Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával"— Előadás másolata:

1 Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával
Minőségbiztosítás a felsőoktatásban Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával Előadó: Dr. Koczor Zoltán a műszaki tudományok kandidátusa, főiskolai tanár A prezentációt készítette és alkotótárs: Paulics Anita és Göndör Vera minőségügyi mérnök, tanácsadó

2 „Az oktatás megváltozik. Alapjaiban. Hogy miért
„Az oktatás megváltozik. Alapjaiban. Hogy miért? Azért, mert a társadalom és a gazdaság is megváltozik. A változás pedig Internet sebességgel történik. Egy új oktatási iparág hajnalán vagyunk – ez a globális tanulás.” The New Education Economy, 1999

3 „A jó pap holtig tanul” Long Life Learning Tanulmányaimat befejeztem!
Dr. XY 19xx-20xx Long Life Learning

4 Ösztönös szervezeti tevékenység

5 Stratégiai célokkal rendelkező szervezet
Deklarált célok Folyamatos értékelés Irányítás, korrekciók Kijelölt utak Elkötelezett munkatársak

6 Különböző indíttatású rendszerek
„Belső indíttatású” rendszerek „Tanúsítvány vadász” rendszerek ? „A fejlesztést a projektmenedzsmenten megvalósítottuk, már csak az ISO-ban való rögzítése hiányzik!” ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? Ezt a felsőoktatásban nehezen viselik!

7 A fontosabb társasági célok
Pénzügyi kilátások (a fenntartó elvárásai) Jövőkép és stratégia Az ügyfelek (hallgató, munkaerőpiac és egyéb érintettek) igényei A belső hatékonyság folyamatcentrikus kérdései Humánfejlődés és innováció (munkatársak perspektívája)

8 A rendszer sikerének alapkövei
ESZKÖZÖK, KÉPESSÉGEK EREDMÉNYEK Célok: meghatározottsága lebontottsága széles körű tudatosítás helyzetismeret, kapcsolat-ismeret, önismeret döntési mechanizmusok jellemzői célrendszer alkalmassága, realitása, teljes körűsége működési rendszer megléte Folyamatok: előírás, célharmonizálás szabályozás, tervezés működésértékelés belső kommunikáció egyértelműség, tipizálás logikai rend stabilitás, kockázat.-mentesség információval való ellátottság VEVŐ, MUNKATÁRS, TÁRSADALOM CÉL FOLYAMATOK TULAJDONOS,SZERVEZET, ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS IDŐBELI ÁLLAPOT,VÁLTOZÁSOK

9 A rendszer sikerének alapkövei
ESZKÖZÖK, KÉPESSÉGEK EREDMÉNYEK Szabályozás, korrekció, fejlesztés: belső szabályozás megléte célokra célkorrekciók a rendszer életszerűsége gyors reagáló képesség a változásokra Változásmenedzselés: külső kommunikáció projektfolyamatok kölcsönhatások kikerülése külső hatások megismerése sikeres fejlesztések hatékonyság VEVŐ, MUNKATÁRS, TÁRSADALOM SZABÁLYOZÁS Változás- menedzsment CÉL FOLYAMATOK TULAJDONOS,SZERVEZET, ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS IDŐBELI ÁLLAPOT,VÁLTOZÁSOK

10 TQM alapelvek Vezetői példamutatás
Teljes elkötelezettség és felhatalmazás Folyamatos jobbítás és fejlesztés Vevőközpontúság Munkatársak bevonása Folyamatok javítása Csapatmunka Valóság – ideák ??? Tény: a TQM a felsőoktatásban messze lemaradt az üzleti szféra sikereihez képest

11 A vezetői tevékenység korlátai
Nincs egyszemélyes döntési lehetőség Nem várnak el a vezetéstől kultúraváltást A vezetők kiválasztása során a menedzsment készségek értékelése másodrendű Nincs felhatalmazottság a munkatársak megválasztásában, a motivációban Nincs motiváció az együttműködésre (közös forrás szétosztása)

12 A szervezet és a szemlélet korlátai
Túlteng a múlthoz ragaszkodás (kényelem, tekintély) A tanszéki rendszer: ideális lenne tudományos műhelynek, akadálya a rugalmas szervezeti együttműködésnek (harc az erőforrásokért) A vevő a munkaerőpiac vagy a hallgató esetleg más? – ez a mai napig problémás Ha a hallgató túlértékelt módon válik vevővé: elvész a teljesítmény

13 A minőségirányítási rendszer előnye
Legyen első, hogy a folyamatok szabályozottak legyenek – ehhez a célrendszert kell pontosítani Az oktatói szabadság közös normaként kapjon támogatást egy használható keretszabályozásban, valamint néhány kulcsmutatóban Legyen vele kapcsolatosan folyamatosan értékelés, visszacsatolás, melynek fontos formája az önértékelések Folyamatosan illeszkedjék mindez a MAB-os akkreditáció rendszeréhez

14 A fokozatosság elve Elhiszi a szervezet vezetése és az oktatók zöme, hogy (folyamatosan) változnia kell Hajlandó jelenlegi legjobb gyakorlatát a közös sikerért közzé tenni (ISO rendszer építése) A tapasztalatokból előíró és szabályozó (adatok, értékelés, döntés, fejlesztési projekt) rendszer alakul ki (tanúsítható ISO 9000-es rendszer) A sikeresség és a hatékonyság folyamatos mérése, lehetőség az alkalmas TQM elemek megjelenésére (elégedettségmérés, optimalizálás, benchmarking, problémamegoldó és kreatív technikák alkalmazása csoportmunkában, stb.)

15 A minőségmutatók rendszere
TÉNYADATOK Beavatkozások Prezentáció Minőségfejlesztő akciók Célok meghatározása Intézményi KULCS mutatók Működés centrikus mutatók CÉLÉRTÉKEK Mérés, elemzés és fejlesztés Felső vezetés felelőssége Ígérvények figyelése Hallgatói élet Alapoktatási folyamatok Minőségirányítási rendszer Továbbképzés Tervezés Beszerzés Tevékenységen kívüli folyamatok Humánerőforrás

16 A mutatók kidolgozása Belsőleg szabályozott folyamatok
A minőségi cél és a mérendő jellemző pontos meghatározása Az adatgyűjtési rendszer megtervezése A lehetséges beavatkozások meghatározása A

17 A mutatók kidolgozása Adatgyűjtés Rendszeres gyűjtés
Statisztikai értékelés, megjelenítés (Akciók eredményeire is!) Motivációs elemek Vezetői adatkontrolling Folyamatos fejlesztés A működés célérték szerinti? Igen Nem Beavatkozás, folyamatjavító akciók Akciók tervezése Rendszerfejlődés

18 Minta minőségmutatóra
A minőségmutató meghatározása: A mutatószám meghatározásakor az alábbi bontásban szerinti publikációk fajlagos értékét kell megadni. Lektorált publikáció Könyv, könyvrészlet, tanulmány Jegyzet, segédlet Folyóirat, cikk Nem lektorált publikáció Konferencia előadás és megjelentetett kiadvány Tudományos zárójelentés Műalkotás, kiállítás, hangverseny Ismeretterjesztő cikk és előadás, egyéb Segédmutató: Idegen nyelven megjelent publikációk száma. M=M1+M2 Lektorált publikációk száma Státuszt betöltő oktatók és tudományos munkatársak száma Nem lektorált publikációk száma M1= M2=

19 Minta minőségmutatóra
Prezentálás és kiértékelése: A mutatószámot oszlopdiagramos formában, a lektorált és nem lektorált publikációkat részarányos megoszlása szerint különböző színnel jelölve idősoron kell ábrázolni. Amennyiben a mutató nem éri el a célként kitűzött értéket a publikációk számának növelése érdekében intézkedéseket kell meghatározni. A várható beavatkozások: A munkatársak fejlesztési tervének megbeszélésén az egyes munkaköröknél elvárt publikálási kötelezettség teljesítésének vizsgálata (szervezeti egység vezetők) A publikálási lehetőségek központi szervezésben történő növelése (tudományos rektor-helyettes) A publikációs teljesítmény növelése megfelelő motivációs rendszer kialakításának segítségével (tudományos rektor-helyettes)

20 Minta minőségmutatóra

21 Általános és intézményi szabályozás területei
Allokációs Előirat 6. Folyamatszabályozás Bolognai folyamat projekt 5. Folyamatszabályozás Finanszírozási Kézikönyv 4. Folyamatszabályozás Teljesítmény-értékelési Szabályzat 3. Folyamatszabályozás Kredit 2. Folyamatszabályozás Képzés-szervezés, -jóváhagyás kézikönyve 1. Folyamatszabályozás Intézményi Minőségirányítási Kézikönyv

22 Többkörös vizsgálatok
Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Hallgatói elégedettség mérés Vizsga statisztikák

23 Többkörös vizsgálatok
Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Záróvizsga-bizottsági elnökök értékelése Végzettek elégedettség mérése

24 Többkörös vizsgálatok
Beválás mérés (hallgatói karrier) Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan 3-5 éve végzettek karrierértékelése Ágazati szervezetek értékelése Szakok, szakirányok fejlesztése

25 Potenciálok felhasználásának hatékonysága
Értékelési stratégia Értékelési szintek Potenciálok Működés Tervek x SZAKOK KAROK INTÉZMÉNY Potenciálok felhasználásának hatékonysága

26 Értékelési stratégia Vizsgálandó: Előzetes véleményezés: Értékelés: 5.
A kijelölt terület az adatbázisokkal támogatva adott célrendszer szerint. Előzetes véleményezés: A szakterület felelősének szöveges véleménye, a meghatározott szempontok, trendek, elvárásoknak való megfelelés alapján. Értékelés: Csoportmunkában elvégzendő szöveges állapotleírás, a kritikus elemek meghatározásával. 5. 4. x 3. 2. 1. A szükséges fejlesztések: Elsődleges tennivalók meghatározása, fejlesztési projektterv mélységig kidolgozva. Működési szintek kritériumainak meghatározása. Főiskolai szinten egységesen meghatározva! Szintazonosítás

27 Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei
Vizsgálandó: A kar munkatársainak alap, alkalmazott kutatásban-fejlesztésben betöltött szerepe, eredményei. I.1.c. táblázat, szakmai műhelyek adatgyűjtési lapjai Előzetes véleményezés: Felelős: pl. kutatási főigazgató helyettes Pl. országos, szakterületi, intézményrendszeren belüli adatokhoz való viszonyítás, belső trendek, abszolút belső igényektől és lehetőségektől való eltérések. A jellemzés kifejezhető kutatási számba, megbízási összegben, a sikeresség egyéb adataival. Értékelés: Csoportmunkában meghatározott vélemény: Az előzetes vélemény alapján korrigálva és pontosítva a kutatásban-fejlesztésben betöltött szerep leírása.

28 Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei
5. A kar nemzetközi szinten meghatározó területek művelője témavezetői vonatkozásban. 4. A kar nemzetközi szinten meghatározó területek művelője munkatársi vonatkozásban. 3. A kar hazai szinten meghatározó területek művelője témavezetői vonatkozásban. 2. A kar hazai szinten meghatározó területek művelője munkatársi vonatkozásban. 1. A karon nem történik értékelhető, országos szinten is jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység. A szükséges fejlesztések:

29 Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei
I.1. C. táblázat

30 Példa: A kar oktatóinak, tudományos munkatársainak tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységei
I.1. C. táblázat

31 Rendszerintegráció - rendszerharmonizálás
Szervezeti menedzsment modell Rendszerintegráció Minőségmenedzsment Humán- menedzsment Gazdaság- menedzsment Informatikai rendszer Pl. Oktatás . . Controlling Kutatás Rendszerelem differenciálás Hallgatók támogatása Kincstári elszámolási rendszer . Pályázati gazdaságirányítási rendszer Folyamatok

32 Az eltérések minimalizálása statisztikai eszközökkel
Költség Hibaköltség Folyamat költség Célérték különbség Megelőzés és vizsgálat költség „Kisbicska” Alternatívák NASA A módszer költsége A folyamat hibája

33 Út a megoldáshoz Költség Hibaköltség Folyamat költség „Kisbicska”
Megelőzés és vizsgálat költség A folyamat hibája A módszer költsége Célérték különbség „Kisbicska” NASA Út a megoldáshoz MEGOLDÁS


Letölteni ppt "Akkreditáció, BSc, MSc az ISO 9001 (9004)-es rendszer támogatásával"

Hasonló előadás


Google Hirdetések