Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bologna szeminárium Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával Előadó: Dr. Koczor Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, főiskolai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bologna szeminárium Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával Előadó: Dr. Koczor Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, főiskolai."— Előadás másolata:

1 Bologna szeminárium Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával Előadó: Dr. Koczor Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, főiskolai tanár A prezentációt készítette és alkotótárs: Paulics Anita és Göndör Vera minőségügyi mérnök, tanácsadó Minőségbiztosítás a felsőoktatásban

2 Bologna szeminárium „Az oktatás megváltozik. Alapjaiban. Hogy miért? Azért, mert a társadalom és a gazdaság is megváltozik. A változás pedig Internet sebességgel történik. Egy új oktatási iparág hajnalán vagyunk – ez a globális tanulás.” The New Education Economy, 1999

3 Bologna szeminárium „A jó pap holtig tanul” Long Life Learning

4 Bologna szeminárium Ösztönös szervezeti tevékenység

5 Bologna szeminárium Stratégiai célokkal rendelkező szervezet Kijelölt utak Irányítás, korrekciók Folyamatos értékelés Elkötelezett munkatársak Deklarált célok

6 Bologna szeminárium Különböző indíttatású rendszerek „A fejlesztést a projektmenedzsmenten megvalósítottuk, már csak az ISO-ban való rögzítése hiányzik!” ! ? ! ? ! ? Ezt a felsőoktatásban nehezen viselik! ? „Tanúsítvány vadász” rendszerek „Belső indíttatású” rendszerek

7 Bologna szeminárium A fontosabb társasági célok Jövőkép és stratégia Pénzügyi kilátások (a fenntartó elvárásai) Az ügyfelek (hallgató, munkaerőpiac és egyéb érintettek) igényei Humánfejlődés és innováció (munkatársak perspektívája) A belső hatékonyság folyamatcentrikus kérdései

8 Bologna szeminárium A rendszer sikerének alapkövei ESZKÖZÖK, KÉPESSÉGEKEREDMÉNYEK Célok: meghatározottsága lebontottsága széles körű tudatosítás helyzetismeret, kapcsolat- ismeret, önismeret döntési mechanizmusok jellemzői célrendszer alkalmassága, realitása, teljes körűsége működési rendszer megléte Folyamatok: előírás, célharmonizálás szabályozás, tervezés működésértékelés belső kommunikáció egyértelműség, tipizálás logikai rend stabilitás, kockázat.- mentesség információval való ellátottság VEVŐ, MUNKATÁRS, TÁRSADALOM IDŐBELI ÁLLAPOT,VÁLTOZÁSOK TULAJDONOS,SZERVEZET, ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS CÉL FOLYAMATOK

9 Bologna szeminárium A rendszer sikerének alapkövei ESZKÖZÖK, KÉPESSÉGEKEREDMÉNYEK Szabályozás, korrekció, fejlesztés: belső szabályozás megléte célokra célkorrekciók a rendszer életszerűsége gyors reagáló képesség a változásokra Változásmenedzselés: külső kommunikáció projektfolyamatok kölcsönhatások kikerülése külső hatások megismerése sikeres fejlesztések hatékonyság VEVŐ, MUNKATÁRS, TÁRSADALOM IDŐBELI ÁLLAPOT,VÁLTOZÁSOK TULAJDONOS,SZERVEZET, ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS Változás- menedzsment CÉL FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁS

10 Bologna szeminárium TQM alapelvek Vevőközpontúság Folyamatok javítása Teljes elkötelezettség és felhatalmazás Folyamatos jobbítás és fejlesztés Munkatársak bevonása Csapatmunka Valóság – ideák ??? Tény: a TQM a felsőoktatásban messze lemaradt az üzleti szféra sikereihez képest Vezetői példamutatás

11 Bologna szeminárium A vezetői tevékenység korlátai Nincs egyszemélyes döntési lehetőség Nem várnak el a vezetéstől kultúraváltást A vezetők kiválasztása során a menedzsment készségek értékelése másodrendű Nincs felhatalmazottság a munkatársak megválasztásában, a motivációban Nincs motiváció az együttműködésre (közös forrás szétosztása)

12 Bologna szeminárium A szervezet és a szemlélet korlátai Túlteng a múlthoz ragaszkodás (kényelem, tekintély) A tanszéki rendszer: ideális lenne tudományos műhelynek, akadálya a rugalmas szervezeti együttműködésnek (harc az erőforrásokért) A vevő a munkaerőpiac vagy a hallgató esetleg más? – ez a mai napig problémás Ha a hallgató túlértékelt módon válik vevővé: elvész a teljesítmény

13 Bologna szeminárium Legyen első, hogy a folyamatok szabályozottak legyenek – ehhez a célrendszert kell pontosítani Az oktatói szabadság közös normaként kapjon támogatást egy használható keretszabályozásban, valamint néhány kulcsmutatóban Legyen vele kapcsolatosan folyamatosan értékelés, visszacsatolás, melynek fontos formája az önértékelések Folyamatosan illeszkedjék mindez a MAB-os akkreditáció rendszeréhez A minőségirányítási rendszer előnye

14 Bologna szeminárium Elhiszi a szervezet vezetése és az oktatók zöme, hogy (folyamatosan) változnia kell Hajlandó jelenlegi legjobb gyakorlatát a közös sikerért közzé tenni (ISO rendszer építése) A tapasztalatokból előíró és szabályozó (adatok, értékelés, döntés, fejlesztési projekt) rendszer alakul ki (tanúsítható ISO 9000-es rendszer) A sikeresség és a hatékonyság folyamatos mérése, lehetőség az alkalmas TQM elemek megjelenésére (elégedettségmérés, optimalizálás, benchmarking, problémamegoldó és kreatív technikák alkalmazása csoportmunkában, stb.) A fokozatosság elve

15 Bologna szeminárium A minőségmutatók rendszere Célok meghatározá sa Intézményi KULCS mutatók Működés centrikus mutatók CÉLÉRTÉKEK TÉNYADATOK Beavatkozások Prezentáció Minőségfejlesztő akciók Ígérvények figyelése Hallgatói élet Minőségirányítási rendszer Mérés, elemzés és fejlesztés Humánerőforrás Beszerzés Felső vezetés felelőssége Tevékenységen kívüli folyamatok Tervezés Továbbképzés Alapoktatási folyamatok

16 Bologna szeminárium A mutatók kidolgozása Belsőleg szabályozott folyamatok A minőségi cél és a mérendő jellemző pontos meghatározása Az adatgyűjtési rendszer megtervezése A lehetséges beavatkozások meghatározása A A

17 Bologna szeminárium Adatgyűjtés A A Statisztikai értékelés, megjelenítés (Akciók eredményeire is!) Statisztikai értékelés, megjelenítés (Akciók eredményeire is!) Vezetői adatkontrolling Akciók tervezése Beavatkozás, folyamatjavító akciók Rendszeres gyűjtés Rendszerfejlődés Igen Nem A mutatók kidolgozása Motivációs elemek Folyamatos fejlesztés A működés célérték szerinti?

18 Bologna szeminárium Minta minőségmutatóra A minőségmutató meghatározása: A mutatószám meghatározásakor az alábbi bontásban szerinti publikációk fajlagos értékét kell megadni. Lektorált publikáció –Könyv, könyvrészlet, tanulmány –Jegyzet, segédlet –Folyóirat, cikk Nem lektorált publikáció –Konferencia előadás és megjelentetett kiadvány –Tudományos zárójelentés –Műalkotás, kiállítás, hangverseny –Ismeretterjesztő cikk és előadás, egyéb Segédmutató: Idegen nyelven megjelent publikációk száma. M=M 1 +M 2 Lektorált publikációk száma Státuszt betöltő oktatók és tudományos munkatársak száma Nem lektorált publikációk száma Státuszt betöltő oktatók és tudományos munkatársak száma M1=M1= M2=M2=

19 Bologna szeminárium Minta minőségmutatóra Prezentálás és kiértékelése: A mutatószámot oszlopdiagramos formában, a lektorált és nem lektorált publikációkat részarányos megoszlása szerint különböző színnel jelölve idősoron kell ábrázolni. Amennyiben a mutató nem éri el a célként kitűzött értéket a publikációk számának növelése érdekében intézkedéseket kell meghatározni. A várható beavatkozások: –A munkatársak fejlesztési tervének megbeszélésén az egyes munkaköröknél elvárt publikálási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (szervezeti egység vezetők) –A publikálási lehetőségek központi szervezésben történő növelése (tudományos rektor-helyettes) –A publikációs teljesítmény növelése megfelelő motivációs rendszer kialakításának segítségével (tudományos rektor- helyettes)

20 Bologna szeminárium Minta minőségmutatóra

21 Bologna szeminárium Általános és intézményi szabályozás területei Allokációs Előirat 6. Folyamatszabályozás Bolognai folyamat projekt 5. Folyamatszabályozás Finanszírozási Kézikönyv 4. Folyamatszabályozás Teljesítmény- értékelési Szabályzat 3. Folyamatszabályozás Kredit Előirat 2. Folyamatszabályozás Képzés- szervezés, -jóváhagyás kézikönyve 1. Folyamatszabályozás Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv

22 Bologna szeminárium Többkörös vizsgálatok Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Hallgatói elégedettség mérés Vizsga statisztikák

23 Bologna szeminárium Többkörös vizsgálatok Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés Záróvizsga-bizottsági elnökök értékelése Végzettek elégedettség mérése

24 Bologna szeminárium Többkörös vizsgálatok Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Beválás mérés (hallgatói karrier) Szakok, szakirányok fejlesztése Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés 3-5 éve végzettek karrierértékelése Ágazati szervezetek értékelése

25 Bologna szeminárium Értékelési stratégia Értékelési szintek PotenciálokMűködésTervek x …SZAKOK INTÉZMÉNY KAROK Potenciálok felhasználásának hatékonysága

26 Bologna szeminárium Értékelési stratégia Vizsgálandó: A kijelölt terület az adatbázisokkal támogatva adott célrendszer szerint. Előzetes véleményezés: A szakterület felelősének szöveges véleménye, a meghatározott szempontok, trendek, elvárásoknak való megfelelés alapján. Értékelés: Csoportmunkában elvégzendő szöveges állapotleírás, a kritikus elemek meghatározásával. 5. 4.x 3. 2. 1. A szükséges fejlesztések: Elsődleges tennivalók meghatározása, fejlesztési projektterv mélységig kidolgozva. Működési szintek kritériumainak meghatározása. Szintazonosítás Főiskolai szinten egységesen meghatározva!

27 Bologna szeminárium Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei Vizsgálandó: A kar munkatársainak alap, alkalmazott kutatásban-fejlesztésben betöltött szerepe, eredményei. I.1.c. táblázat, szakmai műhelyek adatgyűjtési lapjai Előzetes véleményezés: Felelős: pl. kutatási főigazgató helyettes Pl. országos, szakterületi, intézményrendszeren belüli adatokhoz való viszonyítás, belső trendek, abszolút belső igényektől és lehetőségektől való eltérések. A jellemzés kifejezhető kutatási számba, megbízási összegben, a sikeresség egyéb adataival. Értékelés: Csoportmunkában meghatározott vélemény: Az előzetes vélemény alapján korrigálva és pontosítva a kutatásban-fejlesztésben betöltött szerep leírása.

28 Bologna szeminárium Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei 5. A kar nemzetközi szinten meghatározó területek művelője témavezetői vonatkozásban. 4. A kar nemzetközi szinten meghatározó területek művelője munkatársi vonatkozásban. 3. A kar hazai szinten meghatározó területek művelője témavezetői vonatkozásban. 2. A kar hazai szinten meghatározó területek művelője munkatársi vonatkozásban. 1. A karon nem történik értékelhető, országos szinten is jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység. A szükséges fejlesztések:

29 Bologna szeminárium Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei I.1. C. táblázat

30 Bologna szeminárium Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei I.1. C. táblázat

31 Bologna szeminárium...... Rendszerintegráció - rendszerharmonizálás Szervezeti menedzsment modell Minőségmenedzs ment Humán- menedzsment Gazdaság- menedzsment Informatikai rendszer Oktatás.................... Rendszerintegráció Folyamatok Hallgatók támogatása Kutatás Kincstári elszámolási rendszer Pl. Controlling Pályázati gazdaságirányítási rendszer Rendszerelem differenciálás

32 Bologna szeminárium Hibaköltség Folyamat költség Az eltérések minimalizálása statisztikai eszközökkel Megelőzés és vizsgálat költség A folyamat hibája A módszer költsége Költség Célérték különbség „Kisbicska” NASA Alternatívák

33 Bologna szeminárium Út a megoldáshoz Folyamat költség Hibaköltség Költség Megelőzés és vizsgálat költség A folyamat hibája A módszer költsége Célérték különbség „Kisbicska” NASA MEGOLDÁS


Letölteni ppt "Bologna szeminárium Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával Előadó: Dr. Koczor Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, főiskolai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések