Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tapasztalati tanulásra épülő tréningek Légrádiné Lakner Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tapasztalati tanulásra épülő tréningek Légrádiné Lakner Szilvia."— Előadás másolata:

1 A tapasztalati tanulásra épülő tréningek Légrádiné Lakner Szilvia

2 A felnőttképzés és a tanulási folyamat szervezése Felnőttek – tanulási folyamat – élettapasztalat A XXI. század munkaerőpiaca : –tanulási folyamatok sorozatát várja el az egyéntől. A felnőttek tanulási folyamataiban legalább két tényezővel számolnunk kell a tanulás tervezésekor: –Előzetesen elsajátított tudással –Előzetes tapasztalati tanulással

3 A tapasztalati tanulás fogalma A tapasztalati tanulás lényege a tapasztalatok reflexióján keresztül történő logikai híd megteremtése az élmény, a tapasztalás és a hétköznapi élet helyzetei között.

4 A tapasztalati tanulás köre (Kolb és Fry 1984) FEEL: Konkrét tapasztalás DO: Kipróbálás, cselekvés WATCH: reflexió, elemzés THINK:Általánosítás magyarázat / elmélet Mi történt? Hogy működtünk? Ki hogy élte meg? Mi a tanulság? Hogy lehetne jobban? Ki mit tehetne? Mi következik ebből? Párhuzam, analógia, metafora Konkrét elhatározás, döntés Gondolati keretek, új kocepció Hogy sikerült?

5 A tapasztalati tanulás gyakorlatának alapelvei  Hatékonyság alapelve:  tapasztalatok után reflexió, kritikai elemzés és szintézis  Résztvevői kezdeményezés és döntés/felelősségvállalás  Résztvevői aktivitás és elköteleződés  A tanulságok személyesek, ezért megalapozzák a jövőbeni tapasztalást és tanulást.  Tréneri szerep:  problémák felvetése, a határok kijelölése  a résztvevők támogatása  az érzelmi és fizikai biztonság megteremtése  a tanulási folyamat ösztönzése.

6 A tapasztalati tanulás és a tréning Tapasztalati tanulás: Modell, koncepció Tréning: Csoportdinamika Saját élményszerzés

7 Zavarok a tréning fogalma körül Tendencia: képzések zöme = tréning Holott! –előadás, work-shop, szakmai továbbképzés nem tréning! A tréning fogalmi, tartalmi és módszertani kérdései napjaink gyakorlatában eléggé változó módon jelennek meg, és a felnőttképzés módszertanában tisztázást igényelnek.

8 Mi a tréning? A tréning egyfajta csoportmunka, amelyben: A résztvevőket aktívan bevonják a feladatok megoldásába A csoportdinamikai folyamatokat tudatosan alkalmazzák Építenek a résztvevők meglévő élettapasztalataira. A tréning a résztvevői, probléma-centrikus, közvetlen élmény- bázisú tanulás elvére épít. Amiben különbözik a pszichológiában használt „csoportozástól”: –Tudatosan vállalt képzési - fejlesztési orientáció –A képzési szükségletelemzés során feltárt területekre fókuszáló csoportvezetés –Közös tanulási-tanítási folyamat nyílt vállalása

9 A tréning fogalma felnőttképzési aspektusból „A tréningek olyan andragógiai fejlesztő folyamatok, amelyek: strukturált tapasztalatszerző eljárások működtetésével a csoportdinamikai hatások tudatos alkalmazásával felnőtt tapasztalati tanulást valósítanak meg, elsősorban készség- és képességfejlesztési céllal, adott, a képzési szükséglet feltárása során meghatározott képzési-fejlesztési cél elérése érdekében.” Forrás: Dr. Lóth László

10 A felnőttek tanulásának alapelvei a tréningen  A figyelem felkeltése és fenntartása  A biztonságos csoportlégkör kialakítása – „szerződéskötés”  Önálló felfedezés - a résztvevők útbaigazításával  A tanulnivaló prezentálása – változatos módszertani repertoár  Visszajelzés  Megtartás és alkalmazás(transzfer) A tréning kritikus kérdése az, hogy a résztvevők mennyit tudnak és akarnak a tapasztaltakból felhasználni a mindennapi és munkahelyi környezetben?

11 A felnőttkori tanulás és a tréning kapcsolata  Gyakorlati alkalmazhatóság  Személyes bevonódás, tanulási élmény  Belső motiváció és felelősségvállalás a tanulásért  A tréner/fejlesztő szerepe –Támogató magatartás –A tanulási folyamat segítése  Csoporthatás – csoportos tanulás –A résztvevők alapvetően egymástól tanulnak (tapasztalatok, reflektálás révén)  Tapasztalati tanulás

12 A tréningek jellemzői I. Új ismeretek, kompetencia csoportmunkában Probléma-megoldási helyzetgyakorlatok sora Megoldás-orientáltság és pozitív gondolkodás A tanulási folyamat a csoportbeli viselkedés, élmény útján történik. A csoportmunka nagyon intenzív, folyamatos aktivitást igényel. A tagok közösen kialakított szabályok szerint dolgoznak.

13 A tréningek jellemzői II. Központi módszertani elem: strukturált tapasztalatszerző gyakorlat. Kockázat nélküli, védett helyzet - különböző viselkedésformák szabad kipróbálására. A felnőttség jellemzőinek különös jelentősége van: –Felnőtt én ill. szabad gyermeki én működtetése A fejlesztés „tárgya”: A SZEMÉLYISÉG A fejlesztés „eszköze”: A CSOPORT

14 A tréningmódszer sajátosságai I.A tréneri szerep  módszertani segítő, tanácsadó  együttműködő partner, egyenrangú viszony  moderálja, irányítja, támogatja az önálló ismeretszerzési folyamatokat  képes függetleníteni magát saját véleményétől, képes akceptálni mások véleményét  kerüli a direkt értékeléseket, minősítéseket, észrevételeit kérdésként interpretálja

15 A tréningmódszer sajátosságai II. A résztvevői szerep  aktív szerep, a megismerési folyamat konstruktív résztvevője  önmagukért és társaikért is felelős, egyenrangú és szuverén emberek  képesek a tréning sikeréhez hozzájárulni, egymásnak tudást, tapasztalatot adni és mindezeket befogadni  helyzetgyakorlatokat, szerepjátékokat dolgoznak fel  saját élményeket szereznek, ami sokszor cselekvésre késztető energiákat szabadít fel  a fejlesztés színtere elsősorban viselkedési és érzelmi.

16 A tréning és a felnőttképzés kapcsolódási felületei  A tréningek felfoghatók felnőttképzési folyamatként, jellemezhetők az andragógiai törvényszerűségek alapján, ugyanakkor számos sajátos jellemzővel rendelkeznek.  Legfontosabb komponensük a tapasztalati tanulás, ami dinamikus különbségeket jelent a hagyományos felnőttoktatási eljárásokhoz képest.  A tréningen tanultak direkt módon alkalmazhatók – nem lép fel az elméleti tanulás hatását gyengítő „transzfer- hatás”.  Igazán hatékonyan (felnőttkorban) a tapasztalati tanulás módszertanával fejlődhetünk.

17 Záró gondolat „Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá; amit készen kap, anélkül, hogy lélekben megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki. Olyan ez, mint a növények öntözése: a növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér azzal a vízzel, amit a leveleire öntenek; az lepereg róla. Csak azt a vizet képes igazán felhasználni, amit a gyökerein keresztül maga szív fel.” Rényi Alfréd

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A tapasztalati tanulásra épülő tréningek Légrádiné Lakner Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések