Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanítás tanulásának üzenetei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanítás tanulásának üzenetei"— Előadás másolata:

1 A tanítás tanulásának üzenetei
Fáyné dr. Dombi Alice Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzési Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 2008

2 „Az iskola dolga: hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse tudás iránti vágyunk, hogy megtanítson bennünket az alkotás izgalmára, hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” - Szent-Györgyi Albert-

3 Pedagógiai gondolkodók a nevelői hivatásról
Comenius, Erasmus, Vives Rousseau Apáczai Csere János „Aki erre a feladatra rátermett, azt elég drágán megfizetni nem lehet.” „Én… inkább nevelőnek s nem tanítónak nevezem e tudomány mesterét.” „Csak azért lettek fuvolások, mert lantosok nem lehettek.”

4 A kutatás főbb adatai Longitudinális vizsgálat
Elővizsgálat 1980-as évek (200 hallgató) Nyomonkövető vizsg.: (n=100 ) Kontroll vizsgálat: (n=100) Feltáró-fejlesztő kutatás Pedagógiai és kommunikációs fejlesztő program

5 A vizsgálat Tanárjelöltek nevelési attitűdjei és tanári mintáik hatása
Hogyan hatott a tanítási szerepek megtanulására a pedagógus minta (előzetes nézeteik, képzés során szerzett gyakorlatuk) Milyen mértékben jelent meg a tanárjelöltek hatékony tanulás -szervezési metódusában a mintakövető magatartás

6 A kutatás kiindulási alapjai
A pedagógus a nevelési folyamat kulcstényezője Az „új tanárság” jellemzői között alapvető a szerepviselkedés-biztonság, a rugalmas és gazdag viselkedés repertoár Az ismeretátadó szerepek rendszere a változó gyermekkép, iskolakép függvénye

7 A kutatás célkitűzése A nevelői minták szerepe a pedagógussá válás folyamatában A pedagógusmodell tanítási stratégiái (saját tapasztalaton alapuló nézet – gyakorlat átszőtte vélekedés) A tanítás tanulásának facilitáló és gátló tényezői

8 A módszerek Kérdőív (a hatékony tanár jellemzői) Fogalomtérkép
Szövegelemzés Metafora kutatás Életesemény-elemzés Tanítási stratégia elemzés Mikrotanítási gyakorlat Portfolio készítés Pedagógus életút-elemzés

9 „ Az oktatás nem más, mint a gyermek személyiségének irányított tanulás útján történő céltudatos formálása, képességeinek optimális fejlesztése” - Nagy Sándor -

10 Néhány összefüggés A tanítás tanulása sokdimenziós folyamat.
A pedagógusjelöltek a képzés elején sok esetben hamis, vagy egyoldalú nézetekkel rendelkeznek a tanítás mikéntjéről Nézeteik tanári mintáik tanítási stílusának, saját tapasztalataiknak függvényei A képzés során a tanítás tanulása a feladatokkal való szembesülés és a tudatosodás folyamata A tanítás tanulásának kompetenciái feltáró-fejlesztő folyamat eredményei. Az egyéni tanítási stílus tudatosult minták és a személyiség összhangba kerülésének eredménye.

11 A szakmai énkép és a tanítási stratégia összefüggései
A hivatásszerep meghatározó eleme a tanítási szakértelem A szakmai énkép kulcsterülete a tanítási stratégia. Az elképzelt tanítási stratégiát a tanári minták meghatározták. (Nézetek) A gyakorlatban megvalósult tanítási stratégia kialakulása több tényező függvénye. (Hétköznapi tudás)

12 A tanári minták mint előzetes viselkedési sémák jelennek meg (Hunyady Györgyné)
A hallgatók nézetei (szubjektív elmélet) viselkedési sémákat indikálnak (Falus Iván) A hétköznapi tudás integrált pedagógiai elméletté alakul, amely a gyakorlatot átszövi (M. Nádasi Mária)

13 A vizsgálatok markáns eltérései
Az 1. vizsgálatban részt vevő hallgatók a nevelés és tanítás összefüggésében értékelik tanítási tudásukat. (Társadalmi szükséglet) A 2. vizsgálatban szignifikánsan magasabb átlagértékekkel jelenik meg a tanítási kompetencia. (Tudásalapú társ., gazdasági kényszer) A 3. vizsgálat a speciális tanítási kompetenciák szükségességét hangsúlyozza. (Sajátos szükségletű gyerekek)

14 „Csak attól tanulunk, akit szeretünk”
–Goethe- „A gyermekek nem tanulnak azoktól, akit nem szeretnek” - Thomas Gordon -

15 „Hagyd, hogy csináljam és megtanulom”
„Segíts, hogy magam csinálhassam” - M. Montessori -

16 „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá” - Nagy László – „Taníts, értess, ne kápráztass” - Németh László -

17 „Nekem azt súgja az ösztönöm, hogy aki a gyerekhez közeledik, még a zörgő kulcscsomót is hajítsa el, amivel a megszokás szekrényét nyitogatjuk” - Karinthy Frigyes -

18 A tanítás tanulásának újraértelmezése
A tanítás tanulása tudományos alapú, gyakorlatorientált képzési terepet kíván A szakmai énkép integráns része a tanítási stratégia mibenléte A pedagógussá válás szakaszaiban a tanítási eredményesség feltétele az egyéni nevelési stílus kialakulása Az eredményesség feltételezi a nézetek és a hétköznapi tanítási módszer-együttesek összhangját A hatékony tanulásszervezés folyamatos módszertani megújulást igényel

19 „Nincs olyan munkakör, amelyből művészetet ne lehetne csinálni”
-Németh László -

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

21 „Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba”-Móra Ferenc-

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "A tanítás tanulásának üzenetei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések