Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatkészítés a gyakorlatban Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus SZTE GTK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatkészítés a gyakorlatban Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus SZTE GTK."— Előadás másolata:

1 Pályázatkészítés a gyakorlatban Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus SZTE GTK

2 Partnerséggel kapcsolatos jótanácsok

3 A partnerség alapjai A projekt kitalálásához, a pályázat elkészítéséhez, a megvalósításhoz általában valamilyen kooperációra van szükség A projekt kitalálásához, a pályázat elkészítéséhez, a megvalósításhoz általában valamilyen kooperációra van szükség Uniós alapelv: partnerség Uniós alapelv: partnerség Ezért a létrejövő együttműködések jelentős mértékben determinálják a projekt sikerét Ezért a létrejövő együttműködések jelentős mértékben determinálják a projekt sikerét

4 Az együttműködés szintjei

5 A projekt résztvevői Célcsoport, a projekt kedvezményezettei: Célcsoport, a projekt kedvezményezettei: l EU: társadalmi és gazdasági kohézió l Mindig tágabb kör a partnereknél!!! Partnerek: Partnerek: l Célcsoport igényeinek megértése l Kezdeményező kitüntetett szerepe, fővállalkozó l A konzorcium „felel a projektért” Szolgáltatást nyújtók: Szolgáltatást nyújtók: l Alvállalkozók l Finanszírozott esetekben az előírások fokozott figyelése!

6 Projektek és partnerség A projektszemléletből adódóan szükséges és elégséges csapatot kell „összehozni” A projektszemléletből adódóan szükséges és elégséges csapatot kell „összehozni” Szervezeti szint: a megfelelő szervezetek vegyenek részt Szervezeti szint: a megfelelő szervezetek vegyenek részt Személyi szint: a megfelelő emberek vegyenek részt Személyi szint: a megfelelő emberek vegyenek részt

7 Szervezeti szint Alkalmas legyen a szervezet a pályázat elkészítésére. Alkalmas legyen a szervezet a pályázat elkészítésére. Ami sokkal fontosabb: a megvalósításra alkalmasság! Ami sokkal fontosabb: a megvalósításra alkalmasság! Tényleges rutin Tényleges rutin Múltbeli referenciák kérdésköre Múltbeli referenciák kérdésköre „Erős” szervezetek (pályázat sikere) „Erős” szervezetek (pályázat sikere)

8 Személyi szint Alapjaiban véve az egész pályázat személyi kérdések összessége. Alapjaiban véve az egész pályázat személyi kérdések összessége. Tudjunk az egyénekkel együtt dolgozni. Tudjunk az egyénekkel együtt dolgozni. Alkalmas legyen a személyi összetétel, mind a pályázat elkészítésére, mind a megvalósítására Alkalmas legyen a személyi összetétel, mind a pályázat elkészítésére, mind a megvalósítására Szakmai gyakorlat, releváns!!! Szakmai gyakorlat, releváns!!! „Erős” emberek (pályázat sikere) „Erős” emberek (pályázat sikere)

9 „Mérlegelendő kérdések” Hosszabb távú kapcsolatok? Hosszabb távú kapcsolatok? Széles partnerség? Széles partnerség? Kötelező partnerek… Kötelező partnerek… Nincs válás!!! Nincs válás!!! Személyek vagy szervezetek? Személyek vagy szervezetek? Kiforrott „együttműködési formációk” Kiforrott „együttműködési formációk”

10 Hosszabb távú kapcsolatok? Általában kialakult, hogy kik kikkel szeretnek együtt dolgozni Általában kialakult, hogy kik kikkel szeretnek együtt dolgozni A „kiforrott együttműködési formációk” mára projektszemlélet logikájának is ellentmondanak. A „kiforrott együttműködési formációk” mára projektszemlélet logikájának is ellentmondanak. Mérlegelendő, hogy kiket, és miért vonunk be a pályázatba Mérlegelendő, hogy kiket, és miért vonunk be a pályázatba

11 Széles partnerség? Általános alapelv a széles partnerség Általános alapelv a széles partnerség Valóban érvényes a kollektív bölcsesség Valóban érvényes a kollektív bölcsesség Ezzel együtt mérlegelendő mind a partnerszervezetek száma, mind pedig a közreműködő szakértők száma Ezzel együtt mérlegelendő mind a partnerszervezetek száma, mind pedig a közreműködő szakértők száma Nagy projektek esetén is legyen egy „törzskar” (érdemi kulcsfigurák) Nagy projektek esetén is legyen egy „törzskar” (érdemi kulcsfigurák)

12 Kötelező partnerek… A pályázatok egy részében meg van határozva kiket szükséges bevonni. A pályázatok egy részében meg van határozva kiket szükséges bevonni. Gyakran illik vagy praktikus bizonyos szervezeteket bevonni. Gyakran illik vagy praktikus bizonyos szervezeteket bevonni. A gyakorlatban kihívás a „kötelezők” feladatainak meghatározása. A gyakorlatban kihívás a „kötelezők” feladatainak meghatározása.

13 Nincs válás!!! Több okból gondosan mérlegelendő, hogy kiket vonunk be a kezdetekben. Több okból gondosan mérlegelendő, hogy kiket vonunk be a kezdetekben. Gyakran több évig ezekkel a szervezetekkel és ezekkel az emberekkel kell együttdolgozni. Gyakran több évig ezekkel a szervezetekkel és ezekkel az emberekkel kell együttdolgozni. A partnerszervezetek gyakorlatilag általában módosíthatatlanok A partnerszervezetek gyakorlatilag általában módosíthatatlanok A közreműködő szakértők módosítás is nehézkes lehet. (kompetenciaszint, tudás, hasonlókra van szükség stb.) A közreműködő szakértők módosítás is nehézkes lehet. (kompetenciaszint, tudás, hasonlókra van szükség stb.)

14 Személyek vagy szervezetek? Mindig nehéz kérdés, hogy szervezetekkel vagy személyekkel dolgozunk együtt… Mindig nehéz kérdés, hogy szervezetekkel vagy személyekkel dolgozunk együtt… Általában a személyi tényezők (közös munkavégzés) a súlyosabbak. Általában a személyi tényezők (közös munkavégzés) a súlyosabbak. Elvileg pedig inkább a szervezeti kérdéseknek kellene dominálni. Elvileg pedig inkább a szervezeti kérdéseknek kellene dominálni.

15 „Legvégső jótanácsok”

16 A pályázatírás alapszabálya Az a pályázatíró készíthet jó pályázatot, aki hajlandó elolvasni a pályázati kiírást, és képes megérteni a kiírással kapcsolatos elvárásokat. Az a pályázatíró készíthet jó pályázatot, aki hajlandó elolvasni a pályázati kiírást, és képes megérteni a kiírással kapcsolatos elvárásokat. Ezért a sikeres pályázatkészítés szükséges feltétele a kiírók által támasztott elvárások maradéktalan teljesítése. Ezért a sikeres pályázatkészítés szükséges feltétele a kiírók által támasztott elvárások maradéktalan teljesítése.

17 A dokumentáció elkészítésével kapcsolatos nehézségek Legnagyobb baki: egy hasznos projekt, amely jól fel van építve formai okokból nem részesül támogatásban! Legnagyobb baki: egy hasznos projekt, amely jól fel van építve formai okokból nem részesül támogatásban! Legnagyobb ellenség: az idő! Legnagyobb ellenség: az idő! Legnagyobb félreértés: hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenkinek (hivatalnak, tervezőknek, aláírásra jogosult vezetőknek) a mi projektünk a legfontosabb! Legnagyobb félreértés: hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindenkinek (hivatalnak, tervezőknek, aláírásra jogosult vezetőknek) a mi projektünk a legfontosabb!

18 Egy elfeledett terület: az önéletrajzok Az esetek jelentős hányadában az önéletrajzokhoz (és a szakmai kompetenciákat igazoló összesítő táblákhoz) rögzített formátum kapcsolódik: Az esetek jelentős hányadában az önéletrajzokhoz (és a szakmai kompetenciákat igazoló összesítő táblákhoz) rögzített formátum kapcsolódik: –Minden szereplőnek elküldeni az adott formát –Minden szereplőnek felhívni a kötöttségekre a figyelmét –Nem elhinni, hogy „jót küldött” Az önéletrajzoknak meg kell felelniük a formai elvárásoknak és be kell bizonyítaniuk, hogy a mi szakértői csapatunk a legalkalmasabb a feladat ellátására! Az önéletrajzoknak meg kell felelniük a formai elvárásoknak és be kell bizonyítaniuk, hogy a mi szakértői csapatunk a legalkalmasabb a feladat ellátására!

19 A „melléfogások alaptípusai” Formai hibás pályázat Formai hibás pályázat Szakmai hibás pályázat Szakmai hibás pályázat Megj. 1: A két dolog ég és föld!!! Megj. 1: A két dolog ég és föld!!! Megj. 2: A befogadott pályázat még nem siker, de még csak nem is félsiker… Megj. 2: A befogadott pályázat még nem siker, de még csak nem is félsiker…

20 A pályázatok főbb hibái 1. A pályázó nem tartozik a pályázók körébe A pályázó nem tartozik a pályázók körébe - Pl. a pályázónak több mint 25%-ban nagyvállalati tulajdonosa van. - Pl. a pályázó főtevékenysége önmaga kizáró ok. - Pl. a pályázó, jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján a saját tőkéje negatív. A projektet a beadás előtt megkezdik, ha ezt nem lenne szabad megtenni. A projektet a beadás előtt megkezdik, ha ezt nem lenne szabad megtenni.

21 A pályázatok főbb hibái 2. A pályázatot nem az előírt ( pl. 1 eredeti + 3 másolati példány+ CD!) módon nyújtják be. A pályázatot nem az előírt ( pl. 1 eredeti + 3 másolati példány+ CD!) módon nyújtják be. Valamelyik becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. (pl. az aláírási címpéldány nem megfelelő formáját csatolják) Valamelyik becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. (pl. az aláírási címpéldány nem megfelelő formáját csatolják) A formanyomtatvány nem megfelelő kitöltése (Pl. üresen hagyott szövegdobozok, cellák, terjedelmi korlátok be nem tartása) A formanyomtatvány nem megfelelő kitöltése (Pl. üresen hagyott szövegdobozok, cellák, terjedelmi korlátok be nem tartása)

22 Közelmúlt tapasztalatai: kizárás a formai és jogosultsági értékelés következtében Kizárást jelentő okok: - A pályázat / hiánypótlás késve érkezett be - A pályázatot / hiánypótlást nem a megfelelő helyre nyújtották be - A hiánypótlásban bekért dokumentumokat nem nyújtották be - Rendezetlen tulajdonviszonyok -Hiányzó tulajdoni lapok -Hiányzó hozzájáruló nyilatkozatok -Ellentmondás a dokumentumok között

23 Közelmúlt tapasztalatai: kizárás a formai és jogosultsági értékelés következtében - Nincsen (elvi) építési engedély / nyilatkozat arról, hogy az adott beruházás nem engedélyköteles - A vállalt önerő nem éri el a szükséges mértéket - Az igényelt támogatás nem esik a minimális – maximális keretbe - Nem jogosult költség szerepel a költségvetésben - A Pályázó Nyilatkozata nincsen / nem megfelelően lett aláírva - A Partnerségi Nyilatkozat nincs aláírva - Nincsen határon túli partner

24 Szakmai problémák 1. „Valami nem világos a pályázatban” - Pl. nem jól azonosítható a pályázó célja - Pl. nem megfelelően meghatározott a célcsoport. - Pl. nem világosak a projekt hatásai, a beavatkozás hatásmechanizmusa. - Pl. az indikátorok nem megfelelőek - Pl. a logikai keretmátrix nem logikus Megvalósíthatóság Túl kockázatos, vagy egyszerűen nincs értelme megvalósítani

25 Szakmai problémák 2. Projekt hatékonysága (költségek): Projekt hatékonysága (költségek): – Drága az egész az elért hatáshoz képest – A projektmenedzsment túl költséges – A szakértői díjak túl magasak – Felülárazott szolgáltatásokat tartalmaz a pályázat – A cél eléréséhez nem szükséges kiadások felmerülése

26 Szakmai problémák 3. A pályázatban megfogalmazott célok nem illeszkednek a magasabb rendű célkitűzésekhez A pályázatban megfogalmazott célok nem illeszkednek a magasabb rendű célkitűzésekhez A projekt nem valós problémát kíván orvosolni A projekt nem valós problémát kíván orvosolni A projekt célja nem esik egybe a pályázati kiírásban megfogalmazott céllal A projekt célja nem esik egybe a pályázati kiírásban megfogalmazott céllal

27 „Utolsó jótanács” Ha projektünk támogatást nyer, az arra jogosult szervezettel (pl. Irányító Hatósággal) támogatási szerződést kötünk. Ha projektünk támogatást nyer, az arra jogosult szervezettel (pl. Irányító Hatósággal) támogatási szerződést kötünk. Projektünk a támogatási szerződés megkötése után kezdődhet. Az igazi nehézségek is ekkor kezdődnek. Projektünk a támogatási szerződés megkötése után kezdődhet. Az igazi nehézségek is ekkor kezdődnek. Figyelem: rendkívül figyeljünk oda, hogy az egyes pályázatoknál milyen speciális követelményeket támasztanak a megvalósítással kapcsolatban (pl. előleg felhasználás)! Figyelem: rendkívül figyeljünk oda, hogy az egyes pályázatoknál milyen speciális követelményeket támasztanak a megvalósítással kapcsolatban (pl. előleg felhasználás)!

28 Köszönöm az egész napos megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Pályázatkészítés a gyakorlatban Imreh Szabolcs Egyetemi adjunktus SZTE GTK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések