Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A három-ötperces eseményeknek különös varázsa van az életünkben” Bródy János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A három-ötperces eseményeknek különös varázsa van az életünkben” Bródy János."— Előadás másolata:

1 „A három-ötperces eseményeknek különös varázsa van az életünkben” Bródy János

2 Mikes György Együtt a kollégiumban

3 Sajátos nevelési igényű tanulók Európában OECD: sajátos nevelési szükségletű az a gyermek, akinek a többekétől eltérő, megemelt szintű személyi és tárgyi megítélése szükséges. AZ EU-ban: a hosszú távú pedagógia részeként kezelik a problémát (1974) Cél: az esélyegyenlőség megteremtése

4 Magyarország A ’80-as évek második feléig szegregált nevelés az érzékszervi, testi és értelmi fogyatékosok körében. Részképesség zavarral (diszlexia, díszgráfia, diszkalkulia) – óvoda, általános iskola alsó tagozata foglalkozik. ’90-es évek eleje-közepe: néhány középiskola vállalkozik az sni-s tanulók integrálására! Szegregált nevelés: érzékszervi, testi és értelmi fogyatékos tanulók számára

5 A KOLLÉGIUM, mint sajátos eszközökkel rendelkező nevelési- oktatási intézmény Bentlakásos- családpótló szere Bentlakásos- családpótló szere Feladatai: Feladatai: - tudás-kultúra közvetítés - tudás-kultúra közvetítés - tehetséggondozás - tehetséggondozás - felzárkóztatás - felzárkóztatás - hátránykompenzáció - hátránykompenzáció - szocializációs folyamatok megtanítása - szocializációs folyamatok megtanítása

6 Ép és sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Részképesség zavar : „diszes” tanulók Érzékszervi, Enyhe értelmi fogyatékosok Mozgássérültek Személyiségükben is többségük sérült! Személyiségükben is többségük sérült!

7 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Vállalta: Részképesség zavar Enyhe értelmi fogyatékos Mozgássérült tanulók INTEGRÁLÁSÁT

8 Részleges és teljes integráció Diszlexiás tanulók részére speciális tanulássegítő tevékenység: IX. évf. – logopédus; X-XII. évf. – fejlesztő pedagógus; Egyéni vagy kiscsoportok fejlesztés, korrepetálás, tanórai felkészítés! – heti 50-55 óra – 4 nap alatt!

9 Szabadidős tevékenység Heti 20-22 tevékenység forma tanéven keresztül! Mozgáskoordináció, úszás, labdajátékok, falmászás, aerobik stb. Alkotó tevékenységek: modellezés, kézművesség, média (újság, rádió), színjátszás stb. Relaxáció

10 Személyi feltételek: Nevelőtestület összetétele: Nevelőtanárok: optimális személyiség, szaktantárgyi tudás Segítő szakemberek: Logopédus, fejlesztőpedagógusok, pszichológus, szociálpedgógus

11 Tanulók tevékenységi területei 1. Lakócsoportok – nevelőtanár vezeti, vegyes összetételű 2. Szilenciumi csoportok – évfolyam, osztály szerveződés 3. Nevelőtanári órák – 5 témakör feldolgozása évfolyamonként 4. Szabadidős programok

12 Pedagógus közösségek Nevelőtestület Innovációs munkacsoport „Háló csoport” Nevelőtanári konzultáció – pszichológus, szociálpedagógus közreműködésével Esetmegbeszélések Tréningek, belső továbbképzések

13 Kapcsolatok Törzsiskolák munkatársaival Nyílt nap – februárban! Felső oktatási intézmények: Pannon Egyetem, ELTE Pedagógiai Tanszék, Angol Tanszék, Bárczi G. Gyógypedagógiai Főiskola – pszichopedagógiai tanszék Két évenként szakmai konferenciák, kiadványok!

14 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 1118, Budapest, Rimaszombati u. 2. www.deak-koll.sulinet.hu

15 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "„A három-ötperces eseményeknek különös varázsa van az életünkben” Bródy János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések