindenki számára A tanulást ösztönző, segítő anyagi feltételrendszer kialakítása (adórendszer, kölcsön stb.) A tanítás új módszereinek, szemléletének kialakítása (pl. IT, önálló tanulás, tanári szerepek változása) A tanulásban való részvétel és eredmények értékelése Információs- és tanácsadás, szolgáltatás A képzőhelyek térbeli koncentráltságának megszüntetése (tanulás „közelítse” az otthonokhoz. Regionális tanulóközpontok, faluházak, teleházak stb.

5 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK CÉLJAI: Az EU oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása Megkönnyíteni az oktatási/ képzési rendszerhez való hozzáférést Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása AZ EGYIK LEGFONSABB ESZKÖZ: E-LEARNING!

6 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Stratégiai célok megvalósítása érdekében: „Oktatás és képzés 2010” program és az „E-Europe” „E-Europe” Időközi jelentés 2004-ben Új feladatok 2005-től: A jelenlegi ütem gyorsítása a reformok megvalósítása érdekében. Politikai elkötelezettséget vállalás a sikeres befejezés érdekében !

7 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Hazai intézkedések - Eredmények 2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről (EU irányelvek szerint, intézményrendszer, támogatások) Finanszírozás nem egyénközpontú Finanszírozás nem egyénközpontú (pl. Tanulási hitel) hanem intézményi (kedvezmények: adó, kismamák) NSZI + OFT NSZI + OFT (szakmai, döntéselőkésítő, véleményező, javaslattevő) Szakképzési törvény módosítása (szakképzés korszerűsí- tése – szerkezeti, módszertani, tartalmi, intézményi) Az NFT I segíti az LLL hazai megvalósítását. (programok, támogatás, finanszírozás) - e-learning fejlesztések Intézményrendszer: állami, Regionális Munkaerő-fejlesztő központok, non-profit szervezetek, vállalkozások, TELEHÁZAK, munkaadói képzőhelyek

8 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Hazai intézkedések, Eredmények és gondok Oktatási rendszerek (szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) átalakítása (rendszerszintű, finanszírozási) A gazdaság és oktatás kapcsolata – további feladatok (munkaerő-piaci igények)!!! Társadalmi beilleszkedés elősegítése!!! Gyakorlatorientált képzés!!! Felnőttképzési program és módszerek (e-learning) terjesztése, innovatív módszerek alkalmazása!!!

9 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Az egész életen át tartó tanulás: a tanulás az életút végéig tart és az emberi lét szerves részévé válik. Az egész életen át történő tanulás színterei között egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg az iskolán kívüli helyszínek: helyi közösség, a munkahely, az otthon. A nem formális körülmények között szerzett ismeretek és képességek (tájékozottság, munkatapasztalat, szervezési rutin, számítógép felhasználói jártasság, nyelvtudás stb.) egyre nagyobb jelentőségűek az elhelyezkedéseknél. Magyar Virtuális Enciklopédia (MTA, összeállította: Benedek András )

10 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása LLL és E-learning „Az e-learning technikai eszközkészlete egyúttal az egész életre kiterjedő tanulás infrastruktúrája” (2) Születés Az egész életre kiterjedő tanulás Élethosszig tartó tanulás LIFE LONG LIFE LONG 4 3 1 2 Nem formális képzés LIFE WIDE Az élet minden területét átfogó tanulás – LIFE WIDE Formális oktatás Informális tanulás

11 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Az E-learning fogalom (2) „Az e-learning néven összefoglalható fejlesztések, programok, tananyagok a tanulásszervezés, tanulásirányítás és tanulás-támogatás olyan formáit jelentik, melyek három forrásból merítenek: A számítógéppel segített tanulás eszközrendszere (CBL) Az internetes WEB alapú tanulás eszközrendszere (WBL) A távoktatás tapasztalatai és eszközrendszere (distance learning)” Computer Based Learning adattárolás adatfeldolgozás hipertext multimédia szimuláció virtuális valóság Distance Learning idő-és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság önirányításos tanulás e-learning didaktikai design moduláris rendszerszemlélet Web Based Learning Learning nyitott információforrások hálózati kommunikáció kiterjesztett

12 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása LLL és E-learning Eredmények és feladatok (E-learning) : Hol tartunk ma? Milyen eredményeket értünk el a fejlesztésekben? „Milyen keretrendszert válasszunk”? időszak Tananyagfejlesztések időszaka. Alkalmazás? Igényfelkeltés,motiváció,kompetenciák (tanári, tanulói) fejlesztése? Szolgáltatások fejlesztése? Jogi kérdések tisztázása? Rendszerben való gondolkodás?

