Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák"— Előadás másolata:

1 A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák
Lengyel Katalin programigazgató

2 A pályáztatás menete A pályázati kiírás elkészítése
A pályázati kiírás megjelentetése A pályázatok beadása A pályázatok feldolgozása, döntés-előkészítés A pályázatok elbírálása A támogatási szerződés megkötése A megvalósítás szakasza A pénzügyi elszámolás, finanszírozás Adatszolgáltatás Helyszíni ellenőrzés A támogatási szerződés lezárása

3 A pályázati kiírás elkészítése
Feltételei: Nemzeti Fejlesztési Terv – Operatív Programok Közösségi Támogatási Keret (KTK): strukturális támogatások jogalapja források is szerepelnek benne költségvetési források elfogadása források hozzá rendelése célhoz, szervezethez vonatkozó jogszabályok megjelenése

4 A pályázati kiírások megjelentetése
Az elkészült pályázati csomag elfogadása (IH, MÁK, PMTVI ) Megjelentetés: újság elektronikusan honlapokon

5 A pályázatok beadása Beadási határidő: a határidő értelmezése ( nap, óra, hiánypótlással vagy hiánypótlás nélkül ) uniós pályázatok: általában folyamatos pályáztatás hazai pályázatok: meghatározott határidő

6 A pályázatok beadása Forrásaddícióval megvalósuló projektek: ahhoz a szervezethez kell beadni a pályázatokat, ahonnan a legtöbb támogatást igényli a pályázó az a szervezet továbbítja. ( 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet )

7 A pályázatok beadása Befogadó szervezet:
uniós pályázatoknál Közreműködő Szervezet pályázati felhívásban mindig meghatározott Benyújtás módja: előírt példányszám: eredeti példány másolatok elektronikus beadás: floppy, CD postán vagy személyesen

8 A pályázatok feldolgozása
minden pályázat feldolgozására, elbírálására döntés-előkészítési rendszer kerül kidolgozásra döntés-előkészítési rendszer: feladatok leosztása folyamatok pontos meghatározása bíráló bizottság megalakítása

9 Döntés-előkészítés Beérkezés Jogosultság vizsgálata
benyújtási határidő, a projekt megkezdésének vizsgálata, példányszám, formanyomtatvány formátuma, CD. Jogosultság vizsgálata pályázók köre, támogatható tevékenység, támogatható költségek.

10 Döntés-előkészítés Teljesség vizsgálata
valamennyi pont kitöltésre került, cégszerű aláírás, mellékletek, CD, „Adatlap-a támogatási döntésről” című formanyomtatvány.

11 Döntés-előkészítés Hiánypótlás rendje
írásban, egy alkalommal, maximum 15 naptári nap, hiánypótlási határidő értelmezése, mellékletek hiánypótlása, hiánypótolható és nem hiánypótolható mellékletek „Nyilatkozat nem csatolt mellékletről”.

12 Döntés-előkészítés Formai elutasítás
Amennyiben a pályázó nem jogosult, a pályázat nem teljes, vagy olyan melléklet hiányzik, amely nem kerülhet hiánypótlásra; Nem tesz eleget a hiánypótlási felszólításnak (határidő, kért dokumentumok nem megfelelőek); A KSZ levélben értesíti a pályázót, megjelölve a kizárás okait; Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges.

13 Döntés-előkészítés Befogadás beadás nem egyenlő a befogadással
megfelel a pályázat a jogosultság és teljesség feltételeinek befogadó nyilatkozat kiadása – befogadás dátuma pályázat nyilvántartásba vétele - hivatkozási szám Befogadott pályázat nem támogatott pályázat, a befogadás formai megfelelősséget jelent.

14 Döntés-előkészítés Értékelés a bíráló bizottság felállítása,
szempontrendszer kidolgozása, értékelőlap (tartalmazza: a pályázó és a pályázat legfontosabb adatait, pontozásos és szöveges értékelést), Döntés Bíráló Bizottság javasol az értékelőlap alapján (havonta), változatlan tartalommal támogatja, elutasítja, nem elszámolható költségek kivételével támogatja (csökkentett támogatás),

15 Döntés döntéshozó (Az IH vezetőjének döntése végleges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetőség), döntésre rendelkezésre álló határidő 60 nap, értesítés a támogatási döntésről (a döntéstől számított 15 naptári napon belül), kiértesítés: a támogatás összegének közlése a támogatás feltételeinek közlése szerződéskötési feltételek közlése / szerződés megküldése Fontos megjegyezni: Egy évben, egy pályázó, egy pályázati felhívás keretében egyszer részesülhet támogatásban.

16 Támogatási szerződés A támogatási szerződés megkötésének feltételei
Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolat) Hitelességet igazoló okiratok (cégkivonat, aláírási címpéldány) 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs lejárt köztartozása, vagy az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett (APEH, önkormányzati adóhatóság, Vámhatóság, Illetékhivatal)

17 Támogatási szerződés 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pályázónak nincs határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége (Környezetvédelmi felügyelőség, Nemzeti Park Igazgatóság, Vízügyi Igazgatóság) Felhatalmazói nyilatkozatok Biztosítékadási kötelezettséghez szükséges dokumentumok Hitelfelvétel esetén hitelszerződés Pénzügyi lízing esetén lízingszerződés Egyéb költségvetési támogatás esetén a támogatásról szóló döntés

18 Támogatási szerződés Biztosítékadási kötelezettség meghatározott esetekben: - bankgarancia - ingatlan jelzálog - ingó jelzálog - készfizető kezes A biztosítékadás támogatási értékhatárhoz is köthető. Vagyonbiztosítás: - működtetés teljes időtartamára szükséges - felmondása, nem fizetése a támogatás visszavonásával jár

19 Támogatási szerződés módosítása
indokolt esetben, szükséges, ha változnak: a kedvezményezett azonosító adatai, a projekt kezdő, vagy záró időpontja, a költségek összege, ütemezése, a számszerűsíthető célok, bármely egyéb jellemző.

20 Pénzügyi elszámolás, finanszírozás
Pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata évente hány alkalommal, be kell nyújtani (egy eredeti és egy másolat): Költségszámlák (rajta a termék/szolgáltatás átvétele, használatba vétele), pénzügyi teljesítés bizonylata (bankszámlakivonat vagy banki igazolás, átszámítás dokumentálása), további dokumentumok (Költségösszesítő, Számlaösszesítő, Teljesítési Jegyzőkönyv), a projekt befejezését követően 60 napon belül pénzügyi beszámoló készítése, fénykép és lemondó nyilatkozat,

21 Megvalósítás közbeszerzés a szerződésbe foglalt projekt megvalósítását meg kell kezdeni a támogatási szerződésben szereplő kezdési időpontot követő 2, vagy 3 hónapon belül; ezen idő alatt a támogatás igénybevételét is kezdeményezni kell; késedelmet írásban kell jelezni határidőn belül.

22 Megvalósítás A projekt megkezdése: pályázati felhívásonként eltérő lehet; építési célú projekt esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja; gépbeszerzés esetén a gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett átvételi nap; előleg, foglaló kifizetése; egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén (gyártási licenc, know-how, tanulmány) a feladat elvégzésére vonatkozó szerződéskötés dátuma.

23 Megkezdett beruházás nem támogatható!
Megvalósítás Szakaszolt beruházások: a szakaszok egyértelmű elkülöníthetősége szükséges; a szakaszoknak önállóan is működőképeseknek kell lenniük. Általános szabály: Megkezdett beruházás nem támogatható!

24 Megvalósítás működtetés időtartama: ált. a befejezést követő 5 év; szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése; adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; támogatási szerződésben meghatározott: indikátorok adatszolgáltatás időpontja.

25 Helyszíni ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés
Célja: fizikai megvalósulás, számlák, dokumentumok ellenőrzése, szabályok betartása, szabálytalanságok megelőzése. Ellenőrizhetnek: az IH által meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek. Rendje: írásban értesítik a pályázót (időpont és cél), ellenőrök megbízó levéllel igazolják magukat, jegyzőkönyv készül, a dokumentumokat december 31-ig szükséges megőrizni, együttműködés az ellenőrökkel. Típusai: előzetes, közbenső, pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó, projekt-lezáró.

26 Tipikus hibák A pályázó nem tartozik a pályázók körébe.
Induló vállalkozás nem minden esetben pályázhat. A kizáró okokat nem teljes körűen veszik figyelembe. Pl. a pályázó, jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív. A projektet a pályázatban megengedett kezdési határidő előtt megkezdik. (benyújtás után, támogatási döntés után, támogatási szerződés megkötése után) pályázat benyújtása = a pályázat postai feladásának dátuma, vagy a beérkezés dátuma

27 Tipikus hibák A pályázatot nem az előírt (ált. 1 eredeti + 2 másolati példány + CD!) módon nyújtják be. A becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. Pl. az aláírási címpéldány másolati példányát csatolják be (a hitelesítés is másolat!) A formanyomtatvány nem megfelelő kitöltése Pl. üresen hagyott szövegdobozok, cellák

28 Tipikus hibák Benyújtás módja és helye nem megfelelő: az útmutató pontos követése szükséges. Hiánypótolható és nem hiánypótolható mellékletek pontos ismerete: az útmutató részletesen közli.

29 Gyakorlati tudnivalók
A Pályázati Útmutató részletesen leírja a mellékletekkel szemben támasztott követelményeket. Részletes költségvetés csatolása: részletes, az egyes költségtételek egyértelműen azonosíthatóak legyenek az árajánlatok alapján, tartalmazza a nettó költségeket, a visszaigényelhető, a vissza nem igényelhető ÁFÁ-t és a projekt bruttó összköltségét, Árajánlat benyújtáskor érvényes, magyar nyelvű, MNB középárfolyamra történő átszámítás, ingatlan beruházás esetén a részletes építési költségvetést, költségeket.

30 Gyakorlati tudnivalók
Hiba: nem érvényes, vagy nem tartalmazza az érvényességet és az árajánlat tevő aláírását, megnevezését Jogi státusz igazolása Cégkivonat (változásbejegyzési kérelem, vagy cégbírósági végzés nem megfelelő) Hiba: 3 hónapnál régebbi, nem eredeti, vagy hitelesített, Vállalkozói igazolvány vagy Hatósági Igazolás (Működési engedély nem megfelelő) Hiba: 3 hónapnál régebbi hitelesítés Nyilatkozat a tulajdonosi összetételről (amennyiben meghaladja a formanyomtatvány terjedelmét) Hiba: nem tartalmazza a a tulajdonosokra vonatkozó adatokat

31 Gyakorlati tudnivalók
Lista a tulajdonosi összetételről (csatolása kötelező, még magánszemély tulajdonosok esetében is) Jóváhagyott, utolsó éves beszámoló Az utolsó és az azt megelőző éves SZJA bevallás vagy EVA bevallás kiegészítő melléklet csatolása is szükséges, 1 évnél rövidebb működés esetén tervezett mutatók, Hiba: hiányzik a mérleg, az eredménykimutatás, vagy a kiegészítő melléklet, nem hiteles Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő a pályázó részéről eljáró személy (cégjegyzésre jogosult és a formanyomtatványt aláírta) közjegyző vagy bank által hitelesített 3 hónapnál nem régebbi (legalább a hitelesítés)

32 Gyakorlati tudnivalók
Igazolás a források rendelkezésre állásáról Forrásösszetétel: saját forrás = számlapénz, bankhitel, pénzügyi lízing, stb, kivéve: egyéb támogatás egyéb támogatás Igazolás: Számlapénz: a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat vagy banki igazolás megfelelő Hitel: hitelígérvény vagy megkötött kölcsönszerződés megfelelő

33 Gyakorlati tudnivalók
Egyéb forrás: tagi kölcsön, magánkölcsön: szerződés vagy előszerződés megfelelő, amely tartalmazza a pályázót, a projekt megnevezését és az összeget. Zártvégű pénzügyi lízing. Értékpapír: a pályázó nevére kiállított. Egyéb támogatás: a pályázó nyilatkozata, feltűntetve a pályázat kiíróját, címét és a megpályázott összeget; szerződéskötésig támogató nyilatkozat vagy szerződés kell.

34 Gyakorlati tudnivalók
Hiba: a pályázó kevesebb saját forrást igazol, mint ami a forrás táblában szerepel. nem a pályázó nevére szól az igazolás. Forrásaddíció: Benyújtás külön eljárás szerint ( 217/1998. (XII.30.) Korm, rendelet ) Saját forrás biztosítása: a kért legkisebb saját forrás mértékét kell figyelembe venni.

35 Gyakorlati tudnivalók
Tulajdonostárs(ak) vagy bérbeadó hozzájárulása + bérleti szerződés Ha a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó tulajdona Legalább az 5 éves üzemeltetés időtartamára szóljon. Jogerős hatósági engedélyek (Elvi) építési engedély Építési engedély köteles ingatlan beruházás esetén Ha az ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor erről nyilatkozni kell. Önkormányzat és a Területfejlesztési Tanács nyilatkozata Ingatlan beruházás esetén

36 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A pályáztatás menete, a pályázatok kezelése, tipikus hibák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések