Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK (HEFOP 3.3.2 PROJEKT) EREDMÉNYEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK (HEFOP 3.3.2 PROJEKT) EREDMÉNYEI."— Előadás másolata:

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK (HEFOP 3.3.2 PROJEKT) EREDMÉNYEI A GYAKORLATBAN, A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMEN Dr. Iker János

2 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2 modern i-záció közokta -tás pedagó- gusképzé s esélye- gyenlősé g A válasz: kompetencia alapú nevelés- oktatás!!!! DE MIK A KÉRDÉSEK ???? DE MIK A KÉRDÉSEK ???? Hívószavak

3 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3 DE MIK A KÉRDÉSEK ???? DE MIK A KÉRDÉSEK ???? Melyek a kompetencia alapú képzés elemei? A közoktatás és a pedagógusképzés jelenlegi legproblema- tikusabb területei? Tantermi gyakorlat? Nézet- rendszer? Mi kell a sikeres megvaló- sításhoz? Hogy Tervezzük a gyakorlatot? Mi valósult meg a projektben? Milyen szakmai irányt tűztünk ki célul?

4 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4 KOMPETENCIÁK TUDÁS KÉPESSÉGEK NÉZETEK, ATTITŰDÖK ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERE A képzés várható eredménye: DÖNTÉSEK SZTENDERDEK INDIKÁTOROK a kompetenciák mérhető, értékelhető formái, elemei osztálytermi tevékenységben, tanítási helyzetben megjelenő: A tervezett pedagógusképzésben a tényleges szakmai tevékenység nélkülözhetetlen előfeltételei

5 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Szakmai irányok a projektben és a pedagógusképzési programunkban A TANANYAGFEJLESZTÉS ÉS A TEVÉKENYSÉGRENDSZER EGYSÉGE AZ OKTATÓK (PEDAGÓGIA, MÓDSZERTAN) ÉS A VEZETŐTANÁROK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TANTERMI GYAKORLAT MEGHATÁROZÓ SZEREPE

6 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 6 Mi valósult meg? adaptált programcsomagok: - kompetencia alapú nevelés- oktatás - kooperatív technikák - projektmódszer új programcsomagok: - idegen nyelv - IKT - szociális és életvitel ADAPTÁLT PROGRAMCSOMAGOK ÚJ PROGRAMCSOMAGOK 6 6

7 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 7 ÚJ ELJÁRÁSOK módszertanban, pedagógiában, gyakorlóiskolákban digitalizálás digitális tananyagok alkalmazása digitális tábla használata  300 képzett pedagógus  új módszereket, anyagokat alkalmazni tudó 220 hallgató  új módszerekkel oktatott közel 1000 diák a közoktatásban  pedagógusjelöltek vizsgálatában mért több mint 20%os pozitív változás  1100-an pozitív eredményhez jutottak  pedagógusképzés megújulásának elindítása TOVÁBBI EREDMÉNYEK

8 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 8 KÖZÉPTÁVON HATÓ EREDMÉNYEK  tananyagok, eljárások beépülése a pedagógia és a módszertan oktatásába  hallgatók új szemléletű felkészítése a gyakorlatra  kompetenciaelvűség a jelenlegi gyakorlati képzésben  a tanár mesterképzés programja  a tanár mesterképzés gyakorlati félévének programja

9 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 9 A TANTERMI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL FONTOS TEENDŐK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN  a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,  változatos tanítási-tanulási formák kialakítására,  a tudásforrások célszerű kiválasztására,  az információs, kommunikációs technológiák alkalmazására,  hatékony tanulási környezet kialakítására. Legyen a jelölt alkalmas:

10 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 10 A TANÁRJELÖLT:  felelősséget vállal az osztályban a tanuláshoz megfelelő légkör kialakításáért,  elkötelezett a demokratikus értékek érvényesítésében, a méltányosság elvének alkalmazásában,  értékeli a tanulók kölcsönös segítségnyújtását, és összekapcsolja a korszerű információs technológia alkalmazásával,  eltökélt, hogy minden tanuló képességeit azonos eséllyel, folyamatosan fejlessze,  felismeri az érdeklődésen és az érdekeltségen alapuló motiváció jelentőségét az életen át tartó tanulásban. A KOMPETENCIÁKHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN NÉZETEK, ATTITŰDÖK

11 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 11 Tapasztalatok alapján a kompetenciák gyakorlati elsajátításának, elmélyítésének két fontos területe:  A hallgatók felkészítése az IKT kompetenciák elsajátítására, az IKT kompetenciák alkalmazása a pedagógia, pszichológia, módszertan oktatásában, az ellenőrzésben, értékelésben  A kooperatív technikák és a projektmódszer meghonosítása a gyakorlóiskolákban és a gyakorlati képzés rendszerében; a hallgatók felkészítése és a vezetőtanárok által történő bevezetése a megváltozott pedagógusi szerepkörbe (facilitátor, a tanulás szervezője, a tanulói együttműködés sokoldalú támogatója)

12 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 12 MI KELL AZ EREDMÉNYES KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉSHEZ?  KUTATÁSRA ÉPÍTETT, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS  A KÉPZŐK MINŐSÉGÉNEK, TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE  AZ IKT KOMPETENCIÁK BEÉPÜLÉSE A KÉPZÉSBE  PEDAGÓGUS PÁLYAMODELL  A KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉST ALKALMAZÓ FELKÉSZÜLT GYAKORLÓISKOLÁK, BÁZISISKOLÁK  VEZETŐTANÁR(OK), MENTORTANÁR, TANÁRKÉPZÉSI SZAKEMBER (PEDAGÓGIA, MÓDSZERTAN), PEDAGÓGIAI, SZAKSZOLGÁLATI SZAKÉRTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSE  REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK

13 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 13 EGYÜTTMŰKÖDŐK  DR. KATONA GYÖRGY  BOGÁTHNÉ ERDŐDI JUDIT  TÓTH LÁSZLÓ

14 14 Elérhetőségek: Dr. Iker János (94) 504-479 fejlesztes@bdf.hu NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.


Letölteni ppt "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1 A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSKÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK (HEFOP 3.3.2 PROJEKT) EREDMÉNYEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések