Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment."— Előadás másolata:

1 Monitoring, értékelés, ellenőrzés

2 2 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a program egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság)

3 3 A három tevékenység a programciklusban ÉRTÉKELÉS ELLENŐRZÉS MONITORING

4 4 A három tevékenység egymáshoz való viszonya InputOutputEredményHatás Ellenőrzés Monitoring Értékelés Jogi és adminisztratív előírások Eredményesség Társadalmi elvárások, problémamegoldás

5 5 Input, output, eredmény, hatás Input: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások Output: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

6 6 Csak a Strukturális Alapoknál A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés az élet más területein is megjelenik A Közérzetjavító program

7 Az ellenőrzés, az értékelés és a monitoring a Strukturális Alapok rendszerében

8 8 Az ellenőrzés a SA gyakorlatában Elsődlegesen a tagállamok felelősek a támogatás (pénzügyi) ellenőrzéséért Az EU Bizottság, amely a közös költségvetés teljes felelősségét viseli, fenntartja magának a jogot, hogy az általa szükségesnek tartott esetekben ilyen ellenőrzéseket hajtson végre, illetve írjon elő Az EU Bizottságnak jogában áll szabályszerűen felülvizsgálni a tagállamok ellenőrzéseit Bármely szabálytalanság esetén sor kerül a pénzügyi hatás kivizsgálására és a szükséges szankciók meghozatalára: a szabálytalanság a közösségi támogatás teljes vagy részleges törlését eredményezi Azonban általában az ily módon felszabadított alapokat a Tagállam újra felhasználhatja az érintett támogatáshoz

9 9 Ellenőrzési tevékenység a SA intézményrendszerében Az elszámoltathatóság alapja: az audit trail –A megvalósítás és a működés folyamatainak pontos leírása, demonstrálása –Felelősség és információ szintjei, végrehajtási és ellenőrzési folyamatok Kaszkád-elv: minden szervezet az alsóbb szint által igazolt költségek 5 százalékát tételesen is ellenőrzi A VH által felállított belső ellenőrzés

10 10 Külső ellenőrző szervezetek Tagállami –A „szokásos” szervezetek (ÁSZ, KEHI, stb.) Közösségi –Európai Számvevőszék –Bizottsági szolgálatok –Európai Parlament –OLAF

11 11 Az értékelés a SA gyakorlatában Miért értékelünk? –Mert az EU Bizottság megköveteli (Kötelességtudó megközelítés) –Hogy a tanácsadóknak legyen mit csinálniuk (Cinikus/megélhetési megközelítés) –Érdekes a kutatók számára (Elméleti megközelítés) –Igazoljuk, az adófizetők pénzét helyesen költöttük el (Politikus megközelítés) –Programok lebonyolításának eredményességét és hatékonyságát növeli (Szakmai megközelítés)

12 12 Előzetes, közbenső és utóértékelés Előzetes (ex ante) értékelés –A program belső logikájának javítása –A program külső koherenciájának javítása –A program és célkitűzései megvalósíthatóságának elemzése –Segíteni a célkitűzések és a mutatók előzetes meghatározásában Közbenső értékelés –A program előrehaladásának felmérése, mennyire éri el célkitűzéseit –Módosítani a programot, ahol szükséges (valóságos előrehaladás alapján) –Megítélni a program intézkedéseinek pénzügyi felvevőképességét –Pénzügyi források átcsoportosításának igazolása –A progam menedzsmentjének megítélése –A környezetben bekövetkezett változások elemzése

13 13 Az értékelés a SA gyakorlatában Utólagos (ex post) értékelés –Programok utólagos igazolása –Hatások értékelése –Tapasztalatcsere –Tanulási folyamat Külső és belső értékelés

14 14 Az értékelés tartalma (1) A program logikájának és tartalmának elemzése –a stratégia és a célok relevanciája, helytállósága –a célkitűzések és a köztük levő összefüggések egyértelműsége –a program megvalósítása –indikátorrendszer megfelelősége

15 15 Az értékelés tartalma (2) A program hatásainak elemzése –általános értékelés –makrogazdasági hatások elemzése –mikrogazdasági és mikrotársadalmi szintű egyedi hatások elemzése

16 16 Értékelési eszközök (1) Az átfogó programértékelés eszközei –SWOT-elemzés –Hatástérkép –Színes szavazás –Egyéni interjú –Fókuszcsoport –Esettanulmány –Shift-share elemzés –Makrogazdasági modell –Szakértői panel

17 17 Értékelési eszközök (2) A mélyreható értékelés eszközei –Logframe –Kérdőíves felmérés –Etnográfiai megfigyelés –Összehasonlító csoportképzés –Regresszióanalízis –Költséghatékonyság-elemzés –Összehasonlítás (benchmarking) –Költség-haszon elemzés

18 18 Az EU értékelési alapelvei Az értékelés a program menedzsment integráns része Elegendő forrás (személyzet, pénz és képzés) szükséges; Minőség követelményei: érvényesség, információhoz való hozzáférés, szereplők érdekei, megbízhatóság, átláthatóság és tárgyilagosság. Az eredményeknek nyilvánosnak kell lenniük.

19 19 Egy kis statisztika 1999-ből… 167 értékelés A többség külső szakértők által végzett közbenső értékelés volt Teljes költség: 13.5 millió euró Átlagos költség: 198,000 euró Egyes értékelések átlagos ideje: 10.8 hónap


Letölteni ppt "Monitoring, értékelés, ellenőrzés. 2 A monitoring, az ellenőrzés és az értékelés A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment."

Hasonló előadás


Google Hirdetések