13 Kutatási eredmények alapján (3) Karsten Gareis : Towards user orientation and social inclusion in the provision of e-learning serveces (2005)

14 Kutatási eredmények alapján (3)

15

16

17

18 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Érdemes gondolkozni az előbbiekről: HOZZÁFÉRÉS Számítógép, internet, tananyag, szolgáltatások Akadálymentesítés, jó és gyors megközelítés FizikaiTechnológia ???

19 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása TANULÓ TANÁR KÉPZŐ SZERVEZET

20 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása HOZZÁFÉRÉS! Egy táblázat a 2007. évi „Kéknoteszből”

21 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Egy táblázat a 2007. évi „Kéknoteszből”

22 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása MOTIVÁCIÓ, KOMPETENCIÁK TÉNYEK ÉS SZÁMADATOK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐKRŐL – NAGYON ALACSONY ! A E-TANÍTÁS – TANULÁS (ARÁNYA A FELŐTTKÉPZÉSBEN MINDÖSZE 9 %) PEDAGÓGUS/OKTATÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK A „NEM TANULÓ” FELNŐTTEK SZÁMA MAGAS OKOK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK A „SZINERGIA” HIÁNYA HOGYAN NÖVELJÜK ??? JAVASLATOK RÖVID ÉS HOSSZABB TÁVRA!

23 Hazai adatok alapján készült kimutatások A népesség korcsoportonként a képzésen való részvétel szerint (ezer fő)

24 Hazai adatok alapján készült kimutatások Iskolarendszeren kívüli képzés a képzés formája szerint (ezer fő) Iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők gazdasági aktivitásuk és a képzés szervezője szerint (ezer fő)

25 Hazai adatok alapján készült kimutatások Iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők tanulási cél, korcsoport és gazdasági aktivitás szerint, 2006 (ezer fő) Forrás: Az élethosszig tartó tanulás, Life-long learning, KSH, 2006

26 EREDMÉNYEK – FELADATOK Az e-learninges tapasztalatok alapján Magyarországon komoly tananyag-készítési és módszertani kultúra áll rendelkezésre az elektronikus távoktatási formák alkalmazásához. Az e-learninges képzés és önképzés elterjedtsége rendkívül alacsony, elsősorban az egész életen át tartó tanulás kultúrájának hiányosságai, hatásfoka és a rávezető intézményi megoldások hiánya miatt. FELNŐTTKÉPZÉS - E-LEARNING

27 TELEHÁZAK FELADATAI: Segítséget nyújtani abban, hogy a legkisebb településeken legalább a közösségi hozzáférés (fizikai, technológiai, tartalom) elérés minél több állampolgár számára biztosított legyen, Motiválni, a motivációt minden eszközzel és módszerrel támogatni, hogy minél több ember (aki nem tanul) vállalkozzon a továbbtanulásra. A kompetenciák fejlesztésében részt vállalni: a digitális írástudásra, az e-szolgáltások igénybe vételére, a vállakozóvá válásra képezni, tanítani, a tanulási folyamatban mentorálni, az egyéni tanulási utakat támogatni. A TELEHÁZAK JÖVŐJE, JÖVŐ TELEHÁZA

28 LEGYÜNK PARTNEREK AZ E-KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN, HOGY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG NE CSAK ÍROTT SZÓ LEGYEN ! KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! BALASSA@SZAMALK.HU A TELEHÁZAK JÖVŐJE, JÖVŐ TELEHÁZA

29 Felhasznált szakirodalom Felhasznált szakirodalom: (http://www.mta.hu) 1.Csizmady Adrienne: A life-long learning helyzete (http://www.mta.hu)http://www.mta.hu 2.558/2007. SZ. Európai Bizottsági közlemény „A felnőttkori tanulás cselekvési tervéről” 3.Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben (NFI. Felnőttképzési Kutatási Füzetek 3. 2006 4.Karsten Gareis :Towards user orientation and social inclusion in the provision of e-learning serveces Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása


Letölteni ppt "Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések