Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségnevelés és a drogmegelőzés kérdésköre a különböző stratégiákban Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségnevelés és a drogmegelőzés kérdésköre a különböző stratégiákban Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF."— Előadás másolata:

1 Az egészségnevelés és a drogmegelőzés kérdésköre a különböző stratégiákban Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF

2 Pecze2 Az egészségnevelés tervezésének főbb stratégiái 1.Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2.Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001-2010) 3.Egészség Évtizedének Johann Béla Nemzeti Programja 4.Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására 5.Az OKM Drogprevenciós Stratégiája 6.A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája

3 Pecze3 ÚMFT (NFT II.) 2007-2013 Fő cél: –A foglalkoztatás bővítése –A tartós növekedés feltételeinek megteremtése Programok: –Gazdaságfejlesztés (G OP) –Közlekedésfejlesztés (KÖZ OP) –Társadalom megújulása (TÁM OP) –Környezeti és energetikai fejlesztés (KE OP) –Államreform (Á OP) –Társadalmi infrastruktúra (TI OP) –Elektronikus közigazgatás (EK OP) –Területfejlesztés (NYDOP, DAOP, KMOP, ÉMOP, KDOP, DDOP) –Végrehajtás (V OP)

4 Pecze4 ÚMFT társadalmi megújulás (TÁMOP) –Egyik eleme az egészségmegőrzés, valamint a társ.i befogadás és részvétel Eg.fejlesztés és –megőrzés fejlesztése Egészséges életmódra ösztönzés Szoc. szolgáltatások fejlesztése Iskolai lemorzsolódást, devianciát csökk. int. Szoc.-gyermek-ifj. és esélyegy. szolg. fejl. Helyi közösségek erősítése, civil szervezetek –Humán infrastruktúra fejlesztése Bővebben lásd: http://www.nfu.gov.hu/?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umfttartalom http://www.nfu.gov.hu/?r=&v=&l=&d=&mf=&p=umfttartalom

5 Pecze5 Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001-2010) 1066/2001 (VI.10.) Korm. Hat. Az egészségmegőrzés szakmai keretét adja Egyén egészségét döntően környezete és életmódja határozza meg Lakossági egészségfejlesztés össztársadalmi összefogással Öt nemzeti cél között: –Egyik legfőbb érték az emberi egészség 10 kiemelt nemzeti feladat között: –Egészséges életre nevelés, oktatás, tudatformálás erősítése –A káros szenvedélyek elleni küzdelem (alk., dohányzás, drogfogy.) 17 alprogram közül: –Egészségfejlesztés oktatása, nevelése

6 Pecze6 Egészség Évtizedének (Johan Béla) Nemzeti Programja 46/2003 (IV.7.) OGy Határozat Egészség-orientált politika Két fő cél: –Állampolgárok egészségének védelme, fejlesztése –Főbb betegségek, halálokok gyakoriságának csökkentése Három alapvető érték: –Az egészség alapvető emberi jog –Az egyenlőtlenségek csökkentése, szolidaritás –Egyének, csoportok, intézmények, közösségek részvétele és felelőssége az egészségfejlesztésben Bővebben: http://oefi.hu/nnep/NNP.pdf http://oefi.hu/nnep/NNP.pdf

7 Pecze7 Egészség Évtizedének (Johan Béla) Nemzeti Programja 4 kiemelt terület: –Politikai síkon: ifjúság, öregkor, esélyegyenlőség, egészséget támogató környezet –Elsődleges megelőzés érvényesítése: dohányzás, alkohol, drog, táplálkozás, testmozgás, egészséges fizikai környezet… –Idő előtti, elkerülhető halálozások, fogy. megelőzése: daganatos halálozás, lelki eg.védelem, AIDS stb. –Egészségügyi, népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése: szűrővizsgálatok (emlőszűrés), alapellátás fejlesztése, szakemberek képzettsége, monitorrendszer

8 Pecze8 A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája 115/2003. ( X. 28.) OGY. határozat A bűnmegelőzés társadalmi feladatainak tárgyalása 8 fejezetben Intézményi feladatok: –Oktató-nevelő intézmények, a jelzőrendszer kiépítése, működtetése –Gyermekvédelmi munka végzése –Társadalmi összefogás, koordináció erősítése –http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tars_bunmeg_ nemz_strat.dochttp://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tars_bunmeg_ nemz_strat.doc

9 Pecze9 Nemzeti Stratégia a Kábítószer- probléma visszaszorítására Előtörténet : –1013/1991. (II.28.) Korm. hat. Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság –1038/1998. (III.31.) Korm. hat. Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság –Szakmai anyagok, szakértői vélemények (Gerevich, Bácskai, Lévay stb.) Cél : –Az egyszeri alkalmakból álló kábítószer-prevenció helyett: korszerű, átfogó egészségfejlesztés keretébe ágyazott drogprevenció feltételeinek kialakítása Bővebben: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=900http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=900

10 Pecze10 Nemzeti Stratégia Fő célok 1.A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés) 2.Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés) 3.Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) 4.Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálat-csökkentés)

11 Pecze11 Az OKM Drogprevenciós Stratégiája A Nemzeti Stratégia alapján Egészségfejlesztő szakemberek, drogügyi koordinátori feladatokkal Stratégiai célkitűzések: –Iskolai prevenciós programok támogatása –Információs kiadványok készítése, célcsoporthoz juttatása –A prevenciós (egészségmegőrzés) szemlélet érvényre juttatása –Szakemberképzés („képzők képzése”) –Szabadidő- és sportprogramok kiemelt támogatása –Interszektorális megközelítés, a szervezeti feltételek biztosítása –http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/om_drogstrategia _030324.pdfhttp://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/om_drogstrategia _030324.pdf

12 Pecze12 Egyéb fontos alapok 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény –Kötelezően biztosítandó feladat a gyermek- és ifjúságvédelem –Kötelező egészségnevelési feladatok pedagógiai programba illesztése Nemzeti Alaptanterv –Kerettantervi szinten drog-prevenció a tananyagban (biológia, kémia, oszt.főn., eg.tan) KEF-ek létrejötte módszertani anyag – Kézikönyv a KEF-ek számára lásd: http://www.kef.hu/ProfDocs.aspx?ID=2ffaee11-f5b5- 4d89-87a0-90afb96d1a9f&sel=DOCS http://www.kef.hu/ProfDocs.aspx?ID=2ffaee11-f5b5- 4d89-87a0-90afb96d1a9f&sel=DOCS


Letölteni ppt "Az egészségnevelés és a drogmegelőzés kérdésköre a különböző stratégiákban Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések