Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus"— Előadás másolata:

1 Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus
Az egészségnevelés és a drogmegelőzés kérdésköre a különböző stratégiákban Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus Pecze Mariann, WJLF

2 Az egészségnevelés tervezésének főbb stratégiái
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program ( ) Egészség Évtizedének Johann Béla Nemzeti Programja Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma Visszaszorítására Az OKM Drogprevenciós Stratégiája A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája Pecze

3 ÚMFT (NFT II.) 2007-2013 Fő cél: Programok: A foglalkoztatás bővítése
A tartós növekedés feltételeinek megteremtése Programok: Gazdaságfejlesztés (G OP) Közlekedésfejlesztés (KÖZ OP) Társadalom megújulása (TÁM OP) Környezeti és energetikai fejlesztés (KE OP) Államreform (Á OP) Társadalmi infrastruktúra (TI OP) Elektronikus közigazgatás (EK OP) Területfejlesztés (NYDOP, DAOP, KMOP, ÉMOP, KDOP, DDOP)  Végrehajtás (V OP) Pecze

4 ÚMFT társadalmi megújulás (TÁMOP)
Egyik eleme az egészségmegőrzés, valamint a társ.i befogadás és részvétel Eg.fejlesztés és –megőrzés fejlesztése Egészséges életmódra ösztönzés Szoc. szolgáltatások fejlesztése Iskolai lemorzsolódást, devianciát csökk. int. Szoc.-gyermek-ifj. és esélyegy. szolg. fejl. Helyi közösségek erősítése, civil szervezetek Humán infrastruktúra fejlesztése Bővebben lásd: Pecze

5 Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001-2010)
1066/2001 (VI.10.) Korm. Hat. Az egészségmegőrzés szakmai keretét adja Egyén egészségét döntően környezete és életmódja határozza meg Lakossági egészségfejlesztés össztársadalmi összefogással Öt nemzeti cél között: Egyik legfőbb érték az emberi egészség 10 kiemelt nemzeti feladat között: Egészséges életre nevelés, oktatás, tudatformálás erősítése A káros szenvedélyek elleni küzdelem (alk., dohányzás, drogfogy.) 17 alprogram közül: Egészségfejlesztés oktatása, nevelése Pecze

6 Egészség Évtizedének (Johan Béla) Nemzeti Programja
46/2003 (IV.7.) OGy Határozat Egészség-orientált politika Két fő cél: Állampolgárok egészségének védelme, fejlesztése Főbb betegségek, halálokok gyakoriságának csökkentése Három alapvető érték: Az egészség alapvető emberi jog Az egyenlőtlenségek csökkentése, szolidaritás Egyének, csoportok, intézmények, közösségek részvétele és felelőssége az egészségfejlesztésben Bővebben: Pecze

7 Egészség Évtizedének (Johan Béla) Nemzeti Programja
4 kiemelt terület: Politikai síkon: ifjúság, öregkor, esélyegyenlőség, egészséget támogató környezet Elsődleges megelőzés érvényesítése: dohányzás, alkohol, drog, táplálkozás, testmozgás, egészséges fizikai környezet… Idő előtti, elkerülhető halálozások, fogy. megelőzése: daganatos halálozás, lelki eg.védelem, AIDS stb. Egészségügyi, népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése: szűrővizsgálatok (emlőszűrés), alapellátás fejlesztése, szakemberek képzettsége, monitorrendszer Pecze

8 A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája
115/2003. ( X. 28.) OGY. határozat A bűnmegelőzés társadalmi feladatainak tárgyalása 8 fejezetben Intézményi feladatok: Oktató-nevelő intézmények, a jelzőrendszer kiépítése, működtetése Gyermekvédelmi munka végzése Társadalmi összefogás, koordináció erősítése Pecze

9 Nemzeti Stratégia a Kábítószer-probléma visszaszorítására
Előtörténet: 1013/1991. (II.28.) Korm. hat. Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság 1038/1998. (III.31.) Korm. hat. Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Szakmai anyagok, szakértői vélemények (Gerevich, Bácskai, Lévay stb.) Cél: Az egyszeri alkalmakból álló kábítószer-prevenció helyett: korszerű, átfogó egészségfejlesztés keretébe ágyazott drogprevenció feltételeinek kialakítása Bővebben: Pecze

10 Nemzeti Stratégia Fő célok
A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt, a helyi közösségek növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában (közösség, együttműködés) Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés) Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat (szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció) Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálat-csökkentés) Pecze

11 Az OKM Drogprevenciós Stratégiája
A Nemzeti Stratégia alapján Egészségfejlesztő szakemberek, drogügyi koordinátori feladatokkal Stratégiai célkitűzések: Iskolai prevenciós programok támogatása Információs kiadványok készítése, célcsoporthoz juttatása A prevenciós (egészségmegőrzés) szemlélet érvényre juttatása Szakemberképzés („képzők képzése”) Szabadidő- és sportprogramok kiemelt támogatása Interszektorális megközelítés, a szervezeti feltételek biztosítása Pecze

12 Egyéb fontos alapok 1993. évi LXXIX. Közoktatási Törvény
Kötelezően biztosítandó feladat a gyermek- és ifjúságvédelem Kötelező egészségnevelési feladatok pedagógiai programba illesztése Nemzeti Alaptanterv Kerettantervi szinten drog-prevenció a tananyagban (biológia, kémia, oszt.főn., eg.tan) KEF-ek létrejötte módszertani anyag – Kézikönyv a KEF-ek számára lásd: Pecze


Letölteni ppt "Alkohol- drogproblémák és a segítés lehetőségei kurzus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések