Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”"— Előadás másolata:

1 dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”

2 A teleházak jövője, jövő teleháza AZ ELŐADÁS VÁZLATA: „ Life-long learning” mint a tanulásról, nevelésről való gondolkodás és mint a „Lisszaboni Stratégia” (2001) egyik célja. A lisszaboni folyamat és reformja (2005) e-Europe Az LLL és az eLearning – összefüggések Hazai és nemzetközi kutatások. Hol tartunk? Az e-learning és a felnőttképzés A hazai legfontosabb eredmények, problémák, akadályok Feladatok - a fejlesztések mellett az alkalmazások támogatása A teleházak feladata a felnőttképzésben – hozzáférés segítése A teleházak feladatai a motíváció megteremtésében Mit tehetnek a teleházak a kompetenciák (felhasználói, képzői) fejlesztésében ?

3 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása „ Life-long learning” mint a tanulásról, nevelésről való gondolkodás és mint a „Lisszaboni Stratégia” ( 2001) egyik célja. Az EU - e stratégiában megfogalmazott - fő célja, hogy 2010-ig a legversenyképesebb, tudás-alapú társadalmat hozza létre. Az élethosszig tartó tanulás kulcsszerepet kapott: „Memorandum az egész életen át tartó tanulásról” (6 kulcsfontosságú üzenet, nemzeti stratégiákhoz) A life-long learing gondolat nem új keletű. A pedagógiával foglalkozó kutatók szerint már Konfucius (Kr. e ) tanai között is találkozunk az állandó önművelés szükségességének felvetésével. (1)

4 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása A KULCSFONTOSSÁGÚ ÜZENET A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSHEZ : Tanulás lehetőségét biztosítani mindenki számára A tanulást ösztönző, segítő anyagi feltételrendszer kialakítása (adórendszer, kölcsön stb.) A tanítás új módszereinek, szemléletének kialakítása (pl. IT, önálló tanulás, tanári szerepek változása) A tanulásban való részvétel és eredmények értékelése Információs- és tanácsadás, szolgáltatás A képzőhelyek térbeli koncentráltságának megszüntetése (tanulás „közelítse” az otthonokhoz. Regionális tanulóközpontok, faluházak, teleházak stb.

5 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK CÉLJAI: Az EU oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának javítása Megkönnyíteni az oktatási/ képzési rendszerhez való hozzáférést Az oktatási és képzési rendszerek megnyitása AZ EGYIK LEGFONSABB ESZKÖZ: E-LEARNING!

6 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Stratégiai célok megvalósítása érdekében: „Oktatás és képzés 2010” program és az „E-Europe” „E-Europe” Időközi jelentés 2004-ben Új feladatok 2005-től: A jelenlegi ütem gyorsítása a reformok megvalósítása érdekében. Politikai elkötelezettséget vállalás a sikeres befejezés érdekében !

7 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Hazai intézkedések - Eredmények évi CI. Törvény a felnőttképzésről (EU irányelvek szerint, intézményrendszer, támogatások) Finanszírozás nem egyénközpontú Finanszírozás nem egyénközpontú (pl. Tanulási hitel) hanem intézményi (kedvezmények: adó, kismamák) NSZI + OFT NSZI + OFT (szakmai, döntéselőkésítő, véleményező, javaslattevő) Szakképzési törvény módosítása (szakképzés korszerűsí- tése – szerkezeti, módszertani, tartalmi, intézményi) Az NFT I segíti az LLL hazai megvalósítását. (programok, támogatás, finanszírozás) - e-learning fejlesztések Intézményrendszer: állami, Regionális Munkaerő-fejlesztő központok, non-profit szervezetek, vállalkozások, TELEHÁZAK, munkaadói képzőhelyek

8 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Hazai intézkedések, Eredmények és gondok Oktatási rendszerek (szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés) átalakítása (rendszerszintű, finanszírozási) A gazdaság és oktatás kapcsolata – további feladatok (munkaerő-piaci igények)!!! Társadalmi beilleszkedés elősegítése!!! Gyakorlatorientált képzés!!! Felnőttképzési program és módszerek (e-learning) terjesztése, innovatív módszerek alkalmazása!!!

9 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Az egész életen át tartó tanulás: a tanulás az életút végéig tart és az emberi lét szerves részévé válik. Az egész életen át történő tanulás színterei között egyre nagyobb hangsúllyal jelennek meg az iskolán kívüli helyszínek: helyi közösség, a munkahely, az otthon. A nem formális körülmények között szerzett ismeretek és képességek (tájékozottság, munkatapasztalat, szervezési rutin, számítógép felhasználói jártasság, nyelvtudás stb.) egyre nagyobb jelentőségűek az elhelyezkedéseknél. Magyar Virtuális Enciklopédia (MTA, összeállította: Benedek András )

10 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása LLL és E-learning „Az e-learning technikai eszközkészlete egyúttal az egész életre kiterjedő tanulás infrastruktúrája” (2) Születés Az egész életre kiterjedő tanulás Élethosszig tartó tanulás LIFE LONG LIFE LONG Nem formális képzés LIFE WIDE Az élet minden területét átfogó tanulás – LIFE WIDE Formális oktatás Informális tanulás

11 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Az E-learning fogalom (2) „Az e-learning néven összefoglalható fejlesztések, programok, tananyagok a tanulásszervezés, tanulásirányítás és tanulás-támogatás olyan formáit jelentik, melyek három forrásból merítenek: A számítógéppel segített tanulás eszközrendszere (CBL) Az internetes WEB alapú tanulás eszközrendszere (WBL) A távoktatás tapasztalatai és eszközrendszere (distance learning)” Computer Based Learning adattárolás adatfeldolgozás hipertext multimédia szimuláció virtuális valóság Distance Learning idő-és térbeli függetlenség tanulás- és tanulóközpontúság önirányításos tanulás e-learning didaktikai design moduláris rendszerszemlélet Web Based Learning Learning nyitott információforrások hálózati kommunikáció kiterjesztett

12 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása LLL és E-learning Eredmények és feladatok (E-learning) : Hol tartunk ma? Milyen eredményeket értünk el a fejlesztésekben? „Milyen keretrendszert válasszunk”? időszak Tananyagfejlesztések időszaka. Alkalmazás? Igényfelkeltés,motiváció,kompetenciák (tanári, tanulói) fejlesztése? Szolgáltatások fejlesztése? Jogi kérdések tisztázása? Rendszerben való gondolkodás?

13 Kutatási eredmények alapján (3) Karsten Gareis : Towards user orientation and social inclusion in the provision of e-learning serveces (2005)

14 Kutatási eredmények alapján (3)

15

16

17

18 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Érdemes gondolkozni az előbbiekről: HOZZÁFÉRÉS Számítógép, internet, tananyag, szolgáltatások Akadálymentesítés, jó és gyors megközelítés FizikaiTechnológia ???

19 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása TANULÓ TANÁR KÉPZŐ SZERVEZET

20 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása HOZZÁFÉRÉS! Egy táblázat a évi „Kéknoteszből”

21 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása Egy táblázat a évi „Kéknoteszből”

22 Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása MOTIVÁCIÓ, KOMPETENCIÁK TÉNYEK ÉS SZÁMADATOK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐKRŐL – NAGYON ALACSONY ! A E-TANÍTÁS – TANULÁS (ARÁNYA A FELŐTTKÉPZÉSBEN MINDÖSZE 9 %) PEDAGÓGUS/OKTATÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK A „NEM TANULÓ” FELNŐTTEK SZÁMA MAGAS OKOK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK A „SZINERGIA” HIÁNYA HOGYAN NÖVELJÜK ??? JAVASLATOK RÖVID ÉS HOSSZABB TÁVRA!

23 Hazai adatok alapján készült kimutatások A népesség korcsoportonként a képzésen való részvétel szerint (ezer fő)

24 Hazai adatok alapján készült kimutatások Iskolarendszeren kívüli képzés a képzés formája szerint (ezer fő) Iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők gazdasági aktivitásuk és a képzés szervezője szerint (ezer fő)

25 Hazai adatok alapján készült kimutatások Iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők tanulási cél, korcsoport és gazdasági aktivitás szerint, 2006 (ezer fő) Forrás: Az élethosszig tartó tanulás, Life-long learning, KSH, 2006

26 EREDMÉNYEK – FELADATOK Az e-learninges tapasztalatok alapján Magyarországon komoly tananyag-készítési és módszertani kultúra áll rendelkezésre az elektronikus távoktatási formák alkalmazásához. Az e-learninges képzés és önképzés elterjedtsége rendkívül alacsony, elsősorban az egész életen át tartó tanulás kultúrájának hiányosságai, hatásfoka és a rávezető intézményi megoldások hiánya miatt. FELNŐTTKÉPZÉS - E-LEARNING

27 TELEHÁZAK FELADATAI: Segítséget nyújtani abban, hogy a legkisebb településeken legalább a közösségi hozzáférés (fizikai, technológiai, tartalom) elérés minél több állampolgár számára biztosított legyen, Motiválni, a motivációt minden eszközzel és módszerrel támogatni, hogy minél több ember (aki nem tanul) vállalkozzon a továbbtanulásra. A kompetenciák fejlesztésében részt vállalni: a digitális írástudásra, az e-szolgáltások igénybe vételére, a vállakozóvá válásra képezni, tanítani, a tanulási folyamatban mentorálni, az egyéni tanulási utakat támogatni. A TELEHÁZAK JÖVŐJE, JÖVŐ TELEHÁZA

28 LEGYÜNK PARTNEREK AZ E-KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN, HOGY AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG NE CSAK ÍROTT SZÓ LEGYEN ! KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! A TELEHÁZAK JÖVŐJE, JÖVŐ TELEHÁZA

29 Felhasznált szakirodalom Felhasznált szakirodalom: (http://www.mta.hu) 1.Csizmady Adrienne: A life-long learning helyzete (http://www.mta.hu)http://www.mta.hu 2.558/2007. SZ. Európai Bizottsági közlemény „A felnőttkori tanulás cselekvési tervéről” 3.Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben (NFI. Felnőttképzési Kutatási Füzetek Karsten Gareis :Towards user orientation and social inclusion in the provision of e-learning serveces Korszerű felnőttképzési módszerek alkalmazása


Letölteni ppt "Dr. Sediviné Balassa Ildikó : AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA E-LEARNING SEGÍTSÉGÉVEL SZEGED, 2008, FEBRUÁR 5. „A JÖVŐ TELEHÁZA”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések